vrijdag jan 15, 2010

Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid

Samen met Sun Microsystems werken aan de Vernieuwing Rijksdienst

Het doel van de overheid met betrekking tot de werkplek is duidelijk; iedere medewerker moet op elk gewenst moment, op elke plaats en op elk apparaat op een veilige wijze de beschikking hebben over informatie en applicaties. Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid van Sun Microsystems biedt deze mogelijkheden en combineert dit met voordelen zoals mobiliteit, informatiebeveiliging, duurzaamheid en kostenreductie.

HIER logo van het ministerie van VROM voor de Sun werkplek.

De Sun werkplek heeft op 23 januari 2008 het officiële HIER certificaat gekregen van het Klimaatbureau. Met het HIER logo wordt door het Klimaatbureau erkend dat de Sun werkplek het duurzame alternatief is voor de desktop. Met de Sun werkplek wordt een energie besparing van zo’n 80% gerealiseerd. De Sun werkplek verbruikt 4 Watt en levert een enorme besparing op. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat bij de ondertekening ook minister Jacqueline Cramer aanwezig was.

Sun Open Desktop: daar waar u uw werk wilt doen

De Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid biedt de concernbrede functionaliteit zoals het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst en interdepartementale initiatieven voorstaan. De Desktop wordt in deze visie fundamenteel anders gedefinieerd namelijk ‘in het netwerk’. Sun’s visie ‘The Network Is The Computer’ onderschrijft dit ten volste. De Sun Open Desktop is de plek waar u uw werk wilt uitvoeren. Uw Personal Computer wordt dus vervangen door uw Personal Desktop die leeft in het netwerk. Door deze visie toe te passen voor de Rijkswerkplek behaalt de overheid een aantal belangrijke voordelen op gebieden zoals informatiebeveiliging, mobiliteit, duurzaamheid en kostenreductie.

Informatiebeveiliging gecombineerd met snelheid

Informatiebeveiliging is een belangrijk onderwerp als het gaat over de Rijkswerkplek. Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid combineert een hoge mate van informatiebeveiliging met snelheid en mobiliteit. De Sun werkplek is standaard uitgerust met een SmartCard lezer die geschikt is voor de Rijkspas. Hierdoor kan de Rijkspas zowel voor fysieke toegang als voor toegang tot de eigen desktop worden gebruikt. Verder kan deze pas ook worden toegepast voor bijvoorbeeld betalingen in automaten en bedrijfsrestaurants, maar ook voor meer geavanceerdere toepassingen zoals PKI certificaten. Informatiebeveiliging gaat echter verder dan een goed slot op de voordeur. De Sun werkplek heeft geen lokale data. Informatie blijft derhalve altijd in het datacenter, daar waar gevoelige informatie thuishoort. Dit voorkomt verlies van gevoelige informatie door bijvoorbeeld diefstal of schade. Daarnaast heeft de Sun werkplek geen lokaal geinstalleerde applicaties en geen lokaal besturingssysteem.

Mobiliteit en thuiswerken

Doordat de desktop in het netwerk leeft krijgt de medewerker de ultieme vorm van mobiliteit. De medewerker kan op iedere willekeurige werkplek zijn eigen persoonlijke desktop bereiken. Hierdoor is het mogelijk om flexibele werkplekken in te richten. Zo is het mogelijk dat een medewerker van het ministerie van Justitie in de ochtend in het eigen gebouw werkt, na de lunch zijn werkzaamheden vervolgt in het gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken terwijl hij alleen zijn Rijkspas mee hoeft te nemen om direct bij zijn eigen persoonlijke desktop te komen. Om de avondspits te vermijden haalt de medewerker bij vertrek zijn pas uit de Sun werkplek. Dit terwijl de belangrijke nota die hij aan het bewerken is gewoon open laat staan. In de namiddag kan hij vervolgens via zijn thuiswerkplek zijn werkzaamheden hervatten en de nota finaliseren. Dit alles terwijl zijn persoonlijke desktop, inclusief applicaties en informatie, op een veilige manier in het datacenter blijft.

Eenvoudig en efficient beheer

Het beheer van de Sun Open Desktop vindt centraal plaats. Op de werkplek zelf draait niets; geen besturingssysteem, geen applicaties zelfs geen ventilator voor de koeling die bij PC vaak ook nog zorgt voor de nodige geluidsoverlast. Omdat er op de werkplek niets draait is het niet nodig om op de lokale werkplek onderhoud uit te voeren en is de werkplek niet gevoelig voor mechanische defecten. Hierdoor kent de Sun werkplek een bijzonder lange levencyclus en hoeft deze ook niet na verloop van tijd van extra geheugen te worden voorzien, wat vaak een kostbaar en tijdrovende activiteit is. Door deze voordelen is het voor de beheerder mogelijk om honderden werkplekken op een eenvoudige en efficiënte wijze te beheren.

Sun Open in Verbinding

Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid geeft de overheid de mogelijkheid om zowel traditionele als Open Source applicaties en Open Source besturingssystemen aan te bieden aan de medewerker. Hierdoor krijgt de overheid een flexibele werkplek infrastructuur die niet gebonden is aan een type besturingssysteem. Naast de kostenreductie geeft dit in combinatie met de gebruikte open standaarden de overheid ook mogelijkheden om aan te sluiten bij andere initiatieven met betrekking tot de Rijkswerkplek zoals Enterprise Content Management voor archivering, Identity Management voor het beheren van toegangsrechten en het Rijkportaal voor een gemakkelijke toegang tot informatie.

Samengevat:

  • Veilige toegang door geïntegreerde SmartCard lezer voor de Rijkspas
  • Medewerkers kunnen vanaf ieder Rijksgebouw bij hun eigen desktop
  • Mogelijkheid voor Open Source Desktop en Open Source toepassingen
  • Eigen personlijke desktop op elke plaats en elk apparaat op een veilige wijze
  • Documenten en informatie altijd veilig in datacenter
  • Kostenreductie door lager energie gebruik
  • Kostenreductie door centraal beheer van werkplekken
  • Duurzaam inkopen dor laag stoomverbruik en lange levensduur van Sun werkplek
  • HIER Logo toegekend aan Sun Werkplek dor het ministerie van VROM

Meer informatie: Arjan Taal, Sun Microsystems Nederland

Download de brochuredonderdag nov 05, 2009

Open Source Desktop ShowCase met Sun VirtualBox gepresenteerd bij Capgemini

Bij het Open Your Mind Event van Capgemini op 20 oktober 2009 is de Open Source Desktop Showcase op basis van Sun VDI en Sun VirtualBox gepresenteerd. Op het evenement, georganiseerd door Jeroen van Disseldorp en Leo Cardinaals, is de ShowCase  met een compleet ingerichte Sun VDI omgeving gedemonstreerd aan de meer dan 100 aanwezige deelnemers. De ShowCase maakt gebruik van Sun VirtualBox voor de gevirtualiseerde Desktops. 

Sun VirtualBox is een OpenSource type 2 Hypervisor die op zijn beurt weer gebruik maakt van Sun Unified Storage. De Virtual Desktops, gebaseerd op Open Source OS Desktops zoals Ubuntu en OpenSolaris, worden op de werkplek afgeleverd door de Sun Ray Virtual Display Clients.

Onderstaand de functionele architectuur van de Open Soure Desktop Showcase. Hierop is te zien hoe van verschillende type clients gebruik gemaakt kan worden. Naast de Sun Ray is er ook de Sun Desktop Access Client, de Terminal Server Client (RDP) en Sun Secure Global Desktop. Hierdoor kan zowel gebruik gemaakt worden van de Sun Ray als van Fat Clients.

Meer informatie over het  Open Your Mind Event van Capgemini op 20 oktober 2009 via Jeroen van Disseldorp & Leo Cardinaals, Cap Gemini.

donderdag okt 29, 2009

Sun doneert internetcafé met Sun Rays aan zorginstelling

Auteur: Brenno de Winter

Een instelling voor psychiatrie ontving gisteren een internetcafé. De technologie is open en kan verder uitgebouwd worden. Sommige bewoners blijken namelijk getalenteerde ontwikkelaars.

Sun Microsystems doneerde het internetcafé aan Altrecht, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De Sun Ray oplossing bestaat uit Ultra Thin Clients en een bijhorende servers, die uit eindelijk tot honderd werkstations kan aansturen.

Zelf uitbouwen

Naast het bieden van internettoegang voor patiënten en bezoekers is een doel ook om de oplossing verder uit te bouwen in de vorm van een soort open-sourceproject. “Wij hebben een basis oplossing neergezet samen met geïnteresseerden en betrokken bewoners kan dit verder worden uitgebouwd”, vertelt Aad Koppenhol van Sun Microsystems.

Dat de sommige bewoners ook daadwerkelijk een zinvolle bijdrage kunnen leveren, weet een docent computerles. Hij wijst erop dat sommige afwijkingen helpen bij het concentreren op een specifiek doel. Daardoor kunnen sommige mensen weken over een programmeeropdracht als bijvoorbeeld het maken van een grafische puzzel doen, terwijl anderen dit in minder dan twee uur voor elkaar krijgen.

"Waar het hier ook om gaat is dat mensen hun potentieel gebruiken en dat is er echt", vertelt Koppenhol.

Resocialisatie

De computers zijn een belangrijk onderdeel van de visie van Altrecht om mensen zo snel als het maar kan weer onderdeel van de maatschappij te laten zijn. Het cafe ligt midden in een fietsroute op de Utrechtse Heuvelrug en is al langer een stopplaats.

De exploitatie wordt door bewoners samen met vaste medewerkers van Altrecht geregeld. Hierdoor kunnen patiënten en gasten niet alleen iets drinken, maar ook eten en sinds vandaag ook internetten. Een toegang tot internet geeft mensen aansluiting bij de wereld denkt Vernimmen.

“Mensen in de psychiatrie zijn nog altijd de meest gestigmatiseerde groep blijkt keer op keer uit onderzoek”, vertelt Roxanne Vernimmen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Altrecht. “Uiteindelijk willen de bewoners niets liever dan onderdeel van de maatschappij zijn.”

Donner

Oorspronkelijk zou Minister Piet-Hein Donner van Sociale Zaken de eerste gebruiker van de computers zijn. Door de perikelen rond de verhoging van de AOW-leeftijd moest hij echter in Den Haag zijn en stuurde Wiecher van der Laan, hoofd van de Directie Re-integratie van het departement als vervanger.

Een teleurgestelde bewoner besloot alsnog haar met een typemachine gemaakte brief aan de regering met een pleidooi voor onder andere meer onderwijs voor te lezen. “Ik ben de langzaamste leerling met computerles”, bekende ze ook. Van der Laan beloofde plechtig de brief alsnog te overhandigen. Een andere bewoner grapt: “Als ik weer aan het werk kan dan kan de minister eerder met pensioen.”

bron: Webwereld

dinsdag okt 27, 2009

Optimaliseer de desktop met Sun VirtualBox

Sun VirtualBox is een hypervisor die zowel op een PC als op een Server beschikbaar is. Op een PC is geeft het je de mogelijkheid om op je "host platform" meerdere virtuele machines, ofwel "guest platforms" te draaien. Sun VirtualBox is te downloaden via de VirtualBox.org site.

Sun VDI geeft ook de mogelijkheid om Sun VirtualBox als hypervisor op de server in te zetten. Support op Sun VirtualBox zit bij Sun VDI in de Subscriptie prijs zodat geen extra investering gedaan hoeft te worden voor de Hypervisor.

Download hier de whitepaper over Sun VirtualBox


dinsdag okt 13, 2009

Sun VDI in onderwijs

De Sun Desktop oplossingen worden al enige jaren ingezet in het onderwijs. Met name het gemak waarmee centraal alle werkplekken beheerd worden en het "zero-management" op de werkplek worden als voordeel aangemerkt. Maar er zijn nog meer voordelen die vooral in het onderwijs van groot belang zijn.

Een van de belangrijke voordelen is dat de Sun Rays op de werkplek slechts 4 Watt aan stroom verbruiken. Dit is niet alleen een kostenbesparing met betrekking stroom verbruik maar ook een voordeel omdat er nagenoeg geen warmteafgite is en er ook geen geluidsontwikkeling is. Beide waren voor SAP Nederland de aanleiding om voor Sun VDI te kiezen in hun trainingslokalen.

Verder is het zeer gemakkelijk om een Sun Ray die bijvoorbeeld door leerlingen moedwillig onklaar gemaakt is te vervangen door een ander exemplaar. Doordat instellingen niet lokaal maar centraal gemanaged worden is een Sun Ray nieuw uit de doos direct inzetbaar. Om de Sun Ray te beschermen tegen vernieling wordt veel gebruik gemaakt worden van de Sun Ray Bracket of de Sun Ray Sleeve

Een ander groot voordeel is dat er gebruik gemaakt kan worden van meerdere operating systems die de eindgebruiker aangeboden krijgt. Hiermee kan kan een onderwijsinstelling kiezen voor bijvoorbeeld een Edubuntu desktop voor een groep leerlingen, terwijl een volgende groep leerlingen gebruik maakt van Windows 7 terwijl dezelfde Sun Ray werkplek hiervoor gebruikt kan worden.

Ubuntu wordt over de hele wereld in het basis- en voortgezet onderwijs gebruikt, het is namelijk prima geschikt voor educatieve omgevingen. Edubuntu is een op Ubuntu gebaseerde distributie die zich specialiseert in het gebruik in deze omgevingen.

Edubuntu bevat een groot aantal educatieve programma's, waaronder GCompris, de KDE Edutainment Suite, en Schooltool Calendar. Edubuntu is ontwikkeld om leraren met beperkte technische kennis toch de moeglijkheid te geven een computerlab of leeromgeving op te zetten, en dat in minder dan een uur.

bron:

http://blogs.sun.com/whitemencantjump/entry/sun_vdi_for_the_education

http://www.ubuntu-nl.org/ubuntu/edubuntu


donderdag sep 10, 2009

Sun Virtual Box en Sun VDI gebruikt op JavaOne voor 21.000 desktops

A Smarter Way to Manage Desktops

Use Sun VirtualBox and Sun VDI to deliver a new level of productivity and security — just like Sun did for 21,000 virtual desktops at JavaOne this year.

IT management is constantly asked to do more with less. Traditionally, the focus has been on hardware: wringing more productivity out of servers, consolidating systems to cut costs, and so on. But there are also opportunities to save money and improve efficiency by enabling people to do more with less — particularly when it comes to managing desktop environments.

Despite the massive influx of mobile devices, netbooks, and other hand-held gizmos, the desktop computer is still the predominant productivity tool in most organizations. Yet all too often the desktop’s functionality is still limited to one operating system and one CPU used by one individual; the company’s desktops are still managed by a small army of administrators (whose salaries continue to climb while hardware costs shrink); and security is still a major problem.

Visualize a Virtualized Environment

In the same way server and storage systems can be virtualized to pool resources and improve utilization rates, desktop environments can be virtualized to improve end-user productivity, manageability, and security.

Through virtualization products such as Sun VirtualBox software, a single desktop can host multiple operating systems and perform many different types of jobs. So a Windows-based PC is no longer just a PC — can also run the Macintosh OS in one window, Linux in another, and OpenSolaris in yet another.

Moreover, with Sun VirtualBox the desktop device is no longer limited to the number of physical CPUs it was built with. It can be configured with virtual CPUs (up to 32 virtual CPUs in a single system) or it can tap into the processing power of larger servers or even cloud computing environments.

And with Sun VirtualBox the desktop device is no longer subject to the same security threats as a PC because the virtual environments are isolated from the native environment and can be discarded at any time. So users can feel free to try out new software or download programs into a virtual environment without the risk of contaminating the host machine.

You can even test-drive a new OS, such as Windows 7 or the latest version of OpenSolaris, or launch an instance of a legacy OS, such as OS/2, without disrupting anything or putting any resources at risk.

Think of the desktop device as a house with different rooms for different purposes: an “office” where work is kept separate from home stuff; “family rooms” where each member of the family has their own space and can make/break things at will (ideal for teenagers); “safe zones” where you can do financial transactions with complete security; even a “cleaning cabinet” that cleans up the other spaces in the background.

Equally important, through the management capabilities of products such as Sun Virtual Desktop Infrastructure (VDI), the administration of virtual desktop environments can be centralized and streamlined, saving administrative time and expense. Since desktops are centrally hosted, only the display is sent to the client device; critical data never leaves the corporate network and can be managed and backed up by IT.

Showcase Example: Sun VirtualBox and Sun VDI at JavaOne

To better understand the real-world potential of Sun VirtualBox and Sun VDI, take a closer look at how Sun provisioned and managed 21,000 virtual desktops for the attendees of this year’s JavaOne conference in San Francisco.

Sun VirtualBox and Sun VDI at JavaOne

Sun installed hundreds of Sun Ray “thin-client” desktops throughout the lobby areas of the Moscone Center, where the conference took place. Every JavaOne attendee was given a smartcard as part of their registration welcome kit. To access their home or work desktops from the Sun Rays, all they had to do was insert the smartcard into the nearest available Sun Ray and choose the type of virtual desktop they wanted: Windows 7, Ubuntu Linux, or OpenSolaris.

Sun VirtualBox and Sun VDI at JavaOne

The first time the user made the choice, the chosen virtual desktop virtual machine (VM) was created based on a template in Sun VDI. The VM configuration was stored in a MySQL database, and the virtual disk image was quickly cloned from the template. Then Sun VDI chose a VirtualBox server, launched the new VM on that server, and authenticated the new virtual disk. When the user removed his or her smartcard, the VM suspended after a short period, freeing up resources for other users. Re-insertion of the smartcard re-launched the previously created virtual desktop, and the VM was restored from disk.

How many administrators were required to manage these 21,000 virtual desktops? A grand total of two.

Sun VirtualBox and Sun VDI at JavaOne

And how much high-powered hardware was required to run everything? A single rack, populated by four VDI servers (Sun Fire X4450 servers, each with four CPUs and 64 GB memory), five VirtualBox servers (Sun Fire X4450 servers, each with four CPUs, six cores per CPU and 64 GB of memory), and three 7210 Unified Storage servers. This configuration, incidentally, proved to be excessive for the requirements!

Open Source Alternative, Open to Any OS

Sun VirtualBox has quickly and quietly become the most popular open source virtualization solution in the world. The installed base exceeds 16 million, and there were more than one million downloads in the month of July alone, according to senior product manager Andy Hall.

“I believe Sun VirtualBox has gained traction quickly because it’s an enterprise-class solution that runs on all major operating systems, and it’s the first virtualization product that handles workloads of up to 32 virtual CPUs,” said Hall. “And since it’s backed by a large and growing community, it simply delivers more innovation, faster.”

Sun VirtualBox software is free of charge for personal use. For wider deployments within an organization, enterprise subscriptions are also available, starting at $30 (USD) per user per year, which includes 24/7 premium support from Sun's technical team. Discounts are available based on volume.

For more information about Sun VirtualBox or to download the product, visit http://virtualbox.org.

For additional details about Sun VDI, visit http://www.sun.com/software/vdi/index.jsp.


About

Nieuws en informatie over Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

Search

Categories
Archives
« juli 2016
madiwodovrzazo
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Vandaag