Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid

Samen met Sun Microsystems werken aan de Vernieuwing Rijksdienst

Het doel van de overheid met betrekking tot de werkplek is duidelijk; iedere medewerker moet op elk gewenst moment, op elke plaats en op elk apparaat op een veilige wijze de beschikking hebben over informatie en applicaties. Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid van Sun Microsystems biedt deze mogelijkheden en combineert dit met voordelen zoals mobiliteit, informatiebeveiliging, duurzaamheid en kostenreductie.

HIER logo van het ministerie van VROM voor de Sun werkplek.

De Sun werkplek heeft op 23 januari 2008 het officiële HIER certificaat gekregen van het Klimaatbureau. Met het HIER logo wordt door het Klimaatbureau erkend dat de Sun werkplek het duurzame alternatief is voor de desktop. Met de Sun werkplek wordt een energie besparing van zo’n 80% gerealiseerd. De Sun werkplek verbruikt 4 Watt en levert een enorme besparing op. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat bij de ondertekening ook minister Jacqueline Cramer aanwezig was.

Sun Open Desktop: daar waar u uw werk wilt doen

De Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid biedt de concernbrede functionaliteit zoals het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst en interdepartementale initiatieven voorstaan. De Desktop wordt in deze visie fundamenteel anders gedefinieerd namelijk ‘in het netwerk’. Sun’s visie ‘The Network Is The Computer’ onderschrijft dit ten volste. De Sun Open Desktop is de plek waar u uw werk wilt uitvoeren. Uw Personal Computer wordt dus vervangen door uw Personal Desktop die leeft in het netwerk. Door deze visie toe te passen voor de Rijkswerkplek behaalt de overheid een aantal belangrijke voordelen op gebieden zoals informatiebeveiliging, mobiliteit, duurzaamheid en kostenreductie.

Informatiebeveiliging gecombineerd met snelheid

Informatiebeveiliging is een belangrijk onderwerp als het gaat over de Rijkswerkplek. Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid combineert een hoge mate van informatiebeveiliging met snelheid en mobiliteit. De Sun werkplek is standaard uitgerust met een SmartCard lezer die geschikt is voor de Rijkspas. Hierdoor kan de Rijkspas zowel voor fysieke toegang als voor toegang tot de eigen desktop worden gebruikt. Verder kan deze pas ook worden toegepast voor bijvoorbeeld betalingen in automaten en bedrijfsrestaurants, maar ook voor meer geavanceerdere toepassingen zoals PKI certificaten. Informatiebeveiliging gaat echter verder dan een goed slot op de voordeur. De Sun werkplek heeft geen lokale data. Informatie blijft derhalve altijd in het datacenter, daar waar gevoelige informatie thuishoort. Dit voorkomt verlies van gevoelige informatie door bijvoorbeeld diefstal of schade. Daarnaast heeft de Sun werkplek geen lokaal geinstalleerde applicaties en geen lokaal besturingssysteem.

Mobiliteit en thuiswerken

Doordat de desktop in het netwerk leeft krijgt de medewerker de ultieme vorm van mobiliteit. De medewerker kan op iedere willekeurige werkplek zijn eigen persoonlijke desktop bereiken. Hierdoor is het mogelijk om flexibele werkplekken in te richten. Zo is het mogelijk dat een medewerker van het ministerie van Justitie in de ochtend in het eigen gebouw werkt, na de lunch zijn werkzaamheden vervolgt in het gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken terwijl hij alleen zijn Rijkspas mee hoeft te nemen om direct bij zijn eigen persoonlijke desktop te komen. Om de avondspits te vermijden haalt de medewerker bij vertrek zijn pas uit de Sun werkplek. Dit terwijl de belangrijke nota die hij aan het bewerken is gewoon open laat staan. In de namiddag kan hij vervolgens via zijn thuiswerkplek zijn werkzaamheden hervatten en de nota finaliseren. Dit alles terwijl zijn persoonlijke desktop, inclusief applicaties en informatie, op een veilige manier in het datacenter blijft.

Eenvoudig en efficient beheer

Het beheer van de Sun Open Desktop vindt centraal plaats. Op de werkplek zelf draait niets; geen besturingssysteem, geen applicaties zelfs geen ventilator voor de koeling die bij PC vaak ook nog zorgt voor de nodige geluidsoverlast. Omdat er op de werkplek niets draait is het niet nodig om op de lokale werkplek onderhoud uit te voeren en is de werkplek niet gevoelig voor mechanische defecten. Hierdoor kent de Sun werkplek een bijzonder lange levencyclus en hoeft deze ook niet na verloop van tijd van extra geheugen te worden voorzien, wat vaak een kostbaar en tijdrovende activiteit is. Door deze voordelen is het voor de beheerder mogelijk om honderden werkplekken op een eenvoudige en efficiënte wijze te beheren.

Sun Open in Verbinding

Sun Open Desktop voor de Rijksoverheid geeft de overheid de mogelijkheid om zowel traditionele als Open Source applicaties en Open Source besturingssystemen aan te bieden aan de medewerker. Hierdoor krijgt de overheid een flexibele werkplek infrastructuur die niet gebonden is aan een type besturingssysteem. Naast de kostenreductie geeft dit in combinatie met de gebruikte open standaarden de overheid ook mogelijkheden om aan te sluiten bij andere initiatieven met betrekking tot de Rijkswerkplek zoals Enterprise Content Management voor archivering, Identity Management voor het beheren van toegangsrechten en het Rijkportaal voor een gemakkelijke toegang tot informatie.

Samengevat:

  • Veilige toegang door geïntegreerde SmartCard lezer voor de Rijkspas
  • Medewerkers kunnen vanaf ieder Rijksgebouw bij hun eigen desktop
  • Mogelijkheid voor Open Source Desktop en Open Source toepassingen
  • Eigen personlijke desktop op elke plaats en elk apparaat op een veilige wijze
  • Documenten en informatie altijd veilig in datacenter
  • Kostenreductie door lager energie gebruik
  • Kostenreductie door centraal beheer van werkplekken
  • Duurzaam inkopen dor laag stoomverbruik en lange levensduur van Sun werkplek
  • HIER Logo toegekend aan Sun Werkplek dor het ministerie van VROM

Meer informatie: Arjan Taal, Sun Microsystems Nederland

Download de brochureOpmerkingen:

Voeg je opmerking toe:
Opmerkingen zijn uitgeschakeld.
About

Nieuws en informatie over Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

Search

Categories
Archives
« september 2016
madiwodovrzazo
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
Vandaag