X

Blog Oracle Polska

Ekonomia chmury: modernizacja infrastruktury informatycznej i obniżenie całkowitego kosztu posiadania dzięki Oracle Cloud

Wśród licznych rozwiązań oferowanych „jako usługa”, które pojawiły się w epoce przetwarzania w chmurze, do najpowszechniej wdrażanych należą infrastruktura jako usługa (IaaS) i platforma jako usługa (PaaS). IaaS udostępnia sprzętowe komponenty infrastruktury, w której firmy mogą wdrażać swoje oprogramowanie i obciążenia korporacyjne, natomiast PaaS zapewnia pełne środowisko obejmujące podstawowe elementy sprzętowe i programowe niezbędne do realizacji różnych zadań.

Coraz więcej firm przenosi część lub całość swoich lokalnych wdrożeń infrastruktury informatycznej do chmurowych środowisk IaaS i PaaS, a w efekcie osiąga szereg korzyści. Należą do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie, nieograniczona skalowalność, elastyczność infrastruktury, szybkie wdrażanie i krótszy czas wprowadzania na rynek.

Nie dziwi przy tym, że jedną z najbardziej pożądanych korzyści jest obniżenie kosztów. Dzięki przeniesieniu aplikacji do chmury firmy mogą zaoszczędzić pieniądze, ponieważ ograniczają zakupy sprzętu IT i zdejmują z własnych informatyków zadania operacyjne, w tym utrzymanie, modernizowanie i zabezpieczanie infrastruktury informatycznej, przenosząc je na specjalistów zatrudnianych przez dostawcę chmury.

Co więcej, niektórzy dostawcy chmury implementują sprzęt, oprogramowanie i technologie nowej generacji (takie jak sztuczna inteligencja) szybciej i sprawniej, niż mogłyby to zrobić korporacyjne centra przetwarzania danych, dlatego firmy mogą osiągnąć również znaczne korzyści płynące z zastosowania innowacji oraz niższych kosztów.

Ceny i struktura kosztów związanych z chmurą

Choć ekonomiczne aspekty chmury w teorii mogą być atrakcyjne, w praktyce wiele firm ma trudności z przewidzeniem faktycznych kosztów chmury i zarządzaniem nimi. W niedawnym badaniu IDG z udziałem ponad 530 decydentów z obszarów informatycznych i biznesowych 40% respondentów wskazało kontrolę kosztów jako swoje największe wyzwanie związane z chmurą publiczną.

Część problemu z określaniem i optymalizacją kosztów polega na tym, że struktury kosztów i narzędzia do określania cen chmury w przypadku dużych dostawców są bardzo zróżnicowane. Co więcej, niektórzy dostawcy stosują różne ceny usług w różnych regionach geograficznych, a także różne opłaty za ruch przychodzący i wychodzący oraz za pamięć masową. Jeśli do tego zróżnicowania dodamy liczne wyceniane indywidualnie elementy infrastruktury chmurowej, z których każdy ma własną konfigurację i opcjonalne funkcje, trudno się dziwić, że przedsiębiorstwa nie mogą się odnaleźć w przytłaczającej złożoności kosztów.

Na wybór dostawcy infrastruktury chmurowej wpływają też oferowane przez niego modele rozliczeniowe. Większość dużych dostawców chmury udostępnia co najmniej dwie opcje rozliczeń, a ich warunki i elastyczność mogą być bardzo zróżnicowane. Elastyczność we wprowadzaniu niezbędnych zmian w konfiguracjach i możliwościach infrastruktury chmurowej oraz w metodach rozliczeń - należy do najbardziej newralgicznych czynników, którymi różnią się oferty chmury.

Podczas projektowania swojej chmury firma Oracle postanowiła zadbać zarówno o kwestie ekonomiczne, jak i funkcjonalne. Dlatego w ofercie Oracle Cloud zmienne, trudne do przewidzenia koszty są ograniczone do minimum, ceny w różnych regionach udostępniania chmury są spójne, usługi i rozliczenia cechują się elastycznością, a sama chmura zapewnia najlepszy w branży stosunek ceny do wydajności i wartość biznesową.

Aby pomóc klientom w osiągnięciu maksymalnej opłacalności i przewidywalności kosztów, firma Oracle opracowała również zasady i narzędzia, w tym kalkulator do szacowania kosztów chmury. W efekcie - co uwidaczniają przedstawione niżej przykłady wdrożeń - Oracle Cloud zapewnia korzyści finansowe na których zależy klientom, oraz najlepszą wydajność, stopień wykorzystania i bezpieczeństwo usług.

Oracle Cloud zapewnia korzyści finansowe, na których zależy klientom, oraz najlepszą wydajność, stopień wykorzystania i bezpieczeństwo usług

Poruszanie się w gąszczu opcji i kosztów chmury

Obniżenie wydatków na technologie informatyczne może być celem uniwersalnym, nie może być jednak ważniejsze niż funkcjonalność, dostępność i niezawodność rozwiązań. Czasem firmy decydują się na zakup usług chmurowych, po czym okazuje się, że usługom tym brakuje przejrzystości i elastyczności niezbędnej do uzyskania optymalnej równowagi między podstawowymi wymaganiami biznesowymi firmy i niższymi kosztami.

Aby mieć pewność, że firma będzie w stanie zapewnić niezbędne poziomy usług, wiele przedsiębiorstw kupuje chmurę o zbyt dużej pojemności. Gdy potem orientują się, że ich środowiska nie są w pełni wykorzystywane, może się okazać, że umowa utrudnia zmianę parametrów wdrożenia.

Określenie odpowiednich konfiguracji i opcji infrastruktury bywa niełatwe. W przeciwieństwie do ofert oprogramowania jako usługi (SaaS), w których zwykle stosowane są stosunkowo proste modele rozliczeń „na użytkownika” lub „na miesiąc”, wdrożenia IaaS i PaaS obejmują wiele zmiennych i mogą być bardzo złożone.

Na poziomie makro firmy muszą oszacować podstawową infrastrukturę, której potrzebują do obsługi wszelkich obciążeń na odpowiednim poziomie usług i dostępności. Decyzje te obejmują nie tylko pojemność serwerów obliczeniowych, platform pamięci masowej i elementów sieciowych, lecz także wybór innych komponentów i usług - od opcji zabezpieczeń, po warianty aplikacji i oprogramowania warstwy pośredniej.

Obliczanie kosztów określonej konfiguracji chmury może obejmować dziesiątki zmiennych, w tym wybór między serwerami dedykowanymi (bare metal) i współużytkowanymi (maszynami wirtualnymi), liczbę i typy procesorów CPU i GPU w serwerach, ilość i typ pamięci operacyjnej i masowej oraz dostępną przepustowość sieci. Rzeczywiste koszty mogą być zmienne zależnie od pojemności używanej pamięci masowej, liczby wykonanych transakcji, ilości przesłanych danych i innych czynników operacyjnych.

Sytuację jeszcze bardziej komplikuje fakt, że niektórzy dostawcy chmury stosują różne cenniki w różnych regionach geograficznych, w których znajduje się ich infrastruktura. Modele cenników chmury mogą przy tym obiecywać elastyczność na etapie wyboru, ale być trudne do zmiany, gdy zmienią się potrzeby klienta.

Elastyczność i przejrzystość cen

Podczas tworzenia platformy Oracle Cloud firma Oracle wiedziała, że musi zapewnić coś więcej niż tylko najnowocześniejszą funkcjonalność chmury. Musiała również wycenić oferowane usługi tak, aby zapewniały doskonały stosunek ceny do wydajności, a przy tym pozwalały klientom bez trudu modyfikować konfigurację chmury i powiązane wydatki oraz nimi zarządzać.

Oracle eliminuje znaczą część złożoności spotykanej w cennikach na rynku chmury.
Przykładowo, Oracle Cloud:

• zapewnia spójne cenniki we wszystkich regionach - klienci płacą tyle samo niezależnie od lokalizacji;

• eliminuje wiele opłat zmiennych - Oracle oferuje na przykład 2–10 razy większy transfer danych bez opłat niż konkurencja, co wynika m.in. z faktu, że nie stosuje opłat za dane przesyłane między lokalnymi centrami przetwarzania danych i wykorzystuje dostępne na platformie Oracle Cloud Infrastructure połączenie FastConnect;

• udostępnia nawet 10 TB pamięci masowej miesięcznie bez opłat (podczas gdy główni konkurenci oferują tylko 1–5 GB pamięci masowej miesięcznie za darmo);

• nie nalicza dodatkowych opłat za asystę techniczną dla firm.

Cena za udostępnienie Oracle Cloud nie przekracza zwykle 10–20% ceny konkurencyjnych ofert chmury. Poza tym Oracle oferuje swoją chmurę jako bezpłatną usługę w określonej konfiguracji (Oracle Cloud Free Tier).

Podczas wyceny potencjalnej konfiguracji Oracle Cloud firmy mogą bez trudu określić koszty za pomocą narzędzia Oracle do szacowania kosztów chmury. Mogą więc dobrać środowisko obliczeniowe, pamięć masową i elementy sieciowe, a także dodatkowe usługi, takie jak narzędzia analityczne, zabezpieczenia i funkcje integracji. W narzędziu do szacowania kosztów chmury firmy mogą też przejść do szczegółów, aby określić konkretną liczbę użytkowników, średnią liczbę dni i godzin użytkowania, docelowe poziomy wydajności i inne zmienne. Cena każdego elementu i łączne koszty są naliczane przy dokonywaniu wyboru.

Oprócz przejrzystości kosztów Oracle Cloud udostępnia klientom trzy modele rozliczeniowe do wyboru:

• Pay As You Go - usługi są rozliczane z dołu na podstawie wykorzystania, opcja ta nadaje się więc najlepiej dla firm, które testują nowe usługi, zajmują się szybkim prototypowaniem lub potrzebują elastyczności w skalowaniu cen.

• Universal Credits / Monthly Flex - klient kupuje z wyprzedzeniem kredyty chmurowe do wykorzystania, a umowa obejmuje co najmniej 12 miesięcy. Ten model sprawdza się w przypadku klientów, którzy mają przewidywalne obciążenia produkcyjne lub działające od dawna aplikacje. Zapewnia maksymalne obniżenie kosztów i przewidywalne wydatki miesięczne oraz elastyczność pozwalającą korzystać z dowolnej usługi IaaS lub PaaS.

• Bring Your Own License (BYOL) - klienci mogą wykorzystać w Oracle Cloud swoje istniejące licencje dotyczące lokalnych wersji Oracle Database i aplikacji Oracle (licencje on-premise). Ta opcja pozwala im przejść do chmury przy niższych kosztach i chronić wcześniejsze inwestycje, a jednocześnie w dalszym ciągu korzystać z asysty technicznej powiązanej z istniejącymi umowami licencyjnymi dotyczącymi rozwiązań on-premise.

Aby określić, który z tych modeli rozliczeniowych zapewnia optymalne obniżenie kosztów, przewidywalność i elastyczność, klienci mogą porównać koszty poszczególnych modeli za pomocą narzędzia do szacowania kosztów chmury. Oracle udostępnia też usługę Oracle Cloud Free Tier, która pozwala klientom wypróbować ofertę Oracle Cloud bez opłat.

Wzrost popularności środowisk wielochmurowych

Oracle Cloud rywalizuje z dostawcami chmury pierwszej generacji, takimi jak Amazon WebServices (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform. Z badania IDG na temat chmury wynika jednak, że firmy nie chcą zdawać się jedynie na pojedynczego dostawcę.

Spośród ponad 530 ankietowanych przez IDG decydentów ponad połowa (302) korzysta z co najmniej dwóch chmur publicznych. Firmy, które korzystają z jednej chmury, coraz częściej przyglądają się alternatywnym platformom, gdy kończą się ich dotychczasowe umowy lub gdy wdrażają w chmurze nowe obciążenia.

Środowiska wielochmurowe są wdrażane, aby sprostać określonym potrzebom, dlatego firmy w coraz większym stopniu oczekują zgodności operacyjnej między chmurami oraz infrastrukturą i obciążeniami lokalnymi. W 2019 r. to rosnące zapotrzebowanie skłoniło firmy Oracle i Microsoft do nawiązania współpracy w zakresie interoperacyjności, która pozwoliła stworzyć połączenie między chmurami Oracle Cloud i Microsoft Azure.

Dzięki temu klienci mogą uruchamiać część obciążenia w Oracle Cloud, a inną jego część w środowisku Azure. Bezproblemowa integracja między tymi dwoma środowiskami chmurowymi obejmuje m.in. ujednolicone zarządzanie tożsamością i dostępem, oparty na współpracy model asysty technicznej oraz wdrażanie certyfikowanych aplikacji Oracle w infrastrukturze Azure.

Potwierdzony stosunek ceny do wydajności

Oracle rewolucjonizuje rynek chmury także na inne sposoby. Przykładowo, dwa lata temu serwis StorageReview przeprowadził osobne, niezależne testy wydajności systemów typu bare metal w Oracle Cloud i AWS EC2 (Elastic Compute Cloud). Z badania StorageReview (wnioski opisano szczegółowo we wpisie na blogu Oracle) wynika m.in., że Oracle Cloud zapewnia nawet 5 razy większą wydajność obsługi porównywalnych konfiguracji zdalnej blokowej pamięci masowej niż AWS EC2 przy 19-krotnie niższych kosztach. Analizy cenników głównych dostawców chmury dowodzą, że w porównaniu do swoich rywali Oracle Cloud w dalszym ciągu zapewnia korzyści cenowe sięgające 65% lub nawet więcej dla wielu popularnych konfiguracji i usług.

Oracle Cloud zapewnia korzyści cenowe sięgające 65% lub nawet więcej dla wielu popularnych konfiguracji i usług

Klienci Oracle Cloud odnotowują znaczne korzyści dotyczące stosunku ceny do wydajności w porównaniu do wdrożeń lokalnych i innych dostawców chmury. Na coraz dłuższej liście wdrożonych projektów znajdują się m.in.:

8x8 - firma 8x8 zmienia przyszłość komunikacji biznesowej. To czołowy dostawca oprogramowania jako usługi w zakresie komunikacji głosowej i wideo, czatów, centrum obsługi klienta i rozwiązań API klasy korporacyjnej, które bazują na jednej, globalnej platformie komunikacji w chmurze. Aby uzyskać znaczny wzrost wydajności, przedsiębiorstwo przeniosło swoje usługi wideokonferencyjne z AWS do Oracle Cloud. W infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure udało się zwiększyć wydajność na węzeł o ponad 25% w porównaniu z wcześniejszą konfiguracją, a także uzyskać globalny zasięg i ponad 80-procentowe obniżenie kosztów związanych z ruchem wychodzącym w sieci.

OceanX - ten dostawca subskrypcyjnej platformy handlowej dla marek oferujących usługi bezpośrednio dla konsumentów przeniósł swoją platformę analizy danych z AWS do Oracle Cloud i Oracle Database Exadata Cloud Service. Efekt: koszty niższe o 30%, działanie szybsze o 300%.

CARE - globalna organizacja humanitarna CARE przeniosła swoje operacje do Oracle Cloud, aby uzyskać niezbędną skalowalność, przejrzystość i wydajność. Jej obciążenia w chmurze obejmują oprogramowanie do zarządzania finansami, w tym do obsługi zróżnicowanych podatków oraz złożonych grantów i przepisów, a także system raportowania czasu pracy i poniesionych wydatków dla tysięcy pracowników i wykonawców. CARE szacuje, że dzięki Oracle Cloud co roku oszczędza 250 tys. USD, które może przeznaczyć na swoje główne zadania.

McAfee - gdy klienci McAfee przenieśli swoje obciążenia do chmury, ten czołowy dostawca cyberzabezpieczeń musiał znacznie zwiększyć skalę swoich usług. Jeden z klientów poprosił firmę McAfee o monitorowanie setek tysięcy źródeł i 150 tys. zdarzeń na sekundę, dlatego firma postawiła na skalowalne rozwiązanie typu bare metal w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure. Dzięki temu rozwiązaniu McAfee jest w stanie monitorować 600 tys. źródeł i obsługiwać prawie pół miliona zdarzeń na sekundę, a wszystko to przy kosztach, które stanowią jedną czwartą kosztów używania tego rozwiązania w innych infrastrukturach chmurowych.

HID Global - ten dostawca rozwiązań do zarządzania tożsamością, którego przychody sięgają miliardów USD, musiał zmierzyć się z poważną transformacją cyfrową, gdy zmienił swój model biznesowy z licencji bezterminowych na usługi subskrypcyjne. Firma wiedziała, że w ramach tej zmiany będzie musiała przenieść swoje operacje informatyczne do chmury. Po analizie rozwiązań AWS i Oracle Cloud przedsiębiorstwo wybrało Oracle Cloud m.in. ze względu na możliwość przeniesienia lokalnego pakietu Oracle E-Business Suite do środowiska Oracle Cloud w ciągu niecałych 12 godzin. HID Global szacuje, że dzięki eliminacji kosztów utrzymania centrum obliczeniowego zaoszczędzi w czasie czterech lat 50–66% wydatków operacyjnych.

Cisco - firma Cisco próbowała obsługiwać swoją platformę Tetration do ochrony obciążeń w dwóch czołowych chmurach, ale niskie współczynniki wykorzystania procesorów zmusiły ją do zwiększenia liczby instancji maszyn wirtualnych, co podniosło koszty. Dzięki przejściu do Oracle Cloud firmie Cisco udało się osiągnąć stałe wykorzystanie procesorów na poziomie 70% i obniżyć koszty ponoszone przez jej klientów. Co więcej, klienci korzystający z platformy Tetration w Oracle Cloud odnotowują 60 razy większą wydajność i o 90% niższe koszty całkowite niż w przypadku rozwiązania zainstalowanego lokalnie. Obejrzyj film.

N2N - firma N2N początkowo wdrożyła swoje sztandarowe rozwiązanie Illuminate Cloud Integration Platform w systemie AWS, jednak koszty chmury szybko rosły mimo prób przeprojektowania usługi pod kątem ich obniżenia. Firma zdecydowała się więc wdrożyć platformę Illuminate w Oracle Cloud i szacuje, że pozwoliło jej to zmniejszyć koszty o 40%. Przedsiębiorstwo korzysta z kompetencji firmy Oracle w dziedzinie rozwiązań korporacyjnych, a także ze znakomitej asysty technicznej.

Więcej informacji o tym, jak Oracle Cloud może obniżyć koszty, zwiększyć elastyczność i zapewnić najlepszy w branży stosunek ceny do wydajności, można znaleźć na stronie Oracle Cloud/

Raport został opracowany we współpracy z Magazynem CIO,
wydawanym przez IDG Communications, Inc.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.