X

Blog Oracle Polska

Analityka przestrzenna w praktyce

Sylwester Dec
Principal Solution Engineer

Każda firma ma w swoich zasobach informacyjnych mnóstwo danych geograficznych. Są to najczęściej dane adresowe, miasta, województwa, współrzędne, obszary, rejony, punkty, układ hali/magazynu/sklepu. Tradycyjnie raporty oparte w dużej mierze o analizę wartości liczbowych (KPI) i wymiarów, często reprezentują tylko fragment użytecznych spostrzeżeń. Chcemy zachęcić Państwa do odkrywania relacji i zależności w nowym obszarze jakim może być dowolna mapa. Możemy dzięki temu w prosty sposób uzyskać odpowiedzi na nowe pytania jak np. wpływ odległości obiektów na sprzedaż, rozkład zjawiska w przestrzeni i jego wpływ na wskaźniki KPI, rozmieszczenie potencjalnych klientów, wskazanie zagrożeń dla różnych obiektów na mapie itp.


Jest dobry moment żeby przypomnieć, iż od 05 grudnia 2019 w każdej bazie Oracle, niezależnie od edycji (SE2, EE), mamy możliwość korzystania z pełnej analityki przestrzennej. Wcześniejsze opcje Spatial&Graph oraz Advanced Analytics zostały włączone do standardowej funkcjonalność każdej bazy Oracle. Dzięki temu mając bazę Oracle możemy korzystać ze wszystkich funkcji analizy przestrzennej oraz z dodatkowego oprogramowania MapBuilder, MapViewer oraz najnowszego Spatial Studio. Szczegóły uwolnienia opcji tutaj.
Chcemy zachęcić do korzystania z analityki przestrzennej ponieważ z bazą danych Oracle i usługami analitycznymi Oracle Analytic Cloud lub Oracle Analytic Server oraz Spatial Studio jest to proste i łatwe. Postaramy się to udowodnić na poniższym webinarze, na którym pokażemy całość projektu analizy przestrzennej: od załadowania po wizualizację danych przestrzennych.


Kilka słów na temat użytej technologii. Oracle Spatial Studio, to bezpłatne narzędzie, które pozwala łączyć, prezentować, eksplorować i analizować dane geoprzestrzenne pochodzące z dowolnych źródeł jak np.CSV, JSON, shapefile, baza danych, REST. Rezultaty analizy mogą być swobodnie wykorzystane w dowolnym narzędziu klasy BI jak np. Oracle Analytic Server lub Oracle Analytic Cloud, tak aby łatwo zbadać wpływ uzyskanych informacji przestrzennych na funkcjonowanie całej organizacji.

Technologie użyte w demo „live”:

LINK: https://tinyurl.com/y8xtf4bt

Zapraszamy!

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.