X

Blog Oracle Polska

Recent Posts

HCM

Oracle i LinkedIn wspólnie usprawniają obsługę pracowników i kandydatów

LinkedIn to doskonale znany wszystkim profesjonalistom serwis społecznościowy, poświęcony tematyce pracy zawodowej. Ostatnio Oracle i LinkedIn poinformowały o nawiązaniu współpracy, której celem jest pomoc specjalistom ds. kadr w dostosowaniu się do wymagań dzisiejszego rynku pracy. Nowe opcje integracji między systemami firmy Oracle (HCM Cloud, Taleo CLoud Service), oraz serwisem LinkedIn ułatwią działom kadr przyciąganie, angażowanie i utrzymanie pracowników poprzez poszerzenie puli talentów, polepszenie obsługi kandydatów, zwiększenie mobilności wewnętrznej oraz zapewnienie lepszych możliwości rozwoju kariery. „Świat pracy szybko się zmienia, co dla szefów firm i działów odpowiedzialnych za rekrutację oznacza zarówno nowe możliwości, jak i wyzwania” ― powiedział Scott Roberts, wiceprezes ds. rozwoju przedsiębiorstwa w firmie LinkedIn. „Bardzo nas cieszy, że wspólnie z Oracle możemy tworzyć rozwiązania, które maksymalnie usprawnią zatrudnianie utalentowanych pracowników oraz rozwijanie ich kwalifikacji”. Technologia cały czas zmienia globalny rynek pracy. Coraz więcej czynności jest wykonywanych automatycznie, a kwalifikacje pracowników coraz szybciej się dezaktualizują. Aby efektywnie zarządzać tymi zmianami, a równocześnie radzić sobie z rosnącymi kosztami rekrutacji i rotacją pracowników, działy kadr muszą szybko rozwijać i udoskonalać swoje strategie i technologie. „Dynamiczne zmiany na globalnym rynku pracy zmuszają firmy z różnych branż do szukania nowych sposobów przyciągania, angażowania i zatrzymywania pracowników” ― powiedział Nagaraj Nadendla, wiceprezes Oracle i szef działu rozwoju produktów. „Działanie w tak zmiennym środowisku to jedno z najtrudniejszych wyzwań, przed jakim stoją dziś firmy. Od specjalistów ds. kadr wymaga ono całościowego podejścia do obsługi kandydatów i pracowników. Dzięki współpracy z firmą LinkedIn połączyliśmy nasze platformy Oracle HCM Cloud i Taleo Enterprise z jedną z największych na świecie giełd talentów. W rezultacie możemy pomóc działom kadr w spełnieniu rosnących oczekiwań kandydatów i pracowników”. Nowe opcje integracji między systemami Oracle HCM Cloud i LinkedIn: Import profili pracowników: Opcja ta pomaga firmom w zwiększeniu wewnętrznej mobilności pracowników, którzy mogą importować najważniejsze elementy swoich profili z serwisu LinkedIn do systemu Oracle HCM Cloud Talent. Zalecane dopasowania i wbudowana wyszukiwarka: Opcja ta usprawnia rekrutację. Umożliwia użytkownikom systemu LinkedIn Recruiter wyszukiwanie członków społeczności LinkedIn, którzy najlepiej spełniają wymagania określone w zapotrzebowaniu na pracownika lub projekcie w systemach Oracle Recruiting Cloud i Taleo Enterprise Edition. Zalecenia i referencje: Dzięki tej opcji kandydaci na pracowników mogą składać podania o pracę za pośrednictwem systemu Oracle Recruiting Cloud lub Taleo Enterprise Edition. Ponadto każdy kandydat może znaleźć w serwisie LinkedIn powiązane ze sobą osoby, które zapewnią mu najlepsze referencje przydatne podczas starań o określone stanowisko pracy. Połączenie z systemem rekrutacyjnym: Opcja ta umożliwia bezproblemową i wydajną obsługę klienta dzięki przetwarzaniu danych transakcyjnych dotyczących rekrutacji, pochodzących zarówno z systemu Oracle Recruiting Cloud, jak i Taleo Enterprise Edition, jak również ze społeczności LinkedIn i systemu LinkedIn Recruiter. Głębsza integracja z rozwiązaniem Oracle Learning Cloud: Opcja ta zapewnia pracownikom większe możliwości rozwoju zawodowego dzięki dostępowi do kursów LinkedIn Learning, zintegrowanego automatycznego katalogu kursów oraz aktualnych informacji o uczestnikach szkoleń w systemie Oracle Learning Cloud.

LinkedIn to doskonale znany wszystkim profesjonalistom serwis społecznościowy, poświęcony tematyce pracy zawodowej. Ostatnio Oracle i LinkedIn poinformowały o nawiązaniu współpracy, której celem jest...

Chmura korporacyjna rozwija się, jednak nadal istnieją luki w zakresie bezpieczeństwa - czytamy w raporcie Oracle i KPMG

Badanie Oracle i KPMG wykazało, że brak jasnych procedur odpowiedzialności za bezpieczeństwo w chmurze, brak widoczności i nieautoryzowane instalacje oprogramowania komplikują bezpieczeństwo korporacyjne. Firmy coraz chętniej przenoszą do chmury newralgiczne obciążenia i wrażliwe dane biznesowe, jednak według opublikowanego ostatnio raportu Oracle i KPMG „Cloud Threat Report 2019”, wyzwania związane z bezpieczeństwem pozostają. Według badania 72% respondentów uważa, że chmura publiczna jest bezpieczniejsza niż infrastruktura, którą mogą uzyskać w swoim własnym centrum danych - jednak nadal istnieją luki w zakresie widoczności danych, które mogą utrudnić zrozumienie, gdzie i w jaki sposób są one przetwarzane w chmurze. Badanie wykazało również 3,5-krotny wzrost liczby organizacji posiadających ponad połowę danych w chmurze, zaś 71% organizacji wskazało, że większość danych w chmurze jest wrażliwa - w porównaniu z 50% w ubiegłym roku. Jednak zdecydowana większość (92 proc.) odnotowała, że jest zaniepokojona niedostatecznymi kwalifikacjami personelu odpowiedzialnego za ochronę tych danych. W raporcie stwierdzono, że bezpieczeństwo chmury stało się aspektem strategicznym dla firm. Usługi w chmurze nie są już dodatkiem do systemów lokalnych – dziś obsługują podstawowe funkcje niezbędne we wszystkich aspektach działalności biznesowej. W raporcie zidentyfikowano kilka kluczowych obszarów, w których korzystanie z usługi w chmurze może stanowić wyzwanie dla wielu organizacji. Brak jasnych procedur odpowiedzialności za bezpieczeństwo doprowadza do poważnych incydentów. 82% użytkowników chmury doświadczyło zdarzeń związanych z bezpieczeństwem z powodu pomyłek dotyczących modelu współodpowiedzialności. Podczas gdy 91% wykorzystuje formalne metodologie wykorzystania chmury, 71% ma pewność, że zasady te są naruszane przez pracowników. Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa mają za małe uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa chmury. 90% badanych dyrektorów jest zdezorientowanych co do ich roli w zabezpieczaniu aplikacji SaaS w środowiskach chmurowych. Najważniejszym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa zidentyfikowanym w ankiecie jest wykrywanie i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem w chmurze, przy czym 38% respondentów wskazało to jako swoje główne wyzwanie. 93% respondentów wskazało, że nadal ma do czynienia z "shadow IT" - w którym pracownicy używają nieautoryzowanych urządzeń osobistych i oprogramowania do przechowywania lub współdzielenia plików zawierających dane firmowe. 26% organizacji wymieniło nieautoryzowane korzystanie z usług w chmurze jako największe wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego Pobierz „Oracle and KPMG Cloud Threat Report 2019”

Badanie Oracle i KPMG wykazało, że brak jasnych procedur odpowiedzialności za bezpieczeństwo w chmurze, brak widoczności i nieautoryzowane instalacje oprogramowania komplikują...

FINANCE

Nowe technologie umożliwiają lepszą współpracę działów kadr i finansów

Nowe badanie Oracle obejmujące 1510 specjalistów ds. finansów i biznesu pokazało, że aby wykorzystać pełny potencjał danych i pomóc przedsiębiorstwom dostosować się do zmian na globalnym rynku pracy, działy kadr powinny przeanalizować swoje technologie analityczne, kwalifikacje i procesy pod kątem usprawnienia współpracy z działem finansów i generowania przewagi nad konkurencją. „Działy kadr i finansów posiadają odmienne, ale wzajemnie się uzupełniające umiejętności. Mimo że w przeszłości blisko ze sobą nie współpracowały, obecnie musi się to zmienić, aby przedsiębiorstwa mogły skutecznie konkurować na dzisiejszym szybko ewoluującym rynku i w gospodarce opartej na kompetencjach” — powiedział Donald Anderson, dyrektor ds. rozwoju biznesu i kompetencji w firmie Oracle. „Pierwszym krokiem do przełamania tradycyjnych barier i nawiązania porozumienia między działami kadrowymi i finansowymi jest chęć współpracy oraz odpowiednie kompetencje w zakresie gromadzenia i analizy danych, tak aby mogły one być wykorzystane do podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych. Wywrze to zauważalny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa”. Samo posiadanie danych to nie to samo co zdolność do ich wykorzystania Ze względu na rozwój nowych technologii, rosnące koszty rekrutacji i coraz większy popyt na nowe umiejętności, globalny rynek pracy jest obecnie bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek wcześniej. Aby osiągać sukcesy, działy kadr muszą przeanalizować swoje podejście do narzędzi analitycznych, kompetencji i współpracy. 95% specjalistów ds. kadr i finansów planuje w 2019 r. uczynić współpracę opartą na danych swoim priorytetem. Badanie pokazało, że 49% respondentów nie potrafi obecnie używać narzędzi analitycznych do przewidywania wyników, a 81% nie potrafi podejmować decyzji na podstawie danych predykcyjnych. Ludzie są ważniejsi niż wdrażanie nowych technologii Mimo że narzędzia do analizy danych są coraz popularniejsze w świecie kadr i finansów, bez efektywnej współpracy i umiejętności ich obsługi korzyści z nich będą ograniczone. Aby wykorzystać ich pełny potencjał, oba działy muszą pokonać różnice kulturowe i uzupełnić lukę umiejętności. Największą barierą na drodze do współpracy między działami kadrowymi i finansowymi jest krótkowzroczność — 71% ankietowanych twierdzi, że ich działy koncentrują się na celach kwartalnych, a nie na strategicznym rozwoju. Różnice kulturowe pomiędzy działami były kolejną istotną przeszkodą — prawie jedna trzecia (29%) respondentów uznała odmienne zwyczaje panujące w tych działach za największą barierę. Szefowie działów kadrowych i finansowych potrzebują jednej wersji prawdy Większość przedsiębiorstw (80%) uważa, że działy kadrowe i finansowe już teraz pomagają im podejmować lepsze decyzje oparte na danych. A jeśli ich zespoły zdobędą nowe umiejętności, bardziej ukierunkowane na współpracę, organizacje będą mogły czerpać jeszcze większe korzyści biznesowe: 88% respondentów uważa, że współpraca między działami kadrowymi i finansowymi poprawi wyniki biznesowe, a 76% twierdzi, że zwiększy elastyczność biznesową. Ponad połowa (57%) organizacji planuje uzyskać bardziej całościowy obraz sytuacji przedsiębiorstwa dzięki współpracy, a 52% specjalistów ds. kadr i finansów uważa, że pomoże im to stać się bardziej strategicznymi partnerami. Sztuczna inteligencja utoruje drogę do lepszej współpracy Specjaliści ds. kadr i finansów sięgają po nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), aby pomagać przedsiębiorstwu osiągać lepsze wyniki. Podczas gdy jedna czwarta (25%) ankietowanych używa AI przede wszystkim do identyfikowania pracowników planujących odejście, a 22% do odwzorowywania procesów rekrutacji, mniej z nich używa narzędzi AI do przewidywania wydajności (18%) lub szukania najbardziej utalentowanych pracowników (15%). W przyszłym roku 71% respondentów planuje wykorzystywać AI do przewidywania, jacy kandydaci będą najbardziej wydajni, oraz wyszukiwania najlepszych kandydatów na podstawie analizy CV (70%). Pobierz raport „HR Moves Boldly Into Advanced Analytics”

Nowe badanie Oracle obejmujące 1510 specjalistów ds. finansów i biznesu pokazało, że aby wykorzystać pełny potencjał danych i pomóc przedsiębiorstwom dostosować się do zmian na globalnym rynku pracy,...

FINANCE

Transformacja cyfrowa w bankach

Rewolucja cyfrowa, to zjawisko o kluczowym znaczeniu dla współczesnego biznesu. Od wielu lat postępuje mniejszymi lub większymi falami w różnych segmentach gospodarki. Branżą która szczególnie zmienia się na fali tej rewolucji są usługi finansowe. Tutaj zmiany powodowane przez rewolucję cyfrową są coraz szybsze. Brett King w swojej książce „Bank 3.0” podał 50 milionów jako docelową liczbę użytkowników nowych, wprowadzanych na rynek produktów. W przypadku samolotów i samochodów osiągnięcie tego poziomu zajęło ponad sześć dekad. Zwykłe karty kredytowe potrzebowały na to 28 lat, ale już te bezstykowe zyskały 50 milionów użytkowników po zaledwie czterech latach. Tempo zmian rośnie więc cały czas, a branża usług finansowych musi się do niego dostosować, jeśli banki mają przetrwać i nadal odnosić sukcesy. Ale jak przeprowadzić z powodzeniem transformację cyfrową w banku? Według Oracle pierwszym etapem w tym procesie powinno być uruchomienie marki cyfrowej. Na taki krok zdecydowało się wiele banków na różnych rynkach. Przykładami są Fidor Bank w Niemczech, Ubank w Australii i mBank w Polsce. Wszystkie one szukały łatwiejszych sposobów pozyskiwania klientów. Konkurowały ceną, ponieważ banki działające wyłącznie cyfrowo mają niższe koszty w porównaniu z bankami tradycyjnymi, więc mogą agresywniej walczyć na tym polu. Wiele banków wykorzystuje markę cyfrową do testowania nowych operacji i procesów, które różnią się od tych używanych w ramach marki głównej, oraz sprawdzania nowych możliwości pozycjonowania firmy. Aby wejść na rynek w inny sposób, banki potrzebują procesów cyfrowych, które usprawnią operacje oraz ułatwią pozyskiwanie klientów w kanale online. Innym ważnym aspektem obsługi cyfrowej jest możliwość jej dostosowania do różnych typów klientów (tzw. person) lub zróżnicowania w zależności od marki, którą bank wprowadził na rynek. Ważna jest również możliwość wielokrotnego wykorzystania tych dostosowanych sposobów obsługi klienta, tak aby bank nie musiał za każdym razem tworzyć od nowa tych samych funkcji dla różnych person. Być jak Suncorp Bank W jaki sposób bank może efektywnie udostępniać te same funkcje różnym osobom? Na przykład tak, jak Suncorp Bank, który wykorzystuje do tego celu rozwiązanie Oracle Banking Digital Experience. Bank ten używa trzech marek: marki głównej (obsługującej kredyty osobiste), Shannons (wyspecjalizowanej w ubezpieczeniach samochodowych i oferującej kredyty w połączeniu z innymi produktami) oraz AAMI (świadczącej usługi dla różnych segmentów klientów). Szuka możliwości wielokrotnego wykorzystania swoich funkcji, co umożliwi mu zaoferowanie odpowiedniej obsługi różnym klientom bez konieczności tworzenia od nowa tych samych funkcji dla różnych marek. Uruchomienie marki cyfrowej to pierwszy krok - powinien zostać uzupełniony o inne strategie – takie, jak przede wszystkim wdrażanie przez banki nowych procesów cyfrowych. Opowiemy o tym szerzej w następnym artykule z tej serii. Autorem artykułu jest Maciej Ostrowski, Dyrektor sprzedaży do Sektora bankowego w Oracle Polska.

Rewolucja cyfrowa, to zjawisko o kluczowym znaczeniu dla współczesnego biznesu. Od wielu lat postępuje mniejszymi lub większymi falami w różnych segmentach gospodarki. Branżą która szczególnie zmienia...

ERP

Oracle stosuje sztuczną inteligencję w mechanizmach zarządzania ryzykiem

Aby pomagać klientom w ochronie przed coraz większym ryzykiem oszustw i zagrożeń bezpieczeństwa, firma Oracle wprowadziła pierwsze w branży oprogramowania biznesowego rozwiązanie do zapewniania bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Nowe mechanizmy Advanced Access Controls stanowiące część rozwiązania Oracle Risk Management Cloud umożliwiają organizacjom ciągły monitoring systemów pod kątem podziału obowiązków, zgodności z przepisami finansowymi, zagrożeń dla prywatności, informacji zastrzeżonych i ryzyka w zakresie płatności. Nowe mechanizmy kontrolne są wyposażone w techniki samouczenia i sztucznej inteligencji, aby cały czas sprawdzać wszystkich użytkowników, role i uprawnienia pod względem zgodności z biblioteką aktywnych reguł bezpieczeństwa. Obejmują one ponad 100 najlepszych procedur (konfigurowalnych reguł) dotyczących księgi głównej, zobowiązań, należności i środków trwałych. Najważniejsze korzyści z nowego rozwiązania to m.in.: ciągła ochrona: ciągły monitoring aktywności użytkowników i aplikacji; najlepsze procedury: ponad 100 sprawdzonych reguł ERP dotyczących bezpieczeństwa; samouczenie: wbudowane funkcje sztucznej inteligencji zapewniające precyzyjne rezultaty; sprawniejsze reagowanie na incydenty: problemy są kierowane do analityków w celu ich śledzenia, badania i rozwiązywania. Wbudowane reguły bezpieczeństwa potwierdzone audytem automatyzują analizę dostępu podczas fazy projektowania ról, co pozwala znacznie przyspieszyć wdrożenia ERP. Ponadto intuicyjne pulpity oraz funkcje wizualizacji i symulacji w ramach mechanizmów Advanced Access Controls ułatwiają dodawanie nowych reguł i dalszą optymalizację dostępu użytkowników. Po wdrożeniu rozwiązanie w sposób ciągły monitoruje incydenty i automatycznie kieruje je do analityków bezpieczeństwa. Aby pomagać klientom w analizie złożonych, rekurencyjnych i dynamicznych danych w zakresie bezpieczeństwa dotyczących wszystkich użytkowników, ról i uprawnień, mechanizmy Advanced Access Controls wykorzystują analizę opartą na wykresach i samouczące się algorytmy. Pozwala to specjalistom bezpieczeństwa dokładnie i niezawodnie analizować i wizualizować całą drogę, na której konkretny użytkownik może uzyskać dostęp do funkcji wrażliwych i z nich korzystać. Więcej informacji o mechanizmach Oracle Advanced Access Controls i chmurze Oracle Risk Management Cloud można znaleźć TUTAJ.

Aby pomagać klientom w ochronie przed coraz większym ryzykiem oszustw i zagrożeń bezpieczeństwa, firma Oracle wprowadziła pierwsze w branży oprogramowania biznesowego rozwiązanie do zapewniania...

ERP

Oracle ERP Cloud uznany za jedynego lidera w raporcie „Magiczny kwadrant” firmy Gartner

Pakiet Oracle ERP Cloud został uznany za lidera w raporcie firmy Gartner pt. Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises. Spośród 14 ocenianych produktów pakiet Oracle ERP Cloud został uznany za jedynego lidera w analizie firmy Gartner. Bezpłatną kopię raportu można pobrać tutaj. Według raportu „Liderzy odznaczają się pionierską wizją tego, w jaki sposób systemy i procesy ERP mogą być objęte wsparciem i doskonalone poprzez przenoszenie ich do chmury. Mają również zdolność do realizacji tej wizji za pomocą produktów, usług i strategii wprowadzania ich na rynek. Uzyskali silną pozycję rynkową oraz zwiększają swoje przychody i udział w rynku. W segmencie pakietów ERP w chmurze konsekwentnie zdobywają nowych klientów wśród organizacji różnej wielkości oraz oferują szeroką funkcjonalność we wszystkich obszarach planowania zasobów przedsiębiorstwa. O ich kompetencjach świadczą liczne udane wdrożenia u klientów zlokalizowanych zarówno w ich własnym regionie, jak i poza jego granicami. Ich produkty są często wykorzystywane przez integratorów systemów w celu wspierania inicjatyw w zakresie transformacji biznesowej”. „Nasza koncentracja na stworzeniu kompleksowego i innowacyjnego rozwiązania do obsługi procesów finansowych, operacyjnych i produkcyjnych oraz procesów związanych z łańcuchem dostaw, zaprojektowanego specjalnie z myślą o chmurze, pomaga przedsiębiorstwom każdej wielkości i ze wszystkich branż w osiąganiu lepszych wyników” — powiedział Rondy Ng, wiceprezes Oracle, szef działu aplikacji. „Jesteśmy dumni z tego, że spełniliśmy nasze obietnice dotyczące Oracle ERP Cloud i bardzo się cieszymy, że w nowym raporcie firma Gartner uznała nas za jedynego lidera. Uważamy, że to wyróżnienie potwierdza nasze zaangażowanie w nieustanne udostępnianie klientom innowacji w ramach naszej najlepszej na rynku oferty aplikacji ERP w chmurze”. Pakiet Oracle ERP Cloud obejmuje kompleksowe funkcje ERP w dziedzinie zarządzania finansami, zaopatrzeniem i portfelem projektów (PPM), jak również zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM) oraz ładu korporacyjnego, ryzyka i zgodności z przepisami (GRC). Dochodzą do tego jeszcze funkcje zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) i natywna integracja z szerszą ofertą Oracle SaaS w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) oraz aplikacjami do obsługi klienta (Customer Experience — CX). Szeroka oferta produktów chmurowych Oracle do zarządzania finansami i planowania finansowego jest wysoko ceniona w branży. Pakiet Oracle ERP Cloud został uznany za lidera w najnowszym raporcie firmy Gartner pt. „Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises”, a firma Oracle została umieszczona w polu liderów w raporcie „Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions” z 2018 r. oraz „Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions”.

Pakiet Oracle ERP Cloud został uznany za lidera w raporcie firmy Gartner pt. Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Midsize Enterprises. Spośród 14 ocenianych produktów pakiet Oracle ERP...

CX

5 najważniejszych priorytetów strategicznych dyrektora ds. marketingu w 2019 roku

W nadchodzącym roku cyfrowe narzędzia i modele biznesowe dadzą dyrektorom ds. marketingu bezprecedensowy wpływ na strategie rozwoju ich firm. Rejestrując i analizując ogromne ilości danych o klientach i kontaktując się z klientami na nowe sposoby, będą mogli tworzyć nowe, bardziej przewidywalne i bardziej rentowne strumienie przychodów.   „Skuteczność działań dyrektora ds. marketingu jest coraz częściej mierzona przychodami” — powiedział Des Cahill, wiceprezes Oracle, szef działu rozwoju produktów do obsługi klienta. „W związku z tym trzeba stosować podejście oparte na danych, aby lepiej rozumieć poszczególnych klientów, a nie tylko segmenty, oraz przewidywać potrzeby klientów na podstawie ich zachowań w czasie rzeczywistym, a nie tylko historii transakcji”. Jednak nawet najbardziej zaawansowani cyfrowo dyrektorzy ds. marketingu mogą mieć problem z określeniem tego, na co przede wszystkim przeznaczyć czas i pieniądze firmy. W niniejszym artykule skracamy liczbę priorytetów na 2019 rok do pięciu, na podstawie dyskusji z dyrektorami ds. marketingu z niektórych spośród największych globalnych marek.   1. Dodawaj kontekst do wszystkiego. Chociaż wiele wskazuje na to, że dyrektorzy ds. marketingu będą w nowym roku zwiększać inwestycje w personalizację, ostatnie badanie Gartner pokazało, że nowe regulacje w dziedzinie ochrony danych, takie jak RODO w Europie, utrudnią marketerom prowadzenie „ukierunkowanych” kampanii. Jednak niektórzy marketerzy widzą w tych regulacjach szansę na bardziej wartościowy kontakt z klientem. Na przykład zamiast śledzić dane osobowe takie jak płeć i wiek (co mogłoby naruszyć nowe przepisy o ochronie danych) firma Flipboard używa algorytmów automatycznego uczenia wspomaganych przez ludzi, aby modelować zainteresowania użytkowników na podstawie tego, co czytają w serwisie z agregowanymi wiadomościami prowadzonym przez firmę — mówi Marci McCue, dyrektor ds. marketingu w firmie Flipboard. Na podstawie pomiaru liczby odwiedzin, czynników zwiększających zaangażowanie oraz liczby poleceń McCue chce zwiększyć różnorodność tematów, które odwiedzający chcą śledzić, a następnie dodawać do platformy większą liczbę publikujących i więcej wysokiej jakości treści, które pasują do profilu reklamodawców. „Prezentowanie marki osobie, która naprawdę interesuje się danym tematem, jest o wiele efektywniejsze niż kierowanie komunikatów do odbiorców na podstawie płci, wieku lub innych cech demograficznych” — dodaje. „Trzeba nawiązać kontakt z ludźmi w odpowiednim kontekście, kiedy są w odpowiednim nastroju”.   2. Współpracuj z „influencerami”, których kochają (i którym ufają) klienci. Promowanie marki przez celebrytów — stanowiące niegdyś podstawę marketingu marki — ustępuje miejsca programom skierowanym do influencerów, w których biorą udział ludzie tworzący swoje własne treści i udostępniający je w mediach społecznościowych innym zwykłym ludziom, którzy mogą je polubić, udostępniać lub dodawać do nich komentarze. Producent drewna kominkowego i paliwa do grilla Duraflame przypisuje znaczną część wzrostu znajomości marki influencerom społecznościowym, którzy zebrali dużą liczbę lojalnych fanów i włączyli produkty firmy do swoich własnych programów. Na przykład Derek Wolf, którego na Instagramie obserwuje ponad 615 000 osób, promował jedną z marek firmy (Cowboy Charcoal) w serii filmów „Over the Fire Cooking” (Gotowanie na ognisku) od wprowadzenia tego produktu w 2015 r. „Jego zasięg oraz zasięg jego fanów przewyższył wszystko, czego byliśmy w stanie dokonać poza tym kanałem” — powiedział Daniel Moznett, dyrektor ds. marketingu w firmie Duraflame. Według Chrisa Carona, dyrektora Duraflame ds. operacyjnych, kluczowym składnikiem takich programów marketingu cyfrowego jest autentyczność. „Derek Wolf cały czas mówi o gotowaniu w naturze, na prawdziwym ogniu i prawdziwym drewnie” — mówi Caron, dodając, że styl Wolfa podoba się klientom i „bardzo dobrze łączy się z naszą marką”.   3. Docieraj do klientów wtedy, kiedy ma to znaczenie. W marketingu kluczową kwestią jest wyczucie czasu. Ale jak dotrzeć z komunikatem w odpowiednim momencie, jeśli Twoi klienci mają akurat huśtawkę emocjonalną? Cyfrowa platforma muzyczna Pandora uruchomiła ostatnio kampanię marketingową ukierunkowaną na uspokojenie zestresowanych podróżnych w sezonie przedświątecznym za pomocą playlist o tematyce świątecznej.    Kampania ta, zatytułowana „Sound On”, była prowadzona na amerykańskich lotniskach oraz dworcach kolejowych i autobusowych. Miała ona pomóc podróżnym w celebrowaniu podekscytowania towarzyszącego im na drodze do rodziny i przyjaciół lub w obniżeniu stresu wynikającego z opóźnień. „W całej tej kampanii chodzi przede wszystkim o to, aby dotrzeć do ludzi w odpowiednim momencie” — powiedziała Aimée Lapic, dyrektor ds. marketingu w firmie Pandora.   4. Zintegruj narzędzia do marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Jedna platforma chmurowa do procesów marketingu, sprzedaży i obsługi pomaga firmom śledzić zachowania klientów przez cały cykl relacji z nimi, a także zapewniać klientom spójne doświadczenia dostosowane do ich preferencji. „Wiedza o tym, jak klienci zareagowali na kampanię marketingową, czy kiedy kupili konkretny produkt lub na jakie usługi wykupili abonament, pomoże firmom przewidywać potrzeby klientów i dostarczać im dokładnie to, czego sobie życzą” — powiedział Rob Tarkoff, wiceprezes Oracle, szef działu produktów w zakresie obsługi klienta. Tego samego zdania jest Jan Kaempfer, dyrektor ds. marketingu w firmie Panasonic Toughbook Europe. Twierdzi on, że od czasu uruchomienia chmurowej platformy obejmującej aplikacje z dziedziny sprzedaży, obsługi i marketingu „bardzo łatwo jest określić, do kogo należy kierować komunikaty, co im oferować i kiedy nawiązać kontakt”. Na przykład za pomocą cyfrowych narzędzi do oceny sposobności sprzedaży Panasonic może zobaczyć „niezagospodarowaną” część swojego strumienia sprzedaży, a następnie zaprosić potencjalnych klientów na seminaria branżowe i w miarę rozwoju relacji umówić się na demonstrację produktu lub dołączyć pakiet usług do oferty nowego produktu. Kaempfer spodziewa się, że do końca tego roku w jego firmie odsetek „sprzedaży asystowanej przez marketing” wzrośnie do 45% (z 35% w 2018 r.).   5. Wdrażaj technologie marketingowe szybko, ale nie najszybciej. Osoby, które jako pierwsze wdrażają najnowocześniejsze narzędzia marketingowe, na ogół tracą na tym mnóstwo czasu i pieniędzy. „To się po prostu nie opłaca” — mówi Eli Winkler, wiceprezes ds. marketingu, cyfrowego doświadczenia klientów oraz handlu elektronicznego w firmie La-Z-Boy produkującej meble. „Kończy się na tym, że pokrywasz ogromną część kosztów opracowania tej technologii, a w wielu przypadkach nie będzie ona na tyle dojrzała, aby większość klientów mogła z niej korzystać”. W 2019 r. dział marketingu w firmie La-Z-Boy zainwestuje w sprawdzone technologie — przede wszystkim mobilne — które pomagają klientom poruszać się między sklepem internetowym firmy a jej 340 lokalizacjami w Stanach Zjednoczonych. Firma przygląda się również ugruntowanym technologiom w zakresie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Zakładając okulary 3D, Winkler mówi: „klienci będą mogli skorzystać z naszej aplikacji mobilnej lub skonsultować się z jednym z naszych sklepowych projektantów, aby obejrzeć wizualizacje swoich domów, całkowicie zmienionych dzięki meblom i akcesoriom La-Z-Boy”.   Autorką artykułu jest Sasha Banks-Louie, Brand Contributor z  Oracle.

W nadchodzącym roku cyfrowe narzędzia i modele biznesowe dadzą dyrektorom ds. marketingu bezprecedensowy wpływ na strategie rozwoju ich firm. Rejestrując i analizując ogromne ilości danych o klientach...

HR

TETA HR pierwszą aplikacją w Polsce z certyfikatem „Powered by Oracle Cloud”

W przeciągu ostatnich 30 lat oprogramowanie marki TETA zostało wdrożone u ponad 2 tys. firm i instytucji w Polsce. Oferowany przez Unit4 (partner Oracle na poziomie Gold) system TETA HR od wielu lat utrzymuje się w czołówce na krajowym rynku rozwiązań kadrowo-płacowych. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na oprogramowanie SaaS oferowane w modelu cloud computing, system TETA HR jest już dostępny także w chmurze publicznej Oracle Cloud. Software ten jest więc oferowany klientom w następujących modelach: klasyczny on-premise, hostowany, w modelu outsourcingu oraz w modelu SaaS opartym na chmurze Unit4 lub, na specjalne życzenie klienta, w chmurze Oracle Cloud. Każdy z tych modeli wykorzystuje technologie Oracle. „Wraz z rozwojem nowych technologii dla biznesu, pojawiło się wiele możliwości optymalnego wykorzystania oprogramowania typu ERP. System, który do niedawana dostępny był tylko dla tych organizacji, które mogły sobie pozwolić na stworzenie lokalnej infrastruktury IT, teraz będzie oferowany również w wersji SaaS – czyli w środowisku chmurowym” – komentuje Iwona Tytko, Dyrektor Działu rozwoju i utrzymania oprogramowania TETA. „Klient decydujący się na system ERP w chmurze, wykupuje abonament na korzystanie z rozwiązania IT, które jest w pełni utrzymywane na serwerach dostawcy. Dzięki temu nie musi przeznaczać środków na rozwój zaplecza informatycznego i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników działu IT”. Współpraca z firmą Oracle to kolejny krok w rozwoju oprogramowania marki TETA. Głównym elementem Oracle Cloud wykorzystywanym w tym projekcie jest platforma Oracle Cloud Infrastructure, czyli infrastruktura oferowana jako usługa (IaaS). Firma Unit4 wykorzystuje także usługi Oracle Database-as-a-Service (DaaS). Oracle Cloud Infrastructure (OCI) to ustandaryzowana usługa dostarczająca wysokowydajne zasoby obliczeniowe, sieciowe oraz pamięć masową w modelu „na życzenie”. OCI jest jedną z najbardziej popularnych usług chmurowych oferowanych obecnie przez Oracle, cenioną zwłaszcza za korzystny stosunek wydajności do ceny. „Na polskim rynku jest wiele aplikacji dostępnych z Oracle Cloud, jednak to system TETA HR jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikację ‘Powered by Oracle Cloud’ – mówi Jakub Madej, Regional Senior Sales Manager ISV & OEM w Oracle. „Certyfikat ten jest potwierdzeniem dla potencjalnych klientów, że obie strony (Oracle i Partner) w niezwykle rzetelny sposób podeszły do testów i weryfikacji funkcjonowania danego rozwiązania w środowisku Oracle Cloud. To swego rodzaju etykieta najwyższej jakości dla chmurowego rozwiązania. Wartym podkreślenia jest fakt, iż firma Unit4 proces certyfikacji systemu TETA HR poprzedziła wewnętrznym projektem R&D, który wyznaczył kierunki dla dalszego rozwoju ich aplikacji. Obecnie wraz z naszym Partnerem koncentrujemy się na finalizacji już wcześniej rozpoczętych sprzedaży TETA HR na Oracle Cloud”. „ERP w chmurze jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym i elastycznym, co oznacza, że użytkownik może dobrać taki zestaw funkcjonalności, który jest mu aktualnie niezbędny, a wraz z rozwojem organizacji możliwe są rozszerzenia systemu o kolejne, niezbędne funkcjonalności” – podsumowuje Iwona Tytko. „Nie trzeba się także martwić o bezpieczeństwo danych wprowadzanych do oprogramowania, ponieważ to dostawca bierze na siebie odpowiedzialność za to, aby system był szczelny. Reasumując: firma, która nie może sobie pozwolić na system w wersji on-premise, powinna postąpić w myśl zasady ‘lepiej używać niż mieć’ i zdecydować się na ERP w chmurze. Im szybciej zostanie podjęta taka decyzja, tym szybciej będą widoczne korzyści z jego posiadania”.

W przeciągu ostatnich 30 lat oprogramowanie marki TETA zostało wdrożone u ponad 2 tys. firm i instytucji w Polsce. Oferowany przez Unit4 (partner Oracle na poziomie Gold) system TETA HR od wielu...

CX

Mała zmiana w obsłudze klienta przekłada się na duże zyski

Kontynuując cykl artykułów na temat sposobów zapewniania najlepszych doświadczeń klienta, przyjrzymy się dzisiaj najważniejszym trzem metodom, które to umożliwiają. Wszyscy wiemy, że postrzeganie marki nie zaczyna się i nie kończy na samym produkcie. Na „doświadczenie” składa się cały szereg punktów kontaktu: reputacja, zarządzanie relacjami z klientem, asysta techniczna, świadczenie usług, technologie i wiele, wiele innych. Optymalizacja tych wszystkich aspektów może wydawać się przytłaczająca, ale nie należy wpadać w panikę - obsługa klienta nie jest tak trudna, jak to się wydaje. Nie oznacza też (co może zabrzmieć dziwnie w artykule autora pracującego dla Oracle) konieczności natychmiastowego zainwestowania w nowy stos technologii. Do dużych zysków z obsługi klienta mogą bowiem wystarczyć niewielkie zmiany. Zacznij od małych kroków: nie musisz robić wszystkiego naraz. Udana transformacja to proces systematyczny i iteracyjny. Jako przykład przedstawimy optymalizację przykładowej kampanii marketingowej pod kątem obsługi klienta: Stwórz zespół ekspertów z różnych działów (np. analiza danych, produkt, sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientem, opiekunowie klientów, autorzy treści) i wykorzystaj odpowiednie umiejętności. Przeanalizuj dotychczasowe dane o klientach pod kątem ich zachowań oraz tego, jak dział marketingu może poprawić ich doświadczenia. Przeanalizuj wszystkie funkcje dotychczasowych zasobów; niedawne badanie pokazuje, że klienci na ogół wykorzystują tylko 20% potencjału naszych rozwiązań. Wykorzystując powyższe działania, zidentyfikuj te aspekty kampanii, w których mała zmiana może zrobić dużą różnicę i potraktuj je priorytetowo. Wprowadź zmiany w swojej kampanii i dokładnie monitoruj wyniki. Zmierz zwrot z inwestycji, aby wykazać wartość obsługi klienta – sprawdź kalkulator ROI firmy Oracle. Wykorzystaj to, co masz, tylko lepiej: wykorzystaj swoje narzędzia na nowe sposoby, aby zapewniać klientom lepsze doświadczenia. Twoi dotychczasowi partnerzy technologiczni mogą i powinni w tym pomóc. Na przykład firma Oracle współpracowała ze swoim klientem z branży telekomunikacyjnej, który chciał szybciej nawiązywać relacje z klientami na nowo powstających platformach społecznościowych. Nasi inżynierowie stwierdzili, że po pewnym dostrojeniu można tego dokonać za pomocą dotychczasowych technologii, bez żadnych większych inwestycji. Firma znacznie skróciła czas wdrożenia kanału i obecnie jest w stanie szybko niwelować wszelkie luki w kontaktach z klientami. Skaluj: zastosowanie tej metody pozwoli wykazać, w jaki sposób małe zmiany mogą wywrzeć duży wpływ na przedsiębiorstwo. Najpierw możesz się skoncentrować na realizacji celów, które są łatwe do osiągnięcia, a dalsze usprawnienia mogą wymagać dodatkowych inwestycji (ale będziesz już mieć gotowe uzasadnienie biznesowe oparte na namacalnym zwrocie z inwestycji).

Kontynuując cykl artykułów na temat sposobów zapewniania najlepszych doświadczeń klienta, przyjrzymy się dzisiaj najważniejszym trzem metodom, które to umożliwiają. Wszyscy wiemy, że postrzeganie marki...

EVENTS

Oracle Code Explore odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik

W programie konferencji Oracle Code Explore znajdzie się omówienie najnowszych trendów w budowaniu aplikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tematy referatów, to m.in. kontenery, mikrousługi, projektowanie API, chatboty, uczenie maszynowe, DevOps, a także techniki programowania w bazach danych oraz w języku Java. Jak pisaliśmy TUTAJ, polska edycja konferencji Oracle Code Explore odbędzie się we wtorek, 19 lutego 2019 roku, w miejscu chyba najbardziej ze wszystkich kojarzącym się z innowacyjnością: w warszawskim Centrum Nauki Kopernik! W programie wydarzenia znajdą się trzy sesje równoległe, podczas których będzie można wysłuchać inspirujących referatów oraz wziąć udział w warsztatach praktycznych (uczestnicy proszeni są o zabranie własnych laptopów). Najważniejsze tematy prezentacji, to m.in. Technologie Serverless Budowanie aplikacji przy pomocy Oracle Blockchain Cloud Service Wykorzystanie Autonomicznej Bazy Danych Oracle przy projektowaniu aplikacji Mikroserwisy, Kubernetes, platforma Istio Technologie uczenia maszynowego i sztuczna inteligencja Nowe formy komunikacji z użytkownikiem: Chatboty i Cyfrowi asystenci Konferencja potrwa od godz. 9:00 do 17:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zarejestruj się już dzisiaj

W programie konferencji Oracle Code Explore znajdzie się omówienie najnowszych trendów w budowaniu aplikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tematy referatów, to m.in. kontenery,...

INNOVATION

Technologia Oracle Java Card zwiększa bezpieczeństwo urządzeń IoT

Oracle poinformował o wprowadzeniu na rynek produktu Java Card 3.1 — najnowszej wersji jednej z najpopularniejszych na świecie otwartych platform aplikacyjnych wykorzystywanych do zabezpieczania szczególnie wrażliwych urządzeń. Obszerna aktualizacja pozwala bardziej elastycznie spełniać wymagania sprzętowe i w zakresie bezpieczeństwa, dotyczące zarówno dotychczas stosowanych układów scalonych, jak i rozwijających się technologii związanych z Internetem Rzeczy (ang. Internet of Things — IoT). Nowe funkcje wprowadzone w wersji 3.1 wychodzą naprzeciw oczekiwaniom różnych sektorów rynku - od telekomunikacji i obsługi płatności po motoryzację i elektronikę. Technologia Java Card pozwala stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla aplikacji działających na kartach procesorowych i w innych zaufanych urządzeniach dysponujących ograniczoną ilością pamięci i mocą obliczeniową. Każdego roku do użytku trafia blisko sześć miliardów urządzeń opartych na technologii Java Card, co oznacza, że jest ona jedną z najpopularniejszych platform oprogramowania, która umożliwia uruchamianie usług zabezpieczeń na kartach procesorowych i w układach typu secure element wykorzystywanych do ochrony smartfonów, kart bankowych i usług administracji publicznej. Do nowych zastosowań technologii Java Card zaliczają się między innymi: Inteligentne liczniki i przemysłowe urządzenia IoT. Technologia Java Card jest stosowana w coraz bardziej zaawansowanych inteligentnych licznikach i bramach IoT w celu uwierzytelniania inteligentnych usług miejskich lub firmowych oraz zapewnienia ochrony danych uwierzytelniających poszczególnych urządzeń. Urządzenia elektroniczne. Technologia Java Card pomaga zapewnić bezpieczeństwo urządzeń przeznaczonych do noszenia na sobie, a przy tym umożliwia elastyczne dodawanie i aktualizowanie usług. Motoryzacja. Producenci samochodów mogą korzystać z silnych zabezpieczeń opartych na technologii Java Card do ochrony systemów montowanych w pojazdach przed atakami fizycznymi i sieciowymi. Urządzenia połączone z chmurą. Zastosowanie technologii Java Card w urządzeniach podłączonych do chmury umożliwia dostęp do sieci 5G i NBIoT oraz zapewnia silne uwierzytelnianie w chmurze IoT. Wśród nowych funkcji i możliwości należy wymienić: Wdrażanie usług zabezpieczeń na brzegu sieci z szybkością właściwą dla środowisk IoT. Platforma Java Card 3.1 umożliwia tworzenie usług zabezpieczeń, które można przenosić między wieloma różnymi urządzeniami zabezpieczającymi IoT. Wyspecjalizowane funkcje IoT. Na platformie Java Card 3.1 wprowadzono nowe interfejsy API i zaktualizowane funkcje kryptograficzne, które odpowiadają na potrzeby związane z bezpieczeństwem urządzeń IoT oraz ułatwiają projektowanie aplikacji zabezpieczających, takie jak poświadczanie bezpieczeństwa urządzeń. Rozszerzenia dla programistów. Platforma Java Card obejmuje cały zestaw narzędzi do tworzenia nowych usług i aplikacji. Rozszerzony format plików upraszcza wdrażanie aplikacji oraz aktualizację i utrzymanie kodu. „Java Card to niezwykle popularna i ciesząca się powszechnym zaufaniem platforma zabezpieczeń, w oparciu o którą działają niezliczone urządzenia stosowane w wartej miliardy dolarów branży kart procesorowych i układów secure element” — powiedział Florian Tournier, dyrektor ds. technologii Java Card w firmie Oracle. „Wersja 3.1 umożliwia wdrażanie aplikacji zabezpieczających i aplikacji karty SIM w tym samym układzie scalonym, a tym samym stosowanie usług zabezpieczeń w wielu różnych sieciach, od sieci NB-IoT po sieci 5G, oraz w szerokiej gamie urządzeń”. Więcej informacji na temat technologii Java Card można uzyskać TUTAJ

Oracle poinformował o wprowadzeniu na rynek produktu Java Card 3.1 — najnowszej wersji jednej z najpopularniejszych na świecie otwartych platform aplikacyjnych wykorzystywanych do...

EVENTS

Oracle opowie o narzędziach zabezpieczania Chmury na konferencji GigaCon

Bezpieczeństwo danych jest rzeczą kluczową. W ośrodkach obliczeniowych stosuje się skomplikowane mechanizmy broniące do nich dostępu, równie ważne są mechanizmy zabezpieczeń danych w chmurach obliczeniowych. Problematyce bezpieczeństwa w Chmurze będzie poświęcona kolejna konferencja serii GigaCon, która odbędzie się 31 stycznia 2019 w Krakowie pod nazwą „Kongres Bezpieczeństwa Sieci”. W wydarzeniu tym będzie można wysłuchać referatów w wykonaniu zarówno ekspertów od zabezpieczania danych, jak i praktyków, którzy na co dzień w swoich firmach stają przed wieloma wyzwaniami zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. W programie konferencji będzie także mowa o systemach zabezpieczeń chmur obliczeniowych, stosowanych i oferowanych klientom przez Oracle. Temat ten przedstawią Paweł Kargulewicz, ekspert w zakresie rozwiązań chmurowych z firmy Betacom oraz Piotr Kościelny z Oracle Polska podczas swojej prezentacji pod tytułem Jak skutecznie zwiększyć kontrolę i efektywnie monitorować chmurę publiczną? Czy firmowy dział IT ma rzeczywisty pogląd na bezpieczeństwo chmury publicznej i zna potencjalne zagrożenia? Czy szczegółowo analizuje zachowania użytkowników i dostrzega związane z tym ryzyko? W jaki sposób monitorować zasoby chmury publicznej oraz kontrolować i zabezpieczać usługi chmurowe? Oto pytania, na które odpowiedzą prelegenci podczas tego wystąpienia. Zaprezentowany zostanie m.in. zestaw narzędzi Oracle CASB Cloud Service, które umożliwiają wszechstronne monitorowanie systemów IT pod kątem wykrywania cyber-zagrożeń. Oracle CASB Cloud Service jest jedynym rozwiązaniem typu Cloud Access Security Broker (CASB), które zapewnia zarówno wgląd w cały stos chmury, jak i automatyzuje zabezpieczenia. Podstawowe funkcje tego narzędzia, to: -Wykrywanie zagrożeń - działające w czasie rzeczywistym analizy zagrożeń i techniki samouczenia się pozwalają na identyfikację zagrożeń środowiska w chmurze, wyznaczają poziom ochrony i poznawania wzorców zachowań; -Automatyczna reakcja na incydenty – wykorzystuje zarówno wbudowane funkcje wykrywania incydentów, zarządzania incydentami, orkiestracji i działań zaradczych, jak i dostępne technologie zewnętrzne; -Analiza predykcyjna – specyficzne algorytmy oceniają ryzyko w aspekcie wielowymiarowym oraz udostępniają podsumowanie potencjalnych zagrożeń; -Zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń – eliminuje pracochłonne, podatne na błędy ręczne procesy i umożliwia zarządzanie konfiguracjami aplikacji w chmurze pod kątem zabezpieczeń, weryfikując je i egzekwując ich stosowanie. Więcej informacji o konferencji i rejestracja

Bezpieczeństwo danych jest rzeczą kluczową. W ośrodkach obliczeniowych stosuje się skomplikowane mechanizmy broniące do nich dostępu, równie ważne są mechanizmy zabezpieczeń danych w chmurach...

FINANCE

Wyniki badania wskazują, że 89% działów finansowych nie korzysta jeszcze ze sztucznej inteligencji

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez organizację Association of International Certified Professional Accountants we współpracy z firmą Oracle, działy finansowe nie potrafią skutecznie korzystać z najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznej inteligencji, co negatywnie wpływa na dynamikę przychodów. Badanie, w którym wzięło udział ponad 700 dyrektorów finansowych z całego świata, wykazało, że pomimo jednoznacznej korelacji między wdrażaniem sztucznej inteligencji a wzrostem przychodów aż 89% przedsiębiorstw i instytucji nie stosuje tego rodzaju rozwiązań w obszarze finansów. Jedynie 10% działów finansowych uważa, że ma umiejętności potrzebne do wspierania wysiłków przedsiębiorstwa w zakresie technologii cyfrowych.   W raporcie zatytułowanym „Agile Finance Unleashed: The Key Traits of Digital Finance Leaders” (Elastyczne finanse w praktyce: najważniejsze cechy liderów w dziedzinie cyfrowych technologii finansowych) podkreślono, że 46% firm, których dyrektorzy finansowi chętnie posługują się nowoczesnymi technologiami, zanotowało wzrost przychodów. Dla porównania w przypadku firm, których struktury finansowe nie nadążają za rozwojem techniki, wskaźnik ten wyniósł zaledwie 29%. Ponadto stwierdzono, że przedsiębiorstwa notujące wzrost przychodów częściej korzystają ze sztucznej inteligencji niż przedsiębiorstwa, których przychody utrzymują się na stałym poziomie lub maleją. Jednocześnie jednak zaledwie 11% ankietowanych dyrektorów finansowych wdrożyło w swoich działach rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, a 90% respondentów stwierdziło, że ich działy finansowe nie dysponują umiejętnościami niezbędnymi do wspierania transformacji cyfrowej.   W raporcie wyróżniono trzy cechy charakterystyczne działów finansowych chętnie posługujących się nowoczesnymi technologiami: Nowoczesne procesy biznesowe. Z raportu wynika, że dyrektorzy finansowi, którzy są otwarci na nowoczesne technologie, korzystają z zaawansowanych rozwiązań i dbają o najwyższą jakość działań operacyjnych. W dokumencie stwierdzono na przykład, że 86% liderów w dziedzinie cyfrowych technologii finansowych stawia na pierwszym miejscu cyfryzację i środowiska chmurowe, przez co zyskuje szerszy dostęp do inteligentnych mechanizmów automatyzacji procesów oraz technologii takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, które są powszechnie udostępniane za pośrednictwem chmury. Ponadto 73% badanych konsoliduje specjalistyczną wiedzę merytoryczną z zakresu finansów w globalnych „centrach doskonałości”. Wiedza oparta na danych. Najsprawniej funkcjonujące działy finansowe potrafią scalać zasoby danych, które były wcześniej przechowywane w wielu różnych aplikacjach, w celu pozyskiwania nowych informacji. Jednostki te coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do odkrywania ukrytych prawidłowości, przedstawiania zaleceń oraz ciągłego poszerzania wiedzy w oparciu o nieprzerwany strumień danych biznesowych. Z raportu wynika, że przedsiębiorstwa notujące wzrost przychodów częściej korzystają ze sztucznej inteligencji niż przedsiębiorstwa, których przychody utrzymują się na stałym poziomie lub maleją. Wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Najlepsze działy finansowe nie ograniczają się do tworzenia raportów, a wiedzę uzyskaną w wyniku analizy danych wykorzystują do wpływania na kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki ograniczeniu ręcznego raportowania oraz dostępowi do dokładnych i aktualnych danych dyrektorzy finansowi mogą współpracować na zasadach partnerskich z pozostałymi strukturami przedsiębiorstwa, przedstawiać zalecenia dotyczące nowych sposobów działania oraz wpływać na ogólną strategię biznesową. „Środowiska chmurowe pozwalają wyeliminować wiele barier hamujących rozwój nowych technologii, a także umożliwiają przedsiębiorstwom wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz budowanie wyjątkowych relacji z klientami, które przyczyniają się do powstawania dodatkowych strumieni przychodów” — powiedziała Kimberly Ellison-Taylor (CPA, CGMA), dyrektor ds. strategii globalnej w dziale technologii chmurowych (Cloud Business Group) firmy Oracle oraz była przewodnicząca organizacji Association of International Certified Professional Accountants i Amerykańskiego Instytutu Biegłych Księgowych Publicznych (American Institute of Certified Public Accountants — AICPA). „Wśród typowych korzyści, jakie przynosi naszym klientom wdrożenie technologii chmurowej, należy wymienić obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, możliwość precyzyjnego raportowania w czasie rzeczywistym, lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa oraz usprawnienie procesów decyzyjnych. Dzięki połączeniu tych korzyści firmy mogą poświęcać mniej czasu na pracochłonne i niewiele wnoszące działania związane z raportowaniem, a tym samym wyprzedzać rywali we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań”.   Pełną wersję raportu można pobrać TUTAJ.

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez organizację Association of International Certified Professional Accountants we współpracy z firmą Oracle, działy finansowe nie potrafią skutecznie...

EVENTS

Oracle Code Explore zawita do Warszawy

Oracle Code Explore to lokalna edycja globalnej serii wydarzeń odbywających się pod nazwą Oracle Code. Zainicjowana w roku 2017 inicjatywa Oracle Code, to seria bezpłatnych konferencji dla programistów i deweloperów, której tematem są najnowsze techniki programowania, najlepsze praktyki i trendy - takie, jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, czy chatboty. Na uczestników czekają referaty, sesje i warsztaty w wykonaniu ekspertów technicznych, liderów branżowych i praktyków. Podczas konferencji jest czynne interaktywne laboratorium, gdzie pokazywane są inspirujące demonstracje i gdzie można samemu wypróbować nowe technologie. Dodatkowo Oracle organizuje konferencję wirtualną Oracle Code Online, którą można obserwować TUTAJ. Oracle Code to doskonała okazja do tego, by poznać najnowsze trendy w budowaniu aplikacji z wykorzystaniem popularnych metodyk i technologii open source. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. kontenery, mikrousługi, projektowanie API, chatboty, uczenie maszynowe, DevOps, a także techniki programowania w bazach danych oraz w języku Java. Serdecznie zapraszamy do udziału w polskiej edycji konferencji Oracle Code Explore, która odbędzie się we wtorek, 19 lutego 2019 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Konferencja potrwa od godz. 9:00 do 17:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy zapisujący się na warsztaty praktyczne proszeni są o zabranie laptopów. Po konferencji Oracle Code Explore zaplanowane jest spotkanie warszawskiej społeczności Cloud Native & Kubernetes. Zarejestruj się już dzisiaj!

Oracle Code Explore to lokalna edycja globalnej serii wydarzeń odbywających się pod nazwą Oracle Code. Zainicjowana w roku 2017 inicjatywa Oracle Code, to seria bezpłatnych konferencji dla programistów...

CX

Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

W firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu Oracle Customer Experience (CX) Cloud. Działający w modelu SaaS pakiet zawiera usługi należące do rozwiązania Oracle Sales Cloud, wśród których zawiera się także funkcjonalność Core Sales Force Automation do automatyzacji procesu sprzedaży. Projekt prowadzi firma Optingo, partner Oracle na poziomie Gold, która posiada tytuł Cloud Excellence Implementer w obszarze CX i specjalizuje się w międzynarodowych projektach obejmujących obszary Customer Experience oraz Cloud ERP. Zakres projektu w firmie Ceramika Nowa Gala obejmuje następujące obszary: Rejestr Klienta: Accounts, Contacts, Customer Center Assessment Template, Territory Management; Transakcje Sprzedaży: Opportunities, Sales Catalog, Activities; Raportowanie: Sales Analytics. Podstawowy zakres funkcjonalności systemu Oracle Sales Cloud został już oddany użytkownikom – zawierają się w nim takie funkcje, jak obsługa procesów sprzedaży - zarówno dla rynku inwestycyjnego (b2b), jak i tradycyjnego; synchronizacja sprzedaży z systemem billingowym; planowanie przyszłej sprzedaży w podziale na segmenty klientów z wykorzystaniem zasady Pareto oraz macierzy McKinsey; analiza wskaźnika realizacji szans sprzedażowych porównująca kwartalne prognozy sprzedaży z ich faktycznym wykonaniem. „Projekt podzielony był na 2 etapy, z których każdy trwał ok. 2 miesięcy; tak krótki czas wdrożenia to jedna z głównych zalet rozwiązań klasy SaaS” – komentuje Wojciech Wojnar, partner w firmie Optingo. „Projekt realizowany jest w tzw. metodyce zwinnej (Agile), w której wykorzystujemy funkcjonalności dostępne w standardowym rozwiązaniu Oracle. W naszym podejściu założyliśmy minimalizację kastomizacji do niezbędnego minimum. Dzięki temu całe wdrożenie może być krótsze, tańsze oraz ograniczane są ew. przyszłe nakłady na dostosowanie rozwiązania po podniesieniu wersji przez Oracle, co ma miejsce ok 3-4 razy do roku.” W dalszych etapach planowane jest uruchomienie kolejnych funkcjonalności, w tym: planowanie sprzedaży oparte na celach produktowych, zarządzanie ekspozycjami handlowymi oraz konfiguracja aplikacji mobilnej. „Jednym z głównych czynników powodzenia projektu był fakt, że klient dobrze rozumiał swoje potrzeby, dzięki czemu możliwa była szybka realizacja wymagań w systemie bez konieczności nadmiernej kastomizacji” – podsumowuje Wojciech Wojnar. „Klient w znacznym stopniu przyczynił się do sukcesu wdrożenia, ze względu na duże zaangażowanie w analizę i warsztaty oraz na doskonałą komunikację w trakcie trwania projektu. Na szczególną uwagę zasługuje udział członków zarządu firmy Ceramika Nowa Gala w kluczowych etapach - są to krytyczne czynniki dla powodzenia każdego projektu informatycznego o istotnym znaczeniu biznesowym.” Dzięki temu, że system Oracle Sales Cloud działa w modelu cloud computing, użytkownicy otrzymują wiele korzyści, związanych głównie z przeniesieniem na dostawcę usług zagadnień związanych z zakupem, utrzymaniem i zarządzaniem warstwą sprzętową oraz bazodanową. „Doceniamy ogromne zalety użytkowania oprogramowania w modelu chmurowym” – powiedział Zbigniew Polakowski z firmy Ceramika Nowa Gala. „W takim modelu nie musimy martwić się o aktualizacje oprogramowania, a także o bezpieczeństwo, czy zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Co więcej - system jest gotów na dowolne skalowanie w miarę naszych potrzeb biznesowych, co odbywa się automatycznie w chmurze, posiada też zawsze najnowsze funkcjonalności, dodawane regularnie zgodnie z harmonogramem producenta. Obecnie system Oracle Sales Cloud jest używany przez zespół ok. 30 handlowców, obsługujących sprzedaż do hurtowników, klientów b2b oraz do wybranych sklepów. Mamy w planie rozszerzyć zakres działania systemu na całość naszej sieci sprzedażowej”. „System Oracle Sales Cloud pozwoli zespołom sprzedażowym Ceramiki Nowa Gala na pełne korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnej technologii” – komentuje Adam Harackiewicz, Customer eXperience Sales Manager z Oracle. „W procesie wyboru rozwiązania szczególną uwagę zwracano na takie cechy, jak jego mobilność i intuicyjność, co przekłada się na łatwość użytkowania systemu. Dodatkowo istotna była dostępność informacji zarządczej dla managerów, co jest możliwe dzięki zaawansowanej funkcjonalności raportującej systemu. Przykład Nowej Gali pokazuje, że chmurowe rozwiązania klasy CRM znajdujące się w portfolio Oracle należą do najbardziej innowacyjnych produktów tej klasy dostępnych obecnie na rynku i że potrafią doskonale zaspokoić potrzeby liderów segmentu MŚP”.

W firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu Oracle Customer Experience (CX) Cloud. Działający w modelu SaaS pakiet zawiera usługi...

CX

Specjaliści ds. marketingu to nowi detektywi

Relacje z klientami to domena nie tylko działu marketingu, jednak to właśnie marketingowcy mogą odegrać kluczową rolę we wskazywaniu kwestii, które przeszkadzają firmie w pełnym polepszeniu obsługi klienta. Jeszcze 20 lat temu relacje z klientami były obowiązkiem jednego lub może 2 działów, które często pracowały osobno. W ostatnich latach pojawiły się nowe teorie na temat tego, jak przedsiębiorstwo powinno postrzegać i budować kontakty z klientami. Żyjemy w epoce ukierunkowania na klienta, w której każda część przedsiębiorstwa odgrywa określoną rolę w pielęgnowaniu relacji i powiększaniu wiedzy o klientach. W epoce obsesyjnej koncentracji na kliencie i pełnego wglądu w informacje o nim, dbałość o jego zadowolenie stanowi obowiązek całego przedsiębiorstwa. W tym kontekście dział marketingu ma nowy obowiązek troszczenia się o wzrost przychodów — a technologie cyfrowe pozwalają mu go realizować. Oznacza to, że — inaczej niż w poprzednich epokach — dział marketingu dysponuje obecnie informacjami, którymi może się podzielić z innymi działami przedsiębiorstwa, aby pomóc im polepszyć relacje z klientami. Wykorzystując dane dostępne dla nich na wyciągnięcie ręki, specjaliści ds. marketingu mogą stać się wewnętrznymi firmowymi detektywami, pomagającymi wykrywać i wskazywać potencjalne słabe punkty wymagające działań naprawczych. Takim słabym punktem może być np.: Produkt: przedsiębiorstwo oferuje klientom nieodpowiedni, słaby lub źle przetestowany produkt. Rejestrowanie danych: poszczególne działy niepoprawnie wpisują dane do systemu CRM lub sam system CRM jest wadliwy, przez co wiedza o klientach jest niewielka. Praktyczne zastosowanie: poszczególne działy nie są w stanie wydobywać z systemu CRM wartościowych informacji, przez co nie mogą wyciągać wniosków. Obsługa przed- i posprzedażna: słabe, niewystarczające szkolenia i/lub obsługa posprzedażna. Rozwiązywanie problemów: nieodpowiednie rozwiązywanie problemów — przedsiębiorstwo wymiguje się od rozwiązywania problemów, nie wyciąga z nich wniosków i nie dzieli się nimi z innymi. Technologia: przestarzałe rozwiązania, które nie zaspokajają obecnych potrzeb. Wgląd: niepoprawna identyfikacja zachowań klientów i niezrozumienie tego, kiedy i gdzie potrzebują wsparcia. Wykorzystując wnioski i rozwiązania oparte na danych do stawienia czoła tym wyzwaniom, dział marketingu może pomóc całemu przedsiębiorstwu ewoluować w kierunku firmy w pełni skoncentrowanej na klientach. Wydatnie mogą w tym pomóc najnowsze aplikacje pakietu Oracle Customer Experience działające w chmurze. Dzięki zastosowaniu w nich technologii takich jak sztuczna inteligencja i automatyczne uczenie, proces doskonałej obsługi klienta staje się proaktywny, zautomatyzowany i wbudowany w każdą z nim interakcję.  

Relacje z klientami to domena nie tylko działu marketingu, jednak to właśnie marketingowcy mogą odegrać kluczową rolę we wskazywaniu kwestii, które przeszkadzają firmie w pełnym polepszeniu obsługi...

RETAIL

Sieć CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się w Europie sieci obuwniczych prowadzących sprzedaż wielokanałową. Sprzedaje 50 mln par butów rocznie w 1200 sklepach i 23 krajach, również przez Internet. W związku ze swoim szybkim rozwojem firma postanowiła zoptymalizować marże i programy obniżek cen w odniesieniu do zapasów obejmujących 45 000 produktów. Rozwiązania Oracle Retail Merchandising i Planning and Optimization ułatwiły jej zwiększenie rentowności, a tym samym uzyskanie środków na ekspansję. Wykorzystując technologię Oracle Retail Clearance Optimization, Grupa CCC znacząco zwiększyła marżę brutto oraz sprzedaż zapasów klientom końcowym (ang. sell-through). Dostępny w ramach tej technologii nowy proces biznesowy zapewnia analitykom z CCC oparte na faktach rekomendacje co do obniżania cen, a także raporty dotyczące wyjątków odnoszące się do modelu, koloru i lokalizacji produktów. Korzystając z pomocy firmy Pronos, partnera Oracle na poziomie Gold, Grupa CCC zaczęła wdrażać dodatkowe rozwiązania, takie jak Oracle Retail Merchandise Financial Planning i Assortment Planning, a następnie procesy alokacji i uzupełniania zapasów oraz merchandisingu. W połączeniu z technologią Oracle Retail Clearance Optimization umożliwiają one analizowanie wpływu upustów na stan zapasów, a Oracle Retail Merchandise Financial Planning pozwala na automatyczne zatwierdzanie cen. „Oracle Retail Clearance Optimization ułatwia nam elastyczne reagowanie na nowe wymagania biznesowe i potrzeby rynków, a równocześnie zapewnia stabilną, inteligentną i skalowalną platformę. Proces wykonywany wcześniej w 100 procentach ręcznie zastąpiliśmy rozwiązaniem, które przetwarza miliony kombinacji, aby przedstawić naszym specjalistom najlepsze zalecenia” ― powiedział Piotr Pawłowski, dyrektor IT Grupy CCC. „Wykorzystując swoje globalne doświadczenie, Pronos wdrożył nam znakomite rozwiązanie dostosowane do lokalnych wymagań i języków. Oracle Retail Merchandise Operations Management ułatwi nam kontynuację transformacji cyfrowej”. „Jak wykazały nasze ostatnie badania konsumenckie, 78% klientów z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) przyznaje, że konkurencyjne ceny i promocje mają kluczowy wpływ na ich decyzje o zakupie” ― powiedział Mike Webster, wiceprezes Oracle, dyrektor działu Oracle Retail. „Strategiczna inwestycja w technologie Oracle zapewni Grupie CCC nowe możliwości generowania przychodów. Udostępniając klientom atrakcyjne promocje, firma zyska ich długoterminową lojalność oraz wyróżni się na tle konkurencji”. Więcej informacji na temat produktów Oracle dla przedsiębiorstw handlu detalicznego

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się w Europie sieci obuwniczych prowadzących sprzedaż wielokanałową. Sprzedaje 50 mln par butów rocznie w 1200 sklepach i 23 krajach, również przez...

CLOUD

Oracle OpenWorld zawita do Europy!

Konferencja Oracle OpenWorld, to wydarzenie globalne odbywające się jesienią każdego roku w San Francisco. W roku 2019 konferencja ta będzie miała także swoje edycje regionalne – wydarzenie odbywające się najbliżej Polski, to Oracle OpenWorld Europe w Londynie, 16-17 stycznia. Podobnie, jak w wydaniu amerykańskim, edycja europejska będzie poświęcona głównie tematyce chmury obliczeniowej i omówieniu najnowszych technologii, które pozwalają firmom osiągnąć lepsze działanie i większą konkurencyjność. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, rozwiązania autonomiczne i mobilne, to najważniejsze obszary innowacyjności zaimplementowane w usługach chmurowych Oracle, o których będzie mowa na konferencji. Technologie cyfrowe pozwalają na radykalne usprawnienie działania przedsiębiorstwa w wielu obszarach jego działalności – od aplikacji zaplecza, poprzez zaspokojenie zmieniających się potrzeb klientów i zaangażowanie pracowników, aż po zabezpieczenie przed zagrożeniami bezpieczeństwa dzięki najnowocześniejszej infrastrukturze. W programie konferencji: Referaty programowe w wykonaniu liderów biznesu, ekspertów, analityków, wizjonerów i futurystów, którzy podzielą się swoimi poglądami i doświadczeniami. Sesje omawiające przykłady wdrożeń Chmury w organizacjach różnych wielkości - od start-upów, czy małych i średnich przedsiębiorstw, aż do wielkich korporacji. Pokazy działania produktów na żywo: będzie można poznać produkty, rozwiązania i usługi Oracle w działaniu. Warsztaty: każdy kto przyjdzie z własnym laptopem będzie mógł dołączyć do dwugodzinnych zajęć technicznych prowadzonych przez wybitnych ekspertów. Sesje będą zaprojektowane z myślą o konkretnych rolach uczestników Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, administratorem, czy przedstawicielem biznesu, podczas licznych sesji znajdziesz treści, które są dla Ciebie odpowiednie w takich obszarach, jak: Finanse Zasoby ludzkie Sprzedaż, marketing, serwis Łańcuch dostaw Przemysł Technologie IT Programowanie i projektowanie aplikacji Podczas konferencji swoje referaty programowe wygłoszą najważniejsi przedstawiciele managementu Oracle - między innymi Prezes Oracle Corporation Mark Hurd oraz Szef działu rozwoju technologii bazodanowych Oracle Andrew Mendelsohn, a także wielu wybitnych światowych ekspertów od technologii cyfrowych. Wszystkich entuzjastów technologii Oracle zapraszamy do rejestracji na konferencję Oracle OpenWorld Europe w Londynie odbywającej się pod hasłem „Poznaj już dzisiaj technologie jutra”. ZAREJESTRUJ SIĘ

Konferencja Oracle OpenWorld, to wydarzenie globalne odbywające się jesienią każdego roku w San Francisco. W roku 2019 konferencja ta będzie miała także swoje edycje regionalne – wydarzenie odbywające...

CLOUD

Wkraczamy w Nowy Rok Chmury!

Drodzy Czytelnicy! Kończymy już pracowity Rok 2018, który bez wątpienia można nazwać Rokiem Chmury! Chmura Obliczeniowa na dobre zadomowiła się w systemach biznesowych, a jej udział w rynku korporacyjnych rozwiązań IT wciąż rośnie. Według raportu Goldman Sachs, globalne wydatki firm na technologie chmurowe mają się do 2021 r. podwoić w stosunku do wartości sprzed roku.  Za trzy lata będą stanowiły już 15% budżetów IT. Przedstawiciele Goldman Sachs twierdzą, że obecne wydatki firm na chmurę stanowią zaledwie około 8 proc. budżetów IT. Przewidywany wzrost, który ma nastąpić do roku 2021, będzie więc znaczący. Wartość sprzedaży ma wówczas sięgnąć kwoty 116 mld USD. Doskonale radzi sobie na rynku Chmury Korporacja Oracle, na co wskazują media oraz analitycy giełdowi opierając się na ogłoszonych ostatnio wynikach 2. kwartału roku finansowego 2019. Pomagają w tym najnowsze inicjatywy Oracle, zwłaszcza ogłoszony niedawno model chmury Gen 2 Cloud – znacznie tańszej i bezpieczniejszej od obecnie oferowanych rozwiązań, stworzonej z myślą o bezpiecznym uruchamianiu dowolnych obciążeń. Podstawową różnicą są tu zastosowane technologie. -Do tej pory ze względu na współdzielenie infrastruktury klientów i infrastruktury kontroli chmury, jej operator miał dostęp do danych i oprogramowania klientów, a kod użytkownika mógł próbować ingerować w kody oprogramowania kontroli chmury. To istotna luka i wada modelu współdzielonego, której pozbawiona jest chmura drugiej generacji – tłumaczy Piotr Witczyński, p.o. dyrektora generalnego Oracle Polska. Według analiz firmy IDC, w roku 2017 polski rynek usług cloud computingu miał wartość 200 mln USD, natomiast w 2021 roku, ta kwota ma zbliżyć się do 300 mln USD. Jeśli chodzi o rynek globalny, wg badań Gartnera, w 2018 roku osiągnie wartość ponad 305 mld USD, a w 2021 r. ma urosnąć do kwoty 411 mld USD. Nie trzeba być zatem wielkim prorokiem aby przewidzieć, że w zbliżającym się roku 2019 trend migracji systemów do modelu Cloud Computing będzie się nadal utrzymywał, jako jeden z kluczowych i najsilniejszych w całej branży IT. W imieniu firmy Oracle Polska życzymy naszym Czytelnikom spokojnych i rodzinnych Świąt, a w Nowym Roku 2019 powodzenia we wszystkich Waszych inicjatywach (zwłaszcza chmurowych!) i wiele szczęścia w życiu osobistym! Do zobaczenia wkrótce 😊 Redakcja Bloga Oracle Polska

Drodzy Czytelnicy! Kończymy już pracowity Rok 2018, który bez wątpienia można nazwać Rokiem Chmury! Chmura Obliczeniowa na dobre zadomowiła się w systemach biznesowych, a jej udział w rynku...

AUTONOMOUS

Co sprawia, że baza danych Oracle Autonomous Database jest naprawdę autonomiczna?

Baza danych Oracle Database to jedna z najpopularniejszych baz danych na świecie, a w tym roku dodanie funkcji autonomicznych do jej wersji chmurowej stanowi jedno z największych osiągnięć w całej jej historii. Ale co to znaczy, że baza danych jest „autonomiczna”? Zaglądamy za kulisy bazy Oracle Autonomous Database, aby pokazać kilka filarów jej automatycznego działania. Oracle Autonomous Database to w pełni zarządzana usługa chmurowa. Podobnie jak wszystkie usługi chmurowe, działa ona na serwerach w chmurowych centrach przetwarzania danych — w tym przypadku na sprzęcie o nazwie Oracle Exadata Database Machine, który został zaprojektowany i dostrojony pod kątem przetwarzania obciążeń wymagających dużej wydajności i dostępności. Ten objęty ścisłą kontrolą i zoptymalizowany sprzęt umożliwia działanie niektórych spośród funkcji autonomicznych, o których zaraz powiemy. Mimo że funkcje autonomiczne bazy Oracle Autonomous Database są nowe, to bazują one na dziesiątkach opcji, które firma Oracle wbudowywała w swoje oprogramowanie bazodanowe Oracle i Exadata przez wiele lat. Cele funkcji autonomicznych są dwojakie: po pierwsze, mają one obniżyć koszty operacyjne przez ograniczenie kosztownego i uciążliwego zarządzania ręcznego, po drugie — poprawić poziomy usług dzięki automatyzacji i mniejszej liczbie błędów człowieka. Poniżej podajemy zaledwie kilka przykładów tego, w jaki sposób funkcje Oracle Autonomous Database zmieniają pracę administratorów baz danych, uwalniając ich od przyziemnych zadań i pozwalając im skupić się na ważniejszych sprawach. 1. Nowa infrastruktura Database Cloud Utworzenie nowej, tradycyjnie administrowanej bazy danych na wielką skalę może zająć kilka tygodni, jeśli konieczny jest zakup nowego sprzętu i jego instalacja w centrum przetwarzania danych klienta. Natomiast w przypadku Autonomous Database nową bazę danych (nawet dużych rozmiarów) można uruchomić w ciągu kilku sekund lub minut – nawet bez udziału specjalisty technicznego. W przeciwieństwie do lokalnego centrum przetwarzania danych, w którym oprogramowanie bazodanowe może działać na dowolnym sprzęcie, systemie operacyjnym, przy dowolnej łączności sieciowej i dyskowej oraz dowolnych sterownikach urządzeń, baza Autonomous Database została opracowana pod kątem działania na platformie sprzętowej Oracle Exadata. Oracle wykorzystuje tę standaryzację, aby sprawować pełną kontrolę nad środowiskiem wykonawczym. „Firma Oracle stworzyła pierwszą na świecie infrastrukturę przeznaczoną specjalnie dla chmury bazodanowej. Nowa baza danych Autonomous Database, a w szczególności Autonomous Data Warehouse działa na bazie chmurowych usług infrastruktury firmy Oracle opartych na platformie Exadata, jest także fabrycznie skonfigurowana pod kątem wydajności, dostępności i bezpieczeństwa klasy Enterprise” — powiedział Tomasz Przybyszewski, szef działu Analytics & Autonomous w Oracle CEE. „Ta innowacyjna chmura bazodanowa umożliwia szybkie tworzenie nowych baz danych oraz natychmiastowe skalowanie, z zapewnieniem maksymalnej wydajności”. 2. Ciągłe dostrajanie bazy danych w celu zapewnienia optymalnej wydajności Spójrzmy prawdzie w oczy: w większości działów informatycznych dostrajanie bazy danych jest często zadaniem wykonywanym raz, przez administratora bazy danych, kiedy dane są wprowadzane do bazy danych po raz pierwszy. Wydajność bazy danych jest zoptymalizowana pod kątem operacji, które są najczęściej wykonywane w momencie jej utworzenia, i często nikt się nią później nie zajmuje w celu rozwiązania konkretnych problemów z wydajnością. Po latach baza danych może być 10 razy większa, a użytkownicy biznesowi mogą mieć zupełnie inne zestawy zapytań, ale nikt nie modyfikuje ogólnej strategii dostrajania wydajności. A teraz spójrzmy na bazę danych Oracle Autonomous Database, która jest oparta na możliwościach analitycznych kreatorów dostrajających wydajność, które firma Oracle oferuje już od wielu lat. Dotychczas narzędzia te udzielały porad administratorom baz danych, którzy mogli je przyjąć (i wprowadzić zmiany) lub zignorować. W chmurze autonomicznej bazy danych kreatory nowej generacji działają przez cały czas — i wprowadzają potrzebne modyfikacje, kiedy tylko są potrzebne. Dzięki temu baza danych jest dostrajana każdego dnia. 3. Uaktualnienia, poprawki, modernizacje i poprawki zabezpieczeń są stosowane automatycznie, bez przestojów W autonomicznej bazie danych uaktualnienia i poprawki są wprowadzane automatycznie. A co ważne, są one wdrażane w trybie online, podczas pracy bazy danych. Wykorzystując technologie takie jak Real Application Clusters i Multitenant, usługa chmurowa dba o to, by jej bazy danych podczas wprowadzania uaktualnień i poprawek były cały czas dostępne. W ten sposób nie tylko minimalizuje przestoje, lecz także zapewnia, by baza danych każdego klienta była zawsze aktualna. Najważniejszą przyczyną naruszeń bezpieczeństwa są systemy, w których nie zastosowano najnowszych uaktualnień i poprawek zabezpieczeń. Dużą korzyścią z automatycznego wprowadzania uaktualnień i poprawek jest większe bezpieczeństwo. Jeśli zostanie wykryty błąd lub luka w zabezpieczeniach, w bazie Oracle Autonomous Database poprawka zostanie zastosowana zaraz po jej opracowaniu i przetestowaniu przez Oracle. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku instalacji oprogramowania on-premise, gdzie może być duża przerwa pomiędzy opracowaniem uaktualnień i poprawek a powiadomieniem klientów, dystrybucją uaktualnień i poprawek oraz włączeniem ich w cykl serwisowy każdej firmy — może to zająć kilka dni lub nawet tygodni. Jest to okres, w którym system przedsiębiorstwa może być narażony na ataki lub utratę danych. Natomiast dzięki usłudze autonomicznej Oracle przejmuje odpowiedzialność za wprowadzanie uaktualnień i poprawek zabezpieczeń i wdraża je bez przestojów. Podsumowanie Rola funkcji autonomicznych w bazie danych Oracle Autonomous Database jest ogromna. Niektóre z nich opierają się na prostych koncepcjach, takie jak automatyczne stosowanie uaktualnień i poprawek bez konieczności wyłączania usługi, w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa. Jednym z zadań autonomicznego algorytmu jest uproszczenie pracy administratorów bazy danych poprzez automatyzację zadań zajmujących kilka godzin i przekształcenie ich w procesy trwające zaledwie kilka sekund. Jego innym zadaniem jest optymalizacja bazy danych, tak aby cały czas dostrajała swoją wydajność, a administratorzy bazy danych mogli się skupić na bardziej newralgicznych zadaniach. Czy jakiekolwiek inne oprogramowanie bazodanowe byłoby w stanie tego dokonać? Wypróbuj Oracle Autonomous Database za darmo

Baza danych Oracle Database to jedna z najpopularniejszych baz danych na świecie, a w tym roku dodanie funkcji autonomicznych do jej wersji chmurowej stanowi jedno z największych osiągnięć w całej jej...

IT

Oracle udostępnia programistom środowisko Oracle Cloud Native Framework

Oracle poinformował o udostępnieniu platformy Oracle Cloud Native Framework - zestawu chmurowych narzędzi dla programistów, które umożliwiają wdrożenia w chmurze publicznej, środowisku lokalnym i w chmurze hybrydowej.   Oracle Cloud Native Framework wykorzystuje platformę Oracle Cloud Infrastructure i nowe środowisko Oracle Linux Cloud Native Environment oraz wprowadza szeroki zestaw zarządzanych usług cloud native i oprogramowania lokalnego. Oracle Cloud Native Framework wprowadza również Oracle Functions - nową, bezserwerową usługę chmurową opartą na projekcie open source Fn Project.   Przechodząc do chmury, przedsiębiorstwa stają przed nowymi, trudnymi wyzwaniami i muszą się zmierzyć z większą złożonością i zmianą kultury organizacyjnej. Ze względu na niedoskonałe programistyczne narzędzia chmurowe wiele projektów i programistów zostawało w tyle. Dzięki udostępnieniu funkcji i produktów cloud native oraz wykorzystaniu otwartych standardów ustanowionych przez Cloud Native Computing Foundation (CNCF) firma Oracle, będąca członkiem CNCF na poziomie platinum, daje swoim klientom wyjątkowe możliwości wyboru, zaspokajając jednocześnie szerokie potrzeby programistów w zakresie wdrożeń.    Nowy zestaw usług Oracle Cloud Infrastructure jest oparty na usługach Oracle Cloud IaaS drugiej generacji oraz Oracle Container Engine for Kubernetes (OKE):  Oracle Functions: Skalowalne funkcje serwerowe dla wielu użytkowników, dzięki którym użytkownicy mogą się skupić na pisaniu kodu pod kątem spełnienia wymagań biznesowych, bez znajomości jakichkolwiek koncepcji w zakresie infrastruktury. Streaming: Skalowalna platforma streamingowa o dużej dostępności przeznaczona dla wielu użytkowników, która ułatwia gromadzenie danych streamingowych i zarządzanie nimi.  Resource Manager: Usługa zarządzana, która może udostępniać wszelkiego rodzaju zasoby i usługi Oracle Cloud Infrastructure. Monitoring: Zintegrowana usługa, która raportuje wskaźniki ze wszystkich zasobów i usług w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure. Notification Service: Skalowalna usługa, która wysyła komunikaty do rozproszonych komponentów, takich jak poczta e-mail i PagerDuty. Events: Usługa, która pozwala użytkownikom reagować na zmiany stanu zasobów Oracle Cloud Infrastructure, generowane zarówno przez system, jak i działania użytkowników. Dowiedz się więcej: Blog: Announcing Oracle Cloud Native Framework Oracle Cloud Native Services Oracle Cloud Infrastructure Oracle Container Engine for Kubernetes Fn Project  

Oracle poinformował o udostępnieniu platformy Oracle Cloud Native Framework - zestawu chmurowych narzędzi dla programistów, które umożliwiają wdrożenia w chmurze publicznej, środowisku lokalnym i w...

FINANCE

Otwarta bankowość nie jest już opcją, lecz koniecznością

Otwarta bankowość jest jednym z najważniejszych trendów, który zmienia sektor bankowy. Zamknięte systemy finansowe ustępują miejsca otwartym, gdzie dane są udostępniane podmiotom za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API). Oracle zlecił firmie MIT Technology Review Insights opracowanie raportu dotyczącego perspektyw branży w celu zbadania, jak banki reagują na zmiany przepisów, warunków rynkowych i modeli biznesowych związane z wprowadzaniem otwartej bankowości. Z raportu tego, zatytułowanego Open Banking: The Race to Deliver Banking-as-a-Service wynika, że większość banków wciąż znajduje się na początku drogi. Choć wiele z nich tworzy nowe strategie, wdraża interfejsy API i pilnie śledzi konkurencję, walkę o udział w rynku wygrają te, które potrafią połączyć szybkość działania, innowacyjność i umiejętność podejmowania długoterminowych decyzji strategicznych. Wskazują na to opinie i odczucia ankietowanych dyrektorów instytucji bankowych. „Brak wystarczająco szybkiej reakcji na nowy trend, jakim jest otwarta bankowość, może spowodować, że ktoś inny, np. konkurencyjny bank lub firma fintech, szybciej wprowadzi wymagane innowacje, a wtedy stracimy zaufanie lub relacje rynkowe” ― powiedział w raporcie Frank Tong, dyrektor działu innowacji i inwestycji strategicznych w banku HSBC. Autorzy raportu stwierdzili również, że nowe regulacje sprzyjają wprowadzaniu innowacji związanych z otwartą bankowością oraz współpracy między bankami w celu tworzenia ram nowych systemów. „O ile regulacje zwykle zachęcają do nadrabiania zaległości w dziedzinie technologii, to z naszych badań wyłania się bardzo korzystny trend: organy regulacyjne wręcz wyznaczają tempo wdrażania innowacji bankowych” ― powiedziała Claire Beatty, redaktor w firmie MIT Technology Review Insights i współautorka raportu. „Zauważyliśmy, że rządy, organy regulacyjne, nowi uczestnicy rynku i firmy fintech intensywnie współpracują ze sobą, aby stworzyć ramy nowych środowisk i systemów, zapewnić klientom większą kontrolę nad danymi oraz usprawnić obsługę użytkowników usług finansowych”. Raport potwierdza, że konkurencja i popyt ze strony konsumentów są głównymi czynnikami przyspieszającymi cyfryzację w bankowości. Firmy fintech mogą szybko wprowadzać na rynek usługi dla klientów indywidualnych, a z drugiej strony klienci są zainteresowani oferowaną przez takie firmy wygodą i łatwością obsługi. „Otwarta bankowość nie jest już opcją, lecz koniecznością” ― powiedział Sonny Singh, wiceprezes Oracle i dyrektor Oracle Financial Services Global Business Unit. „Banki, które dołączają do coraz szerszego środowiska potencjalnych partnerów cyfrowych, wdrażają interfejsy API i wykorzystują rozwiązania gotowe do pracy w chmurze, wyprzedzą konkurencję. Będą mogły szybciej udostępnić klientom szeroką ofertę nowoczesnych produktów i usług finansowych”. Pełny tekst raportu znajduje się pod adresem http://ora.cl/G3Qd6

Otwarta bankowość jest jednym z najważniejszych trendów, który zmienia sektor bankowy. Zamknięte systemy finansowe ustępują miejsca otwartym, gdzie dane są udostępniane podmiotom za pośrednictwem...

CLOUD

Oracle liderem w raporcie Gartnera dotyczącym chmurowych pakietów HCM

Biuro analityczne Gartner już trzeci rok z rzędu uznało Oracle za lidera rynku chmurowych pakietów rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. W raporcie Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for Midmarket and Large Enterprises*, w którym Gartner ocenia producentów na podstawie kompletności wizji i zdolności do jej realizacji, Oracle został umieszczony w skrajnym, najlepszym punkcie za kompletność wizji w zakresie chmurowych pakietów rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Bezpłatną kopię raportu można pobrać tutaj. „Zainwestowaliśmy znaczne środki w efektywny system HCM oraz innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji i asystentów cyfrowych, które na zawsze zmienią sposób pracy z takimi systemami” ― powiedział Chris Leone, wiceprezes ds. rozwoju w dziale chmurowych systemów HCM. „Bardzo nas cieszy, że zostaliśmy wyróżnieni przez firmę Gartner. Jesteśmy przekonani, iż pozycja lidera w tegorocznym raporcie ułatwi nam realizację celu, jakim jest pomoc klientom w uzyskaniu przewagi nad konkurencją oraz dostosowanie się do coraz szybszego tempa zmian technologicznych”. W raporcie czytamy: „Liderzy mają pionierską wizję tego, w jaki sposób technologia HCM może pomóc szefom działów kadr w osiąganiu celów biznesowych. Wykazują się zdolnością realizowania swojej wizji poprzez oferowane produkty i usługi, a przy tym odnotowują solidne wyniki biznesowe (przychody i zyski). Na rynku chmurowych pakietów HCM są zdolni do ciągłego pozyskiwania nowych klientów, w tym kluczowych podmiotów wyspecjalizowanych w zarządzaniu kadrami (z wieloma oddziałami krajowymi), oraz osiągają wysokie wskaźniki przyciągania nowych klientów korzystających z funkcji zarządzania talentami, zarządzania pracownikami i udostępniania usług zarządzania kadrami. Potrafią przedstawić wiele dowodów udanych wdrożeń. Zatrudniają pracowników w więcej niż jednym regionie geograficznym, w przedsiębiorstwach różnej wielkości z różnych branż. Często są dostawcami, do których porównują się inni uczestnicy rynku”. Rozwiązanie Oracle HCM Cloud, część pakietu Oracle Cloud Applications, umożliwia specjalistom HR uproszczenie złożonych procedur zgodnie z rosnącymi oczekiwaniami nowych pracowników i środowiska biznesowego. Oracle HCM Cloud pomaga specjalistom ds. kadr w zapewnieniu najwyższego poziomu obsługi pracowników, dostosowaniu strategii zarządzania kadrami do nowych priorytetów biznesowych oraz wspieraniu kultury ciągłych innowacji. *) Gartner, „Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for Midmarket and Large Enterprises”, Melanie Lougee, Ranadip Chandra et al.

Biuro analityczne Gartner już trzeci rok z rzędu uznało Oracle za lidera rynku chmurowych pakietów rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. W raporcie Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for...

ERP

Nowe wyzwania dla działów finansowych w bankach

W erze transformacji cyfrowej banki muszą wprowadzać innowacje znacznie szybciej, niż kiedyś. W obliczu trendów takich jak np. otwarta bankowość, banki muszą świadczyć klientom nowe rodzaje usług, aby utrzymać konkurencyjność. Klienci coraz częściej korzystają z bankowości mobilnej. W związku z tym banki muszą dysponować elastycznymi środowiskami informatycznymi, które można szybko zaktualizować lub rozszerzyć i które umożliwiają realizację nowych projektów w ciągu tygodni a nie miesięcy czy lat. Obecnie klienci oczekują od swoich dostawców usług finansowych czegoś więcej niż tylko obsługa transakcji. Chcą, by banki dostarczały im nowe i lepsze rozwiązania do zarządzania ich sprawami finansowymi. W dzisiejszych czasach klienci nie widzą specjalnej różnicy między usługami bankowymi a innymi. Po prostu oczekują wygody i najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Klientów nie obchodzi także kwestia zgodności z przepisami. Aby sprostać tym oczekiwaniom, przed działami finansowymi w bankach pojawia się nowe wyzwanie: współpracować z kierownikami poszczególnych działów w celu uzyskiwania informacji o znaczeniu strategicznym oraz przeprowadzania analiz predykcyjnych umożliwiających rozwój banku. Dotychczas głównym zadaniem działu finansowego było zapewnienie obsługi transakcji. Obecnie dyrektorzy generalni banków oczekują, że ich dyrektorzy finansowi będą poświęcać więcej czasu na działania napędzające rozwój instytucji. Realizacja tej misji jest możliwa dzięki współpracy w chmurze. Wysokie koszty finansowania działalności bankowej Ponieważ usługi finansowe to złożona i ściśle regulowana branża, koszty finansowania bieżącej działalności są najwyższe spośród wszystkich branż przeanalizowanych w raporcie „2017 PWC Finance Effectiveness Benchmark Report”.  Mediana kosztów finansowania w branży usług finansowych wynosi 1,58% w porównaniu do 0,34% w handlu detalicznym i 1,12% w przypadku firm technologicznych. Działy finansowe w bankach i innych branżach tradycyjnie skupiają się na księgowości, budżetach, prognozach i śledzeniu wskaźników KPI. Ale obecnie coraz częściej oczekuje się od nich zaangażowania we wprowadzanie innowacji i tworzenie wartości przy jednoczesnym obniżaniu ogólnych kosztów działalności.  Oczywiste jest, że wymaga to nowego podejścia do funkcjonowania działów finansowych. Nowy model operacyjny dla elastycznych działów finansowych Współczesna branża finansowa ewoluuje, a jej model działania coraz częściej zapewnia elastyczność, jaką daje przetwarzanie w chmurze. Już niedługo usługi finansowe zmienią swoje oblicze. Złożone, przestarzałe systemy zostaną zastąpione platformami przetwarzania w chmurze realizującymi funkcje raportowania, planowania, prognozowania i analizowania i dostarczającymi dane osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Z kolei technologia Blockchain może zrewolucjonizować przetwarzanie transakcji i zarządzanie kontrahentami bez udziału pośredników. Uczenie maszynowe i systemy automatyzacji umożliwią automatyzację wielu rutynowych procesów biznesowych, co pozwoli zespołom ds. finansowych poświęcać więcej czasu na wspieranie podejmowania decyzji i analizy predykcyjne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz danych dostarczonych przez statystyków, analityków, specjalistów ds. ekonomii behawioralnej, a nawet antropologów. Liderzy działów finansowych oraz ich zespoły wykorzystują te możliwości na wiele sposobów. Poszerzają swoją wiedzę informatyczną i wdrażają technologie, które umożliwiają im dokonywanie analiz i wspieranie osób zarządzających w podejmowaniu decyzji. Może to obejmować na przykład wykrywanie trendów, wskazywanie możliwości rozwoju oraz proponowanie nowych produktów. Technologie dla elastycznych działów finansowych Elastyczne działy finansowe skupiają się w większym stopniu na działaniach przynoszących większe korzyści biznesowe dzięki wykorzystaniu zintegrowanej analizy i drążenia danych, planowaniu i modelowaniu predykcyjnemu oraz wizualizacji danych. Jednakże takie działy finansowe potrzebują środowiska IT działającego w chmurze, które zapewnia lepszą widoczność danych w całym przedsiębiorstwie. Dzięki przejściu do chmury działy finansowe banków stają się bardziej elastyczne, a pracownicy tych działów pracują szybciej i efektywniej przy niższych kosztach. Na przykład projekty rozwojowe mające na celu dostarczenie bardziej zintegrowanych danych mogą być realizowane znacznie szybciej niż typowy okres 12-18 miesięcy. Projektowanie, utrzymywanie i modernizacja efektywnych systemów przetwarzania w chmurze zajmuje mniej czasu, co pozwala działom finansowym w bankach zmniejszyć wysokie koszty finansowania. Integracja danych w chmurze umożliwia zaawansowaną analizę i prognozowanie, co pozwala działom finansowym w bankach skupić się na tworzeniu strategii rozwoju nowych produktów i zwiększania wzrostu. Analiza wielkich zbiorów danych jest bardziej efektywna, gdy zintegrowane dane są przechowywane w chmurze. Umożliwia to działom finansowym współpracę z innymi działami w celu realizacji programów rozwojowych, takich jak spersonalizowane kampanie marketingowe, w ramach których klienci uzyskują informacje o produktach i usługach finansowych odpowiadających ich potrzebom. Dodatkowo dzięki agregacji danych w chmurze sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe pozwalają szybciej identyfikować trendy, a tym samym wspierać prognozowanie. Autorem artykułu jest Maciej Ostrowski, Dyrektor sprzedaży do Sektora bankowego w Oracle Polska

W erze transformacji cyfrowej banki muszą wprowadzać innowacje znacznie szybciej, niż kiedyś. W obliczu trendów takich jak np. otwarta bankowość, banki muszą świadczyć klientom nowe rodzaje usług, aby...

INNOVATION

Pięć zmysłów biznesu następnej generacji

Przedsiębiorstwa nie bez powodu są często porównywane do ludzkiego organizmu. Odnosząca sukcesy firma - tak jak człowiek, korzysta z szeregu „zmysłów”, aby zrozumieć rynek i określić, czego chcą klienci. Podobnie jak organizm człowieka dobiera potem właściwe systemy i zasoby, aby stawić czoła zmianom i wykorzystać pojawiające się szanse. Te uwarunkowania nie zmienią się nigdy, lecz w dobie koncentracji na klientach zmieniają się zmysły, na których musi opierać się przedsiębiorstwo przy podejmowaniu decyzji. Klienci oczekują od firm zrozumienia na poziomie jeden do jednego i oferowania im niezwykle spersonalizowanych, wygodnych i bezpiecznych doświadczeń we wszystkich kanałach i na wszystkich platformach. Oracle współpracuje z ponad 400 tys. przedsiębiorstw różnej wielkości, w tym z czołowymi organizacjami, które w swojej historii wielokrotnie zmieniały model działalności. Obecnie pomagamy naszym klientom w stawianiu czoła zmianom na rynku cyfrowym. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować śmiałą, konkretną i przede wszystkim wiarygodną wizję pięciu zmysłów, które musi rozwinąć każde przedsiębiorstwo, aby zrozumieć swoich klientów - wewnętrznych i zewnętrznych, oraz odnieść sukces na rynku przyszłości przez systemowe podejście do innowacji. ·       Zmysł ludzki. Podejście zorientowane na klienta musi być także podejściem zorientowanym ogólnie na człowieka. Dlatego podstawą każdej decyzji podejmowanej przez firmę musi być zastanowienie się nad tym, co myślą klienci, czego chcą i potrzebują oraz jakie stoją przed nimi wyzwania. ·       Zmysł łączności. Im lepiej powiązane są ze sobą wewnętrzne obszary przedsiębiorstwa, tym szybciej może ono przyswajać informacje z rynku i od klientów, dbać o to, aby trafiły do właściwych osób, i uwzględniać je w procesie decyzyjnym. Jednocześnie im więcej źródeł danych ma dana firma, tym pełniejsza jest wiedza jej pracowników. ·       Zmysł oparcia na danych. Liczne źródła danych dostarczają firmie cennych informacji, które trzeba przekształcić w analizy i wnioski oraz nadać im użyteczną postać. Takie podejście muszą stosować wszyscy pracownicy i wszystkie systemy, a współczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja i Internet Reczy, pozwalają przekształcać dane w cenną wiedzę łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. ·       Zmysł autonomii. Ukierunkowanie na klienta nie dotyczy już tylko istniejących usług. Obejmuje także nieprzerwane wprowadzanie innowacji i wyszukiwanie sposobów na utrzymanie zaangażowania i zainteresowania klienta dzięki nowym doświadczeniom i ofertom. Nie da się tego zrobić za pomocą przestarzałych systemów, których kontrolowanie, ochrona i modernizacja pochłania zbyt wiele czasu. Właśnie dlatego przedsiębiorstwa będą przechodzić na systemy autonomiczne i technologie wyposażone w funkcje automatycznego zarządzania oraz automatycznej naprawy i ochrony, które odciążają firmowych innowatorów i specjalistów ds. rozwoju, stymulując innowacyjność. ·       Zmysł zaufania. Wraz z przekazywaniem coraz liczniejszych procesów narzędziom automatycznym i sztucznej inteligencji klienci muszą być oczywiście przekonani, że technologie te mogą zaspokoić ich potrzeby. Aby ludzie zaufali firmowym systemom automatycznym lub autonomicznym, przedsiębiorstwo musi udowodnić, że można zaufać jego ofercie i – co więcej, pamiętać o tym na każdym kroku. Wiele firm robi postępy w jednym lub kilku powyższych punktach, jednak newralgiczną kwestią dla wielu przedsiębiorstw jest znalezienie metody stymulowania innowacji we wszystkich tych dziedzinach w sposób zintegrowany. Chodzi o to, aby czynniki zmian nie działały w odizolowanych „strefach błyskotliwości”, lecz tworzyły w całym przedsiębiorstwie odpowiednie nastawienie i budowały systemy pozwalające zrobić krok w przyszłość już dziś.

Przedsiębiorstwa nie bez powodu są często porównywane do ludzkiego organizmu. Odnosząca sukcesy firma - tak jak człowiek, korzysta z szeregu „zmysłów”, aby zrozumieć rynek i określić, czego chcą...

AUTONOMOUS

Chmura Drugiej Generacji, czyli „Gen 2 Cloud”

Oracle OpenWorld to jedno z najbardziej znanych wydarzeń w świecie IT. Nasza firma, co zrozumiałe, wykorzystuje je, między innymi, do zaanonsowania najważniejszych nowości w swojej ofercie. Od kilku już lat, Oracle konsekwentnie coraz większy wycinek tej imprezy poświęca nowościom w chmurze. Tym razem tematem przewodnim wydarzenia była najnowsza generacja Chmury Obliczeniowej Oracle, przedstawiona jako ”Gen 2 Cloud” i omówienie zmian, jakie ze sobą niesie jej zastosowanie. Wydaje się więc naturalne, że chcielibyśmy przybliżyć ową rewolucję naszym czytelnikom. Gen 2 Cloud można by krótko opisać słowami, parafrazując słynne hasło wyborcze Billa Clintona ”It’s the Security ...!”. Bezpieczeństwo danych bowiem jest postrzegane przez Oracle jako rzecz absolutnie priorytetowa - tym ważniejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę składowanie danych i przetwarzanie w Chmurze, poza firmowym centrum obliczeniowym. I to właśnie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa stoi, wydaje się, za większością zmian (a te są iście rewolucyjne) zaimplementowanych w Chmurze Oracle. Najważniejszą zmianą jest implementacja architektury umożliwiającej fizyczną separację kodu i danych użytkownika od kodu i danych chmury i jego dostawcy. Architektura Gen 2 Cloud zakłada bowiem, że użytkownik/subskrybent usług chmurowych korzystał będzie z maszyn/maszyny dedykowanej tylko do tego celu. Cały natomiast zestaw narzędzi (ów często wspominany ”Cloud Tooling”) umożliwiających administrację i zarządzanie usługami oraz ich zabezpieczanie uruchamiany jest na osobnym sprzęcie, dedykowanym tylko do tego celu. Co więcej – Oracle zakłada również stosowanie w obydwu „przestrzeniach roboczych” zupełnie innych architektur sprzętowych. To podejście zabezpiecza nie tylko przed już znanymi i wykrytymi „security holes”, ale również przed tym, co jeszcze nieznane ... Nawet bowiem, gdy za pewien czas ktoś wykryje kolejną dziurę, umożliwiającą np. zdalne wykonywanie kodu, nie będzie możliwe wykorzystanie jej do wykonania kodu w innej warstwie chmury. Next 2 Gen wprowadza zatem dwie warstwy Chmury: ·       User Computers: maszyny, których celem jest wykonywanie kodu i obsługa danych użytkownika (to właśnie w tej warstwie uruchamiane będą nasze chmurowe serwisy). Z założenia Oracle nie będzie miał dostępu do danych przetwarzanych w tej warstwie. ·       Cloud Control Computers: maszyny, których celem jest zarządzanie infrastrukturą – tutaj założenie jest zupełnie przeciwne: to użytkownik będzie pozbawiony dostępu do tej warstwy. Każda z tych warstw jest w 100% sprzętowo autonomiczna – maszyny w warstwie użytkownika mają swoje własne fizyczne procesory (Intel), pamięć, dyski, interfejsy sieciowe – podobnie, jak maszyny w warstwie kontrolnej, które dodatkowo pracują w oparciu o procesory inne, niż Intel. Ważną rolą warstwy kontrolnej jest separacja warstwy użytkownika od świata zewnętrznego. Warstwa ta jest bowiem jedynym interfejsem umożliwiającym połączenie sieciowe z subskrybowanymi serwisami, pełniąc rolę ”bramki”. Bramka ta wyposażona jest dodatkowo w mechanizmy oparte na Sztucznej Inteligencji i Uczeniu Maszynowym, co umożliwia wykrywanie potencjalnych zagrożeń – zwiększa to jej elastyczność i odporność na nowe typy ataków. Separacja warstwy użytkownika od warstwy kontrolnej (nota bene, analogia do architektury systemów operacyjnych, gdzie od lat mamy do czynienia z oddzielaniem przestrzeni użytkownika od przestrzeni jądra, nasuwa się sama) daje wymierne korzyści - autonomiczność poszczególnych warstw zwiększa ich elastyczność – implementacja zmian w jednej z nich nie ma wpływu na funkcjonowanie drugiej. Dzięki temu, oprócz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, osiągamy: ·       Łatwiejszą implementację poprawek (ogólnie – zmian). Dzięki temu nie tylko Oracle, jako dostawca chmury, ale również subskrybenci są w stanie szybciej dostosowywać swoje środowiska do zmian wymagań biznesowych. ·       Możliwość implementacji zmian w trybie online. Serwisy użytkownika pozostają włączone i dostępne. Tak więc obietnica rewolucji chmurowej głosząca wysoki stopień dostępności środowiska w dzielonym modelu odpowiedzialności, staje się faktem.   Podsumowując, zakończę cytatem Larry’ego Ellisona: „Celem projektantów rozwiązania Oracle Gen 2 Cloud było stworzenie bezpiecznej platformy, na której można uruchamiać wszystkie obciążenia. Łatwo powiedzieć, ale zbudowanie bezpiecznej chmury okazało się bardzo trudne i wymagało wprowadzenia zasadniczych zmian w architekturze naszej Chmury”. Autorem artykułu jest Witold Świerzy, ekspert Presales PaaS w Oracle Polska.

Oracle OpenWorld to jedno z najbardziej znanych wydarzeń w świecie IT. Nasza firma, co zrozumiałe, wykorzystuje je, między innymi, do zaanonsowania najważniejszych nowości w swojej ofercie. Od kilku...

AUTONOMOUS

Intive prezentuje unikatowe cechy Oracle Autonomous Database Cloud

Podczas konferencji „Cloud Computing” organizowanej przez wydawnictwo ITwiz inspirujący referat wygłosili przedstawiciele firmy intive, jednego z pierwszych w Polsce użytkowników autonomicznej bazy danych Oracle. Tematem prezentacji było projektowanie chmurowych aplikacji, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie cyfrowe umożliwiające bezproblemowe skalowanie zasobów oraz automatyzację procesów.   Firma intive istnieje na rynku od 19 lat, posiada 19 biur na całym świecie, w których pracuje ponad 1500 inżynierów. Intive wykonuje projekty w dziedzinie sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy, mobilności oraz zastosowania technologii cyfrowych w aplikacjach biznesowych, współpracując z klientami sektora bankowego, motoryzacyjnego, usługowego, jak również z branży przemysłowej, high tech, mediów i telekomunikacji. Firma wykonała ponad 1000 innowacyjnych projektów, zaś z zaprojektowanych przez jej inżynierów aplikacji mobilnych korzysta ponad milion użytkowników.   Prelegenci zaprezentowali zalety Oracle Autonomous Database Cloud na przykładzie zastosowania tej technologii w dwóch projektach: ·        System do testowego wystawiania ratingów firmom brytyjskim na podstawie publicznych danych – gdzie zastosowania została baza Oracle Autonomous Data Warehouse; ·        Platforma pracownicza w modelu SaaS – oparta na platformie Oracle Transaction Processing.   Marcin Waleczko, Senior Business Development Manager, intive  Artur Kowalski, Principal Software Engineer, intive   Więcej informacji o firmie intive Więcej informacji o konferencji ITwiz Cloud Computing

Podczas konferencji „Cloud Computing” organizowanej przez wydawnictwo ITwiz inspirujący referat wygłosili przedstawiciele firmy intive, jednego z pierwszych w Polsce użytkowników autonomicznej bazy...

CX

Oracle liderem w kategorii pakietów CRM

Firma Oracle została uznana za lidera w raporcie Forrester Research poświęconym pakietom CRM. W raporcie The Forrester Wave™: CRM Suites, Q4 2018 Oracle uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich dostawców w kategorii aktualnej oferty. Autorzy raportu zwrócili uwagę na zdolność Oracle do ujednolicania funkcji zaplecza i obsługi klienta, zauważając że „długoterminową wizją Oracle jest pomaganie w stworzeniu połączonych, cyfrowych przedsiębiorstw poprzez integrację danych, analizy i doświadczeń na wszystkich etapach relacji z klientami B2B i B2C, które obejmują zarówno obsługę klienta, jak i funkcje zaplecza”. Według firmy Forrester nowoczesne strategie CRM pozwalają firmom wyróżnić się w dziedzinie obsługi klienta poprzez „wykorzystanie ogromnych ilości danych o interakcjach, zachowaniach i transakcjach do tego, by zapewniać klientom obsługę opartą na kontekście, która jest dla nich wartościowa…”. Forrester podaje analizę danych jako kluczowy czynnik zapewniający przewagę nad konkurencją: „Interakcje oparte na analizach usprawniają pracę i pozwalają użytkownikom CRM skupić się na zadaniach, które są najważniejsze z punktu widzenia wyników biznesowych”. W raporcie zauważono również, że „wartość systemów CRM polega obecnie przede wszystkim na tym, że pomagają one przedsiębiorstwom lepiej obsługiwać klientów na wszystkich etapach relacji z nimi, aby zapewnić ich satysfakcję i długoterminową lojalność…”. W raporcie oceniono 11 producentów według 33 kryteriów, które zostały podzielone na trzy kategorie: aktualna oferta, strategia i obecność na rynku. Firma Oracle otrzymała najwyższą ze wszystkich dostawców ocenę w kategorii aktualnej oferty oraz najwyższą możliwą ocenę w kategorii strategii produktowej. Oracle otrzymał również najwyższe możliwe oceny w kryterium automatyzacji pracy handlowców, rozwiązań do konfigurowania, wyceniania i ofertowania, automatyzacji marketingu, obsługi klienta, serwisu w terenie, wspierania cyklu obsługi klienta, jak również najwyższą ocenę wśród wszystkich dostawców w kryterium sposobów wejścia na rynek. „W Oracle zdajemy sobie sprawę z tego, że nie istnieje coś takiego jak statyczny i przewidywalny cykl obsługi klienta, dlatego skupiamy się na dostarczaniu wartościowych informacji przydatnych w działaniu — z kontekstem, w ruchu i w czasie rzeczywistym — przez cały cykl obsługi klienta” — powiedział Stephen Fioretti, wiceprezes Oracle, szef działu produktów Oracle Service Cloud. „Uważamy, że nasza wysoka pozycja w raporcie Forrester Wave dotyczącym pakietów CRM świadczy o dużej wartości naszego podejścia opartego na danych, które pomaga firmom w zapewnianiu klientom lepszej obsługi podczas każdej interakcji”. Pobierz raport „The Forrester Wave™: CRM Suites” za IV kw. 2018 r. tutaj

Firma Oracle została uznana za lidera w raporcie Forrester Research poświęconym pakietom CRM. W raporcie The Forrester Wave™: CRM Suites, Q4 2018 Oracle uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich...

PAAS

PCU Polska zarządza pracą sieci agentów ubezpieczeniowych za pomocą Oracle Cloud

PCU Polska Sp. z o.o. to agencja ubezpieczeń powstała w  roku 2016 i współpracująca ze wszystkimi wiodącymi polskimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, na życie, w tym grupowych, zatrudnia ponad 300 doradców w 40 punktach obsługi klienta w całym kraju. Jako nowy uczestnik rynku ubezpieczeń, rozpoczynający działalność tuż przed wejściem w życie Rozporządzenia RODO, firma PCU od początku stawiała nacisk na transparentność pracy swoich agentów ubezpieczeniowych i dostrzegała konieczność użycia aplikacji rozproszonej, która byłaby w stanie sprostać surowym wymaganiom dotyczącym rejestrowania i archiwizacji procedur i transakcji. Spółka zwróciła się o pomoc do firmy informatycznej K-BIT specjalizującej się w obsłudze branży ubezpieczeniowej, partnera Oracle na poziomie Gold. Zamówienie obejmowało zbudowanie systemu przechowującego kluczowe dane operacyjne w chmurze, a przez to dającego dostęp do nich zarówno wszystkim agentom, jak i centrali. Podstawowe wymagania jakie sformułowano dla planowanego rozwiązania, to: bezpieczna archiwizacja procedur agentów ubezpieczeniowych i danych klientów, spełniająca wymogi RODO; zbudowanie scentralizowanej platformy chmurowej, w której przechowywane byłyby wszystkie polisy ubezpieczeniowe, procedury agentów i dane klientów; skalowalność systemu, który należy zaprojektować z myślą o spodziewanym szybkim wzroście firmy i szybko rosnącej liczbie agentów ubezpieczeniowych Rozwiązaniem okazało się autorskie rozwiązanie firmy K-BIT, aplikacja iAgent24 korzystająca z chmurowych usług Oracle Cloud Infrastructure i Oracle Cloud Platform. Według początkowych założeń, aplikacja iAgent24 miała działać wyłącznie lokalnie, korzystając z bazy danych Oracle i jej biblioteki Oracle Application Express. Po zmodyfikowaniu pod kątem wykorzystania usług Oracle Cloud i osadzeniu parametrów biznesowych PCU, zaledwie kilka dni wystarczyło, aby wdrożyć chmurową wersję systemu iAgent24, przetestować ją z platformą Oracle Cloud i wraz ze szczegółową instrukcją udostępnić ją pierwszym użytkownikom w rozproszonych po kraju placówkach. Obecnie aplikacja iAgent24 jest wdrożona we wszystkich biurach lokalnych Spółki PCU. „Wybór Oracle Cloud był dla nas oczywisty, ponieważ oferowana przez firmę K-BIT aplikacja do współpracy z agentami ubezpieczeniowymi została stworzona właśnie na bazie technologii Oracle. Gdy stanęliśmy przed koniecznością przejścia na wersję korzystającą z chmury i uwzględnienia większej liczby parametrów biznesowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów, stało się dla nas jasne, że nie ma lepszego rozwiązania, niż usługa Oracle Cloud Infrastructure Database, której cena już obejmowała licencje i infrastrukturę” – komentuje Joanna Socha, Prezes Zarządu, PCU Polska. Usługa Oracle Cloud Infrastructure Database zapewniła kontrolę nad działaniami agentów ubezpieczeniowych, przechowując dane o ich uprawnieniach i parametrach biznesowych oraz rejestrując ich interakcje z klientami. Uzyskana elastyczność i skalowalność pozwoliły PCU szybko rozszerzać aplikację iAgent24, obejmując nią coraz to nowych agentów ubezpieczeniowych z całej Polski, bez jednoczesnego ponoszenia kosztów inwestycji w sprzęt ani w personel informatyczny. „Zastosowaliśmy standardową konfigurację aplikacji i jedyną istotną zmianą było zastąpienie biblioteki Oracle Application Express wersją używaną w PCU. Mimo to niezwykle pomocne było wsparcie ze strony Oracle, w szczególności na etapie testów i przy konfigurowaniu funkcji kopii zapasowej. Było to nasze pierwsze wdrożenie wersji chmurowej, ale i tak prace zajęły nam dni, zamiast miesięcy, które mogłaby pochłonąć instalacja rozwiązania w wersji bazującej na instalowanym lokalnie sprzęcie i oprogramowaniu”, powiedział Marcin Iskierka z firmy K-BIT Spółka jawna. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii Oracle Cloud firma PCU osiągnęła liczne korzyści – takie, jak: ·   Poprawa wydajności i sprawności zdalnej współpracy z agentami ubezpieczeniowymi w całym kraju dzięki zapewnieniu im nieprzerwanego dostępu o dowolnej porze i z dowolnego miejsca na świecie do danych klientów, narzędzi do rejestrowania interakcji z nimi oraz miejsca do przechowywania zawartych umów ubezpieczeniowych; ·   Zwiększone bezpieczeństwo danych dzięki codziennemu tworzeniu szyfrowanych kopii zapasowych polis, umów, danych klientów, parametrów i wymogów biznesowych oraz algorytmów obliczania prowizji agentów za pomocą usługi Oracle Database Backup Cloud Service; ·   Właściwa ochrona generowanych przez rozproszoną sieć agentów ubezpieczeniowych danych archiwalnych zgodnie z wymogami RODO, które w pełni spełnia platforma Oracle Cloud; ·   Oszczędności - osiągnięte dzięki uniknięciu kosztów inwestycji rzędu co najmniej 30 tys. USD, jakich wymagałby zakup niezbędnego sprzętu i licencji oraz dzięki powierzeniu sfery bezpieczeństwa i opieki technicznej ekspertom Oracle Cloud. Dodatkowe oszczędności wynikają z uniknięcia kosztów, jakie pochłonęłoby rozszerzanie infrastruktury w miarę rozwoju firmy. „Wybraliśmy Oracle Cloud dla potrzeb zarządzania danymi oraz kopii zapasowej, ponieważ platforma ta nie nakłada na nas ograniczeń przy dodawaniu nowych pośredników, a jednocześnie spełnia przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych. Trudno poza tym wyobrazić sobie skalowalne rozwiązanie chmurowe do prowadzenia ogólnokrajowej działalności ubezpieczeniowej bez usługi Oracle Cloud Infrastructure” - podsumowuje Witold Dębski, Menedżer Back-Office z firmy PCU. Przeczytaj Case Study na stronach Oracle.com

PCU Polska Sp. z o.o. to agencja ubezpieczeń powstała w  roku 2016 i współpracująca ze wszystkimi wiodącymi polskimi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach...

EVENTS

Warszawska edycja Oracle IMPACT już za nami!

Przegląd najnowszych trendów i innowacji w informatyce biznesowej, referaty programowe, prezentacje na żywo, dyskusje panelowe i kuluarowe, drony i inteligentne klocki Lego – oto czego mogli doświadczyć uczestnicy konferencji Oracle IMPACT 13 listopada 2018 w Warszawie. Podczas sesji plenarnej mogliśmy dowiedzieć się, w jaki sposób technologie autonomiczne są dziś stosowane w firmach i organizacjach. Prezentację programową „Przyszłość jest Autonomiczna” wygłosił Regis Louis, VP Oracle i dyr. Działu rozwoju produktów Oracle Cloud Platform w regionie Oracle EMEA & APAC. Z kolei Paweł Białka z firmy Gartner zaprezentował trendy IT na rok 2019 w referacie „Co wdrażać, z czym eksperymentować, a gdzie zachować ostrożność”. Na zakończenie sesji plenarnej odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień Klient Roku 2018. Otrzymały je organizacje, które najskuteczniej wdrożyły rozwiązania Oracle w swoich systemach IT. Laureatami zostały firmy: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (kategoria: Modernizacja), Orange Polska (kategoria: Chmura), Circle K (kategoria: Transformacja), BOŚ Bank (kategoria: Innowacje), Grupa TAURON (kategoria: Bezpieczeństwo) oraz Poczta Polska (kategoria: Efektywność). Po przerwie impreza rozdzieliła się na sesje tematyczne pod hasłami: Sztuczna Inteligencja, Internet Rzeczy oraz Blockchain. W tej części konferencji odbyło się ponad 20 prezentacji i dyskusji panelowych. Na specjalnie przygotowanym stoisku konsultanci Oracle Polska prezentowali "inteligentne miasteczko", skonstruowane z klocków Lego, w którym wszystkie miejskie zdarzenia rozgrywały się autonomicznie przy wykorzystaniu technologii Internetu Rzeczy. Zaprezentowano także inteligentnego drona, którego zadaniem jest wykrywanie pęknięć na ścianach budynków. Oracle IMPACT, największa konferencja technologiczna w bieżącym roku jaką zorganizował Oracle Polska, zgromadziła ponad 500 uczestników – klientów i partnerów Oracle, analityków i przedstawicieli mediów. Pełny program wydarzenia można pobrać TUTAJ. Relację na żywo w konferencji można obejrzeć na Twitterze Oracle Polska, tutaj także dostępne jest nagranie wideo sesji plenarnej.

Przegląd najnowszych trendów i innowacji w informatyce biznesowej, referaty programowe, prezentacje na żywo, dyskusje panelowe i kuluarowe, drony i inteligentne klocki Lego – oto czego mogli...

IAAS

Narzędzie Omnis Backup Cloud wykorzystuje usługi dostępne w Chmurze Oracle

Firma Omnis, partner Oracle na poziomie Gold, jest producentem i dostawcą biznesowych systemów informatycznych, działa także jako integrator. Omnis jest częścią międzynarodowej Grupy Technologicznej Euvic, zatrudniającej ponad 1000 inżynierów w biurach m.in. w Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, a także w Wiedniu, Nowym Jorku i Palo Alto.   Jedną z usług świadczonych klientom przez Omnis jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa wykorzystywanych przez nich baz danych Oracle. Służy do tego autorska aplikacja Omnis Backup Cloud, która wykorzystuje narzędzia dostępne w chmurze Oracle Cloud, współpracując także ze standardową aplikacją Oracle Recovery Manager (RMAN). Usługi chmurowe wykorzystywane przez system, to Oracle Database Backup Cloud, Oracle Cloud Infrastructure Object Storage, Oracle Java Cloud oraz Oracle MySQL Cloud.   „Jak to działa? Omnis w uzgodnieniu z zamawiającym, instaluje i konfiguruje w wewnętrznej sieci klienta oprogramowanie Oracle Database Cloud Backup Module oraz autorskie oprogramowanie Omnis Backup Cloud Agent, które ma dostęp do narzędzia RMAN oraz komunikuje się z - również autorskim, Omnis Backup Cloud” – komentuje Krzysztof Nycz, Kierownik zespołu produktów informatycznych w firmie Omnis. „Aplikacja jest ściśle zintegrowania z Oracle Cloud, umożliwiając klientowi utworzenie dodatkowej kopii danych w zdalnej lokalizacji, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa na wypadek awarii środowiska lokalnego, w tym uszkodzenia lokalnej kopii danych”.   Omnis Backup Cloud Agent oraz Omnis Backup Cloud napisane są w technologii Java, komunikują się ze sobą z wykorzystaniem protokołów szyfrowanych i zabezpieczonych kluczami, indywidualnymi dla każdego klienta. Użytkownik rozwiązania będzie miał dostęp pośredni do zasobów przechowywanych w Chmurze, takich np. jak logi generowane przez RMAN a jego uwierzytelnienie i autoryzacja będzie realizowana w Omnis Backup Cloud.   „Omnis świadczy kompleksowe usługi związane z analizą środowiska klienta, wdrożeniem i administracją aplikacji Omnis Backup Cloud” – dodaje Magdalena Wiklik, Specjalista ds. marketingu w firmie Omnis. „Warto zaznaczyć, że narzędzie stworzone przez Omnis umożliwia administratorowi klienta pełną kontrolę nad procesami backupu. Śledzenie i kontrolowanie stanu kopii bezpieczeństwa, zarówno lokalnych jak i przechowywanych w chmurze odbywa się w jednym miejscu, przy pomocy łatwych w obsłudze konsoli. W kolejnych etapach planujemy rozbudowanie systemu także o funkcje tworzenia kopii danych innego typu niż baza danych Oracle”.   „Usługa Oracle Database Backup Cloud to bezpieczny, skalowalny system pamięci masowej dostępnej na żądanie. Służy do tworzenia kopii zapasowych baz danych Oracle w chmurze publicznej, co uzupełnia strategię przedsiębiorstw w zakresie kopii zapasowych” – komentuje Zuzanna Rusnok z działu Oracle Digital. „Infrastruktura chmurowa zapewnia wydajność, redundancję i bezpieczeństwo. Na ewentualne awarie można reagować natychmiast, bez utraty dostępności. Dane są odtwarzane szybciej, a czas przestojów skraca się z dni do godzin w porównaniu z odzyskiwaniem taśm z odległej lokalizacji. Ważną cechą usługi jest kompresja kopii zapasowych wykonywana podczas backupu (bez dodatkowych opłat!), co oszczędza przepustowość poprzez znaczne zmniejszenie rozmiaru zasobów przed wysłaniem ich do chmury”.

Firma Omnis, partner Oracle na poziomie Gold, jest producentem i dostawcą biznesowych systemów informatycznych, działa także jako integrator. Omnis jest częścią międzynarodowej Grupy Technologicznej...

CLOUD

Zapraszamy na konferencję DoIT organizowaną przez Unit4

Przetwarzanie w Chmurze, to obecnie wyjątkowo gorący temat, jeden z najważniejszych paradygmatów współczesnej informatyki. Idea Cloud Computing będzie tematem przewodnim międzynarodowej konferencji DoIT, która odbędzie się 16 listopada we Wrocławiu. Konferencja DoIT jest organizowana przez partnera Oracle, firmę Unit4 i zapowiada się jako inspirujące forum wymiany informacji na temat najnowszych trendów, przełomowych osiągnięć i postępów dokonanych w dziedzinie Chmury. Podczas tego wydarzenia warsztaty i sesje poprowadzą liderzy branży, wśród nich trzej eksperci Oracle. Marek Sokołowski i Jakub Madej zapraszają na wspólny referat pod tytułem „Rozwój aplikacji Cloud Native w oparciu o Oracle Cloud”. Marcin Kozak poprowadzi prezentację „Przyjazna developerom usługa Oracle Container Cloud”. Dodatkowo odbędzie się dwugodzinny warsztat poświęcony omówieniu środowiska Oracle Container Native Application Development Platform, który poprowadzi Marek Sokołowski. UWAGA: wciąż są wolne miejsca na warsztat Oracle! Organizatorzy przygotowali także niespodziankę dla zainteresowanych konferencją: można wygrać bilety wstępu, jeśli weźmie się udział w mini-ankiecie. A oto instrukcja, jak to zrobić: -Wejdź na Facebook’owy Fanpage Oracle Polska i pod postem na temat konferencji napisz zwięźle, dlaczego to właśnie Ty powinieneś otrzymać bilet. -Z nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą 3 osoby, których komentarz będzie najciekawszy i przyznają każdej darmowy bilet. Konkurs trwa do 11  listopada do godz. 23:59. Następnego dnia zostaną ogłoszone wyniki. Szczegółowy program i rejestracja na STRONIE KONFERENCJI.

Przetwarzanie w Chmurze, to obecnie wyjątkowo gorący temat, jeden z najważniejszych paradygmatów współczesnej informatyki. Idea Cloud Computing będzie tematem przewodnim międzynarodowej konferencji DoI...

EVENTS

Oracle Code One – wszystko dla programistów

Od wielu lat tradycją jest, że obok konferencji Oracle OpenWorld odbywa się równolegle wielkie wydarzenie przeznaczone dla programistów i deweloperów. W roku bieżącym konferencja ta przybrała nazwę Oracle Code One i w porównaniu do edycji poprzednich została rozszerzona o wiele nowych tematów obejmujących nowoczesne języki programowania (Go, Rust, Python) oraz innowacyjne technologie - od sztucznej inteligencji, technologii blockchain, do asystentów cyfrowych i kontenerów. Nie zabrakło także sesji poświęconych programowaniu w Javie. W prezentacji poświęconej technologii Java w poniedziałek 22 października Georges Saab, wiceprezes Oracle i szef działu tworzenia oprogramowania, dzielił się informacjami na temat Java SE z ostatnich dwunastu miesięcy, w tym ostatnimi ulepszeniami wprowadzonymi w wersji Java 11. Uchylił również rąbka tajemnicy w kwestii przyszłych projektów mających na celu zwiększenie produktywności użytkowników, takich jak Java w środowiskach kontenerowych oraz nowe opcje przeglądu kodu dla JDK. Prezentacja we wtorek 23 października była poświęcona szerokiej tematyce - od zarządzanych funkcji Kubernetes i funkcji bezserwerowych do technologii blockchain i inteligentnych asystentów cyfrowych wyposażonych w technologię chatbotów. Przez cały czas trwania konferencji programiści mogli pogłębić swoją wiedzę o technologii Java - odbywały się tam rozbudowane warsztaty, dyskusje, sesje i laboratoria praktyczne prezentujące takie technologie, jak GraalVM, Oracle JET, Fn Project, OpenJFX i GraphPipe. „Programiści chcą budować coraz bardziej złożone aplikacje cloud native, a Oracle dostarcza im innowacyjne możliwości takie jak sztuczna inteligencja, automatyczne uczenie, blockchain i obsługa Kubernetes, które im w tym pomagają” - powiedział Siddhartha Agarwal, wiceprezes Oracle, szef działu strategii i zarządzania produktami. „Oracle Code One to konferencja, na której programiści mogą nawiązać kontakt z ekspertami technicznymi Oracle oraz ze społecznością programistów, aby dowiedzieć się, jak tworzyć nową generację tych aplikacji i usług. Konferencja oferuje ogromne bogactwo sesji technicznych oraz możliwość kontaktu z kolegami z branży, którzy mają ogromne doświadczenie w zakresie narzędzi, metod i technologii potrzebnych do tworzenia produktów z myślą o chmurze”. Konferencja Oracle Code One to dla programistów okazja do tego, aby poznać szeroki wachlarz standardów open source wspieranych przez Oracle. Od czasu dołączenia do fundacji Cloud Native Computing Foundation w roku 2017 firma Oracle kontynuowała wspieranie kluczowych projektów bezserwerowych i kontenerowych. Między innymi poinformowała o obsłudze nowego standardu bezserwerowego w swoim projekcie open source Fn Project oraz o kluczowych nowych funkcjach dla mechanizmu Oracle Container Engine for Kubernetes. Z myślą o programistach pracujących nad technologiami automatycznego uczenia firma Oracle niedawno poinformowała o udostępnieniu narzędzia GraphPipe w wersji open source, aby ułatwić przedsiębiorstwom wdrażanie modeli automatycznego uczenia oraz wysyłanie do nich zapytań w dowolnej infrastrukturze. Obejrzyj nagrania z referatów programowych TUTAJ.

Od wielu lat tradycją jest, że obok konferencji Oracle OpenWorld odbywa się równolegle wielkie wydarzenie przeznaczone dla programistów i deweloperów. W roku bieżącym konferencja ta przybrała nazwę...

CLOUD

Innowacje technologiczne zdominowały konferencję Oracle OpenWorld

Zgodnie z zapowiedziami, podczas zakończonej niedawno konferencji Oracle OpenWorld w San Francisco zostało ogłoszonych wiele nowinek technologicznych, we wszystkich dziedzinach oprogramowania dla biznesu. Szczególnie dotyczy to chmury Oracle Cloud, do której sukcesywnie włączane są moduły oparte na takich technologiach, jak sztuczna inteligencja, automatyczne uczenie, blockchain, Internet Rzeczy oraz konfigurowalne interfejsy. Oto wybrane nowinki ogłoszone podczas konferencji. Asystent cyfrowy zapewniający spersonalizowane interakcje: Asystent cyfrowy Oracle Digital Assistant to najnowsze ogniwo w ewolucji funkcji czatbotów. Umożliwia on firmom tworzenie spersonalizowanych asystentów cyfrowych, które pomagają pracownikom pracować inteligentniej i wydajniej. Wykorzystując sztuczną inteligencję, asystent cyfrowy Oracle rozumie kontekst, odczytuje intencje oraz identyfikuje wzorce zachowań użytkowników i uczy się ich w celu proaktywnego automatyzowania rutynowych zadań. Blockchain dla aplikacji dla łańcucha dostaw: Nowe aplikacje Oracle Blockchain zwiększają przejrzystość i możliwość śledzenia całego łańcucha dostaw, udostępniając takie funkcje jak inteligentne śledzenie, badanie pochodzenia produktów i określanie ich serii, inteligentny cold chain oraz śledzenie gwarancji i wykorzystania. Inteligentne aplikacje z wbudowanymi funkcjami AI: Aby umożliwić szybsze i łatwiejsze wdrożenie sztucznej inteligencji, w aplikacjach Oracle Cloud funkcje AI są płynnie zintegrowane z dotychczasowymi zadaniami i procesami. Aplikacje wysyłają użytkownikom wskazówki, informujące ich o nowych funkcjach AI w ramach znanego interfejsu aplikacji. Nowe modele interakcji takie jak rozpoznawanie głosu i czatboty są wbudowane w aplikacje. Nowe zabezpieczenia infrastruktury: Usługa Key Management Service umożliwia kontrolę szyfrowania danych, zintegrowane rozwiązanie Cloud Access Security Broker monitoruje bezpieczeństwo konfiguracji i egzekwuje związane z nim reguły, Web Application Firewall chroni środowisko przedsiębiorstwa przed atakami na ruch w sieci WWW, a Distributed Denial-of-Service nie dopuszcza do zakłócania pracy aplikacji przez cyberprzestępców. Zintegrowanie modułu rekrutacji pakietu HCM Cloud z serwisem LinkedIn: Nowe integracje upraszczają poszukiwanie kandydatów, zapewniając rekruterom bezproblemową i wydajną pracę. Nowe integracje obejmują wyszukiwanie automatyczne, wyszukiwanie kandydatów, zalecenia i referencje oraz połączenia z systemami dziedzinowymi HR. Zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu w pakiecie ERP Cloud: Mechanizmy te wykorzystują wbudowane funkcje sztucznej inteligencji do ciągłego sprawdzania wszystkich użytkowników, ról i uprawnień pod kątem zgodności z biblioteką aktywnych reguł bezpieczeństwa. Obejmują one ponad 100 najlepszych procedur (konfigurowalnych reguł) dotyczących księgi głównej, zobowiązań, należności i środków trwałych, które pomagają chronić dane biznesowe przed zagrożeniami wewnętrznymi, oszustwami, nadużyciami i błędami człowieka. Aby poznać wszystkie nowinki z konferencji Oracle OpenWorld, najlepiej obejrzeć prezentacje programowe – można je znaleźć TUTAJ.

Zgodnie z zapowiedziami, podczas zakończonej niedawno konferencji Oracle OpenWorld w San Francisco zostało ogłoszonych wiele nowinek technologicznych, we wszystkich dziedzinach oprogramowania dla...

CLOUD

Konferencja Oracle OpenWorld 2018 wyznacza nową epokę dla Chmury

21 października 2018 rozpoczął się Oracle OpenWorld 2018, najbardziej innowacyjna konferencja poświęcona technologiom chmurowym. Podczas tego wydarzenia spodziewane jest przybycie ponad 60 tys. klientów i partnerów ze 175 krajów, a także obecność 19 milionów uczestników wirtualnych. Swoje dwa wystąpienia zapowiedział Larry Ellison, prezes zarządu i dyrektor ds. technicznych firmy Oracle. Podczas prezentacji w poniedziałek 22.10 opowiadał o najnowszych technologiach, które zostały włączone do Chmury Oracle w ostatnim czasie. Podczas sesji konferencyjnych wystąpi także Prezes Oracle Mark Hurd, wraz z przedstawicielami takich firm, jak AT&T Business, Cisco oraz Cummins. Oracle OpenWorld 2018 odbywa się w dniach 21-25 października w Centrum Kongresowym Moscone w San Francisco. W ramach konferencji odbędzie się  ponad 2300 sesji prowadzonych przez  2641 speakerów z 93 krajów, 385 prezentacji na żywo, zaś na towarzyszącej wystawie swoje stoiska zapowiedziało ponad 250 firm. Główne tematy, to nowoczesne technologie, w tym sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Blockchain, Internet Rzeczy, chatboty oraz autonomiczna baza danych. Imprezą towarzyszącą konferencji jest Oracle Code One, największe w tym roku wydarzenie dedykowane programistom i deweloperom. Konferencja ta została w tym roku rozszerzona o nowe tematy w zakresie języków programowania oraz innowacyjnych technologii - od sztucznej inteligencji, technologii blockchain, asystentów cyfrowych i kontenerów, do technologii Java. Podczas sesji tematycznych pojawi się też więcej języków programowania, np. Go, Rust i Python. Szczegółowy program Oracle Code One można znaleźć pod adresem Oracle.com/Code-One. Inne imprezy towarzyszące, to Oracle NetSuite SuiteConnect – cykl sesji poświęconych oprogramowaniu NetSuite oraz szkolenia w ramach programu Collective Learning. Jedną z ciekawostek konferencji będzie specjalna sesja poświęcona omówieniu inicjatywy World Bee Project, którego głównym przesłaniem jest wsparcie dla programu ochrony pszczół za pomocą technologii udostępnianych przez Oracle Cloud. Wszystkie sesje plenarne Oracle OpenWorld 2018 można śledzić na żywo w technologii streamingu, logując się TUTAJ, a także w serwisach Facebook, Instagram oraz LinkedIn

21 października 2018 rozpoczął się Oracle OpenWorld 2018, najbardziej innowacyjna konferencja poświęcona technologiom chmurowym. Podczas tego wydarzenia spodziewane jest przybycie ponad 60 tys....

EVENTS

Oracle IMPACT – innowacyjne technologie dla biznesu

Od wielu lat Oracle organizuje w Polsce wydarzenie mające cechy Kongresu Technologicznego. Jest to zawsze konferencja wielkiego formatu, która co roku przyciąga blisko 700 uczestników. W roku 2018 konferencja ta odbędzie się pod nazwą Oracle IMPACT, 13 listopada b.r. w Warszawie. Wydarzenie będzie poświęcone zastosowaniu we współczesnych systemach biznesowych takich innowacyjnych technologii, jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), Internet Rzeczy (IoT), czy Blockchain. Podczas konferencji odbędzie się ponad 20 prezentacji i pokazów na żywo oraz inspirujące panele dyskusyjne; referat programowy pod tytułem „Przyszłość jest autonomiczna” wygłosi Regis Louis, Wiceprezes Oracle, szef działu produktów Oracle Cloud Platform w regionach EMEA i APAC. Prezentacje będą się odbywały w ścieżkach tematycznych, poświęconych technologiom AI, IoT oraz Blockchain. Organizatorzy przewidzieli także ścieżkę specjalną dla omówienia przykładów zastosowania innowacyjnych technologii w instytucjach Sektora publicznego. Na zakończenie sesji plenarnej odbędzie się uroczystość wręczenia nagród „Klient Roku”, dla organizacji, które najskuteczniej wdrożyły rozwiązania Oracle w swojej działalności. Wybrane tematy referatów i dyskusji: Strategie wdrażania rozwiązań AI/ML Oracle IoT, czyli Morze możliwości Najnowocześniejsze interfejsy komputerowe Zasady działania przedsiębiorstwa autonomicznego Zastosowanie Blockchain w aplikacjach Oracle Miasto przyjazne mieszkańcom w  czasach cyfrowej transformacji Edukacja przyszłości według Oracle University Oracle IMPACT, to wydarzenie pomagające zrozumieć, jak można wprowadzać innowacje w codziennej pracy firmy dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii w odpowiednim połączeniu. Dołącz do nas 13 listopada! Oracle IMPACT odbędzie się w warszawskim Hotelu Sheraton ul. Bolesława Prusa 2. Rozpoczęcie o godz. 9:30. Recepcja czynna od godz. 8:30. Rejestracja i program konferencji

Od wielu lat Oracle organizuje w Polsce wydarzenie mające cechy Kongresu Technologicznego. Jest to zawsze konferencja wielkiego formatu, która co roku przyciąga blisko 700 uczestników. W roku 2018...

CLOUD

Trzeba zasłużyć na możliwość przechowywania danych o klientach – wynika z nowego badania Oracle Retail

W ramach badania pt. „New Topography of Retail” zapytano 15,5 tys. konsumentów o ich preferencje w zakresie prywatności, personalizacji, widoczności łańcucha dostaw oraz stosunku do technologii rozpoznawania twarzy, wirtualnych asystentów sprzedaży i dostaw produktów za pomocą dronów. W niniejszym artykule przedstawimy niektóre wyniki tego raportu. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Oracle Retail wynika, że pomimo wysokiej świadomości obowiązywania przepisów dotyczących ochrony prywatności (np. RODO) oraz chęci korzystania ze swoich praw w tym zakresie (86%) większość konsumentów ceni sobie możliwość otrzymywania spersonalizowanych ofert (56%). Wyniki badania wskazują także na fakt, że aby zasłużyć na możliwość gromadzenia danych o klientach, sprzedawcy detaliczni muszą im zapewnić bardziej spersonalizowaną obsługę i interakcję z marką. Nie jest to łatwe, ponieważ konsumenci oczekują większego wglądu w łańcuch dostaw i proces świadczenia usług, a przedsiębiorstwa muszą wdrażać innowacyjne technologie do obsługi procesów handlu detalicznego. Ochrona prywatności i personalizacja O ile konsumenci z rezerwą podchodzą do udostępniania danych osobowych, to wciąż oczekują spersonalizowanych ofert opartych na historii ich interakcji z marką. Jednak zdaniem konsumentów sprzedawcy w niedostatecznym stopniu rozumieją ich potrzeby. Zaledwie 16% konsumentów z Europy stwierdziło, że otrzymuje od sprzedawców zawsze spersonalizowane i zawsze istotne dla nich oferty. Podobne zdanie wyraziło 22% konsumentów w ujęciu globalnym. Niemniej 47% konsumentów w ujęciu globalnym uznało, że byłoby wspaniale otrzymywać oferty w czasie rzeczywistym w oparciu o historię wyszukiwania online. Konsumenci oczekują wglądu w łańcuch dostaw i historię usług Konsumenci domagają się większej przejrzystości działań sprzedawcy, w tym historii usług i łańcucha dostaw. Ponad połowa (52%) konsumentów przyznała, że kluczowym warunkiem ich lojalności wobec sprzedawców jest odpowiedzialne społecznie działanie danego sprzedawcy. Jest to szczególnie widoczne w branżach spożywczej i odzieżowej, w których odpowiednio 56 i 52% respondentów stwierdziło, że byliby bardziej lojalni wobec tych sprzedawców, którzy stawiają na zrównoważony rozwój oraz ograniczają wpływ na środowisko naturalne. Konsumenci (54%) oczekują również wglądu w dostępność artykułów oraz możliwości ich wyszukania i zarezerwowania do odbioru w ten sam dzień w sklepie stacjonarnym. W przypadku dostawy artykułów do domu ogromna rzesza (72%) konsumentów oczekuje informacji w czasie rzeczywistym o lokalizacji przesyłki na każdym etapie dostawy. Badanie „New Topography of Retail” zostało przeprowadzone w 2018 roku wśród konsumentów w pięciu kluczowych regionach świata: Europie, Ameryce Północnej i Łacińskiej, Bliskim oraz Dalekim Wschodzie. Aby pobrać pełny raport „New Topography of Retail”, kliknij TUTAJ.

W ramach badania pt. „New Topography of Retail” zapytano 15,5 tys. konsumentów o ich preferencje w zakresie prywatności, personalizacji, widoczności łańcucha dostaw oraz stosunku do technologii...

CX

Wielkie zbiory danych + Analiza = Wyjątkowa obsługa klienta

W badaniu firmy Walker z 2013 r. przewidywano, że do 2020 r. głównym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw będzie obsługa klienta, która w tym aspekcie prześcignie cenę i produkt. Mimo że większość przedsiębiorstw i marketerów już od kilku lat traktuje wysokiej jakości obsługę klienta jako najważniejszy priorytet biznesowy, to nie zawsze wiedzą oni, jak wprowadzić ją w życie. Marketerzy zapewniający optymalną obsługę klienta zdają sobie sprawę z tego, że kluczowe znaczenie mają tutaj dane. Aby naprawdę zrozumieć klienta, trzeba zbierać, analizować i interpretować dane dotyczące klienta oraz wykorzystywać je do zapewnienia mu spersonalizowanej obsługi. Analizy wykorzystujące kontekst umożliwiają maksymalną personalizację tej obsługi i zwiększenie lojalności klienta. Na przykład dzięki przetwarzaniu języka naturalnego z analizami przebiegającymi w tle konsumenci poczują się tak, jakby otrzymywali wyjątkową, spersonalizowaną obsługę, nawet jeśli nie rozmawiają akurat z żadną osobą z danej firmy. Niezależnie od tego, za pomocą jakiego urządzenia klient nawiąże kontakt z firmą, dostępna będzie technologia, która będzie tłumaczyć, interpretować i rozumieć jego zachowania oraz przewidywać potrzeby. Tak właśnie wyglądają nowoczesne analizy w akcji: nowe źródła danych są wykorzystywane do zapewnienia każdemu klientowi atrakcyjnej i wyjątkowej obsługi niezależnie od tego, czy kontaktuje się z przedsiębiorstwem osobiście, czy w sposób cyfrowy. Mimo że wielkie zbiory danych i analityka są teraz obecne w prawie wszystkich obszarach codziennej pracy marketerów, to wciąż jeszcze towarzyszy im dużo mitów i szumu medialnego. W naszym tak bardzo połączonym świecie zdumiewające jest to, jak bardzo niepołączone są nasze podejścia do obsługi klienta. Wiele przedsiębiorstw wciąż jeszcze nie wypracowało sposobów na stworzenie przejrzystych, połączonych zasobów danych. Specjaliści ds. marketingu cyfrowego powinni być w stanie wykorzystywać dane do optymalizacji obsługi klienta w kilku kluczowych obszarach: 1. Nieograniczona skala i elastyczność: Rozwiązanie analityczne musi od samego początku być tworzone z uwzględnieniem technologii analizy wielkich zbiorów danych, aby poradziło sobie z ogromną skalą wymaganą w przypadku urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). 2. Analiza danych na poziomie indywidualnym: Ujednolicona i intuicyjna obsługa użytkownika umożliwiająca spełnienie wymagań dotyczących całkowicie różnych zadań, roli i ludzi, ułatwiająca naukę i zarządzanie. 3. Dokładność i skalowalność: Dane analityczne muszą wyjść poza przybliżone określanie trendów i stać się dokładnym cyfrowym źródłem informacji, na podstawie którego przedsiębiorstwo może podejmować trafne decyzje. 4. Analiza wielokanałowa: Umożliwia zbieranie i łączenie ze sobą informacji o interakcjach klientów z marką niezależnie od używanego urządzenia. Umiejętność zbierania i łączenia ze sobą wszystkich tych danych jest niezbędna do tego, aby przekształcić marketing z serii niezależnych interakcji z anonimowym „gościem” w jedną rozmowę z konkretną osobą. 5. Aktywacja i otwartość danych: Dane analityczne powinny być otwarte i dostępne, tak aby były łatwe do uzyskania i integracji z narzędziami marketingowymi. Strategiczne zbieranie i wykorzystywanie danych może pomóc Twojej firmie zdobyć przewagę nad konkurencją. Utrzymaj się na czele stawki, analizując pięć kroków integracji innowacyjnych analiz ze swoją strategią obsługi klienta. Kroki te, a także o wiele więcej, znajdziesz w artykule Extreme Analytics Customer Experience with Artificial Intelligence. Autorem artykułu jest Steve Earl, Dyrektor Działu marketingu dla produktów Oracle Marketing Cloud

W badaniu firmy Walker z 2013 r. przewidywano, że do 2020 r. głównym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw będzie obsługa klienta, która w tym aspekcie prześcignie cenę i produkt. Mimo że większość...

AUTONOMOUS

Oracle wprowadza autonomiczną usługę bazodanową NoSQL

Oracle poinformował o wprowadzeniu na rynek bazy danych Oracle Autonomous NoSQL Database — najnowszego elementu z kategorii Oracle Autonomous Database. Baza ta została zaprojektowana z myślą o obciążeniach, do których skutecznego działania potrzebne są szybkie i przewidywalne czasy reakcji; umożliwia programistom łatwe wdrażanie aplikacji na ogromną skalę, w dziedzinach takich jak personalizacja interfejsu użytkownika, koszyki zakupowe, wykrywanie oszustw internetowych, gry i reklamy. Dzięki innowacyjnym funkcjom automatycznego uczenia i automatyzacji Oracle Autonomous NoSQL Database jest znacznie bardziej niezawodna — zapewnia dostępność na poziomie 99,995% i może być nawet o 70% tańsza niż Amazon DynamoDB. W pełni zarządzana baza danych Oracle Autonomous NoSQL Database obsługuje aplikacje NoSQL, które wymagają małych opóźnień, elastycznego modelu danych oraz elastycznego skalowania. Dzięki prostym interfejsom API programiści mogą się skupić na tworzeniu aplikacji, nie martwiąc się o zarządzanie serwerami, rozbudowę pamięci masowej, wdrażanie klastrów, instalowanie oprogramowania czy tworzenie kopii zapasowych. Mogą oni po prostu określić przepustowość i pojemność, jaką chcą udostępnić, a na tej podstawie są przydzielane i skalowane odpowiednie zasoby. „Nadal wykorzystujemy nasze innowacyjne funkcje autonomiczne do tego, aby przekształcać rynek baz danych” — komentuje Andrew Mendelsohn, wiceprezes Oracle, szef działu baz danych. „Nasza najnowsza autonomiczna chmurowa usługa bazodanowa Oracle Autonomous NoSQL Database zapewnia wyjątkową niezawodność i wydajność w bardzo niskiej cenie, udostępniając w ten sposób elastyczne środowisko tworzenia aplikacji”. Produkty serii Oracle Autonomous Database cechują się wyjątkową wydajnością, pomagając jednocześnie przedsiębiorstwom obniżać ryzyko i koszty. Bazy danych z tej rodziny są uruchamiane na infrastrukturze Oracle Cloud. Działają one autonomicznie oraz same się zabezpieczają i naprawiają, aby zautomatyzować kluczowe procesy zarządzania - takie jak wprowadzanie uaktualnień i poprawek czy dostrajanie. Dzięki temu infrastruktura o znaczeniu newralgicznym jest utrzymywana w optymalnym stanie w sposób automatyczny. Baza Oracle Autonomous NoSQL dołączyła do rozwiązań Oracle Autonomous Transaction Processing oraz Oracle Autonomous Data Warehouse, które zostały wprowadzone na rynek wcześniej w roku 2018. Każda usługa bazodanowa tej serii jest dostrojona pod kątem obciążeń charakterystycznych dla jej zastosowań w biznesowych systemach IT. Obejrzyj film prezentujący autonomiczną bazę danych Oracle

Oracle poinformował o wprowadzeniu na rynek bazy danych Oracle Autonomous NoSQL Database — najnowszego elementu z kategorii Oracle Autonomous Database. Baza ta została zaprojektowana z myślą o...

FINANCE

Czy innowacje w systemach finansowych oznaczają koniec problemu starzenia się technologii?

Piotr Ferszka, Dyrektor sprzedaży aplikacji w Oracle Polska Przyszli, by obniżyć koszty. Zostali dla innowacji. To kluczowy wniosek płynący z niedawnej ankiety Oracle, w ramach której przeanalizowano trendy w dziedzinach zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM). Ankieta objęła ponad 400 liderów działów finansowych i informatycznych, z których 79% stwierdziło, że przeniosło swoje aplikacje finansowe do chmury lub planuje to zrobić w ciągu następnych dwóch lat. Jest to podyktowane głównie względami ekonomicznymi, w tym chęcią uniknięcia nakładów na infrastrukturę (45%) i aktualizacji systemów lokalnych (33%), jak również potrzebą obniżenia całkowitego kosztu posiadania (38%). Zdecydowanej większości respondentów (63%) udało się uzyskać pierwotnie zakładane korzyści ekonomiczne. Jednak z wyników ankiety wyłania się również coś zaskakującego. Na pytanie o najważniejsze korzyści płynące z systemów ERP w chmurze aż 85% respondentów odpowiadała „bycie na bieżąco z technologią”, co zdecydowanie przyćmiło pozostałe korzyści. Dotrzymywanie kroku szybko zachodzącym zmianom w biznesie przez regularne wdrażanie najlepszych praktyk i innowacji to zupełnie nowe zjawisko. W tym modelu nowe możliwości są wdrażane w dziale finansowym kilka razy do roku. W przypadku tradycyjnych środowisk lokalnych nie do pomyślenia jest aktualizowanie systemów ERP w tak zawrotnym tempie. Kolejne aktualizacje często dzielą lata, a z każdym mijającym rokiem rośnie ryzyko naruszeń bezpieczeństwa oraz wyprzedzenia przez konkurencję. Dzięki chmurze problem starzenia się technologii zostaje całkowicie wyeliminowany, co zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Przejście na aplikacje finansowe w chmurze będzie ostatnią aktualizacją, jaką kiedykolwiek przeprowadzisz. Ponadto korzyści, jakie chmura oferuje już dziś, mogą błyskawicznie zwiększyć możliwości działu finansowego. Na pytanie o to, co mogliby zrobić w chmurze, a czego nie mogliby zrobić przy pomocy swoich systemów lokalnych, respondenci odpowiadali: Zintegrowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa Tworzenie pełnych raportów miesięcznych w ciągu 4 dni od zakończenia danego miesiąca Łatwe generowanie raportów spełniających wymagania klientów Generowanie rachunku zysków i strat za pomocą jednego przycisku Nowe technologie zrewolucjonizują finanse Chmura jest również głównym mechanizmem wdrażania najnowszych technologii, takich jak Blockchain, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, przetwarzanie kognitywne, inteligentna automatyzacja procesów oraz Internet Rzeczy (IoT). Specjaliści ds. finansów żywo interesują się tymi technologiami. Około 4 na 10 z nich już je testuje – wszyscy są kierowani potrzebą wprowadzania innowacji i uzyskania nowych możliwości. Wiele z tych technologii znakomicie wpisuje się w działalność działów finansowych. Na przykład Blockchain ma szereg zastosowań, które mogłyby wpłynąć na funkcje finansowe i łańcuch dostaw, z kolei sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwalają wykrywać prawidłowości w ogromnych zbiorach danych, których nie byłby w stanie wykryć człowiek, co umożliwia ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka finansowego. Technologie te mogą potencjalnie zautomatyzować przetwarzanie rutynowych transakcji, wyeliminować ręczne wykonywanie zadań oraz ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Taka automatyzacja pozwala specjalistom ds. finansów zaoszczędzić czas, który mogą przeznaczyć na kontrolę działania oraz współtworzenie strategii rozwoju swoich firm. Czas na chmurę Korzyści z używania chmury są dziś wyraźniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Chmura wyznacza nowe standardy w pracy działów finansowych. Nie należy już dłużej rozważać, kiedy przejść do chmury. Nadszedł na to czas już teraz! Zmiany w środowisku biznesowym nabierają tempa, a liderzy działów finansowych dostrzegli, że dotychczasowe technologie nie pozwalają już dotrzymać kroku konkurencji. Przejście do chmury to dla przedsiębiorstw okazja do przedefiniowania ich procesów biznesowych. Chmura umożliwia bieżące wprowadzanie innowacji oraz eliminuje problem starzenia się technologii, dzięki czemu liderzy działów finansowych mogą tworzyć biznes przyszłości już dziś. Poznaj najnowsze trendy w dziedzinie systemów ERP

Piotr Ferszka, Dyrektor sprzedaży aplikacji w Oracle Polska Przyszli, by obniżyć koszty. Zostali dla innowacji. To kluczowy wniosek płynący z niedawnej ankiety Oracle, w ramach której przeanalizowano...

ERP

Najlepszy z najlepszych ERP w chmurze: Oracle ERP Cloud

Mijające lato wraz z końcem sezonu ogórkowego zachęca do spokojnego spojrzenia na rynek chmurowych systemów ERP. Tuż przed wakacjami ukazał się kolejny raport Gartnera na temat najlepszych na rynku systemów finansowych klasy ERP oferowanych w modelu usługowym. Jest to już druga edycja raportu „Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises”. Warto przyjrzeć się, co stało się w ciągu ostatniego roku i jak poradził sobie lider tego zestawienia: najlepszy z najlepszych, czyli Oracle. W ocenie Gartnera aplikacja Oracle ERP Cloud jest obecnie najlepszym systemem zintegrowanym do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Oracle po raz kolejny w pełni zasłużył na pozycję lidera. Ogólny wzrost przychodów r/r w segmencie SaaS wyniósł 50%, przybywa także użytkowników: poza klientami z rynku średniego coraz więcej firm globalnych korzysta z Oracle ERP Cloud, zaś liczba klientów aplikacyjnych na całym świecie przekroczyła już 6000 przedsiębiorstw. Gartner docenia bogatą funkcjonalność rozwiązania w zarządzaniu finansami oraz w zarządzaniu firmami międzynarodowymi i grupami kapitałowymi. Siłą Oracle jest też obecność w 140 krajach, dostępność rozwiązania w 25 językach i rozwinięta sieć partnerów wdrożeniowych. Podobnie jak w badaniu ubiegłorocznym, klienci doceniają zaawansowaną analitykę, raportowanie i szeroki zakres funkcjonalny rozwiązania (zarządzanie projektami, ryzykiem, przychodami, zaopatrzeniem). Tak wysoka ocena została przyznana przede wszystkim za dojrzałość i kompletność rozwiązania. Oracle ERP Cloud obsługuje wszystkie procesy gospodarcze przedsiębiorstwa, a robi to z użyciem nowoczesnych i atrakcyjnych dla użytkowania technik. Dojrzałość rynkowa oznacza produkt sprawdzony w działaniu i posiadający bardzo dobre referencje. W swoim raporcie Gartner przywołuje opinie klientów, którzy cenią to rozwiązanie za niespotykaną dotychczas łatwość tworzenia analityk i raportów. Klientów zachwycają kokpity menedżerskie, dostosowane do stanowiska analityki i raporty dostępne w trybie on-line. Firmy takie jak Orange, czy General Electric w swoich wypowiedziach podkreślają wartość informacyjną Oracle ERP Cloud i olbrzymie wsparcie decyzyjne ze strony tego narzędzia. Innowacyjny pomysł Oracle polega na wbudowaniu wielowymiarowych narzędzi analitycznych w system ERP. Efektem są analityki operujące na danych rzeczywistych, predykcjach i planach: analizy wskaźnikowe, porównania budżetów z wykonaniem, prognozy finansowe, księgi kontrolingowe. Użytkownicy systemu podkreślają też atrakcyjną szatę graficzną rozwiązania. Oracle ERP Cloud oferowany jest w modelu usługowym. Dzięki temu po stronie klienta nie ma potrzeby budowania centrum przetwarzania danych, serwerowni i rozbudowanej obsługi informatycznej. Klient korzysta z funkcjonalności rozwiązania i zarządza w nowoczesny sposób przedsiębiorstwem, zaś po stronie Oracle pozostają wszystkie sprawy związane z jego bezpiecznym działaniem. Klient ma zawsze dostęp do najnowszej wersji oprogramowania, gdyż Oracle na bieżąco przeprowadza aktualizacje i wzbogaca system o nowe funkcjonalności i nowinki technologiczne (typu Internet Reczy, Sztuczna Inteligencja, Robotyzacja). Oracle w ubiegłym roku praktycznie podwoił liczbę klientów swojego rozwiązania ERP. Kolejnych kilkaset firm przeszło z fazy wdrożenia do fazy eksploatacji produkcyjnej. Wśród nowych klientów są przede wszystkim firmy po raz pierwszy wprowadzające system ERP tej klasy oraz dotychczasowi klienci Oracle zmieniający starsze wersje systemów ERP na rozwiązanie SaaS. Nowi użytkownicy systemu pojawili się także w Polce. Pierwszymi użytkownikami są firmy, których centrale zakupiły system poza granicami Polski, pojawili się także klienci, którzy zakupili i uruchomili system na terenie naszego kraju. Ciekawostką może być fakt, że wśród klientów są firmy z sektora finansowego. Sektor ten jest szczególnie wymagający w stosunku do bezpieczeństwa danych i ostatnich regulacji Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych (GDPR/RODO). Profil finansowy i organizacyjny polskich klientów jest podobny do tego światowego. Są to głównie firmy wielooddziałowe i grupy kapitałowe o dojrzałej kulturze organizacyjnej, nastawione w swojej działalności na nowoczesność i innowacyjność. Podobnie, jak w raporcie Gartnera, klienci polscy wskazują sprawozdawczość i analitykę finansową, a także łatwość tworzenia nowych raportów, jako mocne strony rozwiązania Oracle. Ambitne zadanie utrzymania pozycji lidera w kategorii SaaS wymaga dużych nakładów w rozwój nowych funkcjonalności i w promocję rynkową. Oferowany system finansowy w modelu SaaS zdecydowanie pomoże w osiągnięciu tego celu. Szybki wzrost liczby nowych klientów i dobre referencje użytkowników systemu powinny pomóc w osiągnięciu jeszcze lepszej pozycji rynkowej. Oracle w ostatnim roku znacznie rozbudował funkcjonalność systemu finansowego w chmurze. Pojawiły się nowe moduły oraz lokalizacje prawne (w tym lokalizacja polska). Oracle ma jasną wizję rozwoju ERP Cloud ukierunkowaną na adaptację sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy oraz blockchain jako narzędzi do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Jak te starania Oracle oceni Gartner, zobaczymy już za rok. Pobierz raport Gartnera Autorem artykułu jest Jarosław Poręba, Principal Sales Consultant, Oracle CE

Mijające lato wraz z końcem sezonu ogórkowego zachęca do spokojnego spojrzenia na rynek chmurowych systemów ERP. Tuż przed wakacjami ukazał się kolejny raport Gartnera na temat najlepszych na rynku...

CLOUD

Oracle awarded as “Central EMEA Partner of the Year” by Cloudera

Oracle EECIS and DACH have been awarded as “Central EMEA Partner of the Year” at Cloudera’s Annual EMEA Partner Summit held in Amsterdam. Oracle and Cloudera were honored for achieving successful business achievements through market introduction of Oracle Big Data Platform with Oracle Software and Cloudera Hadoop Technology, joint business cooperation and partnership sales execution. Oracle was nominated and won this award for the first time from the beginning of Big Data Technology introduction on the market. The Cloudera Award recognizes the strong sales and technology collaboration and unified focus between Oracle and Cloudera to help drive greater customer value and impact through joint solutions built on Oracle and Cloudera’s Big Data and analytics technology and platform. “We are pleased to recognize the work and support that our diverse Partner ecosystem plays in EMEA and thrilled to award Oracle as Central EMEA Partner of the year. Our relationship goes from strength to strength and keeps expanding across the region as we look at more and more ways to work together across a diverse product and solution platform” - said Alex Picker, Director of Channel and Alliances, Cloudera. “We are very happy with this Award. It proves that our constantly executed strategy of perseverance, professionalism and focus has made that we transformed this market from completely greenfield to strong business within EMEA and successfully implemented the biggest Oracle Big Data Projects in the World. And, we still want more from Market, Cloud and Autonomous perspective. If there were OSCAR AWARDS in the Big Data and Analytics area, Cloudera Award should be perceived this way” – comments Tomasz Przybyszewski, Senior Sales Manager of Analytics & Big Data & Autonomous, Oracle CEE. “We are very proud about receiving this award and fostering the great partnership with Cloudera. Now we have a strong common market position in the big data field. We created shared value through the introduction of our Big Data Appliance (BDA). In combination with Oracle Exadata we delivered a unique solution: a robust enterprise data management platform. First Cloud projects have already started” - said Oliver Roeniger, Senior Sales Manager of Analytics & Big Data & Autonomous, Oracle Germany. Many people in Oracle made this success possible, the Team work and spirit, collaboration and engagement with great Oracle Leadership from Oracle EMEA Management and full commitment from CEE Technology Experts and incredible support from HQ Product Management prize with Cloudera Award. Holding the statuette: Amr Awadallah, Cloudera co-founder First from right: Stephen Line, VP Sales Cloudera Second from right: Oliver Roeniger, Senior Sales Mgr, Analytics & Big Data & Autonomous, Oracle Germany Wearing glasses: Tomasz Przybyszewski, Senior Sales Mgr, Analytics & Big Data & Autonomous, Oracle CEE First from left: Alex Picker, Partner Sales Manager EMEA, Cloudera Second from left: Jochen Faltermeier, Partner Sales Manager Central EMEA, Cloudera About Cloudera Cloudera provides a scalable, flexible, integrated big data technology that makes it easy to manage rapidly increasing volumes and varieties of data in your enterprise. Cloudera products and solutions enable to deploy and manage Apache Hadoop and related Big Data projects, manipulate and analyze Big Data, and keep that Big Data secure and protected. Learn more at cloudera.com. About Oracle Big Data Oracle Big Data Cloud Machine, Big Data Cloud Service, Big Data Appliance are Cloudera Certified platforms. Oracle Big Data platform provides an open environment for innovation while maintaining tight integration and enterprise-level support. See more HERE.

Oracle EECIS and DACH have been awarded as “Central EMEA Partner of the Year” at Cloudera’s Annual EMEA Partner Summit held in Amsterdam. Oracle and Cloudera were honored for achieving successful...

CLOUD

Chatboty w finansach – webinarium 17.10.2018

Firmy Oracle Polska i Arrow ECS zapraszają do uczestnictwa w seminarium internetowym pod hasłem „Chatboty w finansach” 17.10.2018 w godz. 11:00-13:00. Eksperci obu firm wyjaśnią jak wdrożyć chatboty i dlaczego warto to zrobić. Chatbot to program, który za pomocą sztucznej inteligencji wchodzi w naturalną interakcję z człowiekiem. Zapewnia możliwość stałej obsługi klienta we wszystkich kanałach – takich, jak serwisy społecznościowe, bankowość internetowa czy urządzenia mobilne. Wydaje się być zatem idealną odpowiedzią zarówno na zmiany społeczne, jak i regulacje w sektorze usług finansowych. • Część pierwsza seminarium jest skierowana do działów biznesowych – w jej trakcie porozmawiamy o najważniejszych trendach technologicznych w sektorze. Odpowiemy również na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z tym rozwiązaniem i pokażemy jak możecie Państwo wykorzystać chatbota u siebie. • Część druga będzie skierowana do działów technicznych i wyjaśni, jak zbudowany jest chatbot Oracle. W trakcie tej części uczestnicy poznają także poszczególne etapy pracy z rozwiązaniem: od konfiguracji i wdrożenia, poprzez integrację i naukę aż po monitorowanie – a wszystko to na „żywym organizmie”. Seminarium poprowadzą prelegenci: Łukasz Mróz i Grzegorz Karcz z Oracle oraz Paweł Stępień z Arrow ECS. Zapisz się już dziś!

Firmy Oracle Polska i Arrow ECS zapraszają do uczestnictwa w seminarium internetowym pod hasłem „Chatboty w finansach” 17.10.2018 w godz. 11:00-13:00. Eksperci obu firm wyjaśnią jak wdrożyć chatboty i...

CLOUD

Oracle Modern Business Forum - przegląd innowacji w świecie aplikacji biznesowych

Innowacyjne technologie informatyczne – takie, jak sztuczna inteligencja, automatyzacja, chatboty, czy uczenie maszynowe - diametralnie zmieniły sposób działania aplikacji biznesowych. Połączenie tych technologii z modelem działania w chmurze powodują, że specjaliści z dziedziny IT, finansów, kadr, łańcucha dostaw, produkcji, handlu, obsługi klienta, marketingu i sprzedaży otrzymują dzisiaj wyjątkowo potężne, inteligentne narzędzia do wspomagania ich codziennej pracy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji Modern Business Forum 11 października w Warszawie z udziałem wybitnych przedstawicieli globalnej i lokalnej kadry zarządzającej Oracle oraz partnerów merytorycznych, wśród których znajduje się czołowe biuro badawcze IDC. Podczas sesji plenarnej oraz w trzech sesjach tematycznych będziemy omawiali zalety nowoczesnych aplikacji inteligentnych, których najważniejszymi wyróżnikami są: przyjazny interfejs użytkownika uwzględniający takie innowacje, jak komunikacja głosowa, wizualna, czy rozszerzona rzeczywistość; wbudowane funkcje analityczne; kontekstowa współpraca społecznościowa oraz obsługa mobilna. Zaprezentujemy także przykłady wdrożeń aplikacji chmurowych w Polsce i na świecie, zaś zaproszeni eksperci będą odpowiadali na pytania uczestników podczas sesji interaktywnej. Wybrane tematy referatów: Cyfrowa transformacja i metody jej realizacji w firmach Dlaczego warto już teraz przejść na inteligentne aplikacje chmurowe? Adaptacja technologii Internetu Rzeczy w firmowych systemach IT Automatyzacja przejścia do ERP Cloud dzięki metodzie SOAR Inteligentne aplikacje w dziedzinie HR, obsługi klienta, sprzedaży, logistyki i transportu Niezależnie od tego, czy Twoja firma dopiero rozpoczyna działalność, rozwija się, czy ma już uznaną pozycję w branży, czy jest nowym lub długoletnim klientem Oracle, warto zarejestrować się na konferencję Modern Business Forum, aby dowiedzieć się więcej o inteligentnych technologiach usprawniających i ułatwiających działalność biznesową. ZAREJESTRUJ SIĘ

Innowacyjne technologie informatyczne – takie, jak sztuczna inteligencja, automatyzacja, chatboty, czy uczenie maszynowe - diametralnie zmieniły sposób działania aplikacji biznesowych. Połączenie tych...

CLOUD

Praktyczny przewodnik po rozwiązaniach Oracle Cloud cz. 2

Dzisiejszym tematem jest IaaS czyli Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Piotr Kościelny, Technology Sales Manager w Oracle Digital W pierwszej części poradnika opowiadałem o podstawowych pojęciach - takich jak metryki, uniwersalna waluta, sposoby rozliczania oraz o tym, jak przetestować chmurę korzystając z darmowego "trial-a". Artykuł ten można przeczytać tutaj. W tej części poradnika opowiem Ci o architekturze, lokalizacjach w których świadczone są usługi, usługach dostępnych w modelu IaaS oraz o obiecanym w pierwszej części modelu Cloud@Customer. Gdzie Twoje dane będą przetwarzane? Usługi oferowane w chmurze Oracle dostępne są w dwunastu lokalizacjach na całym świecie. Skupię się na regionie EMEA, gdzie aktualnie dostępne są trzy lokalizacje: Wielka Brytania, Amsterdam oraz Frankfurt. Ze względu na sytuację polityczną związaną z Brexitem i możliwym opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej (co może implikować przechowywanie danych w strefie poza Unią) opowiem o Amsterdamie i Frankfurcie. Lokalizacja w Amsterdamie powstała w 2016 roku. Jest to tak zwany Cloud 1.0 w architekturze zwanej Oracle Cloud Platform (OCP). Tam na dobre rozpoczęła się historia usług w chmurze Oracle na rynku europejskim i wraz z upływem czasu uruchamiano w tym ośrodku coraz więcej usług - zarówno IaaS jak i PaaS. Usługi osadzone w holenderskim Data Center można odnaleźć w cenniku pod nazwą Classic. Lista dostępnych usług w Amsterdamie (podobnie, jak w innych regionach na całym świecie) dostępna jest w tej tabeli. Zarówno technologia jak i korporacje nie lubią stagnacji, a jedyne co jest pewne to zmiana, w związku z tym już w 2017 roku Oracle rozpoczął prace nad budową serwerowni nowszej generacji wersji 2.0 o kodowej nazwie Oracle Cloud Infrastructure (OCI), aby móc oferować usługi dopasowane do najnowocześniejszych technologii. To właśnie we Frankfurcie uruchomiona została pierwsza na świecie autonomiczna baza danych oraz autonomiczna hurtownia danych, która jest oferowana w formie usługi. Od czasu powstania serwerowni we Frankfurcie, usługi chmurowe przenoszone są z Amsterdamu w nowej odsłonie na nową platformę. Lista dostępnych usług w każdej lokalizacji znajduje się tutaj. Każda z wyżej wymienionych lokalizacji zaprojektowana została z zastosowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa oraz standardów - tak aby nie było wątpliwości, że dane przetwarzane przez klientów są super bezpieczne, a usługi dostępne na poziomie SLA > 99%. Na poniższym diagramie prezentuję architekturę przykładowej lokalizacji w regionie w postaci trzech tzw. Avaliability domain z zachowaniem odpowiedniej geografii oraz wszelkich niezbędnych komponentów wymaganych do pracy ciągłej i niezawodnej. Chmura publiczna w Twojej serwerowni? Czy to w ogóle możliwe? Zdarza się, że ze względu na różnego rodzaju ograniczenia, czy politykę bezpieczeństwa, nie możesz uruchomić usług w chmurze publicznej, ale uważasz, że zmiana modelu rozliczania usług posiada wartość biznesową. W takim przypadku Oracle przygotował możliwość uruchomienia usług dostępnych w ofercie publicznej w serwerowni u klienta. Takie cuda możliwe są dzięki wspomnianej wcześniej usłudze Cloud@Customer.  Usługa ta nie różni się sposobem rozliczania od chmury publicznej więc rozliczana jest w ramach uniwersalnych kredytów. Należy wziąć pod uwagę miejsce w którym uruchomiona zostanie usługa C@C, a pierwszym wymaganiem Oracle jest audyt lokalizacji docelowej, aby spełniał wymagane kryteria bezpieczeństwa. Następnym elementem jaki należy wziąć pod uwagę, jest czas trwania kontraktu. Minimalny okres w którym można uruchomić sprzęt w Twojej lokalizacji to 4 lata. Z punktu widzenia zarządzania platformą, nie musisz się troszczyć o zarządzanie sprzętem, o jego aktualizacje, czy innymi czynnościami z nim związanych – po prostu nie musisz tego wykonywać, korzystając z usług w chmurze. Cała platforma jest w pełni zarządzana przez zespół inżynierów Oracle a Ty nie musisz się troszczyć o sprzęt, podobnie jak w chmurze publicznej. Twoim zadaniem jest przygotowanie zapotrzebowania zasobów sprzętowych. Zwróć uwagę na poniższy schemat architektury: Jak widać na schemacie, uruchomienie dowolnej usługi jest możliwe także w Twojej serwerowni, spełniając kryteria bezpieczeństwa, zachowując atrakcyjny model rozliczania operacyjnego, elastyczność, brak konieczności inwestowania w utrzymanie platformy sprzętowej oraz odpowiedzialności za jej ciągłe działanie. Usługi dostępne w portfelu IaaS w chmurze publicznej Jeśli jednak Twoje potrzeby nie są tak duże, aby skorzystać z usługi C@C, opowiem Ci teraz o usługach sprzętu. Zacznę od mocy obliczeniowej czyli Compute. W zależności od potrzeb oferujemy moc obliczeniową w różnych wariantach wyrażonych w Oracle CPU w skrócie (OCPU). Jeden OCPU definiowany jest jako jeden fizyczny "core" z włączonym HT (Hyper-Threadingiem) co oznacza, że do Twojej dyspozycji są dwa fizyczne wątki. Sprzęt możemy zaoferować w postaci instancji "bare metal", gdzie do dyspozycji użytkownika oddajemy określoną pulę zasobów wraz ze zdefiniowaną, wysokowydajną pamięcią masową opartą o dyski NVMe SSD. Przykładowy model instancji to: 36 OCPU, 256 GB pamięci RAM i do 1 PB pamięci blokowej. Dla użytkowników bardziej wymagających Oracle oferuje tzw. wysoko wydajne instancje GPU, a dla najbardziej standardowych workload-ów przewidzieliśmy gotowe kształty wirtualnych maszyn, gdzie wystarczy, że wskażesz ilość procesorów oraz system operacyjny i wybierzesz odpowiedni dla ciebie kształt maszyny. Dla przykładu: koszt miesięczny maszyny wirtualnej uruchomionej na OS Linux oferujący 8 OCPU + 120GB RAM kosztuje maksymalnie niecałe 1300 zł netto miesięcznie. Warto tu podkreślić, że opisany koszt zakłada iż maszyna pracuje 24h przez cały miesiąc. Jeśli Twój biznes nie wymaga aby maszyna była uruchomiona w trybie ciągłym i przyjmiesz założenie 12h dziennie z wyłączeniem weekendów, koszt tej samej maszyny spadnie do poziomu 417 zł netto miesięcznie. Dla porównania: czy zdarzyło ci się policzyć, ile kosztuje utrzymanie serwerów we własnym zakresie, wraz z obsługą, kosztami wsparcia oraz kosztami utrzymywania własnego Data Center? Drugim parametrem który należy określić, jest typ oraz wielkości pamięci masowej (Storage). Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie niezbędne typy macierzy dyskowych - czyli pamięć blokową, obiektową, pamięć dla plików oraz archiwum. Zazwyczaj przy planowaniu zakupu macierzy, często należy uwzględnić wzrosty, zaplanować na przyszłość określony wolumen danych dostępny dla macierzy, odpowiednik na backupy itd. Koszt zakupu ponosisz już na początku, co oznacza, że zakładany "zapas" będzie czekał aż dane "urosną" do określonej wielkości. W przypadku chmury płacisz za to czego używasz, a przewidywalność i wzrosty obserwujesz w codziennym działaniu. Aby zobrazować o jakich kwotach mówię, przygotowałem wyliczenie: dla 10TB pamięci blokowej koszt wynosi 1444 zł miesięcznie, dla 10TB pamięci obiektowej 866 zł miesięcznie, a 10TB danych w archiwum to koszt 88 zł netto miesięcznie. Przyznasz, że tanio, prawda? Jeśli nie wierzysz, zajrzyj do cennika i przekonaj się. Pozostała ostatnia kwestia, czyli transfer danych do i z chmury. W przypadku oferty Oracle transfer do chmury jest całkowicie bezpłatny, a transfer z chmury płatny po przekroczeniu 10TB w danym miesiącu, rozliczany w GB. Za dodatkowe 10TB danych "wyssanych" z chmury zapłacisz 289 zł netto miesięcznie. Podsumowując drugą część poradnika: Infrastruktura w chmurze Oracle jest dostępna dla wszystkich - zaczynając od małych, a kończąc na wysokowydajnych środowiskach; model dostarczania usług jest bardzo elastyczny i dopasowany do Twoich potrzeb. W kolejnych odcinkach opowiem ci o usługach platformy, czyli o popularnym PaaS-ie, bo tam to się dopiero zaczyna świetna zabawa :) Do następnego!

Dzisiejszym tematem jest IaaS czyli Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Piotr Kościelny, Technology Sales Manager w Oracle Digital W pierwszej części poradnika opowiadałem o podstawowych pojęciach -...

IT

Co powinni wiedzieć dyrektorzy IT o rewolucyjnych technologiach w 2018

Esmond Tong, wiceprezes Oracle, szef działu platform chmurowych w regionie Dalekiego Wschodu Nie jest tajemnicą, że chmura należy do ważnych przełomowych technologii, radykalnie przyspieszając opracowywanie i wdrażanie nowych, rewolucyjnych rozwiązań i modeli biznesowych. Chatboty, sztuczna inteligencja i łańcuch bloków (blockchain) obiecują nowe możliwości wzrostu biznesowego w oparciu o bardziej spersonalizowane relacje, nowe źródła przychodów oraz obniżenie kosztów infrastruktury. Zmian jest bardzo dużo i rozgrywają się bardzo szybko; co więc powinni wiedzieć o najważniejszych nowych technologiach dyrektorzy ds. informatycznych, którzy chcą skutecznie wspierać swoje przedsiębiorstwa? Bańka sztucznej inteligencji Ludziom niełatwo jest dotrzymać kroku rosnącej masie danych w systemach finansowych, kadrowych, handlowych i marketingowych, a także w operacjach związanych z zarządzaniem tymi systemami i ich bezpieczeństwem. Problemem jest też ich interpretowanie. Choć sztuczna inteligencja wydaje się być odpowiedzią na te trudności, poważnych wdrożeń jest jak na razie niewiele. Z raportu firmy McKinsey wynika, że tylko 20% przedsiębiorstw, które zdają sobie sprawę ze znaczenia sztucznej inteligencji, już ją wdrożyło, a zgodnie z opracowanym przez firmę Forrester raportem pt. „Predictions 2018: The Honeymoon For AI Is Over” (Przewidywania na rok 2018: skończył się miesiąc miodowy dla sztucznej inteligencji) wyjście poza szum medialny będzie wymagało ciężkiej pracy w obszarze planowania i wdrażania oraz prawidłowego zarządzania tą technologią. Jako alternatywę przedsiębiorstwa powinny wziąć pod uwagę 25% aplikacji biznesowych i innych narzędzi chmurowych, które naszym zdaniem będą w 2020 r. wyposażone w niestandardowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Udostępnią one firmom wszystkie zalety sztucznej inteligencji, nie wymagając od nich specjalistycznych umiejętności do rozwijania tej technologii. Automatyzacja na każdym kroku Jednym z zagadnień, które często pojawia się razem ze sztuczną inteligencją, jest automatyzacja. Forrester prognozuje, że rynek ten przyspieszy w 2018 r. bardziej dynamicznie, ponieważ firmy dążą do wydobycia z dotychczasowych operacji standardowych maksimum wydajności i użytecznych informacji. Automatyzacja pomoże przedsiębiorstwom w wykrywaniu nieprawidłowości wydajnościowych i identyfikacji zagrożeń w czasie rzeczywistym, a także w potencjalnej eliminacji błędów ludzkich. Zakłada się, że operacje, w których człowiek interweniuje obecnie 20 000 razy rocznie, wkrótce będą wymagać zaledwie 20 takich interwencji w tym samym czasie, a ponad połowa wszystkich danych korporacyjnych będzie w 2020 r. objęta autonomicznym zarządzaniem w chmurze. Chatboty przejmują obsługę klienta Chatboty stały się pełnowymiarowymi interfejsami konwersacyjnymi, umożliwiającymi uzyskiwanie dostępu do informacji i przeprowadzanie transakcji biznesowych. Okazują się także znakomitym narzędziem do optymalizacji obsługi klienta i zwiększania produktywności. Szacuje się, że dzięki wprowadzaniu coraz bardziej zaawansowanych platform konwersacyjnych większość interakcji w obszarze obsługi klienta będzie realizowana w 2020 r. przez inteligentne chatboty. Blockchain zrewolucjonizuje nie tylko finanse Kolejna przełomowa technologia, czyli Blockchain, zmienia między innymi globalną branżę finansową. Już teraz złożono ponad 2500 nowych wniosków patentowych związanych z łańcuchem bloków, a wpływ finansowy tej technologii przekroczy wg oczekiwań w 2025 r. 176 mld USD. Technologia ta jest jednak wciąż na wczesnym etapie swojego rozwoju. W raporcie firmy Deloitte podano, że na koniec 2017 r. aktywne było tylko 8% z 27 tys. nowych projektów w dziedzinie łańcucha bloków, które pojawiły się na rynku w roku 2016. Świat się zmienia. Na rynek wkraczają usługi chmurowe klasy korporacyjnej, a 30% weryfikowanych koncepcji związanych z Blockchain zdobędzie według przewidywań akceptację, co dowodzi, że technologia ta bez wątpienia może stać się rewolucyjnym standardem także w innych branżach. Rewolucja rozegra się w pierwszej kolejności w sektorze usług finansowych i łańcuchu dostaw, po których nadejdzie kolej na opiekę zdrowotną, handel detaliczny i sektor publiczny. Internet Rzeczy wreszcie stanie się zintegrowany Opracowane przez firmę Gartner przewidywania technologiczne na rok 2018 zakładają rozpowszechnienie obiektów inteligentnych, co przyspieszy „przejście od niezależnych przedmiotów do całej masy współpracujących ze sobą obiektów tego typu”. Na rynku funkcjonuje już ponad 50 mld urządzeń podłączonych do sieci, lecz tylko 1% danych IoT jest analizowany i wykorzystywany, przy czym rynek skupia się na urządzeniach i łączności, a nie na wynikach biznesowych i działaniu. Trend ten jednak szybko się zmienia. Firmy powinny więc z niecierpliwością wyczekiwać możliwości, jakie przyniesie rok 2018, ponieważ produkty i narzędzia wykorzystujące nowoczesne technologie stają się na tyle dojrzałe, że mogą być używane w realnych projektach.  Więcej informacji o tym, jak przygotować firmę na sztuczną inteligencję, Internet Rzeczy i Blockchain oraz umożliwić jej wydobywanie korzyści z tych technologii zarówno dziś, jak i w przyszłości, można znaleźć w naszym opracowaniu pt. „Transformational Technologies for Today” (Rewolucyjne technologie na dziś). W materiale znajdziemy odpowiedź na pytanie: co sprawia, że chmura tak bardzo przyspiesza wprowadzanie nowych rozwiązań. Będzie też można przyjrzeć się narzędziom Oracle w obszarze sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy i Blockchain, które pojedynczo mają duże możliwości, lecz dopiero zastosowane razem stanowią prawdziwie rewolucyjną siłę. Dowiedz się więcej Prognozy dotyczące chmury na rok 2018

Esmond Tong, wiceprezes Oracle, szef działu platform chmurowych w regionie Dalekiego Wschodu Nie jest tajemnicą, że chmura należy do ważnych przełomowych technologii, radykalnie przyspieszając...

FINANCE

Jak zbudować dział finansowy na miarę przyszłości?

Steve Cox, wiceprezes Oracle, szef działu Cloud Business Group W artykule dotyczącym przyszłości działów finansowych przedsiębiorstw, opublikowanym nieco ponad dwa lata temu, napisaliśmy, że działy te są „drugimi pilotami” firmy. Od tego czasu ich rola znacznie się rozszerzyła. Dziś nawet funkcja drugiego pilota to za mało. Dyrektorzy finansowi muszą być stymulatorami zmian w całym przedsiębiorstwie: wprowadzać innowacje, opracowywać prognozy i kształtować przyszłość. Najważniejsze pytanie, jakie powinni sobie zadawać szefowie działów finansowych, brzmi: „Co przyniesie jutro i jak można się na to przygotować?” Misją Oracle jest udostępnianie technologii, która ułatwi im znalezienie odpowiedzi. Opiszę to na przykładzie. Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem finansowym przedsiębiorstwa. Podczas porannego joggingu słuchasz ulubionej muzyki ze smartfonu, gdy nagle otrzymujesz pilną wiadomość: zgłoszona w ostatniej chwili konkurencyjna oferta może uniemożliwić przejęcie, które Twoja firma zamierzała dziś sfinalizować. Zatrzymujesz się na środku trasy. Wszystkie plany stanęły pod znakiem zapytania. Do głowy przychodzi Ci mnóstwo pytań: Czy możemy zaoferować więcej? O ile? Jeśli tak, to czy transakcja będzie nadal opłacalna? Jeżeli z Twoimi systemami finansowymi będą połączone takie technologie, jak automatyczne uczenie, interakcja głosowa czy inteligentna automatyzacja, dostarczą Ci one odpowiedzi na najpilniejsze pytania w ciągu kilku minut i żadna ważna transakcja nie będzie zagrożona. Na tym filmie możesz zobaczyć, jak to działa. Zanim jednak zostaniesz takim dyrektorem finansowym, musisz stać się wyżej wspomnianym stymulatorem zmian. Technologia, z której obecnie korzystasz, z pewnością dobrze służyła dotychczas Twojej firmie. Codziennie jednak pojawiają się nowe technologie i przypadki użycia, z jakimi starsze systemy ERP nie dadzą sobie rady. Współczesne systemy ERP oparte na automatycznym uczeniu mogą automatyzować bieżące operacje, dzięki czemu zespół działu finansowego nie musi tracić czasu na przetwarzanie transakcji i generowanie raportów, lecz skupić się na kierowaniu firmą. Podczas gdy przedsiębiorstwa tworzą i otrzymują praktycznie nieograniczone ilości danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, specjaliści ds. finansów mogą znacznie zwiększyć produktywność, łącząc dane historyczne i prognostyczne z planowaniem strategicznym i celami. W modernizacji działu finansowego kluczową rolę odgrywają chmurowe aplikacje ERP z wbudowanymi funkcjami automatycznego uczenia. Nie tylko wykonują one w tle zadania, które wcześniej były bardzo pracochłonne, lecz również uczą się w trakcie pracy, ciągle szukając nowych sposobów zwiększania wydajności. Równocześnie szybko udzielają odpowiedzi na pytania typu „co się stanie, jeśli” zadawane za pośrednictwem chatbotów, kontekstowej konsoli oraz innych łatwo dostępnych narzędzi. Jak wyprzedzić zmiany? Jeśli będziemy robić wszystko tak, jak dotychczas, narazimy się na duże ryzyko. Już dziś prawie połowa (49%) prężnych przedsiębiorstw zmodernizowała swoje modele biznesowe. Trend ten obejmuje w szczególności następujące zmiany: W miejsce modelu operacyjnego, który jest zorientowany na jeden cel zdefiniowany jako stan końcowy, firmy wdrażają wiele równocześnie działających dynamicznych modeli biznesowych. Firmy odchodzą od programów i inicjatyw mających na celu stopniowe doskonalenie i usprawnianie procesów. Zastępują je aplikacjami opartymi na automatycznym uczeniu, które automatyzują wprowadzanie udoskonaleń i stosowanie najlepszych praktyk. Automatyzacja rutynowych procesów sprawia, że przetwarzanie transakcji wymaga znacznie mniejszych nakładów pracy, dzięki czemu specjaliści ds. finansów zyskują czas, który mogą przeznaczyć na działania o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Firmy nie kopiują już elastycznych modeli, lecz budują elastyczne systemy biznesowe, które umożliwiają przewidywanie zmian i reagowanie na nie z wyprzedzeniem. Firmy odchodzą od zarządzania magazynami danych. Zamiast tego generują przydatne informacje analityczne i udostępniają je kierownictwu różnych jednostek organizacyjnych. Zaplecze nie jest już uważane za centrum kosztów, a jego funkcje coraz częściej postrzega się jako generatory wartości. Nieelastyczne, odseparowane od siebie rozwiązania technologiczne ustępują miejsca jednej, połączonej chmurze, która jest zawsze aktualna, bardziej ekonomiczna i łatwiejsza w zarządzaniu. Przykładem są tradycyjne 12-miesięczne prognozy sprzedaży, które dotychczas były stosowane w niezmienionej formie, bez krytycznej oceny. Inteligentne aplikacje chmurowe umożliwiają aktualizowanie takich prognoz w czasie rzeczywistym w oparciu o głębokie dane kontekstowe, dzięki czemu inteligentne korekty można wprowadzać codziennie. Jest to jedna z przyczyn powrotu do takich praktyk, jak tworzenie budżetów od zera, gdzie planowanie zasobów i zarządzanie nimi jest poddawane bieżącym przeglądom i korektom w oparciu o aktualne dane. Narzędzia dla zorientowanych przyszłościowo działów finansowych Aktualizacja starszych systemów ERP często wymaga ponownego wdrażania tych rozwiązań, co jest kosztowne i czasochłonne. W rezultacie przedsiębiorstwo jest w stanie modernizować oprogramowanie co 2-5 lat, a nawet jeszcze rzadziej. Chmura eliminuje te problemy dzięki następującym swoim właściwościom: Częste aktualizacje przeprowadzane przez dostawcę w cyklu 90-dniowym. Ponad trzykrotnie większy zwrot z inwestycji i o 52% mniejsze koszty bieżące. Całkowita eliminacja ryzyka przestarzałości technologicznej: firma zawsze dysponuje najnowszym i najlepszym oprogramowaniem. Wdrożenie rozwiązania chmurowego będzie więc dla firmy ostatnią aktualizacją. O kolejne nie trzeba się będzie martwić.  Chmura jest zawsze aktualna, udostępnia najnowsze funkcje i zapewnia zgodność z lokalnymi wymaganiami regulacyjnymi. Umożliwia ciągłe wprowadzanie innowacji oraz regularne wdrażanie najlepszych praktyk i funkcji. Dzięki zaufanemu partnerowi w dziedzinie innowacji, który jest równocześnie dostawcą rozwiązań chmurowych i ekspertem w zakresie technologii, dział finansowy może zwiększyć swoje znaczenie strategiczne i wnieść cenny wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Nie będzie się już ograniczać do przetwarzania danych liczbowych, lecz zacznie aktywnie kształtować przyszłość firmy. Ma to szczególne znaczenie w warunkach „wojny o talenty” w dziedzinie finansów. Jeśli dyrektorzy finansowi staną się stymulatorami zmian, wykorzystując funkcje ciągłego wprowadzania innowacji dostępne w chmurowych systemach ERP, to będą mogli: zyskać lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa; łatwiej dostosowywać się do wymagań prawnych i regulacyjnych; zautomatyzować zarządzanie oparte na wyjątkach jako standardową praktykę; korzystać z takich funkcji, jak elastyczne hierarchie, dynamiczne tworzenie raportów oraz analizowanie i testowanie scenariuszy; efektywniej analizować inwestycje oraz zapewnić elastyczną i niezawodną kontrolę kosztów. Chmurowe systemy ERP to przyszłość działów finansowych Podczas gdy technologia powoduje nową falę wzrostu produktywności przedsiębiorstw, szefowie działów finansowych mają wyjątkową okazję, aby zostać liderami tych zmian. Tradycyjne, instalowane lokalnie systemy ERP nie zapewniają już tym działom funkcji niezbędnych do osiągania sukcesów. Dzięki wdrożeniu odpowiednich nowych technologii ich szefowie będą mogli trafniej przewidywać przyszłość, a tym samym stać się stymulatorami zmian oraz liderami, jakich potrzebuje każda firma. Przeczytaj ten artykuł na Blogu Oracle „The Modern Finance Leader”

Steve Cox, wiceprezes Oracle, szef działu Cloud Business Group W artykule dotyczącym przyszłości działów finansowychprzedsiębiorstw, opublikowanym nieco ponad dwa lata temu, napisaliśmy, że działy te...

AUTONOMOUS

Autonomiczna Transakcyjna Baza Danych Oracle – najmłodsze dziecko autonomicznej rewolucji Chmury

Witold Świerzy Dwie podstawowe kategorie baz danych: hurtownie danych i systemy transakcyjne, różnią się wymaganiami, organizacją danych, procedurą strojenia czy strategią archiwizacji tak bardzo, jak to tylko możliwe. Nic dziwnego więc, że po wprowadzeniu na rynek Autonomicznej Hurtowni Danych, firma Oracle wprowadza na rynek kolejny produkt autonomiczny – Transakcyjną Bazę Danych (ATP CS – Autonomous Transaction Processing Cloud Services). ATP CS, przy zachowaniu tych samych postulatów, co w przypadku ADW, jest systemem zorientowanym nie na analizę danych ładowanych procesami ETL, ale na przetwarzanie relatywnie niewielkich transakcji, wykonywanych potencjalnie w wielu sesjach jednocześnie. Zatem priorytetem nie będzie efektywne zrównoleglanie pojedynczej operacji SQL, czy zapewnienie maksymalnej możliwej wydajności czytania przez nią dużych serii bloków danych. Zamiast tego system ten oferuje wysoki stopień wielodostępności środowiska, a w przypadku optymalizacji poleceń SQL – zaawansowane mechanizmy selekcji danych. Użytkownik ma wobec tego, na przykład, możliwość budowania własnej strategii indeksowania - co więcej, Oracle zapowiada wprowadzenie mechanizmu automatycznego nimi zarządzania. Lista zapewniających autonomiczność środowiska właściwości i opcji jest zresztą długa, i obejmuje, m.in. Instalację poprawek „na gorąco”, bez konieczności restartowania środowiska; Wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewniony m.in. poprzez podsystemy Machine Learning, wychwytujące próby ataku z zewnątrz oraz proponujące działania prewencyjne; Monitorowanie, analizę i walidację wydajności środowiska – obejmującą m.in. wspomnianą wyżej automatyczną indeksację tabel*; Wysoki poziom ochrony przed błędami użytkowników – zapewniany m.in. przez wbudowaną technologię Flashback; Active DataGuard, pozwalającą na wykonywanie odczytów z bazy pracującej w trybie Standby*; Skalowanie „na gorąco” – podobnie do ADW, możemy skalować liczbę procesorów oraz rozmiar przestrzeni dyskowej bez konieczności restartu systemu; Archiwizację do systemów ZDLRA (Zero Data Loss Recovery Appliance)*. *) funkcje dostępne w najbliższym czasie Oczywiście absolutnie nie do pominięcia jest fakt oparcia rozwiązania na firmowym sprzęcie dedykowanym do obsługi wysoko wydajnych rozwiązań bazodanowych; ATP, podobnie do ADW pracuje na platformie Exadata. Kolejną bardzo ważną i pozytywną informacją dla potencjalnych klientów jest 100% zgodność środowisk ATP ze „zwykłym” RDBMS Oracle, co oczywiście nie powinno być niespodzianką – ATP pracuje w oparciu o silnik Oracle 18c. Możemy być zatem spokojni o bezproblemowe wpięcie nowej usługi w istniejący ekosystem. Podstawowe zastosowania nowej usługi obejmują: Środowiska/aplikacje o zróżnicowanych typach obciążenia (mixed-workload systems); Środowiska deweloperskie i testowe – błyskawiczne prowizjonowanie nowej usługi w ramach wykupionej subskrypcji zapewnia w zasadzie możliwość natychmiastowego rozpoczęcia pracy nad nowym projektem; Możliwość budowy systemów odzwierciedlających strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa – izolacja poszczególnych usług w ramach wykupionej subskrypcji umożliwia tworzenie ekosystemu, w którym poszczególne jednostki organizacyjne mają dostęp wyłącznie do pewnego podzbioru środowisk lub aplikacji. Jak najbardziej istotną informacją dla klientów jest cena ATP CS – i tutaj mamy kolejną dobrą wiadomość: zarówno model wyceny, jak i sama cena są w chwili obecnej dokładnie takie same, jak w przypadku usługi ADW CS (zainteresowanych szczegółami pozwolę sobie odesłać do oficjalnego cennika Oracle: ADW CS oraz ATP CS) Podsumowując: ATP CS i ADW CS nie są po prostu kolejnymi pozycjami bazodanowymi w portofolio Oracle. Są zdecydowanie czymś więcej – użytkownik dostaje możliwość korzystania z potężnego narzędzia, jakim jest baza danych Oracle, opartego o wysoko wydajny sprzęt i zapewniającego w prawie 100% automatyzację zadań administracyjnych. Obydwie te usługi możemy śmiało określić mianem produktów prawdziwie rewolucyjnych! Autor artykułu jest ekspertem Presales PaaS w Oracle Polska

Witold Świerzy Dwie podstawowe kategorie baz danych: hurtownie danych i systemy transakcyjne, różnią się wymaganiami, organizacją danych, procedurą strojenia czy strategią archiwizacji tak bardzo, jak...

IAAS

Poznaj Infrastrukturę w Chmurze od Oracle – Bydgoszcz 13-14 września

Jedną z najbardziej innowacyjnych usług w chmurze oferowanych przez Oracle jest Oracle Cloud Infrastructure (OCI - znana także jako Oracle IaaS). Usługa ta dostarcza wysokowydajne zasoby obliczeniowe, sieciowe oraz pamięć masową w modelu „na życzenie”, zapewniając niespotykany na rynku korzystny stosunek wydajności do ceny. Zarejestruj się na seminarium, podczas którego eksperci Oracle Guillermo Ruiz i Kamil Wieczorek poprowadzą darmowe warsztaty wprowadzające w świat OCI. Zajęcia pod hasłem „Zautomatyzuj swoją infrastrukturę i zwiększ jej wydajność” odbędą się 13 września w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn w godzinach 9:00-13:00 (rejestracja od godz. 8:30). Główne tematy warsztatów, to: * Identity and Access Management (IAM) * Networking (VCN, Subnets, Load Balancers) * Compute and Storage (Launching instances) * Database Cloud Service * Automation W ramach zajęć będzie można zapoznać się również z tematyką Java Security, CyberArk, czy Uczenia maszynowego. UWAGA: Wymagane przyniesienie własnego sprzętu komputerowego. Warsztaty OCI odbywają się jako wydarzenie towarzyszące konferencji Bitconf, organizowanej przez działające w Bydgoszczy stowarzyszenia i środowiska IT: Java User Group, Cloud, Datacenter User Group, IT Kontekst oraz Symentis. Konferencja odbędzie się w Hotelu Holiday Inn (Bydgoszcz, ul. Grodzka 36) 14 września w godzinach 9-17, zaś jej głównymi tematami będą innowacje w świecie IT – takie, jak Sztuczna Inteligencja i Serverless, Blockchain, Big Data i Machine Learning, ale także Java, Programowanie reaktywne oraz tworzenie i testowanie aplikacji w chmurze. Podczas konferencji odbędzie się wykład podczas którego ekspert Oracle Guillermo Ruiz przedstawi cechy Oracle Cloud Infrastructure (początek godz. 16:30). Dowiedz się więcej Program konferencji Bitconf Rejestracja na warsztaty Oracle

Jedną z najbardziej innowacyjnych usług w chmurze oferowanych przez Oracle jest Oracle Cloud Infrastructure (OCI - znana także jako Oracle IaaS). Usługa ta dostarcza wysokowydajne zasoby obliczeniowe,...

EVENTS

Konferencja POUG 2018, 7-8 września

W najbliższy piątek i sobotę (7 i 8 września 2018 roku) startuje w Sopocie trzecia edycja konferencji POUG (Pint with Oracle User Group), organizowana przez ORA-600 Database Whisperers przy wsparciu firmy Oracle Polska oraz jej partnerów i klientów. Uczestnicy konferencji będą mogli pozyskać wiedzę bezpośrednio od najlepszych ekspertów, których nazwiska stały się wyznacznikiem jakości w technologicznym świecie baz danych Oracle. Nieformalna atmosfera pozwoli na swobodną wymianę opinii i dyskusje, dzięki którym w zaledwie dwa dni można pozyskać skompresowaną wiedzę na temat Oracle, wartą wielu szkoleń. „Kiedy 46 ekspertów z całego świata - wśród których znajduje się 9 członków OakTable, 31 uczestników programu Oracle ACE i 7 z najbardziej technicznych pracowników Oracle - pojawia się w Polsce na dwa dni, można spodziewać się dokładnie dwóch rzeczy. Pierwszą jest nagromadzenie potencjału specjalistycznej wiedzy w ilościach zyskujących własną grawitację, która nieubłaganie przyciąga ponad 250 żądnych wiedzy użytkowników technologii z całego kraju i okolic. Druga z nich, to doskonała atmosfera sprzyjająca integracji, wspierana – zgodnie z nazwą wydarzenia – doskonałym kraftowym piwem” – komentuje Kamil Stawiarski, szef ORA-600. Podczas konferencji odbędzie się ponad 40 prezentacji, referatów, warsztatów oraz panel dyskusyjny. Referat otwierający wygłosi Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny Oracle Polska. Rejestracja i dokładny program konferencji na stronie POUG 2018. Wydarzenie można śledzić w serwisie Facebook oraz na profilach Twittera ORA600 i POUG

W najbliższy piątek i sobotę (7 i 8 września 2018 roku) startuje w Sopocie trzecia edycja konferencji POUG (Pint with Oracle User Group), organizowana przez ORA-600 Database Whisperers przy wsparciu...

INNOVATION

CERN i Oracle rozszerzają współpracę badawczo-rozwojową

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN przedłużyła współpracę z Oracle na kolejne trzy lata. Współpraca ta odbywa się w ramach programu badawczo-rozwojowego o nazwie CERN openlab, zaś jego celem jest stworzenie wydajnej infrastruktury chmurowej, która jest w stanie przechowywać i analizować olbrzymie ilości danych z przyrządów używanych do badania początków wszechświata. Program CERN openlab od 2001 r. stanowi jedyne w swoim rodzaju środowisko współpracy nauki i przemysłu. W jego ramach CERN razem z czołowymi firmami informatycznymi pracuje nad wydajnymi technologiami do prowadzenia badań podstawowych w dziedzinie fizyki. Firma Oracle należy do partnerów programu od 2003 r., a w 2018 r. rozpoczęła kolejny trzyletni cykl projektowy. Jako jeden z największych członków programu Oracle bierze udział w czterech aktualnych projektach CERN openlab. „Bardzo się cieszymy z przedłużenia naszej współpracy z firmą Oracle na kolejne trzy lata” — powiedziała Eva Dafonte Perez, zastępca dyrektora działu usług bazodanowych w ośrodku CERN. „Z firmą Oracle łączy nas nie tylko 15-letnia partnerska relacja w programie CERN openlab, lecz także współpraca w innych obszarach od 1982 r. W przyszłości będziemy potrzebować kolejnych wydajnych, a przede wszystkich szybko skalowalnych rozwiązań, aby móc przechowywać i analizować rosnące ilości danych rejestrowanych przez nasze przyrządy. Oracle oferuje elastyczność, ponieważ rozwiązania tej firmy są dostępne zarówno w wersji lokalnej, jak i w chmurze”. Znajdujący się w Genewie ośrodek CERN zajmuje się prowadzeniem badań podstawowych w dziedzinie fizyki. CERN wykorzystuje swój Wielki Zderzacz Hadronów (LHC), największy na świecie akcelerator cząstek, do badania fundamentalnej struktury wszechświata. W akceleratorze tym cząstki elementarne są przyspieszane i zderzane, aby odwzorować warunki panujące zaledwie ułamek sekundy po Wielkim Wybuchu. Eksperymenty w Wielkim Zderzaczu Hadronów generują obecnie ok. 50 PB danych rocznie, co stanowi odpowiednik mniej więcej 2000 lat treści wideo HD. „Cele badawcze CERN są niezwykle fascynujące, a technologie opracowywane w laboratorium wywierają znaczny wpływ na nasze codzienne życie. Przykładowo, technologie stworzone w CERN pomogły już w udoskonaleniu leczenia niektórych typów raka. Z prawdziwą przyjemnością przedłużamy więc naszą współpracę w ramach programu CERN openlab i mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy jeszcze bardziej zaawansowane technologie, które pozwolą zrobić krok do przodu zarówno nauce, jak i przemysłowi” — powiedział David Ebert, dyrektor działu rozwiązań dla sektorów administracji publicznej, edukacji i opieki zdrowotnej w regionie Oracle EMEA. Dowiedz się więcej: obejrzyj film

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN przedłużyła współpracę z Oracle na kolejne trzy lata. Współpraca ta odbywa się w ramach programu badawczo-rozwojowego o nazwie CERN openlab, zaś jego celem...

CLOUD

Praktyczny przewodnik po rozwiązaniach dostępnych w chmurze Oracle

Piotr Kościelny, Technology Sales Manager w Oracle Digital Postanowiłem napisać ten poradnik, ponieważ podczas wielu rozmów z klientami, czy partnerami biznesowymi podczas konferencji oraz spotkań biznesowych zaobserwowałem pewnego rodzaju zjawisko. Otóż okazało się, że moi rozmówcy zwykle nie wiedzą o tym, iż Oracle posiada rozwiązania ulokowane w chmurze! A jeżeli już wiedzą, to mają przeświadczenie, że są to rozwiązania dedykowane tylko dla "workload-ów" bazodanowych Oracle!  Nic bardziej mylnego. W tym poradniku opowiem, jak zacząć z chmurą Oracle oraz o modelach rozliczania usług, a w kolejnych odcinkach o konkretnych rozwiązaniach infrastruktury IaaS oraz platformy PaaS. W dzisiejszym odcinku skupię się na podstawowych definicjach, metrykach, sposobach rozliczania oraz dodatkowych korzyściach. Jak zacząć? Chcesz rozpocząć korzystanie lub przetestować wybraną usługę? Sprawa jest prosta. Oracle oferuje dla wszystkich klientów oraz partnerów możliwość testowego uruchomienia chmury na okres 30 dni, do wykorzystania oferuje pakiet o wartości od 300$ do nawet 500$ dolarów na start.  Odwiedź stronę cloud.oracle.com/tryit i zarejestruj swoje konto. Jeśli potrzebujesz pomocy w konfiguracji, skorzystaj z video-poradników dostępnych po rejestracji lubnapisz do mnie. Chętnie skontaktuję Cię z właściwym inżynierem lub skieruję na odpowiednią ścieżkę szkoleniową. Jeśli przeprowadzone testy zachęcą Cię do dalszego eksplorowania rozwiązań, a zabraknie czasu, istnieje możliwość przedłużenia okresu testów o dodatkowe 30 dni lub możesz przekonwertować konto z testowego na płatne. No właśnie, płatne konto, co to właściwie oznacza? Firma Oracle stara się upraszczać życie w związku z tym oferujemy Ci dwa modele rozliczania usług w jednej zunifikowanej walucie tzw. "Universal Credits", ale o tym za chwilę. -Pay as you go (PAYG) - pierwszy z dostępnych modeli rozliczania usług. Nie musisz zobowiązywać się terminem kontraktu, nie musisz deklarować ile wydasz oraz z której usługi masz zamiar skorzystać. Podczas zakładania konta wystarczy, że w ramach autoryzacji swojej tożsamości podłączysz swoją lub firmową kartę kredytową i to wszystko. Możesz korzystać ze wszystkich usług. Nie masz możliwości skorzystania z karty kredytowej? Skontaktuj się ze mną a ja skontaktuję Cię z Twoim opiekunem handlowym, aby mógł przygotować zamówienie; wtedy rozliczenia PAYG będą fakturowane wg faktycznego zużycia za dany miesiąc korzystania z usług. Jeżeli już rozkręcisz się i dostrzeżesz potencjał, jaki drzemie w chmurze Oracle, a Twoje rachunki zaczną przekraczać kwotę 1000$ miesięcznie, wówczas warto rozważyć przejście na drugi model finansowania, czyli: -Monthly FLEX (MF). W tym modelu Oracle oferuje dedykowany cennik w PaaS-ie, który jest ok 30% tańszy niż PAYG. Kto zdecyduje się przejść na ten model, jest zobowiązany określić swoje miesięczne zużycie tzw. Monthly commit i zakontraktować usługę na minimum 1 rok. Jeśli zdecydujesz się zakontraktować usługę na dłuższy okres, otrzymasz benefity w postaci dodatkowych rabatów. W przypadku gdyby okazało się, że w trakcie trwania umowy zainteresują Cię inne usługi i przekroczysz zadeklarowany limit, dodatkowe koszty zostaną naliczone wg. cennika PAYG.  Skoro już wiesz, w jaki sposób możesz się rozliczać za usługi, to teraz opowiem o specyficznej walucie, w jakiej możesz za te usługi zapłacić. Specjalnie do rozliczania usług chmurowych Oracle wprowadził jednolitą walutę zwaną „uniwersalne punkty” (Universal Credits), które zapewnią Ci nieograniczony dostęp do każdej usługi dostępnej w chmurze czy to IaaS czy PaaS czy Cloud@Customer (o tej ostatniej usłudze napiszę bardziej szczegółowo w kolejnych odcinkach). Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musisz zastanawiać się, ile pieniędzy przeznaczyć na platformę, ile na infrastrukturę a jeśli okaże się, że zostało na PaaS-ie a zabrakło na IaaS-ie, można przerzucać środki bez żadnych ograniczeń. Uniwersalne punkty oferują Ci elastyczność - dzięki temu nie musisz informować Oracle, że planujesz migrację usługi do innego Data Center, czy że chcesz uruchomić kolejną a poprzednią wyłączyć. Jeżeli jeden projekt się zakończy a pozostaną kredyty, wówczas wystarczy, że uruchomisz nową usługę i to cała filozofia.  Gdy już wiesz, jaką walutą możesz opłacać usługi warto wspomnieć o metrykach W tym aspekcie Oracle także postanowił ułatwić Ci życie i oferuje dwie metryki. Wszystko, co musisz wiedzieć o swoich potrzebach to ilość procesorów, jaka będzie Ci potrzebna oraz ilość potrzebnego miejsca do przechowywania swoich danych. Wszystkie niezbędne zasoby do działania usługi - takie jak licencje, czy wsparcie są zawarte w cenie subskrypcji danej usługi. -OCPU per Hour - wszystkie usługi w cenniku dostępnym TUTAJ wyrażone są w tej metryce. Jeden OCPU oznacza 1 core z włączonym HT, czyli dwa fizyczne wątki. W praktyce oznacza to, że aby obliczyć koszt za użycie usługi wystarczy posłużyć się algorytmem: Ilość OCPU x stawka za godzinę x ilość godzin użycia w danym miesiącu. Aby przyjąć maksymalne użycie 24/7 wystarczy podstawić do wzoru 744 godziny w miesiącu. Piszę o tym aby wyjaśnić, skąd wynikają ceny poszczególnych usług. Przy okazji zachęcam do skorzystania z gotowego narzędzia tzw. estymatora kosztów.  Drugą metryką jest rozliczanie wielkości pamięci masowej, czyli: -Gigabyte storage capacity per Month (ile gigabajtów danego typu potrzebujesz w miesiącu). Metrykę stosuje się w infrastrukturze, we wszystkich dostępnych usługach gdzie korzystasz z pamięci masowej - czy to blokowej, obiektowej (backup), archiwum, a także przy rozliczaniu transferu z chmury. Transfer do chmury jest w Oracle bezpłatny a z chmury płatny dopiero, gdy przekraczasz 10Tb miesięcznie. Przykład wyliczania kosztów analogiczny do poprzedniej metryki: Ilość potrzebnych Gigabajtów x stawka za usługę. Ponownie zachęcam do korzystania z estymatora kosztów. Wspominałem wcześniej, że, chmura Oracle jest dedykowana dla wszystkich klientów, partnerów, można przetwarzać dowolne "workload-y" uruchamiać dowolne wirtualizatory w IaaS, otrzymać dostęp do pełnej szafy rack "bare metal" lub uruchomić aplikacje bez względu na technologię, w jakiej powstała. Jeśli ktoś już zainwestował w rozwiązania Oracle i zakupił licencje na bazę danych, serwer aplikacyjny czy inne rozwiązania, firma oferuje dodatkowe korzyści w postaci programu "Bring Your Own Licence" (BYOL). Dzięki temu taka inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna, ponieważ przy uruchamianiu własnych licencji w chmurze, koszty platformy stają się jeszcze niższe. Podsumowując: rozwiązania dostępne w chmurze Oracle - po pierwsze istnieją :) - po drugie dostępne są dla wszystkich. Po trzecie: mają się bardzo dobrze! Rozpoczęcie przygody z chmurą jest banalnie łatwe, a rozliczanie usług jest elastyczne i skierowane na potrzeby klienta.

Piotr Kościelny, Technology Sales Manager w Oracle Digital Postanowiłem napisać ten poradnik, ponieważ podczas wielu rozmów z klientami, czy partnerami biznesowymi podczas konferencji oraz spotkań...

EVENTS

IMPACT – konferencja Oracle na temat innowacji technologicznych

13 listopada 2018, Hotel Sheraton, Warszawa Innowacyjność w biznesie polega na działaniu inaczej – i lepiej. A osiągnięcie sukcesu wymaga otwartego podejścia do nowych sposobów myślenia i nowych technologii.  Przyszedł już czas, aby przestać postrzegać AI, uczenie maszynowe, IoT, czy Blockchain wyłącznie jako modne hasła lub niełatwe, budzące obawy wyzwania z którymi trzeba się zmierzyć. Czas skupić się na praktycznych, namacalnych i imponujących korzyściach, jakie technologie te mogą przynieść Twojej firmie już teraz. Takich jak przyspieszenie i usprawnienie procesów, możliwość wprowadzania nowych produktów i usług na rynek w błyskawicznym tempie, czy spowodowanie, że wszystkie funkcje biznesowe Twojej firmy staną się równie elastyczne, zintegrowane i sprawne, jak w startupie z Doliny Krzemowej! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowinkami technologicznymi i możliwościami ich zastosowania w biznesie do udziału w konferencji Oracle Impact 13 listopada b.r. Całodzienne wydarzenie będzie poświęcone w całości prezentacji takich tematów, jak zastosowanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie, niezwykłe możliwości technologii Blockchain, czy wykorzystanie Internetu Rzeczy do polepszenia procesów biznesowych.  Nie ma znaczenia, czy pracujesz w dziale IT i chcesz szybko ustalić, gdzie i jak można zastosować nowe technologie w celu zwiększenia innowacyjności całej Twojej firmy; Czy też jesteś specjalistą ds. HR, marketingu, finansów lub łańcucha dostaw i szukasz informacji, jak te technologie mogą pomóc Ci w osiąganiu jeszcze lepszych rezultatów; Czy może zajmujesz się przetwarzaniem i analizą danych i chcesz się dowiedzieć, jak możesz wykorzystać swoje umiejętności analityczne do wsparcia rozwoju AI i uczenia maszynowego w swojej firmie. Impact to konferencja poświęcona przyszłości Twojej pracy i Twojej firmy. Wydarzenie pomagające zrozumieć, jak można wprowadzać innowacje w codziennej pracy firmy dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii w odpowiednim połączeniu. Dołącz do nas 13.11.2018; zobacz i posłuchaj; pozwól się zainspirować! Rejestracja i program konferencji

13 listopada 2018, Hotel Sheraton, Warszawa Innowacyjność w biznesie polega na działaniu inaczej – i lepiej. A osiągnięcie sukcesu wymaga otwartego podejścia do nowych sposobów myślenia i nowych...

AUTONOMOUS

Autonomiczne przedsiębiorstwo: korporacyjna utopia

Chris Chelliah, wiceprezes Oracle, główny architekt w dziale chmury i technologii na region Dalekiego Wschodu Wiadomości e-mail, które same się piszą. Czatboty, które umawiają spotkania dla swojego właściciela. Samochody, które same jeżdżą. Gdziekolwiek nie spojrzeć, mamy do czynienia z autonomicznymi technologiami. I nietrudno zgadnąć, dlaczego. Autonomiczne systemy uwalniają nas od przyziemnych zadań, dając nam więcej czasu na to, co lubimy robić.  Spójrzmy na samochody: w nadchodzącej epoce pojazdów autonomicznych czas, który obecnie tracimy, siedząc za kółkiem, będziemy mogli przeznaczyć na czytanie gazety, granie w najnowszą grę wideo z naszymi dziećmi czy kończenie prezentacji do pracy. Co więcej, dzięki narzędziom analitycznym i Internetowi Rzeczy (IoT) samochody będą mogły „rozmawiać” ze sobą i wyszukiwać najlepsze trasy. W związku z tym będzie mniej korków, a podróż będzie trwała krócej.  Podobnie będzie w przedsiębiorstwach. Zbliżamy się do nowej epoki autonomii, w której przedsiębiorstwa same będą się „napędzać”. Pracownicy będą mogli się skupić na zadaniach o większej wartości, a całe przedsiębiorstwo będzie działać o wiele wydajniej dzięki głębokim wnioskom płynącym z danych i rekomendacjom dotyczących dalszych działań. Jest to korporacyjna utopia, ale taka, którą będą musiały wprowadzić w życie wszystkie przedsiębiorstwa chcące zachować konkurencyjność. Systemy autonomiczne mają ogromne znaczenie, ponieważ pozwalają stawić czoła wielu ważnym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie przedsiębiorstwa, takim jak rewolucja cyfrowa, obniżenie kosztów, innowacje w obsłudze klienta czy zapewnienie skalowalności potrzebnej do szybkiego rozwoju. Systemy autonomiczne mogą skutecznie rozwiązać te problemy i pomóc firmom przekształcić się z przedsiębiorstw reaktywnych w proaktywnych liderów innowacji. Możliwości te zyskają na znaczeniu, kiedy przyspieszy rewolucja cyfrowa, zaostrzy się konkurencja, a wzrost będzie coraz trudniejszy.  Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak będzie mogło wyglądać samoczynnie działające przedsiębiorstwo przyszłości: systemy autonomiczne są oparte na sztucznej inteligencji, automatycznym uczeniu i przetwarzaniu w chmurze, dzięki którym wymagają minimalnej interwencji człowieka. A ponieważ wszystko działa w chmurze, systemy te uczą się nie tylko z jednej bazy danych, lecz ze wszystkich udostępnionych baz danych działających w chmurze. Oznacza to, że czerpią znacznie większą wiedzę niż z systemów tylko jednego przedsiębiorstwa, co cały czas wzbogaca i doskonali ich możliwości.      Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze systemy te działają w dużej mierze samoczynnie. Wiele przyziemnych codziennych zadań, takich jak te związane z bezpieczeństwem, można znacznie usprawnić. W autonomicznym przedsiębiorstwie uaktualnienia i poprawki zabezpieczeń są wprowadzane automatycznie, gdy tylko się pojawią. Ponadto zaawansowany monitoring zagrożeń oparty na narzędziach analitycznych oznacza, że zagrożenia są wykrywane znacznie szybciej niż przez ludzi, oraz eliminowane, jeszcze zanim spowodują szkody. Po drugie systemy te same się naprawiają. Ponieważ prace utrzymaniowe mogą być wykonywane „w locie”, przestoje są zredukowane do kilku minut miesięcznie. Zwiększa to produktywność dzięki optymalizacji dostępności systemów i oraz temu, że zawsze działają na aktualnym i wydajnym oprogramowaniu.   Jednak usprawnienia w zakresie wydajności wcale się na tym nie kończą. W autonomicznym przedsiębiorstwie analizy wchodzą na nowy poziom. Gdybym miał podać jedną rzecz, którą komputery potrafią robić o wiele lepiej niż ludzie, byłoby nią z pewnością przetwarzanie liczb. Za pomocą algorytmów AI i funkcji automatycznego uczenia połączonych z technologiami IoT i integracji danych autonomiczne przedsiębiorstwo będzie w stanie pobrać dane z dowolnego miejsca w firmie w czasie rzeczywistym oraz przeanalizować je w celu wyciągania wniosków dotyczących wydajności, do których nie doszliby nawet najwybitniejsi analitycy danych. Co więcej, dzięki postępom w technologii przetwarzania języka naturalnego wyniki analizy danych są prezentowane w przystępnych raportach zawierających również sugestie dotyczące dalszych działań.  Oczywiście wnioski z analiz mogą dotyczyć nie tylko zwiększania wydajności biznesowej; autonomiczne przedsiębiorstwa będą wieść prym we wszystkich dziedzinach, w których wnioski z analiz przynoszą korzyści biznesowe. Na przykład informacje o zachowaniach klientów mogą się przyczynić do tworzenia innowacji w zakresie produktów, usług i modelu biznesowego.  Autonomiczne systemy to zatem paliwo cyfrowej rewolucji: będą dostarczać informacje i wnioski, które pomogą firmom zrobić coś inaczej niż konkurencja.  Warto również wspomnieć o wpływie tych technologii na pracowników. Technologie automatyzacji mają złą prasę, ponieważ pojawiają się sugestie, że w przyszłości zastąpią one ludzi. Prawda jest jednak taka, że tak jak w przypadku każdego innego przełomu technicznego, miejsca pracy nie tyle znikają, co przechodzą zmiany. W autonomicznym przedsiębiorstwie są to zmiany na lepsze. Na przykład pracownicy działu informatycznego nie będą już musieli przeznaczać czasu na nudne i czasochłonne zadania takie jak wprowadzanie poprawek i aktualizacji czy też raportowanie i będą go mogli poświęcić na bardziej kreatywne i ambitniejsze zadania o większej wartości, takie jak dostrajanie wydajności i pozyskiwanie danych. Zresztą dzięki systemom autonomicznym udostępnianie i używanie infrastruktury informatycznych stanie się takie łatwe, że każda osoba w firmie będzie mogła to robić. Kierownicy poszczególnych działów będą w stanie bezpośrednio udostępniać te zasoby swoim działom w zależności od potrzeb, a dział informatyczny będzie mógł się skupić na szkoleniu nowych algorytmów automatycznego uczenia. Wszystkie te możliwości są dostępne już teraz. Wskazują one na przyszłość, w której przedsiębiorstwo będzie się działać samoczynnie, a pracownicy będą mieć bogatsze życie zawodowe.  Alternatywą jest kontynuacja stanu obecnego: ręczne wprowadzanie aktualizacji i poprawek w odpowiedzi na rosnące zagrożenia dla bezpieczeństwa, zamykanie systemów w celu ich konserwacji z powodu niskiej wydajności, utrata wartościowych pracowników z powodu ich znudzenia i przejścia do atrakcyjniejszej pracy oferowanej przez konkurencję oraz trudności z nadążeniem za innowacjami ze względu na powolne procesy biznesowe.  Przed takim wyborem stoją obecnie firmy: autonomiczna utopia lub „zarządzana” dystopia.  Co wybierzesz?

Chris Chelliah, wiceprezes Oracle, główny architekt w dziale chmury i technologii na region Dalekiego Wschodu Wiadomości e-mail, które same się piszą. Czatboty, które umawiają spotkania dla swojego...

AUTONOMOUS

Autonomiczna Hurtownia Danych Oracle – kolejne ogniwo ewolucji Chmury

Witold Świerzy Jedną z najważniejszych obietnic Chmury Obliczeniowej jest łatwość adaptacji usług. Oznacza to dla dostawców rozwiązań chmurowych konieczność regularnego wprowadzania do swojego portfolio kolejnych innowacji z nią związanych.  Wprowadzane właśnie na rynek przez Oracle Autonomiczne Usługi Chmurowe są taką właśnie innowacją – podwyższają i tak już bardzo wysoki stopień automatyzacji środowisk IT, zwalniając użytkowników i klientów w jeszcze większym stopniu, niż to miało miejsce dotychczas, z konieczności pamiętania, zarządzania i nadzorowania infrastrukturą udostępniającą odpowiednią usługę.  Autonomiczne Bazy Danych Oracle są właśnie przedstawicielami tego nurtu. Liczba mnoga jest tutaj jak najbardziej stosowna – duży stopień automatyzacji prowadzi również do specjalizacji – mamy więc już dostępną Autonomiczną Hurtownię Danych, oraz Autonomiczną Bazę Transakcyjną.  Autonomiczna Hurtownia Danych jest, rzecz jasna, środowiskiem opartym o bazę danych Oracle, w wersji najnowszej czyli 18c. Jest to więc baza danych dostosowana do rodzaju przetwarzania charakterystycznego dla hurtowni danych – a więc procesów ETL z jednej strony, i skomplikowanych zapytań analitycznych z drugiej. Słowem-kluczem jest tutaj właśnie autonomiczność. Oznacza to, że użytkownik po utworzeniu środowiska (co, nawiasem mówiąc, zajmuje ok. 20 sekund i z punktu widzenia użytkownika, jest czynnością trywialnie łatwą, nawet w porównaniu do „klasycznego” rozwiązania DBCS) może natychmiast zacząć je wykorzystywać, nie martwiąc się o strojenie wydajności instancji, bazy danych, czy schematu. System ten cechuje się następującymi własnościami: 1. Autonomiczne zarządzanie, obejmujące swoim zakresem: Automatyczną instalację łatek, co najważniejsze – wykonywaną całkowicie w trybie online, bez konieczności restartowania środowiska; Błyskawiczne, również całkowicie w trybie online, reskalowanie środowiska, obejmujące zmianę liczby CPU i, zupełnie niezależnie – pojemności przestrzeni dyskowej; Predefiniowaną politykę sporządzania kopii bezpieczeństwa i zarządzania nimi. Użytkownik ADW nie jest już zmuszony do projektowania i testowania strategii archiwizacji – środowisko autonomiczne zrobi to za niego. A dzięki wbudowanej graficznej konsoli może zarówno uzyskać informację o dostępnych kopiach bezpieczeństwa, czy też wykonać odtwarzanie. Dodać należy, że - oczywiście, użytkownik nie jest pozbawiany możliwości ręcznej archiwizacji bazy danych, poza predefiniowaną strategią. Kopie takie w dalszym ciągu mogą być sporządzane, ale nawet tutaj napotkamy interesującą innowację: zestaw czynności związanych z archiwizacją został maksymalnie uproszczony, a cały proces może być wykonany bez konieczności korzystania z narzędzi linii poleceń, wyłącznie z poziomu konsoli zarządzającej środowiskiem.  2. Autonomiczne zabezpieczenia bazy danych Automatyczna aplikacja łatek obejmuje również poprawki związane z bezpieczeństwem. Baza danych, już po utworzeniu środowiska, jest zaszyfrowana. Warto zaznaczyć, że szyfrowanie to nie może zostać wyłączone. Dzięki narzędziom wbudowanym w infrastrukturę Chmury Obliczeniowej Oracle, ADW jest również zabezpieczona od strony ataków sieciowych. 3. Wspieranie rozwiązania Object Storage Użytkownik Autonomicznej Hurtowni Danych może wykorzystywać Object Storage już nie tylko do sporządzania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Baza ADW, dzięki nowym interfejsom programistycznym, może również czytać zawartość tej składnicy – plik tam umieszczony może być zarówno załadowany bezpośrednio do bazy danych, jak i być podstawą do utworzenia tabeli zewnętrznej. Istotną cechą tego rozwiązania jest jego otwartość: wspierane jest nie tylko Object Storage od Oracle, ale również rozwiązanie oferowane przez Amazon.  Powyższe własności ADW - w połączeniu z niepomijalnym faktem, iż całe środowisko pracuje w oparciu o platformę sprzętową Exadata - powodują, iż środowisko to jest bardzo interesującym rozwiązaniem, dedykowanym szczególnie do zastosowania w ekosystemach informatycznych zorientowanych na przetwarzanie analityczne. Autor artykułu jest ekspertem Presales PaaS w Oracle Polska

Witold Świerzy Jedną z najważniejszych obietnic Chmury Obliczeniowej jest łatwość adaptacji usług. Oznacza to dla dostawców rozwiązań chmurowych konieczność regularnego wprowadzania do...

Oracle Poland

Chmura Oracle pomoże odważnym pływakom

Sześcioro śmiałków planuje przepłynąć wpław z Polski do Szwecji w lipcu 2018; ich wyczyn śledzić będzie i analizować unikatowa aplikacja chmurowa stworzona przez Konsultantów Oracle Polska. „Poza horyzont” – takie poetyckie motto towarzyszyć będzie uczestnikom projektu Cross Baltic Challenge 2018, którego istotą jest próba przepłynięcia Bałtyku z Polski do Szwecji wpław. Wyzwanie podejmuje sześcioro członków klubu „Kuźnia Triathlonu”, mają oni zamiar płynąć w modelu sztafety, w którym każdy zawodnik płynie przez godzinę i przez pięć kolejnych odpoczywa. Wyzwanie jest ogromne, maraton będzie trwać przez trzy doby bez przerwy – nic dziwnego, że jeszcze nikomu w historii nie udał się taki wyczyn!  Ten niezwykły projekt wspiera firma Oracle Polska, która zajmie się obsługą informatyczną przedsięwzięcia. Na potrzeby projektu Konsultanci Oracle Polska stworzyli specjalizowaną aplikację do śledzenia pływaków w czasie rzeczywistym. Dane do aplikacji będą przekazywane przez sensory umieszczone na łodzi asekurującej uczestników wyczynu. Specjalnie dobrane czujniki będą zbierać takie informacje, jak położenie, temperatura wody i powietrza, ciśnienie, wilgotność, siła wiatru i wysokość fal, nasłonecznienie, zachmurzenie i wilgotność. Następnie dane będą przesyłane do dedykowanej aplikacji, która pozwoli na bieżące śledzenie postępu zawodników, udostępniając w tym celu atrakcyjny, graficzny interfejs. Zebrane dane umożliwią także wykonywanie analiz w wielu przekrojach, które dostarczą wszystkim zainteresowanym bezcennych informacji na temat projektu i wpływu warunków atmosferycznych na jego przebieg. „Ogromnym wyzwaniem dla zespołu projektantów Oracle był przede wszystkim czas – kontakt do zespołu Kuźni Triathlonu uzyskaliśmy zaledwie na trzy tygodnie przed planowanym startem zawodników!” – komentuje Wojciech Wcisło z Oracle Consulting. „Drugim problemem, który musieliśmy w innowacyjny sposób rozwiązać było zapewnienie komunikacji pomiędzy sensorami znajdującymi się w łodzi z aplikacją posadowioną w Chmurze Oracle. Zdecydowaliśmy się na łączenie za pośrednictwem satelity systemu Iridium, co spowodowało konieczność wykonania dodatkowo specjalnego modułu komunikacyjnego, pozwalającego na przesyłanie sygnału w dwie strony pomiędzy morzem a chmurą”. „Aplikacja która powstaje przy współpracy z Oracle jest dla nas bardzo istotnym elementem projektu - ważne jest żeby inni mogli nas wspierać wirtualnie i śledzić nasze postępy” – mówi Rafał Pierścieniak z klubu Kuźnia Triathlonu, główny trener przygotowujący grupę. „Należy zauważyć, że po odpłynięciu od brzegu zaledwie kilku kilometrów stracimy łączność telefoniczną - nasz projekt dużo by stracił gdyby nasi fani nie mogli na bieżąco śledzić jego postępów. Jesteśmy pod wrażeniem tempa pracy Konsultantów Oracle i atrakcyjności proponowanych rozwiązań - w tym zastosowania maksymalnie interaktywnej i ciekawej dla odbiorcy mapy przedstawiającej aktualne warunki na morzu. Można powiedzieć, że aplikacja zdecydowanie wyrosła poza nasze wyobrażenia”. Z ostatniej chwili Wydarzenie odbyło się w dniach 24-26 lipca i zakończyło się całkowitym powodzeniem! Pływacy przebyli 167 km przebywając w wodzie łącznie 55 godzin i 34 minuty. Dowiedz się więcej Poza Horyzont – strona główna Aplikacja Oracle do śledzenia przebiegu projektu

Sześcioro śmiałków planuje przepłynąć wpław z Polski do Szwecji w lipcu 2018; ich wyczyn śledzić będzie i analizować unikatowa aplikacja chmurowa stworzona przez Konsultantów Oracle Polska. „Poza...

Oracle Poland

Platforma KanBo działa w Chmurze Oracle

KanBo, to idea powstała w roku 2012 jako niewielki projekt w firmie ObjectConnect, z celem stworzenia platformy przeznaczonej do wspomagania pracy grupowej. Dziś nad KanBo pracuje kilkadziesiąt osób w oddziałach w trzech krajach z centralą w Berlinie. KanBo stało się sztandarowym produktem firmy ObjectConnect. KanBo oferuje kompleksowy system organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Informacje i dane w postaci dokumentów, notatek i komunikacji prowadzonej przez członków zespołu, gromadzone są na dedykowanych tablicach. Dzięki intuicyjnym interfejsom, aplikacja jest przyjazna dla użytkowników i łatwa do opanowania dla nowicjuszy. „KanBo zapewnia nowoczesne miejsce pracy, w którym zespoły wykonawcze mają dostęp do szczegółowych danych w zadaniach projektu i efektywnie współdziałają z właścicielami zadań” – komentuje Arkadiusz Gos, Strategic Account Manager w firmie ObjectConnect. „Podstawową cechą KanBo są potężne możliwości pracy grupowej, które wspomagają użytkowników w interakcji ze współpracownikami i menedżerami, tworzeniu i dzieleniu się treściami oraz szybszej pracy na dowolnym urządzeniu”.  Od maja 2018 roku, platforma KanBo pracuje także w Chmurze Oracle, umożliwiając w ten sposób klientom różne modele implementacji: całkowicie w chmurze, na infrastrukturze lokalnej, lub w modelu hybrydowym.  „Migracja aplikacji KanBo do Chmury Oracle odbyła się w modelu „Lift and Shift”, co polega na przeniesieniu systemu praktycznie bez żadnych jej modyfikacji na infrastrukturę Oracle w chmurze, czyli na platformę Oracle Cloud Infrastructure (OCI)” - mówi Maciej Tomkiewicz, odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań IaaS w Oracle Polska. „Aplikacja przeniesiona w ten sposób do chmury pozwala wykorzystać wszelkie zalety związane z optymalizacją wydatków na infrastrukturę. W przypadku KanBo wykorzystaliśmy usługę Oracle BareMetal, zaś cały proces migracji odbył się zaledwie w kilka dni.” „Przejście do Chmury Oracle było procesem niezwykle szybkim i sprawnym, technicznie oznaczało instalację na jej infrastrukturze naszego rozwiązania KanBo” - dodaje Arkadiusz Gos. „Efektywność oferowanych rozwiązań oraz zespół specjalistów posiadających olbrzymią wiedzę, utwierdził nas w przekonaniu, że decyzja była właściwa: ‘jak współpracować to tylko z najlepszymi’. Oracle Cloud to naturalny wybór środowiska dla każdej organizacji będącej w procesie Cyfrowej Transformacji. Oferowany zestaw rozwiązań - rozszerzony teraz o KanBo – pozwala skrócić i przyspieszyć proces transformacji z organizacji Analogowej do Cyfrowej – zgodnie z dewizą: Innovate or Die!” Platformę KanBo stosuje obecnie ponad 200 firm w kilkunastu krajach świata – są wśród nich m.in. szwajcarski operator telekomunikacyjny Swisscom, austriacka firma budowlana Strabag oraz producent symulatorów wojskowych LSI z USA. „Dzięki pracy w bezpiecznej i wydajnej infrastrukturze Oracle OCI spodziewamy się, że nasza aplikacja zdobędzie zaufanie również takich przedsiębiorstw, które dotąd nie planowały jeszcze prowadzenia pracy grupowej w chmurze” – podsumowuje Arkadiusz Gos. Więcej o platformie KanBo Zasada działania KanBo oparta jest o wizualizację pracy i sprawną komunikację. Każda z osób zaangażowanych zna cel pracy całego zespołu, widzi w jakim momencie wykonania projektu znajduje się każde zadanie, może także swoją wiedzą wspierać pozostałych członków zespołu.  Praca odbywa się w czasie rzeczywistym i może być wykonywana z dowolnego miejsca. Raportowanie jest naturalnym elementem wykonania prac, odbywa się na bieżąco, a kierujący zespołem w każdej chwili zna postęp prac nad zadaniem i projektem.

KanBo, to idea powstała w roku 2012 jako niewielki projekt w firmie ObjectConnect, z celem stworzenia platformy przeznaczonej do wspomagania pracy grupowej. Dziś nad KanBo pracuje kilkadziesiąt osób w...

FINANCE

Banki stają się agregatorami wartości cyfrowych

Banki chcą dzisiaj jak najlepiej dostosować się do oczekiwań klientów, ponieważ w przeciwnym razie, ich rola w transakcjach będzie się zmniejszać. W tym celu, banki otwierają się na podmioty trzecie, które oferują swoje usługi na rynku finansowym i nie tylko. W ten sposób jako platforma integracyjno-agregująca, banki mogą skuteczniej i bardziej efektywnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, pełniąc funkcję „przewodnika” po ścieżkach ich konsumenckich doświadczeń.  Sprawą o fundamentalnym znaczeniu staje się lepiej sprofilowana i sprawniejsza obsługa klienta. Tradycyjne podejście do bankowości zakłada, że na przykład, jeśli chcę kupić dom, który wcześniej znalazłem na rynku nieruchomości, to wobec braku wystarczających środków, zwracam się do banku z wnioskiem o kredyt hipoteczny. Bank, oprócz kredytu może zaoferować mi ubezpieczenie oraz jakieś standardowe produkty i usługi finansowe. Jednak bank, który chciałby wpisać się w nową formułę obsługi klienta, powinien oferować znacznie więcej. Przecież kupując dom, być może konieczny będzie remont, trzeba będzie skorzystać z usług architekta, zorganizować firmę transportową do przeprowadzki, kupić nowe meble i wyposażenie.  Jak widać, zakup domu, to również uruchomienie długiego łańcucha różnych, związanych z tym usług. Można powiedzieć, że wokół kredytu hipotecznego, powstaje cały ekosystem, społeczność ludzi i firm, zaangażowanych w to przedsięwzięcie. W nowym modelu, bank jako platforma integrująco-agregująca, stanowić może centralny punkt tego ekosystemu. Taki nowy bank znacząco odbiega więc od tradycyjnego, którego ofertę, przy okazji poszukiwania kredytu hipotecznego, klient może wyszukać sobie w dowolnej internetowej porównywarce.  Pod presją transformacji cyfrowej, zasadniczo zmieniło się podejście do konstruowania usług i produktów finansowych oraz obsługi klienta. Problemem nie jest niechęć do rozwiązań technologicznych, ale kwestia dostępu do odpowiednich, wysokiej jakości danych, które pochodzą nie tylko z systemów własnych banku ale również ze świata cyfrowego.  Dziś banki mają nadmiar danych o swoich klientach, ale dotyczą one jedynie obszaru zamkniętego w systemie bankowym. Wcześniej nie dostrzegały one potrzeby gromadzenia danych o klientach, które pozostawiane są przez nich poza systemem bankowym. Tymczasem, każdy z nas w zasadzie nie rozstaje się ze swoim smartfonem, coraz więcej osób korzysta ze smartwatchy. Uczestniczy w mediach społecznościowych, korzysta z przeglądarek internetowych i porównywark produktów, robi zakupy online. Sądzę, że nadszedł czas, w którym zdobywanie danych o klientach spoza informacyjnego środowiska wewnętrznego, staje się dla banków koniecznością.  W przetwarzaniu takich danych pomaga Oracle, oferując narzędzia do efektywnego zarządzania informacją w czasie rzeczywistym, we wszystkich kanałach, w kontekście aktualnych preferencji i potrzeb klientów. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie analizować znacznie szerszy zestaw informacji i wykorzystywać je do mikrosegmentacji na niespotykanym do niedawna poziomie. W konsekwencji bank może lepiej personalizować oferty, świadczyć usługi na poziomie oczekiwanym przez klienta i komunikować się z nim w jego ulubionych kanałach obsługi. Autorem artykułu jest Michel van Woudenberg, wiceprezes Oracle do spraw Customer Experience for Banking w regionie EMEA i APAC.

Banki chcą dzisiaj jak najlepiej dostosować się do oczekiwań klientów, ponieważ w przeciwnym razie, ich rola w transakcjach będzie się zmniejszać. W tym celu, banki otwierają się na podmioty trzecie,...

ERP

Dlaczego nadszedł już czas na ERP w chmurze

Steve Cox  „Migracja do chmury jest nieunikniona — w tym kierunku zmienią się rozwiązania informatyczne w ciągu kolejnych kilku lat”. Tak mówił dyrektor generalny Oracle Mark Hurd na konferencji Oracle OpenWorld 2017. Wyniki nowego badania pokazują, że nieuniknione już nadeszło. Nasze pierwsze badanie dotyczące trendów w zakresie ERP objęło ponad 400 liderów działów finansowych i informatycznych. Okazało się, że 76% respondentów już przeniosło system ERP do chmury lub zamierza to zrobić. Zdają sobie sprawę z tego, że czekanie stawia ich na przegranej pozycji, ponieważ czas na migrację już nadszedł. Większość respondentów przeszła na rozwiązania chmurowe z powodów ekonomicznych, i łatwo zrozumieć, dlaczego: Nucleus Research opublikował niedawno raport, z którego wynika, że chmura zapewnia 3,2 razy większy zwrot z inwestycji (ROI) niż systemy lokalne oraz 52% niższy koszt posiadania (TCO).   Jeszcze bardziej zaskakujące były jednak korzyści osiągnięte przez respondentów po migracji do chmury. Aż 81% ankietowanych wskazało „bycie na bieżąco z najnowszymi technologiami” jako główną korzyść z migracji do chmurowego systemu ERP. Dzięki regularnemu wprowadzaniu innowacji przez dostawców chmury firmom łatwiej jest szybko adaptować nowoczesne technologie — takie jak sztuczna inteligencja, automatyczne uczenie, Internet Rzeczy, czy blockchain — do swoich codziennych procesów biznesowych. W chmurze ryzyko prowadzenia firmy na przestarzałej infrastrukturze spada do zera i nie trzeba się już więcej martwić o aktualizacje. Kiedy pojawiają się nowe możliwości technologiczne, abonenci chmury mogą z nich natychmiast skorzystać. Zapewnia im to elastyczność pozwalającą zarówno reagować na zmiany rynkowe, jak i je przewidywać. W obecnych czasach niepewność stała się dla przedsiębiorców normą, a zarządzanie w niepewnych warunkach jest koniecznością. Nie wystarczają już szybkie zmiany; aby zdobyć przewagę nad konkurencją, firmy muszą również mieć wiarygodny wgląd w to, w jaki sposób potencjalne scenariusze mogą wpłynąć na ich wyniki. Co to oznacza dla codziennej działalności? Przede wszystkim wykorzystywanie wiedzy do podejmowania dobrych decyzji w szybki, wydajny i wysoce zautomatyzowany sposób na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Systemy chmurowe zapewniają integrację danych oraz bieżące odświeżanie technologii, co umożliwia włączanie najlepszych procedur i udoskonaleń technologicznych do codziennej pracy firmy. Chmura ułatwia również wykorzystywanie zewnętrznych źródeł cennej, kontekstowej wiedzy, która pomaga zwiększyć dokładność modeli danych. Ma to duże znaczenie z uwagi na zakres zagrożeń, na jakie są narażone duże globalne przedsiębiorstwa.  Nakłady na wymianę systemu ERP są inne niż kiedyś Ostatecznym argumentem na korzyść chmurowych systemów ERP jest to, że migracja wcale nie musi być uciążliwa. Nie należy obawiać się scenariuszy, które miały miejsce dawniej - podczas wymiany systemów lokalnych. Jeśli wybierzemy odpowiednie produkty i odpowiedniego partnera, migracja do chmury przebiega szybko, powoduje minimalne zakłócenia dla firmy i nie wymaga intensywnych szkoleń dla użytkowników. Biorąc pod uwagę korzyści - takie jak oszczędność kosztów, eliminacja problemu starzenia się technologii oraz łatwość wdrażania nowych technologii - coraz trudniej uzasadnić zwlekanie z migracją na chmurowy system ERP. Nie powoduje ona bowiem zakłóceń, a wynikające z niej długoterminowe oszczędności są znaczące.  A co najważniejsze, modernizacja systemu ERP to okazja do modernizacji całego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia mu zawsze aktualnej infrastruktury informatycznej, która umożliwia osiąganie lepszych wyników na wielu poziomach. Więcej o Oracle ERP Cloud O autorze Steve Cox jest odpowiedzialny za strategie wprowadzania na rynek produktów Oracle ERP Cloud i Oracle EPM Cloud. Pracuje w Oracle od 1997 r. Zanim objął swoje obecne stanowisko, pełnił szereg funkcji kierowniczych w dziale marketingu i rozwoju produktów Oracle.

Steve Cox  „Migracja do chmury jest nieunikniona — w tym kierunku zmienią się rozwiązania informatyczne w ciągu kolejnych kilku lat”. Tak mówił dyrektor generalny Oracle Mark Hurd na konferencji...

CLOUD

Arrow ECS z pilotażowym programem sprzedaży chmury Oracle

Arrow ECS, dystrybutor usług Oracle w Polsce oraz Platinum Member sieci Oracle Partner Network, rozpoczął sprzedaż rozwiązań chmurowych Oracle dostarczanych w modelu Pay as You Go. Do zawierania transakcji z partnerami wykorzysta autorską platformę ArrowSphere. Poszerzenie oferty o model Pay as You Go to ukłon przede wszystkim w stronę mniejszych klientów, którzy do cloud computingu podchodzą najbardziej sceptycznie. –PAYG daje dostęp do dokładnie tych samych rozwiązań Oracle, z których korzystają największe przedsiębiorstwa. To model rozliczeń, który pozwala firmom zrobić pierwszy krok w kierunku chmury, przetestować ją bez żadnego ryzyka i konieczności wiązania się umową z dostawcą. To optymalne rozwiązanie zarówno dla tych firm, które nie mają dużego doświadczenia w obszarze chmury i którym ciężko jest przewidzieć swoje potrzeby IT w dłuższej perspektywie czasowej, jak i tych, które po prostu dojrzewają do decyzji o migracji do chmury – tłumaczy Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Oracle Polska.  Płać według zużycia  Arrow ECS będzie oferował chmurowe usługi Oracle: Iaas, PaaS, SaaS i DaaS w modelu Pay as You Go za pośrednictwem nowej, autorskiej platformy ArrowSphere. Umożliwia ona resellerom m.in. rejestrację nowych kontraktów oraz fakturowanie na podstawie rzeczywistego poziomu wykorzystania usług Oracle Cloud. ArrowSphere pozwala na wygodne budowanie usług chmurowych oraz zarządzanie zamówieniami i subskrypcjami w jednym miejscu.  Pay as You Go to trzeci już model sprzedaży i dostarczania rozwiązań chmurowych Oracle, jaki wprowadził Arrow ECS dla partnerów. – Pierwszym, oferowanym już od pewnego czasu modelem jest Cloud at Customer. Jest on adresowany zwłaszcza do firm z branż objętych najbardziej restrykcyjnymi regulacjami prawnymi. Przykładem może być branża finansowa czy ubezpieczeniowa. Umożliwia on umieszczenie fragmentu chmury publicznej Oracle w wewnętrznym centrum danych, dzięki czemu przedsiębiorstwo może korzystać z wszystkich funkcjonalności tego rozwiązania, mając jednocześnie gwarancję spełnienia wytycznych odnośnie bezpieczeństwa informacji. Drugi model to Universal Credits, pozwalający skorzystać w ramach odgórnie założonego budżetu z pełnego portfolio usług chmurowych Oracle, przy miesięcznym abonamencie i umowie na okres od 1 roku do 3 lat. Poszerzenie oferty o Pay as You Go zapewni klientom możliwość bardzo elastycznego korzystania z pełnej oferty Oracle Cloud – tłumaczy Artur Malinowski z Arrow ECS. Partnerskie wartości dodane Na rynku chmury rola współpracy pomiędzy dostawcami a dystrybutorami oferującymi wartości dodane do usług, staje się coraz ważniejsza. Jak wynika z ostatniej edycji raportu „State of Cloud Channel” autorstwa Gorilla Onboard oraz Kairos Strategic Consulting, dla niemal 70% ankietowanych nadrzędnym zadaniem partnerów większych dostawców cloud computingu jest zarządzanie tego typu usługami na gruncie lokalnym oraz wsparcie ich użytkowników zarówno w obszarze technicznym, jak i biznesowym. – Chodzi tutaj o indywidualne podejście do każdego z klientów końcowych i wspólne wypracowanie najlepszego sposobu na osiągnięcie maksymalnych korzyści biznesowych po migracji do chmury obliczeniowej. Arrow dysponuje już trzema modelami dystrybucji usług Oracle dającymi możliwość elastycznego korzystania ze wszystkich rozwiązań. Platforma ArrowSphere upraszcza z kolei zarządzanie nimi przez resellerów tak, by zwiększyć ich dostępność dla większej ilości podmiotów na polskim rynku – dodaje Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Oracle Polska. Koszty na pierwszym planie Jak wynika z najnowszej analizy 451 Research "The cloud transformation journey: Great expectations lead to brave new world", redukcja kosztów wciąż jest najważniejszym czynnikiem skłaniającym CIO do decyzji o migracji chmurowej. Takiego zdania jest aż 38,8% ankietowanych. Drugim czynnikiem jest skalowalność, na którą zwróciło uwagę 32,2% zaproszonych do badania dyrektorów ds. informatyki. Ilustracja: Pixabay

Arrow ECS, dystrybutor usług Oracle w Polsce oraz Platinum Member sieci Oracle Partner Network, rozpoczął sprzedaż rozwiązań chmurowych Oracle dostarczanych w modelu Pay as You Go. Do zawierania...

PAAS

Oracle Cloud wykorzystywany do prac analitycznych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Baza danych Oracle w chmurze to technologia przetwarzania dostępna przez Internet. Dostęp do zasobów można uzyskać z poziomu różnych platform sprzętowych ― od komputerów stacjonarnych, poprzez tablety, po urządzenia mobilne. Usługa Oracle Database Cloud obejmuje szeroką gamę narzędzi dla użytkownika, w tym kreatory programistyczne oraz elastyczne, interaktywne narzędzia do tworzenia raportów.  „Z punktu widzenia projektantów i twórców oprogramowania, ogromną zaletą Oracle Database Cloud i dostarczanych narzędzi do tworzenia aplikacji, jest możliwość szybkiego budowania aplikacji bazodanowych oraz ich szybkiego wdrażania, a następnie ulepszania poprzez cykliczne wprowadzanie szybkich zmian” – mówi Sławomir Koźluk, Customer Success Manager w Oracle Polska – „Ponieważ usługa ta jest oparta całkowicie na technologii bazy danych Oracle, użytkownik może zapisywać swoje dane i wykonywać aplikacje wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do Oracle Database w chmurze, czyli np. na własnym laptopie, tablecie lub smartfonie”.  Jednym z użytkowników usługi Oracle Database Cloud jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), który rozpoczął współpracę z Oracle w wyniku postępowania przetargowego. Rozpoczęcie wykorzystania Chmury Oracle odbyło się przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów OPI PIB oraz przy wsparciu Oracle CSM i ekspertów Oracle Pre-sales, którzy organizowali warsztaty produktowe w siedzibie klienta oraz na bieżąco odpowiadają na pojawiające się pytania związane z Oracle Cloud. „Zespół analityczno-deweloperski OPI PIB prowadzi prace, które mają na celu przeprowadzenie analizy danych naszych systemów jako źródła zasilania tworzonej hurtowni danych” – komentuje Bartłomiej Bułkszas, administrator baz danych w OPI PIB – „Drugi kierunek działań tego zespołu, to udostępnienie danych relacyjnych w formacie JSON (JavaScript Object Notation) dla systemów opartych o technologie Big Data” – dodaje. „Przy pracy zespołowej przydatniejsza jest wersja serwera Oracle Database Cloud z opcją multitenant. Pozwala ona na to, aby każdy z zespołów miał do dyspozycji własne, niezależne od innych środowisko, dostępne tylko dla pracowników z danej grupy” – komentuje Sławomir Koźluk. „Bazy w modelu pluggable pozwalają stworzyć dla użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami obrazy danych z kilku różnych chwil czasowych w jednym fizycznym serwerze bazy danych” – podsumowuje Bartłomiej Bułkszas. Więcej informacji o OPI PIB  Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy to jednostka naukowa realizująca systemy informatyczne dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, służące całemu środowisku naukowemu, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Narodowemu Centrum Nauki oraz Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Z danych korzysta także wielu innych odbiorców instytucjonalnych. Więcej informacji na stronie https://www.opi.org.pl/

Baza danych Oracle w chmurze to technologia przetwarzania dostępna przez Internet. Dostęp do zasobów można uzyskać z poziomu różnych platform sprzętowych ― od komputerów stacjonarnych, poprzez...

CLOUD

Oracle Polska otrzymuje nagrodę w konkursie „Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych”

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud zwyciężył w kategorii „Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze” Podczas konferencji BEST IN CLOUD 2018, która odbyła się 22 maja w Warszawie, przyznano nagrody w konkursie „Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych”. Konkurs i konferencja BEST IN CLOUD jest organizowana przez wydawnictwo IDG i miesięcznik Computerworld - w bieżącym roku odbywa się po raz 6. Celem tej inicjatywy jest popularyzacja najbardziej efektywnych i godnych upowszechnienia sposobów wykorzystania technologii chmurowych. W tegorocznym konkursie „Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych” Oracle Polska zwyciężył w kategorii „Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze”. Nagrodę przyznano firmie za produkt Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud. Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud to pierwsza na świecie usługa udostępniająca bazę danych w chmurze, która samodzielnie działa, zabezpiecza się i naprawia. Usługa ta wykorzystuje uczenie maszynowe do zapewnienia znakomitej wydajności, bezpieczeństwa i dostępności, bez udziału człowieka. W ramach usługi jest także udostępniana hurtownia danych w chmurze Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, która zapewnia wszystkie funkcje analityczne, zabezpieczenia i wysoką dostępność bazy danych Oracle przy jednoczesnym wyeliminowaniu konieczności skomplikowanego konfigurowania, dostrajania i administrowania. W imieniu firmy Oracle Polska nagrodę odbiera Krzysztof Wysocki z Działu Oracle Consulting Więcej informacji na stronie https://www.computerworld.pl/konferencja/bestincloud

Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud zwyciężył w kategorii „Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze” Podczas konferencji BEST IN CLOUD 2018, która odbyła się 22 maja w Warszawie, przyznano...

IT

Innowacje i trendy w świecie programowania

Ekskluzywnego wywiadu dla Bloga Oracle Polska udzielił Siddhartha Agarwal, VP Product Management & Strategy w Oracle.  Termin DevOps to połączenie dwóch słów: development oraz operations. W ostatnich czasach to bardzo popularna metodyka, ale niewiele osób wie, co się kryje za tym terminem…  Wszyscy zgadzamy się co do tego, że DevOps to metodyka pozwalająca programistom tworzyć nowe aplikacje i narzędzia szybciej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu wydajności oraz jakości. Ta metodyka kładzie nacisk na ścisłą komunikację, a przy tym wzajemne zaangażowanie zarówno programistów, jak i specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie IT. Chodzi tutaj o to, by poprawić zarówno proces tworzenia aplikacji, jak i jakość samego produktu. Istnieje dziś jednak spory problem w tych działaniach. Deweloperzy pracujący w zgodzie z metodyką DevOps, bardzo często ponad 50 proc. swojego czasu poświęcają na prace po stronie operacyjnej, zamiast tworzyć i doskonalić samo oprogramowanie. W tym samym czasie firmy wywierają na nich presję, by dostarczali nowe rozwiązania szybciej i sprawniej. Nie ma wątpliwości co do tego, że DevOps to innowacyjne podejście, ale aby programiści mogli realizować cele biznesowe, metodyka musi ulec pewnym modyfikacjom. Pozytywne zmiany może przynieść automatyzacja procesów. Możemy być pewni, że w tym roku programiści będą coraz częściej korzystać z rozwiązań opartych na chmurze.  Jakie technologie chmurowe za tym się kryją? Zmiana jest na wyciągniecie ręki dzięki trzem wyróżnikom chmurowych platform, dzięki którym możliwe jest stworzenie autonomicznych, samonaprawiających się systemów. Mam na myśli automatyczne narzędzia, analitykę wykorzystującą uczenie maszynowe i zintegrowane systemy naprawcze. Dzięki gromadzeniu dużych ilości danych w jednym konkretnym magazynie, wykorzystaniu dużej mocy obliczeniowej, uczenia maszynowego oraz algorytmów stworzonych pod konkretne zadania, takie rozwiązania znacząco ułatwią pracę. Zaimplementowane zaawansowane procedury wykrywania anomalii pozwolą na automatyczne informowanie programistów o tym, że pewne procesy zachodzą niezgodnie z normami. Dzięki technologii machine learningu mogą one także znaleźć przyczynę problemu, a w pewnych sytuacjach podjąć właściwe działania naprawcze. To prowadzi nas do stworzenia samonaprawiających i samozarządzających się systemów.  Brzmi jak fantastyka naukowa. Czy stworzenie takiej technologii rodem z filmu jest możliwe już teraz?  Wspomniane przeze mnie funkcje to nie jest technologia poza naszym zasięgiem. To się już dzieje i jest efektem zintegrowania różnych funkcji, systemów oraz procesów, w formę platformy, która najpierw generuje odpowiednie mechanizmy, a następnie podłącza je pod oparty na uczeniu maszynowym silnik analityczny. Uzyskane dane są następnie wykorzystywane po to, by podjąć odpowiednie działania usprawniające lub naprawcze, które proponuje sama platforma. Warto odnotować, że tradycyjne podejście do IT zakładało do tej pory, by oddzielnie monitorować poziomy bezpieczeństwa i wydajność aplikacji. Dzisiejsze technologie zmieniają się jednak bardzo szybko i nie da się już tych dwóch kwestii od siebie oddzielić. W ramach usługi Oracle Management Cloud wszystkie dane wydajnościowe oraz logi bezpieczeństwa są przechowywane w chmurze, która umożliwia wdrożenie systemów do analityki Big Data oraz algorytmy uczenia maszynowego, usprawniające pracę DevOpów. Wszystkie procesy analityczne czy procedury bezpieczeństwa zachodzą tu i teraz, automatycznie gwarantując zarówno zespołom deweloperskim, jak i analitykom odpowiednie dane i narzędzia.  Uczenie maszynowe stanowi nie tylko szansę, ale także wyzwanie dla programistów?  Technologia oparta na uczeniu maszynowym, aby była wydajna i spełniała swoje zadanie, musi być najpierw umiejętnie zaprogramowana w danym środowisku informatycznym, z uwzględnieniem danych jakie będą analizowane i rozwiązań jakich użytkownik będzie oczekiwać. To nie jest rozwiązanie uniwersalne. Inaczej napiszemy aplikację do monitorowania bezpieczeństwa, a zupełnie odmiennie podejdziemy do pracy nad systemem do optymalizacji robotów w fabryce. Programiści i deweloperzy aplikacji będą musieli w najbliższych latach poświęcić wiele czasu na zdobycie dodatkowej wiedzy na temat konkretnych przypadków zastosowania takiego czy innego rozwiązaniu opartego na uczeniu maszynowym. Projektując daną aplikację muszą już na wstępie wiedzieć, jakie dane będą gromadzić, jakie algorytmy zastosować i jakie pytania będą kluczowe w danym przypadku. Jednocześnie pojawi się potrzeba oceny, czy przy stosowaniu olbrzymich ilości danych, lepiej pracować na własnych systemach czy w oparciu o model usługowy SaaS (Software as a Service), w którym dane aplikacje są przechowywane na komputerach dostawcy usługi, a następnie udostępniane użytkownikom przez Internet. Jakie nowinki czekają programistów w 2018 roku?  W roku 2018 programiści będą mogli poeksperymentować z wieloma nowymi narzędziami i technologiami takimi jak np. blockchain, chatboty czy infrastruktura bezserwerowa. Chatboty to gorący temat wśród deweloperów aplikacji ze względu na to, że mogą one zaoferować ciągły, nieprzerwany dostęp do danych, zarówno systemowych, jak i konsumenckich. Programiści stosując coraz to bardziej zaawansowane, oparte na technologiach chmurowych aplikacje, są w stanie stworzyć boty, które rozumieją potrzeby klienta i potrafią podtrzymywać rozmowę w taki sposób, że rozmówca ma wrażenie interakcji z prawdziwą osobą. W tym samym czasie boty współpracują z systemami wsparcia i dostarczają danych do analizy. W 2018 r. branża będzie debatować także, czy architektura bezserwerowa to rewolucja czy ewolucja dla środowisk IT. To obecnie bardzo pożądana technologia, ale trudno określić czy stanie się powszechnym standardem, czy metodą działania zarezerwowaną dla niewielkiej grupy niszowych rozwiązań.  A co sądzi Pan o technologii blockchain? Dojdzie do rewolucji na rynku i technologia ta rozwinie skrzydła także w regulowanych branżach?  Wydaje mi się, że programiści muszą być przygotowani na moment, w którym będą musieli wdrożyć blockchain w klasycznych usługach finansowych, czy w systemach do zarządzania łańcuchem dostaw. Biznes coraz bardziej stawia na takie cechy jaki bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność. Decydenci rozumieją, że ich najwyższy poziom można uzyskać dzięki działaniom opartym na blockchain. Technologia ta zapewni wielu branżom pełną skalowalność, odporność na zagrożenia oraz bezpieczeństwo i proste mechanizmy integracji z innymi firmowymi systemami korporacyjnymi. To samo w sobie znacznie ułatwi programistom pracę nad odpowiednim użyciem technologii dla celów biznesowych.  Ilustracja: Pixabay

Ekskluzywnego wywiadu dla Bloga Oracle Polska udzielił Siddhartha Agarwal, VP Product Management & Strategy w Oracle.  Termin DevOps to połączenie dwóch słów: development oraz operations. W ostatnich...

HR

Czy nadchodzi era wspólnej pracy ludzi i czatbotów?

Na działy HR wpływ wywierają dzisiaj dwie sprzeczne siły. Z jednej strony tempo zmian gospodarczych i społecznych rośnie, co skutkuje coraz bardziej złożonym środowiskiem społeczno-ekonomicznym. Z drugiej strony pracownicy domagają się coraz prostszych, bardziej wciągających i „ludzkich” interakcji. Aby zapewnić równowagę pomiędzy tymi czynnikami i nadążyć za szybkimi zmianami biznesowymi, najlepsi specjaliści HR zaczynają wykorzystywać nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i czatboty. Organizacje już od dawna zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest zapewnienie klientom wyjątkowej obsługi. A w miarę jak pokolenie Y i Z zaczyna stanowić większość globalnego kapitału ludzkiego, coraz więcej organizacji będzie stosować to samo podejście wobec pracowników, aby byli oni zaangażowani i produktywni. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że pracownicy chcą robić coś ważnego i cenią sobie korzyści, kontakty, uznanie i osobisty rozwój. Oczekują, że w pracy będą mieć podobne doświadczenia z technologią jak w domu: intuicyjne interfejsy, szybkie reakcje oraz dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.  W niedalekiej przyszłości firmy w wykładniczym tempie zwiększą wykorzystanie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, rozwiązań mobilnych oraz mediów społecznościowych, aby praca była przyjemniejsza, prostsza i bardziej angażująca. Według firmy Forrester do 2021 r. ponad 50% przedsiębiorstw będzie rocznie wydawać więcej na projektowanie botów i czatbotów niż na tworzenie tradycyjnych aplikacji mobilnych.  Platforma dla zarządu  Ponieważ maszyny stają się nieodłączną częścią każdej organizacji, działy HR współpracują z kierownikami innych działów w celu opracowania strategii automatyzacji dla ich zespołów. Wiąże się to ze zmianą charakteru i struktury personelu, jak również z koniecznością zidentyfikowania kompetencji wymaganych do stworzenia skutecznych programów szkoleń i rozwoju, które pomogą ludziom lepiej współpracować z maszynami, a w ostatecznym rozrachunku pomogą firmie i pracownikom stworzyć optymalne połączenie obu tych światów. Równie ważne jest to, że dział HR stanowi „sumienie przedsiębiorstwa” i musi zapewnić równowagę pomiędzy dążeniem do wydajności a szerszą perspektywą. W końcu sam fakt, że dany proces można zautomatyzować, nie oznacza jeszcze, że należy to zrobić. Trzeba również odpowiedzieć sobie na ważne pytania dotyczące tego, w jakim zakresie klienci są gotowi do kontaktu z maszynami oraz czy automatyzacja nie spowoduje tak dużej standaryzacji, że firma stanie się nieelastyczna i nie będzie w stanie reagować na potrzeby rynku. Produktywność i elastyczność w epoce sztucznej inteligencji  Aby firmy mogły się rozwijać w warunkach coraz szybszych zmian, muszą szybko dostosowywać się do szybko ewoluujących rynków, oczekiwań klientów i innowacji technologicznych. Wymaga to fundamentalnej zmiany sposobu myślenia o pracownikach. Nie chodzi tutaj już tylko o rekrutację, lecz także o maksymalizację produktywności poprzez łączenie zadań, które mogą być w inteligentny sposób automatyzowane, oraz tych wymagających interwencji człowieka.  W tej epoce zmian działy HR współpracują z szefami działów biznesowych, aby redefiniować plany w zakresie rekrutacji i zatrudniania, uwzględniając wpływ automatyzacji na nowe stanowiska, umiejętności i procesy. Będą również korzystać z danych kontekstowych oraz technologii modelowania HR, aby unikać problemów takich jak rotacja i odejścia pracowników, a także lepiej rozumieć ich kompetencje. Dzięki temu praca stanie się bardziej inteligentna, przyjemniejsza i bardziej oparta na współpracy. Rekrutacja staje się bardziej ludzka Wykorzystanie sztucznej inteligencji do potrzeb rekrutacji znajdzie się w centrum technologii HR-owych. Liderzy w dziedzinie rekrutacji będą korzystać ze sztucznej inteligencji, aby czerpać szczegółowe informacje o potrzebach w zakresie kompetencji, dowiadywać się, gdzie i jak szukać kandydatów, skrócić czasochłonne zadania takie jak ręczne przeglądanie CV oraz wybierać odpowiednich kandydatów z szerszej i bardziej zróżnicowanej puli zainteresowanych. Według raportu firmy Forrester z prognozami na 2018 rok, do 2020 r. kandydaci ubiegający się o pracę w 20% dużych globalnych korporacji będą na początku mieć interakcje z czatbotami, zanim nawiążą z nimi kontakt rekruterzy.  Dzięki czatbotom kandydaci mogą szukać ofert pracy i uzyskiwać odpowiedzi na pytania bezpośrednimi kanałami takimi jak Facebook Messenger. Są również automatycznie powiadamiani o wprowadzonych zmianach oraz działaniach, jakie muszą wykonać w wybranym przez siebie kanale.  Czatbot może być także źródłem danych, z którego firma będzie czerpać informacje o swoich pracownikach. Dzięki analizie pytań i konwersacji przeprowadzanej w technologii uczenia maszynowego firma może uzyskać wyjątkowe, nieznane wcześniej (a także zanonimizowane) opinie pracowników. W ten sposób może wykrywać problemy, jeszcze zanim pracownicy zdadzą sobie sprawę z ich istnienia. Sztucznej inteligencji towarzyszą duże obawy, ale jej potencjał dla pracowników i przedsiębiorstw jest ogromny. Wykorzystanie AI w strategiach zarządzania ludźmi pozwoli zapewnić, by pracownicy odgrywali główną rolę w tworzeniu nowych modeli zatrudnienia i nowych ról dla zatrudnionych. Aby tego dokonać, potrzebni będą charyzmatyczni szefowie działów HR, którzy wprowadzą zmiany i postawią nowe technologie w centrum swoich strategii. Więcej o chatbotach Oracle Autorami artykułu są Antonina Hołówko-Moya, Principal Sales Consultant HCM i Piotr Świętochowski, HCM Senior Sales Manager z firmy Oracle Polska

Na działy HR wpływ wywierają dzisiaj dwie sprzeczne siły. Z jednej strony tempo zmian gospodarczych i społecznych rośnie, co skutkuje coraz bardziej złożonym środowiskiem społeczno-ekonomicznym. Z...

Oracle

Integrated Cloud Applications & Platform Services