X

Wat kunnen CFO’s doen aan een cashflow crisis?

Julien Harbers
External Communications

⏱️ geschatte leestijd: 2 minuten

Cash is altijd erg belangrijk geweest; maar wat tot voor kort als voldoende cash werd bestempeld, is nu totaal achterhaald. Er moeten moeilijke beslissingen worden genomen. Indien mogelijk moeten betalingen worden uitgesteld en werkkapitaal onder de loep worden genomen. Naast deze onmiddellijke oplossingen is het nodig dat CFO’s begrijpen wat de lange termijneffecten zijn van hun keuzes op het werkkapitaal. Het doel is veerkracht op te bouwen zonder flexibiliteit te verliezen.

Balans en veerkracht
Nadat de eerste kostenbesparingen gedaan zijn, is het belangrijk dat CFO's zich richten op het centraal stellen van veerkracht in hun strategie. De eerste stap is om goed naar de kostenbasis te kijken om goed te begrijpen hoe kosten, productiviteit en prioriteitstelling binnen het bedrijf vorm krijgen. Dat de focus hierop belangrijk is blijkt uit het feit dat 86% van de CFO's nog steeds van plan zijn kostenbesparingen door te voeren. Om de vereiste inzichten te krijgen, moet de CFO toegang hebben tot informatie vanuit de front- en backoffice. Hiervoor is nauwe samenwerking met alle afdelingen nodig om nauwkeurige beslissingen te nemen, data te delen en samen te werken. 

De inzichten die dit oplevert, helpen bij de keuze waar kosten verder moeten worden verlaagd en dragen bij aan een betere besluitvorming. Ze zullen ook helpen om de steun van collega’s te krijgen wanneer besloten moet worden hoe belangrijk overige uitgaven zijn. Cruciaal is dat deze benadering de kostenreductie moet afwegen tegen de potentiële impact op de bedrijfsprestaties, aangezien CFO's veerkracht willen inbouwen in de financiële strategie van hun bedrijf.

Een voorbeeld van het opbouwen van veerkracht is het inzetten van bufferreserves: bijvoorbeeld door het aanhouden van drie maanden aan kasreserves, of het aanleggen van voorraadniveaus die de activiteiten in stand kunnen houden tijdens periodes van verstoring. CFO's moeten de continuïteit zoveel mogelijk waarborgen, maar ze moeten ook klaar zijn voor het onvoorspelbare. Het uitvoeren van een snelle impactanalyse en scenarioplanning zal helpen deze veerkracht te creëren door in te spelen op de huidige behoeften en door mogelijke toekomstige situaties te onderzoeken.

De centrale en frontpositie van de CFO 
Om in moeilijke tijden het hoofd boven water te houden, moeten voortdurende scenarioplanning en modellering een prioriteit zijn. Hiervoor heeft de CFO toegankelijke data nodig die inzichten verschaffen waarmee potentiële resultaten in kaart gebracht kunnen worden om wendbaarheid te garanderen. De CFO bevindt zich in een unieke positie, met intelligent inzicht in de kosten en waarden van elke afdeling. Om deze reden hoeven ze niet bang te zijn om een katalysator te zijn voor echte verandering - onmiddellijke veranderingen in hun kostenbasis, de daaruit voortvloeiende operationele veranderingen, maar vooral veranderingen in de manier waarop zaken worden geleid en gestructureerd in de toekomst.

Kostenbesparing is wellicht onvermijdelijk om de houdbaarheid van het bedrijf te versterken, en het is de CFO die deze beslissingen neemt. Daarbij is het belangrijk om ook vooruit te denken. CFO’s moeten het fundament van het bedrijf bewaken, om veerkracht in de toekomst te garanderen.

Dit artikel is onderdeel van 'Business as unusual': een serie blogs over de digitalisering van het Finance vak in snel veranderende tijden en verscheen ook op CFO.nl.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.