X

Wat is zakelijke veerkracht in het nieuwe (ab)normale?

Julien Harbers
External Communications

⏱️ geschatte leestijd: 3 minuten

COVID-19 zal niet de laatste verstoring zijn waarmee bedrijven te maken krijgen. Om veerkrachtig te worden is het belangrijk dat organisaties bedrijfsmodellen opnieuw evalueren en opbouwen. Maar veerkracht heeft niet langer alleen meer te maken met geldreserves en verstoringen die veroorzaakt worden door het klimaat -  het gaat nu om het bouwen van een infrastructuur die flexibel, cloudgebaseerd en geautomatiseerd is om te kunnen dealen met voortdurende veranderingen.

De paradox van veerkracht
Veerkracht bij ondernemingen bestaat uit twee delen. Het gaat er allereerst om dat je vooruit kunt kijken om risico’s en oorzaken van verstoringen te identificeren. Maar het gaat ook om de flexibiliteit om operaties snel te transformeren, zodat je je aan kunt passen aan wat er op je weg komt. Het mantra is: verwacht het onverwachte, reageer en pas je aan.

Het streven naar veerkracht is vol uitdagingen, vooral in deze tijd. BSI en Cranfield School of Management erkennen dat bedrijven met een groot aantal verschillende spanningsvelden worden geconfronteerd die hen in verschillende richtingen trekken. Organisaties moeten als het ware koorddansen om een evenwicht te vinden tussen de noodzaak om het bedrijf te beschermen en vooruitgang te boeken door middel van innovatie. Wanneer het gewicht doorslaat naar één kant, dreigt het bedrijf te worden verblind door uitdagingen die het niet had voorspeld.

De paradox van een veerkrachtige organisatie is dat ze zowel flexibel als solide moet zijn. Dat geldt voor alle niveaus - inclusief de mensen en systemen waaruit het bedrijf bestaat. Om dit te bereiken, hebben bedrijven een sterk personeelsbestand nodig dat wordt ondersteund door een flexibele en geïntegreerde infrastructuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van de cloud, big data, automatisering, AI en machine learning.

Een bottom-up revolutie
In moeilijke tijden is een bedrijf slechts zo veerkrachtig als zijn mensen. Een echt sterk bedrijf is een veerkrachtige gemeenschap van medewerkers, klanten, partners en leveranciers, die zich allemaal snel kunnen aanpassen bij verstoringen. Veerkracht is niet de taak van de CFO of de taak van de CHRO - het is een taak van iedereen binnen de organisatie.

Als dat ook daadwerkelijk het geval is, zullen bedrijven die gedijen en overleven, degenen zijn die verantwoordelijkheid delegeren - de beslissing leggen bij gewone werknemers, leveranciers en klanten. Zij moeten namelijk beslissingen kunnen nemen aan de frontlinies van de verstoring en daarvoor hebben ze tools nodig die hen het inzicht en de mogelijkheden geven om met vertrouwen beslissingen te nemen. Met de juiste ondersteuning wordt elke medewerker een ambassadeur van verandering.

Investeren in technologie is een van de beste manieren om een ​​veerkrachtige, flexibele gemeenschap en dus stevige basis voor het bedrijf te creëren. Technologie maakt het voor mensen, processen en systemen mogelijk om nieuwe vereisten te begrijpen en ervoor te zorgen dat eraan voldaan wordt.

Data zijn de sleutel tot elke beslissing en geven mensen aan de frontlinie een overkoepelend beeld van de gezondheid van de organisatie en een ongeëvenaard inzicht in de veranderende marktcontext. Data moeten dan ook op alle niveaus en onder alle partners beschikbaar zijn. Digitale applicaties en cloudoplossingen geven toegang tot betrouwbare data die kunnen worden gebruikt om in realtime te kunnen handelen. Van het stroomlijnen van processen tot het identificeren van nieuwe kansen, data kunnen helpen bij het sturen van de besluitvorming van het bedrijf op momenten die ertoe doen. 

In deze context zijn cloudgebaseerde applicaties zoals Enterprise Resource Planning (ERP)Supply Chain Management (SCM) en Human Capital Management (HCM) erg belangrijk. Deze systemen bieden inzicht in en verbeterde controle over zaken zoals voorraadbeheer en waardeketenbeheer, waardoor snelle veranderingen en oplossingen voor problemen die van tevoren worden ontdekt, mogelijk zijn.

Het voordeel van cloudgebaseerde applicaties is dat ze systemen en informatie integreren, zodat data transparant en voor iedereen toegankelijk worden. Werknemers hebben niet alleen eenvoudig toegang tot data, klanten kunnen ook een klantervaring op maat verwachten, gebaseerd op informatie uit zowel de front- als backoffice.

Veerkracht in actie
Als mensen worden ondersteund door de juiste technologie met het beste inzicht, dan kunnen ze ongelooflijke dingen doen die de veerkracht bij verstoringen aanzienlijk vergroot. Bedrijfsonderdelen kunnen gebruikmaken van gedeelde inzichten om samen te werken en de manier waarop het bedrijf werkt, snel te transformeren.

Bij het begin van de pandemie waren pakketbezorgers zwaar ontwricht. Supply chains bezweken onder de enorme vraag en veel chauffeurs waren niet in staat waren om te bezorgen. Oracle SCM-klant FedEx was toen bezig zijn financiële infrastructuur rechtstreeks naar de cloud over te zetten. Maar in plaats van deze plannen te pauzeren en te vertrouwen op het oude systeem, versnelde het bedrijf zijn planning om meer financieel inzicht te krijgen in de crisis. Meer dan 30.000 werknemers gebruiken nu cloudanalysetools voor datagestuurde besluitvorming en automatisering, wat essentieel bleek om het bedrijf te helpen bij het omgaan met de verstoring.

Veerkracht is een teamprestatie
Veerkracht is niet alleen een modewoord. Het is belangrijker dan ooit om te kijken naar de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van elk systeem, proces en team in jullie ecosysteem, van hoe er omgegaan wordt met klanten en medewerkers tot aan hoe je samenwerkt met leveranciers en financiën beheert. Door je organisatie op het onverwachte voor te bereiden, worden niet alleen risico's beperkt, het helpt ook om de concurrentie voor te blijven.

Dit artikel werd geschreven door Edith Bevers, VP ERPM BeNeLux bij Oracle.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.