X

Wat HR kan leren van de DevOps-cultuur

Michael Ros
Oracle PR Agency

Oscar Lausegger, HCM Strategy Director bij Oracle

Volgens de Gartner-woordenlijst wordt bij DevOps de focus gelegd op snelle levering van IT-services door flexibele en gestroomlijnde procedures te implementeren als onderdeel van een systeemgerichte aanpak. DevOps legt de nadruk op mensen en op samenwerking tussen operationele en ontwikkelingsteams. Dit alles wordt mogelijk gemaakt via technologie, met name automatische tools.

Dankzij de opkomst van DevOps kunnen IT-afdelingen voldoen aan het toenemende volume en de grotere complexiteit van door de organisatie gestelde eisen. Met die aanpak worden tevens de silo's tussen bedrijfsonderdelen afgebroken en worden teams binnen het bedrijf in staat gesteld om nieuwe digitale services en ervaringen aan hun klanten aan te bieden, wat hen een voorsprong op de concurrentie geeft. Via DevOps creëert u dus een gestroomlijnde aanpak die het hele bedrijf sterker maakt.

De parallel met human resources is duidelijk. Net zoals de IT-afdeling zich buiten zijn ondersteunende rol begeeft om een strategischere rol binnen de organisatie te spelen, wordt HR-teams gevraagd om hetzelfde te doen. En het implementeren van gestroomlijnde processen is daarbij de oplossing.

Er is veel gezegd over de digitale transformatie van de HR-afdeling, en deze evolutie draait om het cultiveren van een cultuur van samenwerking tussen medewerkers en belanghebbenden. Op die manier wordt HR steeds meer een serviceafdeling.

Wat kan HR leren van DevOps om zelf een 'HR-Ops'-cultuur te implementeren?

1) Focussen op voortdurende innovatie en snelle levering van HR-services: creëer kleine en flexibele projectteams die snel kunnen vernieuwen.

2) Voor een aanpak kiezen waarbij mensen centraal staan: in een HR-Ops-cultuur gaan mensen voor. Een betere samenwerking tussen operationele en HR-teams levert bedrijfsbreed meer waarde op.

3) De nieuwste technologie gebruiken om toegevoegde waarde te creëren en bij te dragen aan bedrijfsstrategie: nieuwe technologieën zoals de cloud en kunstmatige intelligentie (AI) maken het voor HR mogelijk om dienstverlening uit te breiden en aan te sturen op hogere niveaus van betrokkenheid en productiviteit van medewerkers.

4) Een 'fail fast'-cultuur aannemen: de weg naar innovatie is niet recht; het gaat met vallen en opstaan. Moedig HR-teams aan om snel te handelen en hun aanpak voortdurend te optimaliseren. Dan volgt de innovatie vanzelf.

5) Een 360°-aanpak implementeren: HR moet niet alleen voldoen aan de marktambities van het bedrijf, maar ook aan de behoeften van belanghebbenden, medewerkers, managers en partners.

Als DevOps de motor is bij de overgang van een bedrijf naar gestroomlijnde marktactiviteiten, is HR-Ops de aandrijving voor gestroomlijnde menselijke activiteiten. Het succes van een bedrijf is evenredig afhankelijk van deze transformaties. Als HR-leiders werken op een servicegerichte manier waarbij mensen centraal staan, nemen ze het voortouw bij het voorbereiden van hun organisatie op de toekomst. 

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.