X

Waarom organisatorische coherentie van belang is voor bedrijven die klantgericht willen zijn

Michael Ros
Oracle PR Agency

Peter Fleischmann, Senior Sales Director Digital Finance & Supply Chain Management bij Oracle

Technologische verstoringen zorgen ervoor dat de verwachtingen onder consumenten steeds hoger komt te liggen. Hierdoor worden bedrijven gedwongen zich voortdurend aan te passen en te innoveren om relevant te kunnen blijven. Ondertussen moeten bedrijfsmanagers de toenemende zorgen rond cyberbeveiliging en het grote tekort aan kundige medewerkers zien te beheersen, maar tegelijkertijd zorgen voor verhoogde omzet én voldoen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden.

Hoe kunnen CEO's deze veelkoppige uitdagingen het hoofd bieden? Het antwoord ligt, zoals voor de meeste zakelijke uitdagingen van vandaag, in het kiezen van een meer klantgerichte aanpak. 

Veel afzonderlijke afdelingen binnen bedrijven hebben stappen ondernomen om de klanten binnen hun specifieke expertise een betere service te verlenen. De waarde van interne afstemming binnen bedrijven als geheel wordt echter nog steeds over het hoofd gezien. En dat is nu juist dé grote factor voor de transformatie tot een echt klantgerichte organisatie.

Tijdens een onlangs gehouden Oracle-evenement introduceerde Jeremy Cox van Ovum het nieuwe concept van 'organisatorische coherentie'. Dit beschrijft een betere afstemming tussen afdelingen, systemen en data, die de weg bereidt voor een meer samenhangede en hoogwaardige klantervaring.

Een heel goed voorbeeld van dit concept in de praktijk is de Britse warenhuisketen John Lewis, onlangs door consumenten uitgeroepen tot beste merk van het Verenigd Koninkrijk. De retailer is een van de weinigen in de sector die niet alleen de e-commerce-boom heeft overleefd, maar ook nog eens floreert. Dit komt doordat John Lewis een heel klantgerichte cultuur heeft die in het bedrijf als geheel tot uitdrukking komt en veel verder gaat dan uitmuntende dienstverlening in de winkel. De supply chain en klantgerichte activiteiten zijn bijvoorbeeld gekoppeld ter ondersteuning van een naadloze winkelervaring via alle kanalen.

Organisatorische coherentie begint met een betere afstemming van mensen en processen en derhalve met een nauwere samenwerking tussen HR en Finance. Finance-teams bevinden zich in de ideale positie om groei te promoten, omdat ze een uniek inzicht hebben in de onderlinge relaties tussen bedrijfsprocessen en hoe deze bijdragen aan groei. Daarnaast krijgen nieuwe processen of investeringen in technologie alleen voet aan de grond als medewerkers training krijgen om op een nieuwe manier te leren werken en de verandering ook ondersteunen. Juist daar heeft HR een strategische rol te vervullen in samenwerking met Finance.

Deze samenwerking tussen de teams van HR en Finance begint al zijn vruchten af te werpen. Op basis van een EY-rapport kan worden geconcludeerd dat bedrijven die partnerschappen aanmoedigen tussen HR en Finance betere resultaten en groei kunnen melden dan bedrijven waarin teams geheel afzonderlijk opereren.

Voor organisatorische coherentie is natuurlijk ook een sterke basis vereist voor betere afstemming tussen teams. Voordat bedrijven hun transformatie starten, moeten ze de onderstaande checklist doorlopen en controleren of ze wel op de veranderingen zijn voorbereid:

Vraag 1: Wat is de huidige mate van afstemming tussen de afdelingen van mijn bedrijf? 

Als bedrijven nu al inzicht hebben in de afstemming tussen mensen, systemen en data, kunnen ze realistische doelstellingen voor de korte en lange termijn bepalen.

Vraag 2: Wat zijn de belangrijkste samenwerkingsgebieden in de organisatie als geheel?

Gezien de unieke inzichten in bedrijfsvoering en talent is het van cruciaal belang dat de teams van Finance én HR betrokken zijn bij het definiëren van de transformatiestrategie en het aanduiden van mogelijkheden voor grotere coherentie.

Vraag 3: Zijn mijn systemen en processen eenvoudig en intuïtief genoeg om samenwerking soepel te laten verlopen?

Het laatste wat bedrijven willen is processen vertragen. Het uitbannen van complexiteit moet dan ook voor het gehele bedrijf een prioriteit vormen.

Vraag 4: Welke technologieën zijn vereist ter ondersteuning van samenwerking in mijn bedrijf?

Mensen en processen zorgen voor veranderingen, maar het zijn nieuwe technologieën zoals ERP-systemen in de cloud en geavanceerde analytics-systemen die verandering mogelijk maken en bedrijven in staat stellen hun ambities te realiseren.

Als de juiste basis aanwezig is, kunnen organisaties beginnen naar een meer klantgericht model toe te werken dat wordt ontwikkeld met het oog op snelle aanpassing en ontwikkeling, maar waarmee ook kan worden voldaan aan de complexe vereisten die gelden voor bedrijven.

Lees het rapport van MIT Technology Review en Oracle, Finance en HR: Het nieuwe powerpartnership in de cloud voor meer informatie over de manier waarop de teams van HR en Finance baanbrekend werk verrichten voor deze transformatie.

 

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.