X

Waarom het integreren van HR en Finance cruciaal is voor een slimmere recruitment

Michael Ros
Oracle PR Agency

Dee Houchen van Oracle licht toe hoe de Britse overheidsinstantie Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) een nieuwe aanpak kiest voor talent, te beginnen bij een geheel nieuwe aanpak voor medewerkersdata

Het is niet eenvoudig om talent aan te trekken in de openbare sector en nog moeilijker om de beste medewerkers te behouden. Dit is een van de grootste uitdagingen waarvoor het Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) staat, de Britse overheidsinstantie die toezicht houdt op medicijnen en medische apparatuur in het Verenigd Koninkrijk.

Hoe kan een overheidsinstantie zich aantrekkelijk maken voor het beste talent wanneer grote farmaceutische bedrijven als GlaxoSmithKline en Merck het ook op hen hebben gemunt en vaak veel meer kunnen betalen?

Op deze vraag bestond geen eenvoudig antwoord, maar het was wel overduidelijk dat MHRA een nieuwe aanpak moest kiezen voor recruitment. Chief Operating Officer van de instantie Jon Fundrey zei onlangs tijdens een Oracle-evenement: 'Het was zonneklaar dat we enkele nieuwe manieren moesten uitproberen.'

MHRA zette een eerste stap door dure, traditionele methoden van zoeken en adverteren opzij te zetten en juist meer te vertrouwen op LinkedIn, sociale media en aanbevelingen door medewerkers. Hierdoor kwamen recruitmentkosten lager te liggen, terwijl het succespercentage hoger uitkwam.

Maar boven alles zag Fundrey in dat de belangrijkste HR-data die MHRA gebruikte beperkt waren, niet op de toekomst gericht en zeer arbeidsintensief om te produceren. De instantie richtte zich bijvoorbeeld voorheen op het verkorten van de tijd dat een vacature open stond, maar met die aanpak ontstaat het risico dat recruitmentteams overhaaste beslissingen nemen en dus niet per se de beste persoon aannemen. Een geschiktere aanpak vormt onderzoek naar deze data in combinatie met de prestaties van medewerkers en het verloop in het eerste jaar. Deze combinatie biedt HR-teams een completer inzicht in de ideale sollicitant en wat er voor nodig is om deze in te huren en voor de instantie te behouden.

Fundrey is in samenwerking met de directeuren van HR en Finance van plan om een intern center of excellence op te zetten met als doel het ontwikkelen van relevantere talentdata. Hierbij worden de HR- en ERP-systemen van MHRA samengevoegd tot één geïntegreerd cloudplatform. De overdracht van data en kennis tussen HR en Finance is van cruciaal belang voor het ontwikkelen van een breed inzicht in talent en het blootleggen van meer informatieve koppelingen tussen de prestaties van medewerkers en financieel succes.

Dit geïntegreerde inzicht in HR en Finance helpt MHRA tevens bij het verbeteren van de aanpak voor talentplanning. Tijdens de huidige Brexit-onderhandelingen bestaat grote onzekerheid over de regulering van medicijnen in het Verenigd Koninkrijk in de toekomst. De instantie moet zich dan ook voorbereiden op allerlei mogelijke scenario's. De mogelijkheden om gebruik te maken van de data van HR en Finance voor het vormgeven en plannen van deze scenario's, zullen een belangrijke rol spelen in een goede voorbereiding.

Hoe meer data een organisatie verzamelt, des te groter het potentieel is om trends aan het licht te brengen die de werkwijze kunnen verbeteren. In het geval van MHRA heeft men een plan ontwikkeld om data te verzamelen via personeelsenquêtes, vanuit de platforms voor ERP en Business Intelligence en uit het recruitmentsysteem, met als doel het blootleggen van verbanden waarmee ze het aantrekken en behouden van talent kunnen verbeteren. 

MHRA gaat zich tevens toeleggen op het ontwikkelen van het waardevolste wervingsinstrument van de organisatie: de bestaande medewerkers. Aanbevelingen vormen een van de effectiefste manieren om nieuwe medewerkers te vinden die ook goed in de cultuur passen. Het is dus logisch dat bedrijven data proberen te configureren die recruitment vanuit de eigen organisatie stimuleren.

Hoewel de koppeling tussen betrokkenheid en retentie van medewerkers of tussen recruitmenttactieken en verloop uitermate relevant is, is deze ook vrijwel niet uit te leggen en weten veel bedrijven niet waar ze het antwoord kunnen vinden. De enige manier om deze relaties te begrijpen, is door de samenstellende delen afzonderlijk te onderzoeken.

Socrates zag bijna 2500 jaar geleden het belang van zelfinzicht in. Als bedrijven een helder beeld hebben van de zaken die van invloed zijn op de beslissing van sollicitanten om hun bedrijf te kiezen, hoge prestaties leveren en voortdurend een grote inzet aan de dag leggen, zijn ze goed op weg om de juiste mensen te werven en te houden, ook voor de toekomst op langere termijn.

 

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.