X

Vier manieren waarop IaaS bedrijven transformeert

Michael Ros
Oracle PR Agency

Door Cees Tolboom, Business Development Director Cloud Platform bij Oracle

Bedrijven die niet investeren in IaaS-oplossingen krijgen het moeilijk als ze hun concurrenten willen bijhouden. Dat zegt ruim de helft (59 procent) van de respondenten die meewerkten aan een eerder uitgevoerd Oracle-onderzoek. IaaS-gebruikers noemen vier redenen waarom zij denken concurrentievoordeel te ervaren door IaaS.

1.IaaS plaveit de weg naar innovatie

Twee derde (66 procent) van de bedrijven die al IaaS gebruikt, zegt dat deze aanpak het gemakkelijker maakt om te innoveren. Een bedrijf kan bijvoorbeeld bij de behoefte aan een nieuwe tool heel eenvoudig en tegen lage kosten een virtuele omgeving creëren en de tool binnen enkele dagen demonstreren en vervolgens aanbieden aan gebruikers. Deze flexibiliteit ondersteunt een bedrijfscultuur waar innovatie en trial en error gemeengoed zijn. Het helpt bedrijven tools te ontwikkelen, waarmee medewerkers hun werk beter kunnen uitvoeren. Falkonry, een bedrijf dat actief is op het gebied van artificial intelligence, nam een IaaS-oplossing in gebruik om data en gedragspatronen van epilepsiepatiënten te analyseren, zodat aanvallen te voorspellen waren en betere interventie mogelijk was.

2.Meer flexibiliteit op het gebied van schaal

Bedrijven die snel op en af moeten kunnen schalen, om zo nieuwe kansen te benutten, profiteren ook van IaaS. Want met deze platforms hoeven zij bij snelle opschaling niet zelf te investeren in extra hardware en software. Zodra zij extra capaciteit nodig hebben, kan een IaaS-leverancier daarvoor zorgen.

3.De ‘need for speed’

In sterk competitieve branches is snelheid cruciaal. Bedrijven stappen over op IaaS om die snelheid mogelijk te maken. Zo gebruikt de Engelse start-up Yellow Dog een public-cloudinfrastructuuur, waarmee het creatieve bedrijven in staat stelt complexe 3D-renderings te maken van hun producties. Door te kiezen voor IaaS wist het bedrijf zijn verwerkingsoutput te verdubbelen, waardoor klanten sneller en efficiënter kunnen werken. Ook de uitrol van nieuwe producten, applicaties en diensten is sneller uit te voeren, zodat bedrijven sneller in kunnen spelen op nieuwe marktkansen.

4.Reduceren van complexiteit

Door de kerninfrastructuur te outsourcen, maken bedrijven middelen vrij die anders gebruikt zouden worden voor onderhoud en beheer. Het reduceren van complexiteit door IaaS heeft meer dan de helft (57 procent) van de adopters in staat gesteld om de onderhoudskosten van IT significant terug te dringen.

Maar liefst 90% van de bedrijven ziet in de komende drie jaar een grote rol voor IaaS weggelegd binnen de eigen onderneming. Logisch, als we kijken naar bovenstaande vier zakelijke voordelen van IaaS. Waar het uiteindelijk om gaat, is de erkenning dat de stap van een on-premise-infrastructuur naar een servicemodel leidt tot meer focus op een maximale inzet van tijd en middelen en ervoor zorgt dat een organisatie zich geen zorgen meer hoeft te maken over de infrastructuur.

 

 

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.