X

Succesvol innoveren vereist een structurele aanpak

Michael Ros
Oracle PR Agency

Geschreven door: Robert-Jan van Espelo, Director of Business Innovation EMEA bij Oracle

Bij veel bedrijven staat innovatie hoog op de agenda. Tegelijkertijd hebben ze moeite om van innovatie een succes te maken. Onderzoek laat zien dat van elke honderd ideeën uiteindelijk slechts drie de markt halen. Er is dus veel verspilling van tijd, geld en andere middelen. Reden voor Oracle om binnen zijn innovatieafdeling Oracle Next een methodiek te ontwikkelen die ervoor zorgt dat meer ideeën worden uitgewerkt tot concrete oplossingen en innovatie niet blijft hangen in mooie voornemens. 

Vijf fasen

De methodiek bestaat uit vijf fasen en begint met de probleemstelling. We noemen deze fase Frame. In deze fase gaat het om het definiëren van het concrete probleem. Zo is het onder meer nodig om heel kritisch te bepalen welke waarde de innovatie de organisatie gaat opleveren. Met andere woorden: is de beoogde innovatie voldoende bedrijfskritisch om een zichtbare en duurzame bijdrage te leveren aan de organisatiedoelen?

Fase twee – Ideate -  is de fase waarin een team begint met brainstomen over ideeën in de breedte. Als het team het idee heeft dat alle ideeën genoemd zijn, vindt een selectie plaats op basis van onder meer waarde, snelheid waarmee het uitgevoerd kan worden en kosten.  Zo wordt een groot aantal mogelijke ideeën teruggebracht naar één of enkele die veel potentie hebben.

De volgende fase is Share: het team werkt aan het bouwen van een low-fidelity prototype (clickable demo) dat vervolgens in fase vier getest kan worden. In deze Test fase moet een organisatie ook in kaart brengen wat er technisch/organisatorisch nodig is als de tests positief uitpakken. Vervolgens wordt het high-fidelity prototype gebouwd waar echte cloud applicaties met echte data en interacties laten zien dat het gewenste idee ook praktisch uitvoerbaar is.

De laatste fase is Scale: de innovatie is getest en levert het gewenste resultaat op. Deze kan nu op schaal binnen de organisatie uitgerold worden.

Strak organiseren

Twee belangrijke randvoorwaarden voor succesvol innoveren zijn het realistisch formuleren van ambities en het proces goed ondersteunen. Veel innovatieprojecten bloeden dood omdat ze te groot worden opgezet. Het is beter om meer kleine, goed afgeronde projecten te doen en zo concrete problemen aan te pakken. Bij Oracle helpen we klanten op basis van co-creatie en hanteren we voor elke fase strikte perioden. Uitgangspunt is dat er binnen tien weken concreet succes geboekt moet zijn. De ervaring leert dat langer werken aan een innovatie de kans op succes sterk verkleint. Verder houden we grip op het proces door agile te werken met de scrum-methodiek. Vanuit de organisatie is een belangrijk uitgangspunt dat het bedrijf een cultuur van experimenteren omarmt. Daarbij moet het mogelijk zijn om fouten te maken. Want wie nooit faalt, zal ook nooit scoren.

Meer weten over innovatie? Bekijk dan wat Innovation Management voor u kan doen!

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.