X

Hoe zorgen Finance & Operations ervoor dat jouw organisatie de toekomst een stap voor is?

Julien Harbers
External Communications

Je zag de toekomst waarschijnlijk al wat langer dichterbij komen, maar nu is het dan echt zover. Diverse technologieën die een tijdje geleden alleen nog maar buzzwoorden waren, zijn nu onmisbaar. Technologieën zoals Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), machine learning (ML) en blockchain zijn aan de orde van de dag. Kortom, de future is now!   

Bij deze nieuwe realiteit horen ook de hoge verwachtingen van klanten. Verwachtingen die grote impact op de business hebben. Klanten vinden het heel normaal dat bestellingen dezelfde of de volgende dag geleverd worden; uiteraard zonder fouten. Sterker nog: in plaats van services of producten te kopen, schrijven ze zich in voor updates van nieuwe services of producten. En terwijl investeerders verwachten dat bedrijven de vraag naar producten en diensten zo exact mogelijk voorspellen, eisen toezichthoudende instanties dat alle onderdelen naar de bron te herleiden zijn. Kun jij aan al deze verwachtingen voldoen? 

De best presterende bedrijven zijn inmiddels klaar voor deze 'future-is-now' realiteit. Veranderingen uitstellen is niet langer een optie; transformatie is een vereiste voor zakelijk succes en het voortbestaan van organisaties.

Nieuwe financiële modellen
Een probleem bij het in de pas lopen met de toekomst is dat bedrijven vaak werken met verouderde IT-systemen die de noodzakelijke veranderingen niet ondersteunen. Bijvoorbeeld als het gaat om businessmodellen. Daarnaast zijn de meeste on-premise accounting systemen er niet op ingericht om in te spelen op de nieuwe 'product-as-a-service' modellen. Deze modellen moeten klaar zijn om in deze nieuwe omgeving omzet te definiëren. 

De cloud neemt dit obstakel weg. Oracle heeft bijvoorbeeld een subscription-management tool toegevoegd aan ERP Cloud om bedrijven te helpen 'product-as-a-service' te verkopen. Dit soort nieuwe cloudtechnologieën helpt organisaties bijvoorbeeld ook succesvol en vlot fusies en overnames uit te voeren doordat de consolidatie- en het onboarding proces veel soepeler verlopen. 

Voorspellen van de toekomst
Ik illustreer een en ander aan de hand van een ander voorbeeld. Tot voor kort was de onderhoud van een fabrieksvloer of een andere asset een reactieve, tijdsgebonden, ingeplande activiteit. Als er in de tussentijd iets kapot ging, dan was dit voor veel bedrijven een groot en kostbaar probleem. Maar met slimme technologie kunnen bedrijven tools als machine learning inzetten om te voorspellen wanneer assets onderhoud en reparaties nodig hebben, juist voordat er iets kapot gaat. 

Up-to-date technologieën leveren veel toegevoegde waarde aan organisaties én de mensen die er werken. De doelstelling is daarbij niet om headcount te verminderen, maar om werknemers meer werk te laten doen met échte toegevoegde waarde. In plaats van het uitvoeren van transacties, kunnen ze door de inzet van nieuwe technologie focussen op het analyseren van data en trends die helpen bij het maken van betere beslissingen. 

Ook business planning gaat beter in de cloud. Dit komt voornamelijk doordat cloud oplossingen binnen één platform business planning, sales, supply chain en operationele planning integreren. Oracle’s unified data model bijvoorbeeld, voegt core operationele data met productinfo, machine data en data van derden samen. Wanneer je al deze data en intelligence samenvoegt in je supply chain planningsproces, kun je vraag en aanbod met grote precisie matchen. Daarmee heb je een groot concurrentievoordeel in handen.

Met geïntegreerde tools klaar voor het nu
Oracle is niet de enige partij die actief is met AI, ML en IoT. Het verschil  met andere partijen is echter dat Oracle krachtige apps bouwt met beproefde technologie. Een van Oracle’s financial management oplossingen bijvoorbeeld, is voorzien van een machine learning tool die ervoor zorgt dat bedrijven financiële fraude en onregelmatigheden sneller kunnen identificeren en zo compliance kunnen verbeteren.

Een ander voorbeeld is onze blockchain app op die 'out-of-the-box' gebruikt kan worden om het supply netwerk te managen. Dit helpt bedrijven bij het tracken en tracen van goederen in de supply chain. Hierdoor neemt het vertrouwen en transparantie bij alle partijen alleen maar toe.  

In de nabije toekomst zullen Finance en Operations nauwer samenwerken om hun organisatie te helpen slimmer om te gaan met voorraden, betere kostprijzen te bepalen en product-as-a-service business modellen te ontwikkelen of winstgevender te maken. Want hoewel winst nog steeds de belangrijkste factor van zakelijk succes is, moeten bedrijven om succesvol te blijven de toekomst een paar stappen voor zijn. Zijn jullie daar klaar voor?

Dit artikel is geschreven door Jeff Stiles, Vice President, SCM Product Marketing.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.