X

Hoe HR en de CFO samen aan een veerkrachtige organisatie kunnen werken

Julien Harbers
External Communications

In crisistijden zijn talentvolle medewerkers de motor van de business. Tegelijkertijd zijn ze ook de grootste kostenpost. Het feit dat veel organisaties cashflow problemen hebben, maakt het noodzakelijk om personeelskosten onder de loep te nemen, maar dat betekent niet per se dat winst belangrijker is dan mensen. Op dit punt moeten de CFO en het HR-team meer dan ooit tevoren overleggen en samenwerken. Het is belangrijk dat de CFO een betrouwbare partner is voor HR – niet in de laatste plaats omdat 62% van de CFO's zegt dat veranderingen in de werkgelegenheid en personeelsvoorzieningen de moeilijkste beslissingen zijn die ze momenteel nemen. De CFO en HR-afdeling moeten samen skills en resources evalueren, tijdelijk en langdurig personeelsverlies tot een minimum beperken en voor hun mensen zorgen. Dit alles resulteert in een veerkrachtig bedrijf.

Culturele cohesie
Om het bovenstaande te bewerkstelligen, is in veel gevallen een cultuuromslag nodig in het virtuele kantoor. CFO’s moeten zich beschikbaar stellen aan HR-teams zodat ze samen een overkoepelende visie kunnen geven op de gezondheid van de organisatie. En het is belangrijk dat ze begrijpen dat  beslissingen waarbij mensen betrokken zijn, de meest gevoelige zijn om te nemen. Deze lastige besluiten kunnen alleen samen met HR genomen worden, onderbouwd door relevante data. 

Bij elke verandering moet rekening worden gehouden met de strategische planning op lange termijn, ook als het een verandering betreft waarop onmiddellijke actie nodig is. Maar het kan lastig zijn om vooruit te kijken en prioriteiten te stellen in tijden van onzekerheid. Daarom is het belangrijk dat de CFO en het HR-team samenwerken en terug kunnen vallen op data: om te begrijpen waar behoefte aan is, om slimme manieren te vinden om personeel te herplaatsen, om mensen de training te geven om impact te maken en om harde beslissingen te nemen over verlof of het verminderen van het aantal arbeidsuren. En dat alles zonder empathie uit het oog te verliezen. 

Wanneer een organisatie gedreven is door data, ziet men de juiste soort verandering op de korte en lange termijn. Inlevingsvermogen zorgt ervoor dat uw medewerkers de prioriteit van de organisatie blijven. Samen zorgt dit voor een cultuur waarbij integriteit centraal staat.

Neem personeel mee in de transitie
Tijdens de ‘intelligente lockdown’ hebben veel bedrijven veranderingen in klantbehoeften en koopgedrag ondervonden, wat om compleet andere prioriteiten vraagt. Degenen die ervoor kozen om de uitdagingen frontaal aan te pakken, vinden hun prioriteiten opnieuw uit. Maar in dit soort transities moeten mensen wel meegenomen worden. Iedere verandering heeft immers direct impact op het personeel. In samenwerking met HR kan personeelsmodellering het personeelsbestand koppelen aan nieuwe financiële plannen. Hierbij moet data uit de hele organisatie worden meegenomen, om behoeften samen te brengen met skills en budget. 

De CFO zal moeten evalueren op welke gebieden over een langere termijn veranderingen zullen plaatsvinden: of het nu gaat om desinvesteringen op bepaalde gebieden, welke afdelingen nieuwe investeringen nodig hebben of hoe bepaalde functies volledig opnieuw moeten worden vormgegeven. Dit is geen gemakkelijke taak, en de CFO kan dit niet alleen. 

Het belang van verandering
Het hier en nu is belangrijk, maar daarnaast moeten de CFO en het HR-team plannen maken voor de toekomst. Een belangrijke hindernis hierbij is de culturele en financiële implicatie van de (gedeeltelijke) terugkeer naar kantoor – of niet. 

Om deze beslissing te maken en de nodige wijzigingen door te voeren, moeten bedrijven bedenken of ze het juiste talent hebben om een remote organisatie te worden en of er de juiste systemen zijn om dit te ondersteunen. Hiervoor hebben de CFO en HR toegang nodig tot toekomstgerichte inzichten in de trends van het personeelsbestand met behulp van voorspellende data. Dit niveau van inzicht zal de cultuurverandering stimuleren, medewerkers helpen zich aan te passen en helpen bij het vormgeven van de toekomst.  

Automatisering staat hierbij centraal; het zal de CFO en de CHRO in staat stellen om snel door enorme hoeveelheden data te gaan en slimme, geïnformeerde beslissingen te nemen. 

Constante communicatie, sterke data en een scherpe focus op wat komen gaat, zullen ervoor zorgen dat veranderingen bijdragen aan een betere toekomst. Veel CFO’s zullen voor moeilijke beslissingen staan over hun mensen – maar dit zal nog veel moeilijker zijn zonder HR aan hun zijde. Als de CFO en HR samenwerken zal dit niet alleen leiden tot betere beslissingen nu; het is eveneens de sleutel tot een veerkrachtig personeelsbestand voor de komende jaren.

Dit artikel verscheen in het kader van 'Business as unusual': een serie blogs over de digitalisering van het Finance vak in snel veranderende tijden en verschijnt ook op CFO.nl.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.