X

Het wordt tijd om serieus te kijken naar social in HCM

Zolang social recruiting alleen maar een buzzword blijft, missen werkgevers kansen

Door Henry Barenholz, Senior Director HCM Leader Benelux & Nordics

Social recruiting is de laatste jaren een van de meest besproken ontwikkelingen binnen human capital management. Het gevaar dreigt dat er weliswaar veel over wordt gepraat, maar dat er maar weinig bedrijven zijn, die social recruiting daadwerkelijk implementeren. Daardoor missen zij kansen bij het vinden van het beste talent en bij het bouwen aan een effectief wervingsbeleid.

Het probleem is dat er onduidelijkheid bestaat over wat social recruiting precies is. Veel organisaties denken dat zij al aan deze vorm van werving doen. Zij plaatsen vacatures online en zijn zeer actief op Twitter. Wat zij vergeten, is dat social recruiting een transformatieproces vereist dat de traditionele recruitment-praktijk drastisch verandert.

Een social recruitment-platform heeft in mijn optiek vier kenmerken.

1) Volume – het plaatsen van een vacature op internet of het versturen van een tweet is geen social recruiting. Het vereist grote aantallen posts en dat via verschillende kanalen, zodat er awareness ontstaat.

2) Bekendheid – social recruitment is een sociale activiteit. Je moet bouwen aan een robuust netwerk dat de netwerken van bestaande en voormalige medewerkers verbindt. Dat is de basis van social recruiting en een belangrijke succesfactor.

3) Transparante beloningen – medewerkers zijn alleen bereid hun eigen netwerken beschikbaar te stellen voor social recruitment als dat voor hen een duidelijk en transparant voordeel oplevert. Zorg ervoor dat medewerkers steeds beloond worden voor de kandidaten die ze aandragen.

4) Automatisering – een belangrijk kenmerk van een social recruitment-platform is de mogelijkheid om eenvoudige taken te automatiseren, zodat HR-teams hun tijd kunnen besteden aan de meer complexe taken.

Het alleen maar plaatsen van vacatures op sociale platforms is dus niet voldoende. Bij social recruitment gaat het om de conversatie tussen de kandidaat en de eigen mensen. Het belangrijkste doel is om de kandidaat te behandelen als mens, met alle complexiteit die dat nu eenmaal met zich meebrengt.

@HenryBarenholz

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.