X

Het opvallendste nieuws volgens Sandor Nieuwenhuijs

Ria Lagerweij
Head of Corporate Communications Benelux

De gegevens
komen uit een onderzoek
van Motivaction in opdracht van NRC Carrière onder ruim
vijfhonderd hoogopgeleide Nederlandse IT-professionals. Ik vind het opvallend
dat maar een op de vijf respondenten spreekt van een hype. We hebben in het
verleden vaak gezien dat trends in de IT snel werden afgedaan als hypes ‘die
toch niks werden’. 45 procent van de ondervraagden in dit onderzoek denkt juist
dat het Internet of Things al lang niet meer als hype gezien kan worden. Dat
vind ik goed nieuws, door iets nieuws in een vroeg stadium af te doen als hype,
loop je het risico de boot te missen.

Overigens heb ik moeite met de terminologie ‘Internet of Things’. Dit
suggereert dat er ook een Internet of People is. Maar het is juist andersom. Er
zijn mensen – en nu dus ook steeds meer levenloze dingen – die gebruikmaken van
het internet. Het is eerder People – or Things – on the Internet. Maar dat
terzijde.

Werk
Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee derde van de respondenten van
mening is dat hun werkzaamheden er in de toekomst anders uit zullen zien door
de komst van het Internet of Things. De meeste ICT’ers denken dat de
ontwikkelingen vooral eisen stellen aan de privacy en security, wat om andere
kennis en vaardigheden vraagt. Dat zal zeker zo zijn, maar wat minstens zo
belangrijk zal zijn, is beschikbaarheid van de systemen en de infrastructuur.
Vraag is onder meer of het internet zoals we dat nu kennen, wel geschikt is om
al die miljarden apparaten te ondersteunen. De oorspronkelijke technologie is
in ieder geval niet ontwikkeld met het oog op die enorme aantallen. Enkele jaren
geleden was het dreigende tekort aan IP-nummers het gesprek van de dag en IPv6
de universele oplossing. Op dit moment is die discussie weliswaar verstomd,
maar capaciteit zal vroeg of laat een issue worden.

Creativiteit
De respondenten zien ook nieuwe kansen voor de ICT-sector. Het Internet of
Things zou innovaties stimuleren en kansen bieden om nieuwe producten en
diensten te ontwikkelen. Ook dat zal zeker zo zijn, maar het zal niet zomaar
komen aanwaaien. Nieuwe trends vragen om innovatieve toepassingen, de
zogenaamde ‘killer-apps’. We zullen als Nederlandse of Europese ICT-sector
moeten nadenken en zelf met veel creatieve ideeën moeten komen voor wat betreft
toepassingen van het Internet of Things. Die creativiteit is er trouwens in
Nederland volop – kijk alleen al naar de gaming-industrie, die weliswaar jong
is en groeistuipen heeft, maar waar heel veel creativiteit te vinden is.

Deze column is gepubliceerd op AutomatiseringGids.nl
op 12 september 2014.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.