X

Goodbye ‘lean’: hoe de CFO kan helpen de supply chain te verbeteren

Julien Harbers
External Communications

Veel supply chains zijn in de huidige crisis gestagneerd en sommigen zullen nooit meer opstarten.  De C-Suite kan leren van deze situatie en ervoor zorgen dat de supply chain van de toekomst veel veerkrachtiger en wendbaarder is en makkelijker aan te passen is aan veranderingen.

CFO’s zullen een heroverweging moet maken van de manier waarop zij de supply chain in de toekomst zien. Al jaren, zo niet decennia, is de focus op de supply chain zo 'lean' mogelijk te maken. Deze aanpak leek goed te werken – tot de coronacrisis liet zien hoe kwetsbaar de moderne supply chain is. 

Versterken van de supply chain
De eerste stap naar de supply chain van de toekomst is het samenwerken met supply chain managers, om inzicht te verkrijgen in de staat van de huidige supply chain. Dan komen er vragen aan de orde als: wordt er al jaren gewerkt met oude systemen of is er al een start gemaakt met een digitaal transformatieproces? En welke kwetsbaarheden zijn in de afgelopen maanden aan het licht gekomen? Met deze inzichten kunnen CFO’s beter inschatten waar kwetsbaarheden liggen en welke veranderingen nodig zijn. Hoewel CFO’s zich momenteel vooral focussen op cashflow en kostenbesparing om de financiële stabiliteit te waarborgen, zouden ze aanvullend moeten kijken naar het versterken van de supply chain. Investeringen in de supply chain zullen dit mogelijk maken. 

Toenemende zichtbaarheid
Een van de fundamentele problemen die waarschijnlijk aan het licht komt, is het gebrek aan transparantie van de supply chain. Dit betekent niet alleen zichtbaarheid van waar de producten zich bevinden, maar ook zichtbaarheid van partners en belanghebbenden die van belang zijn voor de supply chain. Veel lean supply chains hadden de afgelopen tijd simpelweg onvoldoende zicht op hun activiteiten om nieuwe, kritieke issues op te sporen en zich daaraan aan te passen.  

De CFO kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de transparantie van de supply chain. Hierbij is business intelligence key. Dit maakt details zichtbaar die het verschil maken. Voorraden en de vraag naar producten kunnen ieder uur veranderen en bottlenecks en onderhoudsissues kunnen de productie stagneren. Het vermogen om snel inzicht te krijgen in deze veranderende scenario’s en hierop te reageren, maakt het cruciale verschil voor supply chain managers. 

Het is ongetwijfeld een lange termijn-project om de technologieën die hiervoor nodig zijn geïmplementeerd te krijgen. Op dit moment is het belangrijk dat CFO's nauw samenwerken met supply chain managers om de veranderingen die er het meest toe doen, te identificeren en prioriteiten te stellen. Voor bedrijven die met een oude infrastructuur werken, kan het belangrijk zijn om eerst met de juiste IT-systemen aan de slag te gaan, voordat elementen zoals IoT toegevoegd worden die de transparantie van de supply chain verbeteren. Voor degenen die verder gaan met digitale transformatie, kan de integratie van AI en blockchain helpen om de zichtbaarheid van partners en leveranciers te verbeteren. 

Supply chain klaar voor de toekomst
De supply chain moet veranderen. De meeste CFO’s zijn zich hiervan bewust: 89 procent denkt dat het versterken en diverser maken van de supply chain belangrijk is voor de lange termijn. Om ervoor te zorgen dat deze transformatie succesvol gaat zijn, is de rol van de CFO van cruciaal belang. Deze moet de leiding nemen, weg van 'lean' te midden van kostenbesparingen, en in plaats daarvan slimme investeringen doen die veerkracht creëren. Hoe eerder deze verschuiving plaatsvindt, hoe beter het bedrijf het zal doen. 

Dit artikel is onderdeel van 'Business as unusual': een serie blogs over de digitalisering van het Finance vak in snel veranderende tijden en verscheen ook op CFO.nl.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.