X

Geef de kracht van Analytics aan Finance

Julien Harbers
External Communications

Niemand wordt enthousiast van het verzamelen en uitzoeken van data. De meeste mensen willen gewoon antwoorden op hun vragen. Om die reden heeft Oracle een nieuwe aanpak van Analytics voor Finance-professionals geïntroduceerd waarmee ze over tools beschikken die het makkelijker maken om geïnformeerd te blijven over de belangrijkste financiële data. Zo kunnen alerts ingesteld worden voor de meest relevante KPI’s en wordt data geanalyseerd met visualisaties en toelichtingen. Deze informatie kan weer makkelijk met collega’s gedeeld worden via apps zoals Slack of WhatsApp. 

“Analytics moet nog meer onderdeel worden van ons dagelijkse werk”, zei T.K. Anand, Senior Vice President Analytics van Oracle tijdens de afgelopen editie van Oracle OpenWorld. “Het is ons doel om gegevens naar de gebruiker toe te laten komen, in plaats van dat deze ernaar op zoek moet.”

Oracle Analytics Fusion ERP helpt Finance-managers en hun teams een breed gamma aan data te monitoren, de voortgang ten opzichte van doelen te meten en inzicht te krijgen in diverse scenario’s. Een CFO van een bedrijf dat gericht is op omzetgroei, kan bijvoorbeeld KPI’s instellen die zijn gerelateerd aan OPEX, CAPEX en de payroll-to-revenue ratio, om te tracken hoe bepaalde acties de bedrijfsresultaten beïnvloeden. De CFO kan tevens alerts instellen om te worden gewaarschuwd wanneer er overschrijdingen zijn. Verder is het mogelijk te onderzoeken op welke manieren verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld het uitstellen van niet-kritische uitgaven. Vervolgens kan de CFO Slack gebruiken om de CIO te vragen wat de gevolgen zijn van het uitstellen van een specifiek IT-project en hier datavisualisaties aan toevoegen.  

De CFO hoeft ook IT niet meer te bellen om deze analyse te maken; de data van de organisatie is namelijk rechtstreeks geladen in een Oracle Autonomous Data Warehouse. Met Oracle Analytics voor Fusion ERP hoeft IT niet langer databases te ontwerpen of te tunen, datamodellen te ontwerpen of ETL's uit te voeren, zegt Anand.

Een datagedreven organisatie
Aangezien CFO's en hun teams een steeds strategischere rol spelen, zijn zij vaak degenen die investeringen in digitale technologie stimuleren en pleiten voor nieuwe bedrijfsmodellen, zoals de overstap naar een abonnementsmodel, zei Ash Bajpai, senior directeur productbeheer voor ERP bij Oracle, tijdens een presentatie op dezelfde conferentie in San Francisco.

“Finance is een van de grootste voorstanders van datagedreven organisaties. Maar veel bedrijven worstelen met wat datagedreven écht inhoudt. Het betekent vaak de transitie van een organisatie die van spreadsheets afhankelijk is, data verzamelt en rapporteert, naar een bedrijf dat data kan gebruiken om bedrijfsbrede strategische beslissingen te nemen – bijvoorbeeld het wijzigen van de marketing- en verkoopstrategieën in een specifieke regio, gebaseerd op aanbod- en afnameprognoses.” 

Dit complexe proces brengt grote veranderingen met zich mee op het gebied van processen binnen teams, databeheer, toegang tot data en de besluitvormingscultuur. Om de transitie naar een datagedreven organisatie te maken is toegang tot de juiste data nodig en de mogelijkheid om analyses uit te voeren – en daarbij komt Oracle Analytics voor Fusion ERP van pas.

"Als een organisatie inzichten wil op procesniveau, zoals procure-to-pay of quote-to-cash, dan vereist dat inzicht in verschillende gegevensbronnen," aldus Bajpai. “En als er data-inzichten nodig zijn waarmee bedrijfsresultaten beïnvloed kunnen worden, dan zijn daarvoor gegevens uit vele bronnen voor nodig, waaronder externe data en data van derden. Oracle Analytics voor Fusion ERP helpt met deze geavanceerde niveaus van analyse.” 

Oracle Analytics voor Fusion ERP kan snel worden geïmplementeerd en het bevat best-practice KPI’s op basis van Machine Learning en biedt zodoende voorspellende inzichten. De oplossing stelt gebruikers verder in staat de bedrijfsprestaties te controleren aan de hand van de door hen ingestelde metrics en snel op detailniveau inzichten te krijgen. Ook biedt het snel inzicht in trends en KPI’s zodat beslissingen snel genomen kunnen worden. Verder kunnen KPI-visualisaties ook gepersonaliseerd worden en er kunnen specifieke drempels ingesteld worden, waardoor een waarschuwing gegeven wordt als bijvoorbeeld wordt voorspeld dat de performance onder een bepaald niveau komt. Vervolgens kan er een ad-hoc analyse uitgevoerd worden met een eenvoudige drag-and-drop functionaliteit, waarna de waarnemingen en bevindingen gemakkelijk gecommuniceerd worden met collega’s middels bekende ingebouwde messaging-apps.

Op de achtergrond leert het Machine Learning-algoritme van de applicatie voortdurend hoe een gebruiker met het systeem omgaat, zodat het data verder kan personaliseren en processen kan stroomlijnen. 

Oracle Analytics voor Fusion ERP is de eerste applicatie in een serie van Analytics cloud applicaties die Oracle lanceert om bedrijven te helpen data te gebruiken bij het maken van strategische en dagelijkse beslissingen. In de toekomst zal Oracle ook Analytics cloud applicaties releasen voor integratie met human capital management (HCM), customer experience (CX) en supply chain management (SCM).

“Volgens ons zal elk onderdeel van de productie en consumptie van data-inzichten nog verder ontwikkeld worden door Artificial Intelligence”, zegt Anand. “De menselijke factor bij het genereren van inzichten zal drastisch verminderen en dat maakt data en analytics toegankelijker voor organisaties. En dat brengt ons dichter bij het einddoel waarbij iedere werknemer data gebruikt om de organisatie vooruit te helpen.”

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.