X

De sleutel tot groei ligt bij de CFO

Ria Lagerweij
Head of Corporate Communications Benelux

"De
CFO's die 'disruptive' technologieën in een veranderende markt, zoals big data,
cloud-computing, mobiel en social media, omarmen, beschikken over de sleutel om
hierop hun strategie aan te passen en zo een transformatie in gang weten te
zetten." 
De
afgelopen jaren vond een aanzienlijke verandering plaats in de traditionele rol
van Chief Financial Officer (CFO). Zijn expertise op het gebied van
kostenbeheersing en operationele efficiëntie waren essentieel voor het
voortbestaan van een organisatie in moeilijke economische tijden. De CFO's die
met succes tussen de uitdagingen door laveerden, hebben enorm bijgedragen aan
zijn groeiende status van financieel adviseur naar bedrijfsstrateeg en
verandermanager.

Nu
bedrijven hard werken aan hun herstel na de crisis, wordt de CFO gevraagd zich
nog een keer te bij te scholen. Door zijn grotere status moet de CFO
veranderingen als gevolg van snelle technologische veranderingen, opkomende
markten, overheidsingrijpen, mondige consumenten en werknemers managen.
Tegelijkertijd wordt van hem verwacht dat hij businessmodellen, producten en
diensten die leiden tot een duurzame, winstgevende groei selecteert en erin
investeert. Dat is een behoorlijke uitdaging. Maar wel een waarvan we zeker
weten dat de CFO het in zich heeft , op al deze gebieden de nodige knowhow te
vergaren.

De
CFO's die 'disruptive' technologieën in een veranderende markt, zoals big data,
cloud-computing, mobiel en social media, omarmen, beschikken over de sleutel om
hierop hun strategie aan te passen en zo een transformatie in gang weten te
zetten. Tegenwoordig verwacht de consument interactie met een merk op het
moment en de plaats die hij kiest. Dit kan via een grote verscheidenheid aan
locaties. Fysiek, bijvoorbeeld in de winkel, online of via de telefoon. Dit is
een uitdaging, en tegelijkertijd een ongekende kans.

Interactie
Hoe
meer interactie met klanten, hoe meer klantgegevens voor het bedrijf. Als
bedrijven die data goed gebruiken, zijn ze in staat om nog beter diensten op
maat te bieden die de omzet verhogen. Het is goed om te zien dat de meeste
CFO's dit al erkennen; driekwart van de CFO's zien in toegang tot informatie
een manier om de flexibiliteit van de organisatie te verbeteren. Dit staat in
het recente onderzoek van Oracle en Accenture: "
De
CFO als katalysator voor verandering
". Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook
dat 57 procent van de CFO's denkt dat investeringen in big data en analytics
belangrijk zijn om concurrentievoordeel te behalen.

Opkomende
technologieën, zoals cloud computing, zijn ook belangrijk voor CFO's die hun
traditionele kostenbeheersingsrol weer oppakken. Cloud computing biedt CFO's de
mogelijkheid om extra te sturen op efficiëntie omdat investeringen vooraf in
hardware- en softwarelicenties niet meer nodig zijn. Daarnaast minimaliseert
cloud computing de risico's die gepaard gaat met investeringen in nieuwe
technologieën. En niet onbelangrijk, cloud-computing maakt kapitaal vrij dat
CFO's elders kunnen inzetten.

Hechter
CFO's
beschouwen meer technologische kennis als een belangrijke manier om hun
vaardigheden aan te scherpen. 82 procent van de CFO's geeft aan dat de
samenwerking met de CIO hechter is geworden de afgelopen drie jaar; ook een
bewijs voor het groeiende belang van technologie voor de CFO. Dit betekent niet
meteen dat CFO's over diepgaande technische kennis moeten beschikken in hun
alledaagse werk, maar dat ze knowhow nodig hebben voor het ondersteunen van de
groei-ambities van de organisatie.

Het
is duidelijk dat wanneer een CFO nieuwe en traditionele technologieën blijft
omarmen zijn strategische invloed alleen maar zal toenemen. Gezien hun ervaring
met het managen van verandering en hun unieke inzicht in de bedrijfsprocessen,
is er geen 'c-level manager' beter in staat om het herstel aan te zwengelen.
Door het leiderschap van de CFO te volgen, zijn organisaties in staat om de
muren tussen afdelingen, die te lang een obstakel voor de business hebben gevormd,
te verwijderen. Dit biedt ze de mogelijkheid om nieuwe kansen te identificeren
en beter in te spelen op marktomstandigheden.

Ervaring
Groei
is nog nooit zo belangrijk geweest voor bedrijven als nu. CFO's weten wat er
nodig is om dit te bereiken. Daarom is nu de tijd om gebruik te maken van de
ervaring van de CFO en hem te volgen.


Dit opiniestuk is gepubliceerd op CIO.nl op 3 maart 2015.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.