X

De rol van HR in een technologie-gedreven tijdperk

Michael Ros
Oracle PR Agency

Door Oscar Lausegger, HCM Strategy Director bij Oracle

We leven in een tijdperk waarin misschien wel meer dan ooit de focus ligt op hoe een organisatie zijn medewerkers behandelt. Verhalen over discriminatie op basis van geslacht, gebrek aan diversiteit en seksuele intimidatie staan overal ter wereld op de voorpagina’s van de kranten. De daaropvolgende woede van aandeelhouders en het publiek hebben gezorgd voor een daling van de koersen en aangetaste reputaties.

Als er ooit een tijd was waarin HR-managers actiever betrokken moeten zijn bij het management van het bedrijf, dan is dat nu. De HR-manager is van onschatbare waarde voor een bedrijf en de rol als moraal kompas van de organisatie bestaat tegenwoordig zowel uit het voorkomen van reputatieschade als het stimuleren van medewerkerbetrokkenheid en -productiviteit.

Om dit werk effectief uit te kunnen voeren is het noodzaak dat HR-managers een diepgaand begrip van technologie ontwikkelen; zowel de manier waarop technologie de werkvloer verandert als hoe deze ontwikkeling het karakter van de HR-functie zelf verandert.

Technologie op de werkvloer

Technologie is al grotendeels met ons dagelijks leven verstrengeld, en dat creëert verwachtingen bij medewerkers. Zij verwachten namelijk hetzelfde gemak en dezelfde flexibiliteit van technologie op de werkvloer, als ze in hun privéleven gewend zijn.

In de meeste gevallen kan technologie echter niet aan die verwachtingen voldoen. Wanneer mensen zelf technologie gebruiken die niet kan voldoen aan hun verwachtingen, leidt dit in sommige gevallen tot frustraties. Voor een organisatie is het dus van groot belang dat ze technologie op de werkvloer eens goed onder de loep leggen.

Gezien de concurrentie onder werkgevers is het voor zowel medewerkerbehoud als hun productiviteit belangrijk dat managers naar deze behoefte luisteren. Dit soort technologieën is namelijk van invloed op onze bestaande betrokkenheidsnormen, en speelt een centrale rol in het creëren van een meer open, en minder hiërarchische werkvloer die daarnaast innovatiever is. HR is het kanaal dat ervoor kan zorgen dat deze boodschap managers bereikt en kan daarnaast advies uitgeven over hoe te voldoen aan die technologie-gerelateerde eisen.

Tegelijkertijd zorgt een deel van de moderne technologie die onderdeel wordt van de werkvloer voor stress en onzekerheid onder werknemers. Denk maar eens aan alle veranderingen die artificial intelligence en robotica met zich meebrengen en hoe deze ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de werkvloer en bepaalde functies. Dan wordt het ongetwijfeld duidelijk waarom medewerkers zich zorgen maken. Ze vragen zich af of er nog wel een plekje voor hen is op de toekomstige werkvloer en hoe ze zich op die veranderingen moeten voorbereiden.

Nogmaals: medewerkers (en hun managers) verwachten voor het antwoord terecht te kunnen bij HR. En dat betekent dat diepgaand inzicht nodig is in de implicaties van deze technologie en medewerkers van informatie en ondersteuning moet voorzien.

Technologie als waarde toevoegende tool

Maar ook voor HR is het belangrijk om over de technologie te beschikken die voor de nodige data en inzichten zorgt. Op basis daarvan begrijpen managers beter wat zich onder het personeel afspeelt en hoe ze de productiviteit kunnen verhogen. Een simpel onderbuikgevoel volstaat niet meer – net als andere onderdelen van de organisatie moet HR datagedreven worden.

HR-manager moeten goede relaties opbouwen met mensen die de technologie waar het bedrijf gebruik van maakt kennen, net als met externe experts. Het is belangrijk dat zij gesprekken voeren met hun collega’s in IT en operations, zodat ook de behoeften van HR worden meegenomen in de beslissingen over technologie binnen de organisatie. De skills van de HR-manager veranderen dus, en als ze data niet begrijpen, is er kans dat ze op de verkeerde plek zitten.

Moraal kompas

Naast zijn rol in recruitment, medewerkerbehoud en -betrokkenheid – of misschien wel vanwege die rol – fungeert HR als moraal kompas in de directiekamer.

HR-managers bevinden zich in een positie om de waarheid te kunnen zeggen. Ze zijn zich altijd bewust van ethiek en houden rekening met ethisch gedrag. Dit vergt wederom een diepgaand begrip van de impact van technologie op een bedrijf en zijn mensen; moeilijke vragen stellen over de data die we vastleggen en hoe we er gebruik van maken hoort daar ook bij.

Technologie kan bedrijven helpen om hun productiviteit zeer nauwkeurig te meten en activiteiten tot op de seconde te volgen. Maar dat dat mogelijk is, betekent niet dat het ook wenselijk is. Willen we bijvoorbeeld echt weten hoe lang mensen over hun toiletbezoek doen en die data vervolgens gebruiken om hun productiviteit of toegevoegde waarde aan het bedrijf te meten?

Gezien de belangrijke taak van HR om ervoor te zorgen dat de organisatie efficiënt en effectief draait – en dankzij de tools en data die helpen de juiste beslissingen te nemen – vervullen HR-managers tegenwoordig een van de belangrijkste rollen in het management. En met een diepgaand begrip van data kunnen HR-managers een grote bijdrage leveren aan het creëren en behouden van een productieve en ethische werkplek.

Wilt u meer weten over hoe de rol van de HR-manager eruitziet in het AI-tijdperk? Bezoek op 31 oktober en 1 november onze stand op de Infosecurity, Data & Cloud Expo in de Jaarbeurs. Inschrijven kan via deze link.  

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.