X

Data-scientist. Beroep van de toekomst?

Ria Lagerweij
Head of Corporate Communications Benelux

In de afgelopen twee jaar is zo’n negentig procent van alle wereldwijde opgeslagen data gegenereerd. Met al die data is iets te doen. Als je als bedrijf bijvoorbeeld weet waar, hoe en hoe vaak klanten een app gebruiken, kun je de app optimaliseren en  beter inspelen op de behoefte. Deze big data-trend heeft geleid tot een nieuw beroep dat volgens velen enorme kansen biedt voor de komende periode: de data-scientist.

Net als bij elk ander nieuw en trendy beroep is het bij
een data-scientist goed om op te passen als iemand zich zo noemt. Veel
ontwikkelaars noemden zich in het verleden al snel architect, terwijl ze dat
niet waren. Daarom is een business-analist ook niet meteen een data-scientist.

Wat is een data-scientist dan wel? Om te beginnen weet
hij (of zij) veel van moderne technologieën . Je moet als data-scientist
relevante data kunnen vinden,
extraheren, transporteren, bewerken en visualiseren. Of in ieder geval
begrijpen hoe dat moet en wat de (on)mogelijkheden zijn. Dat betekent dus dat
je kennis moet hebben van bijvoorbeeld NoSQL, Hadoop, Pig, Hyves, Spark en het
hele ecosysteem er omheen. Maar ook van bijvoorbeeld “R”. R is een programmeertaal en een
omgeving voor statistische analyse en grafische presentatie van gegevens. Het
is de open source-versie van S-plus, dat door Bell Labs werd ontwikkeld. Je
kunt R gratis downloaden en gebruiken voor datamanipulatie, -calculatie en
grafische weergave.

In de tweede
plaats kan een data-scientist de data die hij heeft verzameld zo vertalen dat
er waarde uit te halen is voor de organisatie. De belofte van big data – waar
de data-scientist zijn functie aan heeft te danken – is immers dat je uit grote
hoeveelheden data waardevolle verbanden destilleert waarmee je de business
verder helpt. Tot slot mag je van een data-scientist ook verwachten dat hij op
basis van deze inzichten concrete ideeën ontwikkelt voor de organisatie.

Het is
duidelijk dat alleen technische kennis niet voldoende is voor een
data-scientist. Je zult ook moeten beschikken over domeinkennis en veel
creativiteit, nieuwsgierigheid en inventiviteit. Of zoals Steve Jobs zei
tijdens zijn inspirerende begintoespraak op Stanford University in 2005 “Stay
Hungry. Stay Foolish”.

Daarnaast
moeten organisaties ervoor zorgen dat een data-scientist ook voldoende mandaat
binnen de organisatie heeft om zaken voor elkaar te krijgen. Is dat niet het
geval, dan blijven initiatieven hangen en profiteren organisaties niet optimaal
van hun big data. Geef een data-scientist dus de ruimte om iets te doen. Dan
kan hij of zij echt waarde creëren uit data.

Deze blogpost is gepubliceerd op Executive People, op 11 mei 2015.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.