X

Blockchain helpt je bij licentiebeheer

Julien Harbers
External Communications

De volledige potentie van blockchain is nog niet helder, maar je kunt al wel beginnenGrote bedrijven maken gebruik van veel verschillende soorten software van verschillende leveranciers. Deze applicaties worden door vaak door meerdere afdelingen in het bedrijf gebruikt, en dus wordt het beheer onoverzichtelijk. Blockchain kan hier uitkomst bieden.

De uitdaging voor IT-managers, software asset managers en de afdeling inkoop is om het overzicht te houden over het gebruik van alle licenties: wat wordt gebruikt door wie en waar in het bedrijf? Het benodigde aantal licenties moet aanwezig zijn en tegelijk moet het IT-budget niet verspild wordt aan ongebruikte licenties. In deze case study kijken we of of blockchain technologie een oplossing kan bieden voor deze problematiek. 

De waarde van blockchain
De meeste toepassingen van blockchain zijn gericht op financiële dienstverlening en op supply chain. Toch kan blockchain zoveel meer waarde brengen dan alleen crypto valuta, financiën of de supply chain. Zoals Lansiti & Lakhani in Harvard Business Review stelt, is blockchain geen ontwrichtende technologie, maar een fundamentele technologie, die mogelijk nieuwe fundamenten kan leggen voor onze huidige economische en sociale systemen. Het zal een paar jaar duren voordat de waarde van blockchain volledig is ontsloten en we alle manieren begrijpen waarop het kan worden toegepast.

De meeste bedrijven zullen zich nog niet realiseren dat bepaalde uitdagingen kunnen worden aangepakt door blockchain te gebruiken, en ze zijn zich ook niet bewust van de brede reikwijdte van blockchain.

Teruggaan naar het basisprincipe van blockchain kan helpen om te zien waar blockchain waarde kan brengen. Blockchain is in feite een grootboeksysteem dat alle bilaterale transacties tussen betrokken partijen bijhoudt. Blockchain kan worden toegepast voor elke transactie die u wilt opnemen in een bestand of grootboek waarbij verschillende partijen zijn betrokken, van ziekenhuisrecords en valuta-uitwisseling tot softwarelicenties

Licentiebeheer via blockchain
Onlangs hebben wij blockchain-technologie geïmplementeerd bij een groot bedrijf om te helpen het licentiegebruik te optimaliseren. Deze case betreft een groot internationaal bedrijf, met diverse bedrijfsonderdelen verspreid over 40 landen. Er is een centrale inkoopafdeling die software inkoopt voor alle landen. Om te sturen op efficiënt gebruik van licenties is er behoefte aan een geïntegreerd overzicht over het aantal gekochte licenties en over het gebruik van de licenties door de diverse bedrijfsonderdelen in de verschillende landen.

Text Box: Blockchain is de juiste oplossing als voldaan wordt aan de volgende vijf criteria:

ü	Er zijn meerdere partijen betrokken
ü	Er is een gebrek aan vertrouwen tussen betrokken partijen
ü	Er is behoefte aan een niet te vervalsen verslaglegging van transacties
ü	Er is sprake van beheer van een schaarse goederen
ü	Er is behoefte aan transparantie

Met behulp van blockchain technologie is een intracompany grootboek gerealiseerd om een realtime systeem te maken dat gemakkelijk kan volgen welke bedrijfsonderdeel welke licenties gebruikt. Dit systeem maakt het ook mogelijk om licenties die niet meer nodig zijn terug te geven aan de centrale pool, zodat ze gebruikt kunnen worden door een ander bedrijfsonderdeel. Als bijvoorbeeld 25 licenties aan een dochter in Spanje zijn uitgegeven en deze juridische entiteiten maar 20 licenties nodig zou hebben, maar een juridische entiteit in Duitsland een tekort heeft van 5 licenties, zou de Spaanse entiteit de licenties aan de dochter in Duitsland kunnen overdragen.

Via de blockchain-applicatie kan het bedrijf het gebruik van alle licenties centraal bijhouden. Dit zal de efficiëntie binnen het bedrijf verhogen omdat het het aantal niet-gebruikte licenties vermindert, maar het bedrijf ook helpt om compliant te blijven met de licentie-eisen van de verschillende softwareleveranciers. Bovendien zorgt dit systeem voor een waterdichte registratie van de overdracht van licenties tussen verschillende bedrijfsonderdelen. De blockchain zorgt ervoor dat de transacties allemaal geldig zijn zodat er altijd een geïntegreerd - en foutloos - overzicht is. De volgende stap zou kunnen zijn om ook de softwareleveranciers met deze blockchain te verbinden, zodat de softwareleveranciers hun diensten beter af kunnen stemmen op de behoeften van hun klanten.

Blockchain op korte termijn
Dit voorbeeld gaat specifiek over het beheer van softwarelicenties, maar dezelfde toepassing kan gebruikt worden voor het optimaal uitnutten van andere middelen. Het is duidelijk dat het implementeren van blockchain voor licenties - of andere centraal aangeschafte middelen efficiënt is en kostenbesparingen op kan leveren.

Wij zijn nog jaren verwijderd van de volledige waarde die blockchain kan bieden aan de samenleving als geheel. Wij verwachten dat in de toekomst bedrijven zullen overstappen op een enkele blockchain, met een grootboek dat alle transacties binnen hun bedrijf bestrijkt, van financiën en aanschaf, de toeleveringsketen of andere afdelingen met databases die transacties dekken en alle transacties buiten hun bedrijf, met externe partijen. Voor de korte termijn kunnen bedrijven nu al starten met specifieke toepassingen voor gebruik door een klein netwerk van geselecteerde partijen. Er zijn verschillende bedrijven die blockchain aanbieden als een cloud service. Hierdoor is het relatief eenvoudig om een blockchain-applicatie uit te proberen. Hoe zou je moeten beginnen? Als u de licentieproblematiek herkent wilt u misschien uw eerste blockchain-toepassing gebruiken om uw licenties te beheren zodat u uw schaarse tijd en aandacht kunt richten op belangrijker zaken.

Dit artikel is geschreven door Roosmarijn Cornelissen, Director Cloud Insight bij Oracle, en Cor Quist, Senior Director Cloud Insight bij Oracle, en verscheen eerder als gastbijdrage op Computerworld.nl.

 

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.