Pondělí VII 27, 2009

We have new NetBeans release again - NetBeans IDE 6.7.1

English flag There is another release of NetBeans IDE available. Today the version 6.7.1 has been released and it is available at common place netbeans.org.
Highlights of this release are:
  • Support for JavaFX 1.2
  • Upgrade of GlassFish v3 Prelude
  • of course Bugfixes (especially in editor area and projects scanning)


Czech flag Další NetBeans IDE release je na světě. Dnes byla vydána verze 6.7.1 a je k dispozici na obvyklém místě webu netbeans.org.
Hlavní rysy tohoto release jsou:
  • Podpora JavaFX 1.2
  • Upgrade GlassFish v3 Prelude
  • samozřejmě také Bugfixes (obzvláště v oblasti editoru a skenování projektů)


Čtvrtek VII 02, 2009

NetBeans IDE 6.7 - another great release

English flag Another great release of NetBeans IDE is available and as usually you can download it for free from netbeans.org. Since I was working on Kenai integration parts of this release I would like to highlight this functionality. Users can create projects hosted at Kenai on the top of the NetBeans 6.7 IDE and work with projects in NetBeans directly.
I have one notice related to the opening kenai projects (or searching projects) that might help you in case you are trying to look up some project available at kenai.com site:
It is possible to use wildcards in the search string as you can see at the screenshot below.
Czech flag


Czech flag Další skvělý release NetBeans IDE je na světě a jako obvykle jej zdarma můžete stáhnout na netbeans.org. Jelikož jsem pracoval Kenai integraci tohoto releasu, chtěl bych zdůraznit tuto funkcionalitu. Uživatelé mohou vytvářet projekty hostované na kenai.com rovnou z NetBeans 6.7 IDE a pracovat s nimi v přímo v NetBeans.
Mám jednu poznámku vztahující se k otevírání kenai projektů (jejich vyhledávání), která by mohla pomoci v případě že potřebujete najít nejaký projekt dostupný na kenai.com:
Při hledání je možné používat wildcards, jak je vidět na screenshotu nahoře.


Středa VI 17, 2009

Updated Java on Mac OS X

English flag Yesterday at night I have installed "Java for Mac OS X 10.5 Update 4" on my MacBook Pro. Then I started NetBeans IDE 6.7 RC3 and tried to create Java Application project. This action was not successful, I got the exception dialog with
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/script/ScriptEngineFactory
I don't know now what is the cause of this problem with JDK 5 there but definitely I am going to start using JDK 6 instead of version 5. So that my command for running NetBeans IDE is now:
./netbeans --jdkhome /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/
Hopefully there will be no trouble with JDK 6. So far I have tried to create simple Hello World project and it seems that all works fine.

Czech flag Včera večer jsem nainstaloval na 'svůj' MacBook Pro nový update "Java for Mac OS X 10.5 Update 4". Pak jsem pustil NetBeans IDE 6.7 RC3 a zkusil jsem vytvořit Java Application projekt. Nebyl jsem ovšem úspěšný protože jsem dostal exception dialog s
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/script/ScriptEngineFactory
Nemám tušení co je za problém s JDK 5, ale definitivně zkusím přejít na JDK 6 namísto verze 5. Můj příkaz na spouštění NetBeans IDE teď bude:
./netbeans --jdkhome /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/
Doufejme, že s JDK 6 nebudou trable. Zatím jsem zkusil vytvořit jednoduchý Hello World projekt a zdá se, že vše funguje.

About

jara

Search

Archives
« červen 2016
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Today