NetBeans plug-ins

English flag The standard distribution of NetBeans IDE contains set of modules that may not satisfy all developer's need. Fortunately there exist ways how to enhance NetBeans IDE. NetBeans 5.0 and later has really sophisticated support for writing plug-ins (API-support). It is pretty easy to write extensions for NetBeans so there exist many plug-ins now that may be added into the NetBeans distribution. Unfortunately there is not only one central database of plug-ins but there are more ways how to gain them. The most common are following resources:
 • NetBeans packs
 • - currently there are 2 packs (Mobility Pack and Profiler)
 • NetBeans update centers
 • - in NetBeans main menu Tools|Update Center there is updating feature that allows update and install modules from official Update Centers (it is possible to create your own update center - I will explain how to do it in some of my future blog entry).
 • nbextras.org
 • - unofficial web of NetBeans modules
 • sourceforge.net
 • - well known base of opensource projects, some of these projects are NetBeans plug-ins
It is very important to avoid headless adding modules. Some modules may be buggy and cause invalid behavior of whole IDE. If you install module and it seems to corrupt NetBeans IDE you will be probably compelled to uninstall such module and disuse it. Uninstallation is available through Tools|Module Manager - Uninstall button causes the desired action.
But if you install more modules at once it is very difficult to track module causing the invalid behavior of IDE. This is why it is important to install modules with sense preferably one by one. You will avoid hunting for module causing improper behavior of NetBeans IDE.
Czech flag Standardní distribuce NetBeans IDE obsahuje sadu modulů, která může být pro některé vývojáře nedostatečná. Naštěstí existují zppůsoby jak NetBeans IDE rozšířit. NetBeans 5.0 a novější mají opravdu proppracovanou podporu pro psaní plug-inů (API-support). A protože napsat plug-in je poměrně jednoduché, existuje mnoho těchto plug-inů, které mohou být přidány do distribuce NetBeans. Bohužel však neexistuje pouze jedna databáze těchto modulů, ale existuje hned několik zdrojů, kde je možné je získat. Nejběžnější jsou následující zdroje:
 • NetBeans packs
 • - v současnosti jde o 2 balíčky (Mobility Pack a Profiler)
 • NetBeans update centers
 • - v main menu NetBeans Tools|Update Center je centrum aktualizací, které dovolí nainstalovat a aktualizovat moduly z oiciálních Update Center (je možné vytvořit si vlastní Update Center, ale o tom až někdy jindy).
 • nbextras.org
 • - neoficiální web shromažďující NetBeans moduly
 • sourceforge.net
 • - snad nejznámější základna pro opensourcové projekty, některé z nich jsou NetBeans plug-iny
Přidávání modulů do NetBeans IDE je nutné dělat s rozvahou. Některé moduly totiž mohou být velice nedoladěné a v důsledku toho pak mohou způsobovat nesprávné chování celého IDE. Pokud tedy nainstalujete modul a zdá se vám, že se chování celého NetBeans IDE nějakým způsobem narušilo, zbývá ovbykle jen jedno řešení: odinstalovat tento modul a už jej nadále nepoužívat. Odinsalování je možné provádět přes Tools|Module Manager - v něm poslouží tlačítko Uninstall.
Pokud ovšem instalujeme několik modulů najednou, je velmi obtížné zjistit který z modulů způsobuje nesprávné chovaní IDE. Proto je potřeba instalovat neznámé moduly opravdu s rozvahou, nejlépe po jednom. Vyhnete se pak nepříjemnému pátrání po modulu, který chod vašeho NetBeans IDE narušil.
Comments:

Don't forget about Enterprise Pack ;)

Posted by Lukas on duben 19, 2006 at 03:06 dop. CEST #

Post a Comment:
 • HTML Syntax: NOT allowed
About

jara

Search

Archives
« červenec 2016
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Today