Jak otevřít NetBeans modul / How to open NetBeans module

Czech flag Někdy se může zdát být docela užitečné otevřít si samostatný NetBeans modul jako projekt ve spuštěných NetBeans. V mém případě to bylo vždy, když jsem neměl u sebe lokálně celou NetBeans repository a potřeboval jsem rychle nahlédnout do zdrojových souborů nějakého modulu (řekněme například image modul). Myslel jsem si, že budou stačit následující kroky:
 • .../cvs co image
 • otevřít takto získaný projekt v NetBeans
Nestačí to. Je totiž potřeba vždy ještě navíc "vyčekovat" moduly nbbuild a openide. Pokud ovšem modul zavisí ještě na některých dalších modulech, potřebujeme je mít samozřejmě taky. Závislosti image modulu na jiných modulech se dají zjistit z ze souboru image/nbproject/project.xml. Jeho obsah vypadá asi takto:
<project xmlns="http://www.netbeans.org/ns/project/1">
  <type>org.netbeans.modules.apisupport.project</type>
  <configuration>
    <data xmlns="http://www.netbeans.org/ns/nb-module-project/2">
      <code-name-base>org.netbeans.modules.image</code-name-base>
      <module-dependencies>
        <dependency>
          <code-name-base>org.openide.filesystems</code-name-base>
          <build-prerequisite/>
          <compile-dependency/>
          <run-dependency>
            <specification-version>6.2</specification-version>
          </run-dependency>
        </dependency>
        <dependency>
         další závislosti...
        </dependency>
      </module-dependencies>
      <public-packages/>
    </data>
  </configuration>
</project>

Pokud ovšem modul závisí na modulu, který závisí na dalším modulu..., je cesta k úspěchu poměrně zdlouhavá. Může tak dojít k situaci, že budeme postupně muset "vyčekovat" celou repozitoř (čemuž jsme se původně chtěli vyhnout). Tento postup je proto použitelný pro případ modulu jako je například náš image modul a jen těžce se dá dopředu odhadnout jak na tom který modul je.
Analogii tohoto postupu jsem zažil v mých linuxových začátcích. Kdy jsem chtěl nainstalovat jistý .rpm do systému. Pak jsem instaloval další a další v důsledku dependencí, až jsem nakonec rezignoval a spustil jsem instalaci novější verzi linuxu.
English flag Sometimes it may seem to be pretty useful to open single NetBeans module as a project in running NetBeans. In my case it happened always when I didn't have all NetBeans repository on my local disc and needed to see sources of some module (let's say for example image modul). I thought to myself that following steps will be sufficient:
 • .../cvs co image
 • open such project in NetBeans
No it is not enough. You always need to check out modules nbbuild a openide. If there are some other dependencies of the module then you need them too. Dependencies of image module on other modules can be found in the file image/nbproject/project.xml. Its content looks like this:
<project xmlns="http://www.netbeans.org/ns/project/1">
  <type>org.netbeans.modules.apisupport.project</type>
  <configuration>
    <data xmlns="http://www.netbeans.org/ns/nb-module-project/2">
      <code-name-base>org.netbeans.modules.image</code-name-base>
      <module-dependencies>
        <dependency>
          <code-name-base>org.openide.filesystems</code-name-base>
          <build-prerequisite/>
          <compile-dependency/>
          <run-dependency>
            <specification-version>6.2</specification-version>
          </run-dependency>
        </dependency>
        <dependency>
         other dependencies...
        </dependency>
      </module-dependencies>
      <public-packages/>
    </data>
  </configuration>
</project>
The problem is when the module depends on module and it depends again on some module... The way to success may be too long then. You may get into the situation when you will have to check out all modules gradually (initially we wanted to avoid this). Such recipe is applicable just for modules like image module but it is hard to determine what module is applicable.
I have one analogy of this process from my linux beginings. I wanted to instal certain .rpm to my system. I had to installed next and next as a result of dependencies. At the end I resigned and installed clear new version of linux.
Comments:

Post a Comment:
 • HTML Syntax: NOT allowed
About

jara

Search

Archives
« červenec 2016
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Today