Creating NetBeans Update Center for Sudoku module

English flag One of the important NetBeans features is its modulatity. It means that NetBeans consists of modules and moreover additional modules can be installed into NetBeans. NetBeans modules (.nbm files) can be installed to NetBeans by Update Center wizard (invoked through NetBeans main menu Tools|Update Center).

NetBeans contains default update centers. To define additional update center in NetBeans you need to do following steps:
 • Invoke main menu Tools|Options
 • Push Advenced Options button
 • Select node IDE Configuration|System|Autoupdate Types
 • Invoke popup menu and select New|General Update Center
 • Then just type the name of update center and Finish the wizard
 • Set the property Server URL to proper update server url
The Server URL property must point to xml file that is valid according to http://www.netbeans.org/dtds/autoupdate-catalog-2_3.dtd. This gives you an answer to question "what to do if you want to create your own update center". In NetBeans 5.0 there was APIsupport for modules writing that didn't generate updates.xml. It generates only .nbm file in the project structure - see following figure. There is no updates.xml file.
ApiSupport in 50
No updates.xml is created together with .nbm in NB 5.0

On NetBeans 5.0 Update Center Beta there is Module Development Environment 5.0 Update 1 available. This update installed in NetBeans 5.0 generates updates.xml while .nbm file are generated. Of course the same functionality is provided by current NetBeans IDE builds.
ApiSupport update 1
updates.xml together with .nbm is generated in NB 5.0 + API support Update 1

We can say that the autoupdate server is represented by such updates.xml file together with .nbm files. It is not much work to make the update server running - just expose these files on web (all communication is based on http protocol). Here is my sudoku update center http://blogs.sun.com/roller/resources/jara/updates.xml. It works, and it is simple. You know Sudoku problem was just an example that helped me to explain how it works.
Czech flag Jedna z nejvýznamnějších vlastností NetBeans je jejich modularita. Což znamená, že NetBeans se skládají z modulů a navíc do nich mohou být doinstalovány moduly další. NetBeans moduly (soubory .nbm) mohou být do NetBeans instalovány prostřednictvím Update Center wizardu (vyvolá se z hlavního menu NetBeans Tools|Update Center).

NetBeans obsahují vlastní předdefinovaná update centra. Nadefinovat přídavné update centrum znamená učinit následující kroky:
 • Vyvolat hlavní menu Tools|Options
 • Stlačit tlačítko Advenced Options
 • Vybrat větev IDE Configuration|System|Autoupdate Types
 • Vyvolat popup menu a vybrat New|General Update Center
 • Pak jen napsaat jméno update centra a stlačit ve wizardu tllačítko Finish
 • Nastavit Server URL na patřičnou adresu update serveru
Vlastnost Server URL musí ukazovat na soubor xml, který je validní podle http://www.netbeans.org/dtds/autoupdate-catalog-2_3.dtd. Tím dostáváme odpovědi na otázku "co dělat, když chceme vytvořit vlastní update centrum". V NetBeans 5.0 byla podpora pro psaní modulů (API support), ktará neuměla generovat updates.xm. Tento API support generuje pouze .nbm v projektové struktuře - jak je vidět na následujícím obrázku. Jak je vidět updates.xml chybí.
ApiSupport in 50
updates.xml se nevytváří spolu s .nbm ve verzi NB 5.0

Naštěstí ale NetBeans 5.0 Update Center Beta obsahuje Module Development Environment 5.0 Update 1. Tento update nainstalovaný v NetBeans 5.0 už umí generovat updates.xml při vytváření .nbm souborů. Samozřejmostí je, že tato funkcionalita je obsažena i v aktuálních buildech NetBeans.
ApiSupport update 1
updates.xml spolu s .nbm se generuje v NB 5.0 + API support Update 1

Můžeme říci, že autoupdate server je reprezentován tímto updates.xml souborem společně s .nbm moduly. Nedá příliš mnoho práce vytvořit funkční NetBeans update server - stačí totiž tyto soubory vystavit na webu (veškerá komunikace totiž probíhá přes http protokol). Zde je můj sudoku update center http://blogs.sun.com/roller/resources/jara/updates.xml. Funguje to a je to jednoduché. Sudoku problém jsem opět použil pouze pro jednodušší demonstrování toho jak vše funguje.
Comments:

Post a Comment:
 • HTML Syntax: NOT allowed
About

jara

Search

Archives
« červenec 2016
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Today