Středa V 23, 2007

Pochod Praha-Prcice

English flag On this Saturday I involved in "Pochod Praha Prcice". It is the traditional tramp from Prague to Prcice given since 1966. I have chosen middle distance tramp from Bensov u Prahy that has 44km (only 769 from estimated 20000 people went more kilometers than me this year- but on the other hand some went 70km). Those 44km were my maximum and I cannot imagine I would go one more kilometer.
Primarily this tramp was relax and fun with many kiosks with beer and sausages. And in the finish all registered participants got the traditional plastic shoe.
shoe


Czech flag Tuto sobotu jsem se zúčastnil akce "Pochod Praha Prcice". Je to tradiční pochod z Prahy do Prčice pořádaný od roku 1966. Pochodoval jsem středně dlouhou trať z Benšova u Prahy, která má 44km (pouze 769 z odhadovaných 20000 ůčastníků ušlo letos více kilometrů než já - na druhou stranu však někteří ušli úctyhodnych 70km). Mých 44km bylo maximum a nedovedu si představit, že bych měl jít o kilometr více.
Celý pochod byl hlavně relax a legrace se spuostou stánků s občerstvením (pivo a klobásky). A navíc v cíli každý z registrovaných účastníků obdržel tradiční plastovou botu.
shoe


Sobota X 07, 2006

I'm back again

English flag After the long pause I'm back again and I'm ready to provide blog entries at least every week. Many days has passed since I wrote my last blog entry and the question is: what's new with me and what happened over the past two months that there are no entries? I was just busy and moved blogging temporarily to the low priority level.
Now the blogging priority increased again and here is my second entry related to Africa (the first one was about the fact that my blog "conquered" Africa). I spent the second half of September in Spain. And I was very very close to leave my native continent for the first time. But the circumstances and problems with lack of time broke my dreams to "conquer" coasts of Africa. I have at least one picture with the piece of Africa from Gibraltar. The visibility was not very good, but here it is.

Africa from Gibraltar

Well I have seen many famous cities during our travel across Spain - Barcelona, Sevilla, Cordoba, Malaga, Toledo, Madrid... The one that I like very much is Toledo. If you don't know why here is one of my picture of Toledo that can help you comprehend.
Toledo

That's all for today. I am going to think about some NetBeans topics worth bloggingSmile.

Czech flag Po dlouhé pauze jsem zase zpět a jsem připravený aspoň jednou týdně blogovat. Od mého posledního blogu uplynulo mnoho dnů a nabízí se otázka: co je nového a co se stalo, že jsem neblogoval 2 měsíce ? Jen jsem byl zaneprázdněný a přiřadil jsem dočasně blogování nízkou prioritu.
Teď se priorita blogování zase zvedla a tady je můj druhý příspěvek vztahující se k Africe (první v pořadí byl o tom jak můj blog "dobyl" Afriku). Druhou polovinu září jsem ztrávil ve Španělsku. A byl jsem už hoodně blízko abych poprvé opustil svůj rodný kontinent. Okolnosti a nedostatek času však zbortily moje sny "dobýt" břehy Afriky. Aspoň mám její jednu fotku, kterou jsem pořídil na Gibraltaru. Viditelnost sice nebyla příliš dobrá, ale mám ji.

Africa from Gibraltar

Během pobytu ve Španělsku jsem viděl spoustu slavných měst jako je Barcelona, Sevilla, Cordoba, Malaga, Toledo, Madrid... Nejvíc se mi ale líbilo v Toledu. Pokud nevíte proč, tak tady je jedna z fotek která vám to může pomoci pochopit.
Toledo

To je pro dnešek vše a já jdu přemýšlet nad novými NetBeans tématy, o kterých by stálo za to zablogovat.Smile.

Čtvrtek VII 13, 2006

I got married

English flag I got married on Saturday. I hope I will never forget the wedding date because it is easy to remember number 08/07/06. It was very nice celebration and there were around 50 guests. I am very happy that I heard Yes from my bride - nobody else from our relatives didsmile. Here is one picture from our ceremony in Olomouc.

Czech flag V sobotu jsem se oženil. Doufám, že nikdy nezapomenu datum sňatku, protože je to snadno zapamatovatelné číslo 08/07/06. Byl to moc hezký den s přibližně 50-ti hosty. Jsem moc šťastný, že jsem slyšel Ano od své nevěsty - nikdo jiný z příbuzných to neslyšelsmile. Tady je jedna fotka z obřadu v Olomouci.

wedding
About

jara

Search

Archives
« červen 2016
PoÚtStČtSoNe
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Today