Pátek III 07, 2008

(CS) NetBeans 6.1 Beta je na světě

Czech flag NetBeans 6.1 Beta build byl vypuštěn na svět a je zdarma ke stažení. Důležité linky vztahující se k tomuto buildu jsou následující:
Chtěl bych upozornit alespoň na jeden novyý rys tohoto buildu - start IDE je zrychlen až o 40%.

Čtvrtek II 07, 2008

(CS) NetBeans 6.0.1 je na světě

Czech flag Bity NetBeans 6.0 dnes byly nahrazeny NetBeans 6.0.1. Je možné si tuto verzi stáhnout přímo z http://download.netbeans.org/netbeans/6.0/final/. Tato verze NetBeans obsahuje následující změny:
-Byla přidána Japonština, Simplified Chinese, a Brazilian Portuguese lokalizace.
-Glassfish V2 byl nahrazen za Glassfish V2 UR1.
-Byly opraveny některé chyby

Na NetBeans 6.0.1 je možné přejít z NetBean 6.0 také pomocí plugin manageru (Tools|Plugins). Dostupné Updates obsahují zmíněné změny kromě lokalizací.
NetBeans 6.0.1

Úterý I 29, 2008

(CS) Plugin Manager dovede pracovat na pozadí

Czech flag Nástroj na instalaci a update pluginů byl kompletně přepracován v NetBeans 6.0 takže byl odstraněn nástroj nazvaný Update Center Wizard a namísto něj teď máme Plugin Manager. Plugin Manager prošel dlouhou cestou stabilizace a bylo obtížné najít pravou cestu jak prezentovat uživateli jeho logiku. Myslím, že nyní s ním nemáme žádné větší problémy (samozřejmě kromě issues s nižší prioritou, které jsou součástí každého softwaru smile). Dostupný je z hlavního menu Tools | Plugins.
Současné daily buildy obsahují jedno vylepšení v oblasti Plugin Manageru. Ten je možné totiž běžet na pozadí(Run in Background). Tato vlastnost byla hojně vyžadována uživateli, takže je nyní možné programovat v průběhu instalace pluginů.
Run in Background lze aktivovat pomocí checkboxu v installeru. Ovšem poté co je Run in Background aktivován, není možné přepnout Plugin Manager znovu do popředí (dokud není aktuální instalace ukončena).
Run in Background
Run in Background checkbox.

Během Run in Background jsou akce v Plugin Manageru disablovány a proces instalace je zobrazen ve stavové řádce jako standardní NetBeans progress.
Progress of install
Progress instalace.

Jakmile je instalace (Run in Background) u konce, objeví se v na chvíli pravém dolním rohu NetBeans IDE bublina a restart ikona (v případě, že některý z pluginů vyžaduje restart).
Bubble with the restart icon
Bublina a restart ikona ve stavové řádce IDE.

Pondělí I 28, 2008

(CS) NetBeans repository je na Mercurialu

Czech flag Jak už mnozí asi vědí NetBeans repository přešla z CVS (cvs.netbeans.org) na Mercurial(hg.netbeans.org). Když jsem si nainstaloval Mercurial "binárky" z http://mercurial.berkwood.com/ na můj Mac OS X (běží mi tam Leopard), narazil jsem na problém při spouštění hg. Nebylo možné si naklonovat repozitory z command line. Příkaz hg clone http://hg.netbeans.org/main skončil vždy s následujícím výstupem:
[.JARa]/space/tmp/tmprepository #hg clone http://hg.netbeans.org/main
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/bin/hg", line 14, in 
  mercurial.dispatch.run()
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/dispatch.py", line 20, in run
  sys.exit(dispatch(sys.argv[1:]))
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/dispatch.py", line 26, in dispatch
  except util.Abort, inst:
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/demandimport.py", line 74, in __getattribute__
  self._load()
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/demandimport.py", line 46, in _load
  mod = _origimport(head, globals, locals)
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/util.py", line 32, in 
  _encoding = locale.getlocale()[1]
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/locale.py", line 460, in getlocale
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/locale.py", line 373, in _parse_localename
ValueError: unknown locale: UTF-8

Problém byl v tom, že systémová proměnná LANG byla nastavena na UTF-8. Jsou 2 možnostu jak přimět hg aby začal fungovat správně:
1. Jednoduše příkazem export LANG="", nebo lépe unset LANG. Nevýhoda je, že tohle nefunguje globálně takže je možné zapsat to do příslušného konfiguračního souboru uživatele.
2. Druhá možnost je přes Terminal Preferences, pak vybrat záložku Advanced v Settings categorii. Tam je potřeba odznačit checkbox, který se nachází dole na dialogu.

Terminal's settings
Settings dialog pro Terminál.

Následující linky vztahující se k migraci NetBeans na Mercurial mohou být užitečné:
-http://wiki.netbeans.org/wiki/view/HgMigrationDocs - NetBeans hg migration dokument
-http://wiki.netbeans.org/HgHowTos - stránka s HowTo
-http://mercurial.berkwood.com/ - stránka s binární soubory hg
-http://www.selenic.com/mercurial/wiki/ - selenic home page

Úterý I 22, 2008

(CS) Opět začínám blogovat - "Sun koupil MySQL"

Czech flag Titulek tohoto článku je dostačující. Na mně je jen abych řekl, že MySQL je i pro mne "The world's most popular open source database" - což je heslo na http://www.mysql.com/. Více informací o akvizici je možné najít na Jonathan's blog. Jonathan bohužel nebloguje v Češtině, takže čtenáři této české verze musí přepnout do angličtinySmile. MySQL logo

Pátek VI 08, 2007

(CS) Redesign Settings tabu v Plugin Manageru

Czech flag V NetBeans Plugin Manageru proběhl redesign Settings tabu. Tato změnu můžete vidět v posledních denních buildech NetBeans IDE. Osobně se mi líbí terminologie použitá pro rozlišení Pluginu od NetBeans Modulu (NBM). Termín Plugin je nyní použitý pro to, co jsem v minulých příspěvcích označoval jako kategorie. Druhý význam odpovídá souboru .nbm. Bohužel to zřejmě ještě není finální názvosloví.
Na Settings tabu je jedna vlastnost, která ještě není povolená - Install into shared directories. Odpovídá to Global instalaci, která bývala v Update Center Wizardu. Tato vlastnost, ještě není naimplementovaná, proto je checkbox zatím šedivý.
Vzhled všech tabů je nyní v Plugin Manageru konzistentní. Vedle změn v Settings tabu došlo k drobným úpravám zvláště v panelu pro popis pluginu. V něm je teď odlišná barva pozadí pro jméno pluginu/.nbm a v Install tabu je vedle něj umístěný button Activate/Deactivate.

Settings tab Plugin Manageru
Vzhled Settings tabu.

Středa V 30, 2007

(CS) Poznámky k Plugin Manageru

Czech flag Podle prvních ohlasů nejsou některým uživatelům zřejmé některé termíny a use-cases z oblasti NetBeans Plugin Manageru. Pokusím se proto shrnout ty nejdůležitější:

1.Dvě odlišné akce "install" a "activate" v Plugin Manageru.
Rozdíl mezi nimi je následující:
Nainstalovaný plugin může být ve stavu activated nebo deactivated. Deactivated plugin není natažený modulovým systémem NetBeans, takže nezabírá zbytečně zdroje až do doby, kdy je aktivován. Je umístěný v příslušném adresáři, takže může být velice rychle aktivován (natažen modulovým systémem). Při instalaci se běžné moduly rovnou aktivují (speciální typy pluginů plugin types - Eager, Fixed a Autoload se chovají odlišně). Detaily by neměly být pro uživatele Plugin Manageru podstatné.

2.Ja se dá plugin nainstalovat?
V Plugin Manageru je možné používat 2 odlišná view pro pluginy. Prvním a defaultním je "category view" a druhým je "plugins view". "Plugin view" by mělo být lepší pro většinu uživatelů, protože pluginy jsou grupované do kategorií a operace jsou prováděny nad těmito kategoriemi. Je to mnohem přehlednější, protože uživatel pracuje s kratším seznamem kategorií (seznam pluginů je obsáhlejší a proto méně přehledný). Naproti tomu "plugins view" by mohlo mít smysl pro zkušené uživatele, kteří potřebují instalovat/odinstalovat/aktivovat a deaktivovat jednotlivé pluginy. Takový postup není tak běžný, proto je doporučované pracovat v "category view". View se dá přepínat v Settings tabu Plugin Manageru pomocí checkboxu "Show plugin details".
V NetBeans Plugin Manageru je "Installed" tab obsahující nainstalované pluginy/kategorie. Plugins/categories mohou být odinstalovány pomocí chekboxu vedle pluginu/kategorie a následným stisknutím tlačítka Uninstall.
Pro deaktivaci kategorie/pluginu je možné použít položky v popup menu začínající slovem Deactivate. Analogicky jsou zde položky pro aktivaci. Zde je nutné zmínit, že pro aktivaci/deaktivaci se chystá redesign.

3.Jak se dají zjistit modulové závislosti a classpath pluginu
Instalace závislých modulů by měla probíhat transparentně pro uživatele. Uživatelé se zpravidla nezabývají tím, jaké jsou závislosti, classpath... pouze chtějí nainstalovat určitou funkcionalitu. To je důvod, proč je "category view" defaultní v NetBeans Plugin Manageru.

4.Zobrazení v Updates vs. New Plugins tabu
Plugin Manager obsahuje jedno ne zrovna intuitivní chování. Předpokládejme například, že máme pluginy do editoru "X" a "Y" a jsou zařzeny do kategorie se jménem "Editing". Představme si, že uživatel nainstaluje tuto kategorii. Následně předpokládejme, že je na update center přidán plugin "Z" zařazený rovněž do kategorie "Editing". Z pohledu grupování modulů se jeví kategorie "Editing" jako částečně nainstalovaná a proto se zobrazí v "Updates" tabu. Pokud ovšem pohlížíme na "Z" z pohledu "Plugin view", pak se objeví v "New Plugins" tabu (v tomto případě jde o jeden plugin bez ohledu na to, do jaké kategorie je zařazen). Uznávám, že toto chování není na první pohled příliš pochopitelné.

5.Jak udělat Select All/Deselect All
V Plugin Manageru lze na seznamu kategorií/pluginů vyvolat popup menu. V něm jsou kontextově zobrazeny položky jako jsou Select All/Deselect All.

6.Sloučit Downloaded do New Plugins
V jednom z komentářů u mého blogu se nachází myšlenka, že "Downloaded" tab by mohl být sloučený s "New Plugins". Pak by měl být k dispozici "add local module" button. S touto ideou nejsem ztotožněný. Řešení se mi totiž nezdá dostatečně přehledné, přehlednější je podle mne současné řešení se dvěma taby. Možná je to téma na diskusi pro ostatní.

Na konec bych chtěl říci, že Plugin Manager ještě není zcela ukončen. Je docela velký progres na fixování chyb a procesují se některá vylepšení. Například sloupec Active bude vyřazen z Install tabu, nebo taky dojde ke změně položek v kontextovém menu. Doufám, že všechny změny pomohou vylepšit usability Plugin Manageru.

Pátek V 25, 2007

(CS) Vylepšený NetBeans PluginManager

Czech flag Po integraci PluginManageru do NetBeans cvs repozitoře se rozpoutaly diskuse na téma usability tohoto nástroje. Spousta uživatelů byla doslova nespokojena s uživatelským rozhraním a dala to potřičně najevo. Odezvou na nespokojenost je nové vylepšené rozhraní, které je možné čerstvě vidět v trunk buildech. Pro snadnější práci s plugin managerem byly odstraněny komplikované renderery z tabulek obsahujících seznam pluginů. Zásadní je taky rozdělení plochy okna vertikálně namísto původního horizontálního dělení. Podle mne nejdůležitější je umožnění instalace skupiny pluginů najednou (bez nutnosti selekce každého pluginu zvlášť). Za zmínku stojí taky například přidání kontextového pop-up menu s akcemi jako jsou Activate, Deactivate, Select All, Deselect All... Pro ty, kteří preferují zobrazování pluginů místo kategorií je v Settings tabu magický checkbox "Show plugins details".

Plugin Manager

Čtvrtek V 24, 2007

(CS) NetBeans 5.5.1 je venku

Czech flag


Verze NetBeans 5.5.1 je od dnešního dne na světě a je možné si ji zdarma stáhnout z http://www.netbeans.org. Nebudu zbytečně popisovat, co je možné v této verzi najít. Tady je několik přímých odkazů, na kterých lze najít nejdůležitější informace o releasu:

Úterý V 22, 2007

(CS) Postřehy z JavaOne

Czech flag Konference JavaOne, která se konala 8.-11.5.2007 v San Franciscu, pro mne znamenala něco zcela mimořádného. Zůčastnil jsem se jí totiž, což pro mne představovalo spoustu nových zkušeností:
 • poprvé v životě jsem letěl letadlem
 • poprvé v životě jsem zavítal mimo Evropský kontinent
 • poprvé v životě jsem viděl tak velkou show jakou je JavaOne
Hned první den v San Franciscu si nešlo nevšimnout, že ve městě bude JavaOne. Upoutávky byly opravdu všude - na taxících, pouličních sloupech, tabulích na chodnících...
Java One is everywhere

Na konferenci jsem navštívil množství hodnotných přednášek či prezentací. Na jejich základě jsem si udělal obrázek o tom, jaký je trend v oblasti Java technologií. Podle mne bylo nejvíce slyšet o JavaFX, Ruby/JRuby nebo třeba BlueRay. Hodně velký důraz byl kladený na svět Mobile a slovo Community jsem slyšel taky hodně často. A ješte je tady jedno slovo, bez kterého by se JavaOne konference neobešla - NetBeans. Snad jsem si z toho vybral to podstatnésmile.

V průběhu konference bylo v okolí Moscone Center zřetelně vidět, že právě tady je centrum dění...
Java One is in Moscone

Kromě konference jsem si prohlédnul San Francisco včetně Golden Gate Bridge.
The Golden Gate Bridge

Celkový můj dojem z pobytu byl nad moje očekávání a jsem neskutečně rád, že jsem dostal tuto příležitost. Jediné, co mi zkazilo během pobytu náladu, byl telefonát od mé ženy. Oznámila mi v něm, že nám vykradli sklep - na jejím kole, které jsme koupili před necelým rokem, už jezdí zřejmě někdo jinýgloom

Pondělí II 26, 2007

(CS) Libraries v J2SE projektu


Czech flag V minulosti jsem několikrát řešil problém spojený s přesunutím mého vlastního J2SE projektu z jednoho počítače na druhý. Komplikace nastávají u projektů, které používají knihovny (libraries). Někdy jsem byl opravdu hodně vyvedený z míry při otevírání projektu obsahujícího Matisse formuláře. Takové formuláře totiž potřebují a závisí na .jar souboru swing-layout-1.0.1.jar. Bohužel tento .jar file není součástí JDK<6 takže tato knihovna byla vždy použita z NetBeans IDE podadresáře. To zajišťuje soubor projektu nbproject/project.properties. V něm je taková knihovna definována jako relativní cesta k příslušnému .jar souboru. Řádka s takovou definicí může například vypadat takto:
libs.swing-layout.classpath=../../../../space/60/netbeans/platform7/modules/ext/swing-layout-1.0.1.jar

Většinou jsem takovou závislost řešil vygenerováním nějaké nové instance JFrame Form, kterou jsem okamžitě smazal. Za pomocí tohoto triku se do projektu totiž přidá další swing-layout knihovna (pocházející z právě používaného NetBeans IDE).
Příklad uvedený výše lze zevšeobecnit na následující případ.Představme si, že projekt potřebuje nejaký .jar soubor umístěný kdekoli na harddisku. Na tento případ nelze použít fintu uvedenou výše. To proto, že není zajištěna přítomnost této knihovny na našem druhém počítači (přesouváme přeci projekt z počítače A na počítač B). Jediná cesta vedoucí k řešení je přidat nějak potřebnou knihovnu do projektového adresáře. Tento adresář je totiž to jediné, co se chystáme zkopírovat z počítače A do počítače B.
Já osobně pro toto řešení používám následující řešení:
Nejprve si představme, že máme projekt PRJ, který pořebuje použít knihovnu LIB.jar
1.Vytvoříme adresář PRJ/lib (není samozřejmě nutné aby se jmenoval 'lib')
2.Zkopírujeme LIB.jar do PRJ/lib
3.V Project Properties vybereme Libraries
4.Stisknutím Add JAR/Folder tláčítka přidáme PRJ/lib/LIB.jar jako library do projektu

Na tento koncept jsem si docela zvykl a myslím, že by vám mohl pomoci vyřešit obdobné situace při používání NetBeans IDE.

Čtvrtek II 22, 2007

(CS) Podpora UML v NetBeans 5.5

Czech flag NetBeans 5.5 Beta Update Center obsahuje novou sadu modulů pro UML modelování. Byly uploadovány včera a byl jsem překvapený, co vše tyto moduly poskytují. Myslím, že jsou hodnotné a snad jejich dostupnost ocení i uživatelé. Byl jsem přímo zvědavý jak si UML moduly poradí s generováním Java kódu. Pro tyto účely jsem si vytvořil nový UML Java-platform projekt. Pak jsem vyrobil Shape interface v 'Class Diagramu' a class Circle. Ty jsem pak jen propojil implementační šipkou. Všechny zděděné metody se korektně objevily v Circle class.
Class diagram
Nakonec jsem jen vyzkoušel vygenerovat kód a na vysledek pro třídu Circle se můžete podívat.Chybí u ní sice importy, ale to se dá jednoduše opravit pomocí Ctrl+Shift+F shortcutu v NetBeans editoru.
Generated code
Tento typ nástroje mi v NetBeans po dlouhou dobu chyběl a jsem rád, že je zdarma dostupný. Chystám se vyzkoušet další typy diagramů (až naspořím nějaký čas) a snad se o mých dalších zkušenostech s UML Modelováním v NetBeans IDE 5.5 dočteteand na tomto blogu. První krok už jsem udělal - vygeneroval jsem si všechny dostupné typy UML diagramů:
Diagram types

Pátek I 19, 2007

(CS) NetBeans 6.0 M6 build

Czech flag Chtěl bych podat odpověď na otázku jaký build používat z 6.0 development buildů NetBeans. Jelikož je k dispozici Milestone build M6, doporučuji používat právě tento M6 build. Pravděpodobně víte, že "Milestone buildy jsou stabilizované development buildy, které byly původně nazývány Q-buildy". Nová funkcionalita, na kterou bych chtěl upozornit je podpora Maven projektů. Maven moduly jsou ovšem dostupné pouze na Development Update Centru a nejsou sooučástí build distribuce.
Kompletní seznam nové funkcionality můžete najít na http://wiki.netbeans.org/wiki/view/NewAndNoteWorthyMilestone6
M2 build je možné stáhnout na Milestone Downloads page
Kompletní M2 build report je k dispozici na http://wiki.netbeans.org/wiki/view/Milestone6Report.

Pátek XII 15, 2006

(CS) NetBeans team byl včera na Vánoční párty

Czech flag Pražský NetBeans team si včera užíval Vánoční party Sunu. Konala se v Blues Rock Club - stejný klub jako byla poslední release party. Mnoho zůčastněných se těšilo konzumaci piva, jídla a poslechu hudby (DJ ve stylu ZZ-top a taky živý koncert skupiny ABRAXAS). Všichni samozřejmě ktaky konverzovali se svými kolegy. Mám pro vás jednu dobrou zprávu - Petr Chytil (kolega, se kterým jsem v kanceláři) zpřístupnil své fotky z akce na této adrese. Taky mám jednu fotografii z párty - můžete hádat kdo na ní je (sorry za zhoršenou kvalitu - byla pořízena fotomobilem).
Petr Chytil

Pátek XI 24, 2006

(CS) -jdkhome nebo --jdkhome?

Czech flag Včera jsem si nainstaloval Ubuntu verze 6.10 a chtěl jsem si spustit NetBeans. Default jdk na systému Ubuntu je ovšem 1.4.2, takže jsem napřed nainstaloval verzi 1.5.0 a pak jsem zkusil spustit poslední trunk build NetBeans na tomto jdk. Použil jsem proto příkazovou řádku, na které jsem NetBeansům předhodil zmíněnou verzi jdk. Celý příkaz vypadal asi takto:
/space/build/netbeans6.0/bin/netbeans -jdkhome /space/jdk1.5.0
Co mne ovšem hodně překvapilo byla následující výjimka a NetBeans se nespustily:

Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: method java.lang.Class.cast with signature (Ljava.lang.Object;)Ljava.lang.Object; was not found.
at org.openide.util.WeakSet.checkRefQueue(WeakSet.java:282)
at org.openide.util.WeakSet.object2Entry(WeakSet.java:315)
at org.openide.util.WeakSet.add(WeakSet.java:117)
at org.openide.util.lookup.MetaInfServicesLookup.beforeLookup(MetaInfServicesLookup.java:99)
at org.openide.util.lookup.AbstractLookup$R.allInstances(AbstractLookup.java:882)
at org.openide.util.Lookup.lookupAll(Lookup.java:215)
at org.netbeans.MainImpl$BootClassLoader.allCLIs(MainImpl.java:303)
at org.netbeans.CLIHandler.initialize(CLIHandler.java:325)
at org.netbeans.MainImpl.execute(MainImpl.java:162)
at org.netbeans.MainImpl.main(MainImpl.java:55)
at org.netbeans.Main.main(Main.java:53)

Je poměrně obtížné zjistit, co je vlastně špatně. Vysvětlení je ovšem velice jednoduché. Přepínače mající více jak jedno písmeno se musí uvozovat "--". NetBeans totiž přestaly podporovat formát "-přepínač" a je tedy potřeba zadat "--přepínač" (přepínače ve tvaru "-přepínač" jsou ignorovány!). To platí zatím na unix, linux... zkrátka na Windows dočasně ještě fungují oba zápisy, ale pro jistotu doporučuji přejít na novou konvenci.
Takže až budete spouštět NetBeans z příkazové řádky, nezapomeňte, že --=+ (dvakrát minus je pro vás plus)smile.

Pátek XI 03, 2006

(CS) Co bude po NetBeans 5.5

Czech flag NetBeans team včera slavil vypuštění NetBeans 5.5. Party se konala v Blues Rock Clubu. Oslava se vyvedla (přítomní stejně jako vivo a jídlo byli znamenití) a navíc došlo k velice dobré inovaci - byla přítomna rocková kapela, která hrála v průběhu celého večera. Jméno kapely je votchi a na jejich stránkách je možné najít ukázky z jejich repertoáru.
Každý, kdo na párty přišel, byl obdarován novým NetBeans 5.5 tričkem, které je prvním NetBeans tričkem s dlouhým rukávem - myslím, že by to mohlo symbolizovat, že se NetBeans dotýkají vývojářů více než kdy předtím.
Otázka zní, co bude následovat po NetBeans 5.5. Tým NetBeans pracuje na verzi 6.0 a jak je možné vidět na časovém diagramu - Beta verze je předběžně naplánována na květen 2007.
roadmap

Pondělí X 30, 2006

(CS) NetBeans 5.5 je venku!

Czech flag Mám skvělou novinku pro ty, kteří to ještě neslyšeli. Venku je NetBeans 5.5 logo a můžete si je stahovat ze stránek s novým kabátem www.netbeans.org .
Nový web design se mi hodně líbí. Je docela jednoduché najít platformu, IDE nebo pack a stáhnout si ho. Stejně tak jsou na intuitivním místě plug-iny, dokumentace a další zdroje.
Užívejte si práci s touto novou verzí!

Pátek X 27, 2006

(CS) Co jsou to regrese

Czech flag NetBeans bug priority guidelines nám radí přiřadit nejvyšší prioritu (P1) těm chybám, které jsou regrese. Co ale znamená spojení regresní chyba? Našel jsem následující Wikipedia definici která vypadá dobře a česky bych si dovolil přeložit ji volně takto:
"Regresní chyby se vyskytují tehdy, když funkcionalita programu (která dosud fungovala podle představ) přestane fungovat a nefunguje dále stejným způsobem jak bylo původně naplánováno. Typicky se regresní chyby vyskytují jako nezamýšlené následky změn v programu."

Je to ale regrese, když vývojář záměrně vyřadí funkcionalitu (řekněme dočasně) po velkých změnách v kódu? Možná, že není, protože následky jsou zamýšlené. Na druhé straně je ale vynechána funkčnost a uživatelé ji budou postrádat až do doby, než bude naimplementována. Z tohoto pohledu jde o chybu - dříve fungující věc nefunguje. Což je regrese. Ke druhému názoru se přikláním i já, takže podle mne jde o regresi. Jsem si jistý, že se mnou někteří nebudou souhlasit - takže co myslíte "geekové"?

Středa VIII 16, 2006

(CS) M2 build NetBeans 6.0

Czech flag Build NetBeans 6.0 (Dev verze) Milestone 2 je k dispozici. Milestone buildy jsou stabilizované development buildy (původně Q-buildy). Do M2 buildu je přidaná následující funkcionalita:
-FullScreen mód ve Window Systému
-Floating Windows
-Method exit breakpoints v Debuggeru
-Heap walker prototyp a JMeter integrované v Profileru

Celkový seznam je možné najít na http://qa.netbeans.org/q-builds/TrunkNewAndNoteworthy.html
M2 build můžete stahovat z http://qa.netbeans.org/q-builds/index_trunk.html
Kompletní report pro M2 build je možné najít na http://wiki.netbeans.info/wiki/view/Milestone2Report.

Pátek VIII 04, 2006

(CS) Legrační Issue v NetBeans

Czech flag V Issuezille je zadaná chyba s číslem 81781. Její popis vypadá tak jak je vidět na následujícím screenshotu
chinese issue
Nejsem blázen a opravdu nechci psát svůj blog v dalším jazyce. Tuto chybu jsem chtěl zmínit jen pro pobavení, protože reporter zadal její popis v Čínštině. Myslím, že nikdo z NetBeans developmentu tady v Praze nemluví ani nečte čínsky. Tipnul bych si ale, že se tato chyba vztahuje k velikosti fontů, protože report obsahuje čísla 11 a 12. Podle prvního slova v popisu chyby můžeme usoudit, že se pravděpodobně jedná o chybu v NetBeanssmile. Třeba nám reporter poskytne více informací v Angličtině a chyba tak bude moci být opravena. Pro tyto chvíle zůstává označena jako INVALID:-(

Úterý VIII 01, 2006

(CS) NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition

Czech flag NetBeans core tým releasoval v polovině května 2006 Beta build NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition (viz záznam v mém blogu). Nyní je k dispozici finální verze NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition.
Vedle oprav chyb je oddělen výstup aplikací od výstupu ant skriptů, takže při spuštění aplikace je v Output window ještě jeden tab.
Pokud se chcete dovědět více o NetBeans IDE s podporou BlueJ, přejděte na stránku s informacemi a downloadem.

Blue-J splash
About

jara

Search

Categories
Archives
« červenec 2016
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Today