Pondělí VII 27, 2009

We have new NetBeans release again - NetBeans IDE 6.7.1

English flag There is another release of NetBeans IDE available. Today the version 6.7.1 has been released and it is available at common place netbeans.org.
Highlights of this release are:
 • Support for JavaFX 1.2
 • Upgrade of GlassFish v3 Prelude
 • of course Bugfixes (especially in editor area and projects scanning)


Czech flag Další NetBeans IDE release je na světě. Dnes byla vydána verze 6.7.1 a je k dispozici na obvyklém místě webu netbeans.org.
Hlavní rysy tohoto release jsou:
 • Podpora JavaFX 1.2
 • Upgrade GlassFish v3 Prelude
 • samozřejmě také Bugfixes (obzvláště v oblasti editoru a skenování projektů)


Čtvrtek VII 02, 2009

NetBeans IDE 6.7 - another great release

English flag Another great release of NetBeans IDE is available and as usually you can download it for free from netbeans.org. Since I was working on Kenai integration parts of this release I would like to highlight this functionality. Users can create projects hosted at Kenai on the top of the NetBeans 6.7 IDE and work with projects in NetBeans directly.
I have one notice related to the opening kenai projects (or searching projects) that might help you in case you are trying to look up some project available at kenai.com site:
It is possible to use wildcards in the search string as you can see at the screenshot below.
Czech flag


Czech flag Další skvělý release NetBeans IDE je na světě a jako obvykle jej zdarma můžete stáhnout na netbeans.org. Jelikož jsem pracoval Kenai integraci tohoto releasu, chtěl bych zdůraznit tuto funkcionalitu. Uživatelé mohou vytvářet projekty hostované na kenai.com rovnou z NetBeans 6.7 IDE a pracovat s nimi v přímo v NetBeans.
Mám jednu poznámku vztahující se k otevírání kenai projektů (jejich vyhledávání), která by mohla pomoci v případě že potřebujete najít nejaký projekt dostupný na kenai.com:
Při hledání je možné používat wildcards, jak je vidět na screenshotu nahoře.


Středa VI 17, 2009

Updated Java on Mac OS X

English flag Yesterday at night I have installed "Java for Mac OS X 10.5 Update 4" on my MacBook Pro. Then I started NetBeans IDE 6.7 RC3 and tried to create Java Application project. This action was not successful, I got the exception dialog with
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/script/ScriptEngineFactory
I don't know now what is the cause of this problem with JDK 5 there but definitely I am going to start using JDK 6 instead of version 5. So that my command for running NetBeans IDE is now:
./netbeans --jdkhome /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/
Hopefully there will be no trouble with JDK 6. So far I have tried to create simple Hello World project and it seems that all works fine.

Czech flag Včera večer jsem nainstaloval na 'svůj' MacBook Pro nový update "Java for Mac OS X 10.5 Update 4". Pak jsem pustil NetBeans IDE 6.7 RC3 a zkusil jsem vytvořit Java Application projekt. Nebyl jsem ovšem úspěšný protože jsem dostal exception dialog s
java.lang.NoClassDefFoundError: javax/script/ScriptEngineFactory
Nemám tušení co je za problém s JDK 5, ale definitivně zkusím přejít na JDK 6 namísto verze 5. Můj příkaz na spouštění NetBeans IDE teď bude:
./netbeans --jdkhome /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/
Doufejme, že s JDK 6 nebudou trable. Zatím jsem zkusil vytvořit jednoduchý Hello World projekt a zdá se, že vše funguje.

Úterý IX 30, 2008

Which component holds the focus in NetBeans?/Která komponenta držící fokus v NetBeans?

English flag Many times I needed to know which component really holds the focus in NetBeans IDE. I am not aware of any document where is this feature mentioned and it takes me always some time to remember which shortcut can be used for printing such information to output. So that I decided to write it down to my blog to have it always available there. So the desired shortcut is Ctrl-Shift-Break.
If you started NetBeans from console then it is easy to check the output there. Otherwise go to main menu View|IDE Log and check the Output window content. There appear lines like this:

\*\*\* ShortcutAndMenuKeyEventProcessor: current focus owner = org.openide.explorer.view.TreeView$ExplorerTree[,0,0,188x289,
alignmentX=0.0,alignmentY=0.0,border=javax.swing.border.EmptyBorder@1e51abf,flags=16777576,maximumSize=,minimumSize=,
preferredSize=,editable=true,invokesStopCellEditing=false,largeModel=true,rootVisible=false,rowHeight=18,scrollsOnExpand=true,
showsRootHandles=true,toggleClickCount=0,visibleRowCount=20]

I have one more comment on this feature: unfortunately it is not working on Mac OS X (at least on my machine).


Czech flag Mnohokrát jsem potřeboval zjistit která komponenta v NetBeans IDE drží fokus. Nejsem si vědom že by funkcionalit pro získání fokusu byla dokumentována a vždy mi nějakou chvíli trvá než si vzpomenu na klávesovou zkratku pro vypsání potřebné informace na výstup. Takže jsem se rozhodl zapsat si ji do svého blogu abych měl tuto zkratku vždy po ruce. Jde o shortcut Ctrl-Shift-Break.
Pokud běžíte NetBeans z konzoly pak je jednoduché najít v ní příslušný výpis. Jinak otevřete hlavní menu View|IDE Log a zkontrolujte jeho obsah v okně Output. Objeví se tam text podobný těm na následujících řádkách:

\*\*\* ShortcutAndMenuKeyEventProcessor: current focus owner = org.openide.explorer.view.TreeView$ExplorerTree[,0,0,188x289,
alignmentX=0.0,alignmentY=0.0,border=javax.swing.border.EmptyBorder@1e51abf,flags=16777576,maximumSize=,minimumSize=,
preferredSize=,editable=true,invokesStopCellEditing=false,largeModel=true,rootVisible=false,rowHeight=18,scrollsOnExpand=true,
showsRootHandles=true,toggleClickCount=0,visibleRowCount=20]

Mám k tomu ještě jeden komentář: bohužel to nefunguje na Mac OS X (alespoň na mém počítači).


Pátek III 07, 2008

(EN) NetBeans 6.1 Beta available

English flag The build of NetBeans 6.1 Beta has been released and it is free for download. Important links related to this build are following:
I would like to mention at least on new feature of this build - the IDE startup is faster up to 40%.

Čtvrtek II 07, 2008

(EN) NetBeans 6.0.1 released today

English flag Bits of NetBeans 6.0 have been replaced by NetBeans 6.0.1 today. You can download this NetBeans 6.0.1 directly from http://download.netbeans.org/netbeans/6.0/final/. This release contains following changes:
-Addition of Japanese, Simplified Chinese, and Brazilian Portuguese localizations.
-Glassfish V2 is replaced with Glassfish V2 UR1.
-The integration of bug fixes

It is also possible to upgrade to this version from NetBeans 6.0 through the plugin manager (Tools|Plugins). Available Updates include listed above except localization.
NetBeans 6.0.1

Úterý I 29, 2008

(EN) Plugin Manager can work in background

English flag The tool for plugin installation and update was completely rewritten in NetBeans 6.0 so that the Update Center Wizard was removed and we have the Plugin Manager instead. It was long way to stabilize the Plugin Manager and find the best way of presenting the logic to users. I think that now there are no big problems with this tool (of course there are some low priority issues that are always in any software smile). It is available in main menu Tools | Plugins.
Current daily builds include one improvement in the area of Plugin Manager. It can Run in Background. This feature was highly required by users so that they may now continue with coding their sources while new plugins are being installed.
The Run in Background feature can be activated by the checkbox in the installer and once the user activates Run in Background it cannot be switched to the foreground (until the current instance of installation is finished).
Run in Background
Run in Background checkbox.

During the Run in Background the Plugin Manager will have disabled actions and the process of the installation is displayed at the status line as the standard NetBeans progress tool.
Progress of install
Progress of installation can be viewed.

When the installation (Run in Background) is finished then the bubble and the restart icon appears at the bottom of the NetBeans IDE in case that some plugin requires restart (the bubble stays there only for a while).
Bubble with the restart icon
Bubble and the restart icon in IDE status line.

Pondělí I 28, 2008

(EN) NetBeans repository moved to Mercurial

English flag As many users already know the NetBeans repository migrated from CVS (cvs.netbeans.org) into Mercurial(hg.netbeans.org). I have already installed Mercurial binaries from http://mercurial.berkwood.com/ on my Mac OS X (running with Leopard). I have met the problem with running of hg. It was not possible to clone testing repository from command line. The command hg clone http://hg.netbeans.org/main finished with the following output:
[.JARa]/space/tmp/tmprepository #hg clone http://hg.netbeans.org/main
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/bin/hg", line 14, in 
  mercurial.dispatch.run()
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/dispatch.py", line 20, in run
  sys.exit(dispatch(sys.argv[1:]))
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/dispatch.py", line 26, in dispatch
  except util.Abort, inst:
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/demandimport.py", line 74, in __getattribute__
  self._load()
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/demandimport.py", line 46, in _load
  mod = _origimport(head, globals, locals)
 File "/Library/Python/2.5/site-packages/mercurial/util.py", line 32, in 
  _encoding = locale.getlocale()[1]
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/locale.py", line 460, in getlocale
 File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/locale.py", line 373, in _parse_localename
ValueError: unknown locale: UTF-8

The problem is that the system property LANG was set to UTF-8. There are 2 solutions how to make hg to be working correctly:
1. Simply execute command export LANG="" or better just unset LANG. The disadvantage is that this doesn't work globally so that you may want to write it to the proper user config files.
2. The second option is to go to the Terminal Preferences, then select the tab Advanced in Settings category. You need to deselect the checkbox on the bottom of the dialog.

Terminal's settings
The Settings dialog of Terminal.

You can find useful some links related to NetBeans migration to Mercurial:
-http://wiki.netbeans.org/wiki/view/HgMigrationDocs - NetBeans hg migration document
-http://wiki.netbeans.org/HgHowTos - How To page
-http://mercurial.berkwood.com/ - hg binaries
-http://www.selenic.com/mercurial/wiki/ - selenic home page

Úterý I 22, 2008

(EN) Sun acquires MySQL - starting blogging again

English flag The subject of this entry tells enough. I can only say that for me MySQL is "The world's most popular open source database" which is motto of http://www.mysql.com/. You can find more details about the acquisition at Jonathan's blog. Unfortunately Jonathan is not blogging in Czech so that readers of my Czech entry need to switch to EnglishSmile. MySQL logo

Pátek VI 08, 2007

(EN) Plugin Manager's Settings tab redesigned

English flag In the NetBeans Plugin Manager there is redesigned Settings tab. You can see this change in new daily builds of NetBeans IDE. I like the terminology that is used there for distinguishing between Plugins and NetBeans Modules (NBM). The term Plugin is used now for what I called a category in my last blog entries. The second one corresponds to a single .nbm file. Unfortunately this wording is probably not final yet.
There is one feature that is disabled by now - Install into shared directories. It used to be called Global option in the Update Center Wizard contained in former releases. This feature is not implemented yet so that the checkbox stays gray now.
The look of all tabs is consistent now in Plugin Manager. Besides changes in Settings tab there are some small improvements especially in description panels which have now different background for plugin/.nbm name and the Install tab contains buttons Activate/Deactivate by this name on the right.

Plugin Manager's Settings tab
The Settings tab look.

Středa V 30, 2007

(EN) Plugin Manager notices

English flag There are some terms and use-cases of NetBeans Plugin Manager that are not clear for some users. I will try to summarize the most important of them:

1.First of all there are 2 different actions "install" and "activate" in Plugin Manager.
The difference between them is following:
Installed plugin can be activated or deactivated. Deactivated plugin is not loaded by the module system so that it doesn't waste resources until it is activated. It resides in proper directory so that it can be activated (loaded by module system) quickly. During the installation of ordinary plugin it is automatically activated (special plugin types - Eager, Fixed and Autoload behave differently). Such details should not be important for users.

2.How can be plugin uninstalled?
There are 2 views of plugins in Plugin Manager. The default "category view" and simple "plugins view". The first one is better for most of users because plugins are grouped to the categories and operations are invoked at these categories. It is more synoptical because users work with the short list. The second "plugins view" may be valuable for advanced users that need to install/uninstall/activate/deactivate only single plugin. This is not so common so that the recommended is the "category view". The view can be switched in Plugin Manager's Settings tab through the "Show plugin details" checkbox.
In the NetBeans Plugin Manager there is the "Installed" tab that contains list of installed plugins/categories. Plugins/categories can be uninstalled by selecting the checkbox by the plugin/category followed by pushing Uninstall button.
To deactivate category/plugin there are popup menu items in Installed tab starting with the word Deactivate. Similar way is available for Activate action. I have to mention that the part of activation and deactivation is going to be redesigned.

3.How can I see list of plugin dependencies, classpath?
The installation of dependencies should be transparent for users. Users usually don't care about dependencies, classpath... they just need to install some feature. This is why the "category view" is default in the NetBeans Plugin Manager.

4.Show it in Updates vs. New Plugins tab
Plugin Manager has one not very intuitive behavior. Let's assume we have e.g. editor plugins "X" and "Y" grouped in category with name "Editing". Imagine that the user installs this group. Then let's assume that new plugin "Z" is added to update center and it is categorized to "Editing" too. From the group point of view the category is partially installed so that it appears in "Updates" tab. But when the plugin view is active then "Z" plugin appears in "New Plugins" tab (in this case it is just a single plugin no matter what category it belongs to). I do agree that this behavior is not very comprehensive at the first sight.

5.How to Select All/Deselect All
In Plugin Manager you can invoke popup menu on lists of categories/plugins. There are contextual items in this popup like Select All/Deselect All.

6.Merge Downloaded to New Plugins
In one comment of my blog there appeared idea that "Downloaded" can be merged to "New Plugins", in addition to provide a "add local module" button. I don't agree with this, because it is more synoptical to have these in separate tabs (at least for me). Maybe this is a topic for discussion with others.

At the end I would like to say that the Plugin Manager is not completely finished yet. There is big progress on fixing issues and some improvement are still in process. For example Active column wil be removed from Installed tab or contextual popup menu items will change. I hope all changes will help to usability of the Plugin Manager.

Pátek V 25, 2007

(EN) Improved NetBeans PluginManager

English flag After the integration of PluginManager to the NetBeans cvs repository there appeared voices about the usability of this feature. Many users were not satisfied with the user interface so they have spoken up about it. The response to that dissatisfaction is improved user interface that you can see in new trunk builds. Complicated renderers were replaced by simplified ones so that the work with the plugin manager is easier now. Important is the change in panel division (area is divided vertically instead of original horizontal division). As for me the most important is that it is possible to install group of plugins at once (it is not necessary to select them apart). It is wort to say that there is added context popup menu with actions like Activate, Deactivate, Select All, Deselect All... For those who prefer plugin-based instead of category-based view there is the magic checkbox "Show plugins details" in Settings tab.

Plugin Manager

Čtvrtek V 24, 2007

(EN) NetBeans 5.5.1 is out

English flag


NetBeans 5.5.1 is live today and you can download it for free from http://www.netbeans.org. I will not describe what this version offers. Here is just couple of direct links where you can find the most important information about the release:

Úterý V 22, 2007

(EN) JavaOne notices

English flag JavaOne conference that was in May 8th-11th in San Francisco was something rare for me. I was there and it meant many new experiences for me:
 • I flew by an airplane for the first time in my life
 • I left Europe for the first time in my life
 • I have seen such a big show as JavaOne for the first time in my life
Right away the first day in San Francisco it was very visible that the JavaOne Conference is going to be there in the city. I saw the JavaOne captions everywhere - on cabs, pillars, boards at pavements ...
Java One is everywhere

I visited many valuable sessions at the conference. Based on them I have my view of the Java technologies trends. As for me people heard most often about JavaFX, Ruby/JRuby or BlueRay. I have felt very big press on Mobile world and I have heard often the word Community. And finally the word that JavaOne cannot exist without is NetBeans. Hopefully I have chosen correctly only the importantsmile.

During the conference time in the Moscone Center surrounding it was obvious that the JavaOne conference is going to be there..
Java One is in Moscone

Besides the conference I had a time for San Francisco sightseeing including Golden Gate Bridge.
The Golden Gate Bridge

The general impression from the stay was better than I expected and I am really glad that I had the opportunity to be there. The only bad thing on the stay was the call from my wife. She informed me that someone has spoiled our basement - her bike that we bought a year ago is occupied by someone else nowgloom

Pondělí II 26, 2007

(EN) Libraries in J2SE project


English flag In the past I have been solving problems connected to moving my own Java J2SE project from one computer to another. The problem is with projects that use libraries. I was sometimes very upset when I was opening project containing some Matisse forms. Those forms depend on .jar file like swing-layout-1.0.1.jar. Unfortunately this .jar file was not available in JDK<6 so that this library was referenced from NetBeans IDE subfolder. This is managed by nbproject/project.properties where each such library is defined as a relative path to the proper .jar file. The line with such definition looks like following:
libs.swing-layout.classpath=../../../../space/60/netbeans/platform7/modules/ext/swing-layout-1.0.1.jar

As a workaround for this I usually created some JFrame Form that I immediately deleted. By this trick I just attached another swing-layout library to the project (that one from the currently used NetBeans IDE).
The example above has a general pattern. Imagine that your project uses some .jar file located anywhere on you harddisk. There is no possibility to use previous fake. Because it is possible that you don't have the same library on your other computer (you are moving your project from computer A to computer B). The only way is to have this library somehow contained in the project directory. Because this is the only thing (the only folder) you are going to copy from computer A to Computer B.
I personally use following solution for this problem:
First of all imagine we have project PRJ that needs to use library LIB.jar
1.Create folder PRJ/lib (it is not mandatory to call it 'lib')
2.Copy the LIB.jar to PRJ/lib
3.In Project Properties select Libraries node
4.By pushing Add JAR/Folder button add the PRJ/lib/LIB.jar as a library

I am happy with this concept and I hope it can help you to resolve similar situation when using NetBeans IDE.

Čtvrtek II 22, 2007

(EN) UML support in NetBeans 5.5

English flag There is a new set of modules for UML Modeling available on NetBeans 5.5 Beta Update Center. They were uploaded yesterday and I was surprised what these modules provide. I think they are really valuable and hope users will appreciate their availability. I was really curious how do UML modules manage generation of Java code. For this purpose I just created new UML Java-platform project. Then designed Shape interface in 'Class Diagram' and class Circle. I then drew implementation arrow between them. All inherited methods appeared in the Circle class.
Class diagram
Finally I tried to generate code and here you can see the result for the Circle class. There are missing imports, but I fixed it by Ctrl+Shift+F shortcut in NetBeans editor.
Generated code
This kind of tool I really missed in NetBeans for long time and I am happy it is available for free. I am going to play with other diagram types (if I spare some time) and perhaps you will be able to read here my real experience with UML Modeling in NetBeans IDE 5.5. I have now created the first step - generated all available UML diagram types:
Diagram types

Pátek I 19, 2007

(EN) M6 build of NetBeans 6.0 available

English flag I would like to answer the question what build is recommended for use from development 6.0 builds of NetBeans. Since there is Milestone build M6 of NetBeans 6.0 available I recommend this build to users of 6.0 builds. As you probably know "Milestone builds are stabilized development builds (originally Q-builds)". The feature I would like to notice is support of Maven (Maven modules are available from Development Update Center and are not part of build distribution).
You can see full M2 new features list at http://wiki.netbeans.org/wiki/view/NewAndNoteWorthyMilestone6
The M2 build can be downloaded from Milestone Downloads page
Full M2 build report can be found at http://wiki.netbeans.org/wiki/view/Milestone6Report.

Pátek XII 15, 2006

(EN) NetBeans team enjoyed Christmas party yesterday

English flag Prague NetBeans team has attended Sun Christmas party yesterday. It was in Blues Rock Club - same as last release party. There were many people that enjoyed the beer, food, music (some ZZ-top like DJs and live concert of ABRAXAS). Of course all enjoyed conversation with others too. The good news is that Petr Chytil - colegue from our office accessed his photos from the party at this address. I have one photo from the party too - you can guess who is it (sorry for the quality - I made it with my camera on cell phone).
Petr Chytil

Pátek XI 24, 2006

(EN) -jdkhome or --jdkhome?

English flag Yesterday I installed version 6.10 of Ubuntu and then tried to run NetBeans. But the default jdk on this system is 1.4.2 so that I installed version 1.5.0 first and then I tried to run last trunk build of NetBeans on this jdk. I wrote on command-line command like following (with specified jdkhome switch I tried to pass path to my jdk):
/space/build/netbeans6.0/bin/netbeans -jdkhome /space/jdk1.5.0
I was confused by the following exception and the NetBeans did not start:

Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: method java.lang.Class.cast with signature (Ljava.lang.Object;)Ljava.lang.Object; was not found.
at org.openide.util.WeakSet.checkRefQueue(WeakSet.java:282)
at org.openide.util.WeakSet.object2Entry(WeakSet.java:315)
at org.openide.util.WeakSet.add(WeakSet.java:117)
at org.openide.util.lookup.MetaInfServicesLookup.beforeLookup(MetaInfServicesLookup.java:99)
at org.openide.util.lookup.AbstractLookup$R.allInstances(AbstractLookup.java:882)
at org.openide.util.Lookup.lookupAll(Lookup.java:215)
at org.netbeans.MainImpl$BootClassLoader.allCLIs(MainImpl.java:303)
at org.netbeans.CLIHandler.initialize(CLIHandler.java:325)
at org.netbeans.MainImpl.execute(MainImpl.java:162)
at org.netbeans.MainImpl.main(MainImpl.java:55)
at org.netbeans.Main.main(Main.java:53)

It is hard to find out where the problem is. The explanation is pretty easy. Switches longer than 1 letter must have prefix "--". NetBeans stopped supporting format "-switch" and it is necessary to pass "--switch" (switch in format "-switch" are ignored!). This is true for unix, linux... simply on Windows it work temporarily both formats but i suggest adapting to the new convention for sure.
So if you are running NetBeans from command line don't forget that --=+ (twice minus is plus for you)smile.

Pátek XI 03, 2006

(EN) What will be after NetBeans 5.5

English flag The NetBeans team celebrated release of NetBeans 5.5 yesterday. The release party held in Blues Rock Club (it is in Praguesmile). The party was cool (people, beer and food were excellent) and there was really good innovation - there has been live rock band playing over the whole evening. The band name is votchi and you can find some music samples there at their pages.
Everybody who came at the party got a new NetBeans 5.5 t-shirt and it is the first NetBeans t-shirt with long sleeves - I think it symbolizes that NetBeasn touches developers more than ever before.
The question is what will NetBeans team do now after the NetBeans 5.5. The NetBeans team is working on 6.0 and you can see the roadmap - according to it the Beta is planned for 05/2007.
roadmap

Pondělí X 30, 2006

(EN) NetBeans 5.5 released!

English flag I have great news for those of you who haven't heard yet. The release NetBeans 5.5 logo is live and you can download it from completely redesigned pages of www.netbeans.org .
I like the new web design very much. It is pretty easy to find the platform, IDE or pack and download it as well as plug-ins, docs and other resources.
Enjoy working with this great release!

Pátek X 27, 2006

(EN) What is regression

English flag NetBeans bug priority guidelines advises to assign the highest priority (P1) to those bugs that are regressions. But what is the meaning of regression bug? I found the following Wikipedia definition that seems to be fine:
"Regression bugs occur whenever software functionality that previously worked as desired stops working or no longer works in the same way that was previously planned. Typically regression bugs occur as an unintended consequence of program changes."

But is it regression when a developer intentionally disabled functionality (let's say temporarily) after some big changes in code? Maybe it is not because consequences are intended. But on the other hand the functionality is missing and users will miss it until it is implemented. From this point of view it is issue that worked previously and it is a regression. The second opinion works for me so IMHO it is regression. I am sure that some people will not agree with me - what do you thing geeks?

Středa VIII 16, 2006

(EN) M2 build of NetBeans 6.0 available

English flag The release of NetBeans 6.0 (Dev version) Milestone 2 is live. Milestone builds are stabilized development builds (originally Q-builds). M2 build contains following features:
-FullScreen mode of Window System
-Floating Windows
-Method exit breakpoints in Debugger
-Heap walker prototype and JMeter integrated to Profiler

You can see full M2 features list at http://qa.netbeans.org/q-builds/TrunkNewAndNoteworthy.html
The M2 build can be downloaded from http://qa.netbeans.org/q-builds/index_trunk.html
Full M2 build report can be found at http://wiki.netbeans.info/wiki/view/Milestone2Report.

Pátek VIII 04, 2006

(EN) Funny NetBeans issue

English flag There is a bug in Issuezilla with number 81781. Its description looks like following screenshot
chinese issue
No I am not mad and I don't want to have my weblog in the 3rd language. It is here just to show it as funny issue because the reporter wrote its description in Chinese. I think nobody from NetBeans developers here in Prague speaks nor reads chinese. I guess the issue may be related to font size, because there appear numbers 11 and 12 in the report. And according to the first word in the description it is probably related to NetBeanssmile. Maybe the reporter will provide additional information in English and issue will be resolved. For now it is marked as INVALID:-(

Pondělí VII 31, 2006

(EN) NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition released

English flag In the middle of May 2006 the NetBeans core team released Beta build of NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition (see my blog entry). Now there is the final version of NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition available.
In addition to bugfixes it contains feature splitting off application output from output of ant scripts so that there appears one more tab in Output Window when a application is executed.
If you want to use NetBeans IDE with the support for BlueJ go to the page with more information and download .

Blue-J splash

Čtvrtek VII 27, 2006

NetBeans antialiasing

English flag I heard there are ugly fonts in NetBeans on Windows OS (compared to Mac OS X where fonts seem to be perfect). The question is how to eliminate this problem on Windows. And my answer is Run NetBeans with antialiasing switch. My knowledge of antialiasing is not perfect but I know how to make NetBeans to be better aliasing. Here is the magic you can try - run NetBenas with the following command:
nb.exe -J-Dswing.aatext=true -userdir $my_userdir -jdkhome $my_jdkhome
Or add the switch to netbeans/etc/netbeans.conf file. Change line starting with netbeans_default_options to netbeans_default_options="-J-Dswing.aatext=true -J...
It doesn't work in Mustang (Java 6) but Mustang Swing uses the system's antialiasing setting so that the property is not needed since Java 6.
I prepared screenshot with piece of NetBeans with and without antialiasing. You can guess whether left or right part becomes from NetBeans started with -J-Dswing.aatext=true switchsmile.
antialiasing
Antialiasing Off vs On.

Windows XP contain antialiasing support too. It is the other way how to improve look of fonts in NetBeans. Go to Start menu -> Settings | Control Panel. Then select Display and push Effects... button. Then change Use the following method to smooth edges of screen fonts: from Standard to Clear Type as shows following picture.
antialiasing
That's all from me about antialiasing.

Czech flag Zaslechl jsem, že v NetBeans jsou na Windows OS nehezké fonty (v porovnání s Mac OS X kde fonty vypadají perfektně). Otázkou je, jak tento problém na Windows eliminovat. Moje odpověď je spusťte NetBeans s přepínačem pro antialiasing. Moje znalost antialiasingu není nijak perfektní, vím ale jak přinutit NetBeans, aby měly lépe vyhlazené fonty. Tady je kouzlo, které můžete vyzkoušet - spusťte NetBeans pomocí následujícího příkazu:
nb.exe -J-Dswing.aatext=true -userdir $my_userdir -jdkhome $my_jdkhome
Nebo je možné přepínač zapsat do souboru netbeans/etc/netbeans.conf. Tam je zapotřebí změnit řádku začínající řetězcem netbeans_default_options na netbeans_default_options="-J-Dswing.aatext=true -J...
Nefunguje to ovšem pod Mustangem (Java 6), ale Swingy v Mustangu používají nastavení antialiasingu ze systému takže přepínač v Java 6 už není zapotřebí.
Připravil jsem screenshot s kouskem NetBeans při zapnutém a vypnutém antialiasingu. Zkuste hádat jestli je levá nebo pravá část obrázku z NetBeans puštěných s přepínačem -J-Dswing.aatext=truesmile.
antialiasing
Vypnutý vs zapnutý antialiasing.

Windows XP má také podporu pro antialiasing. Je to druhá cesta jak vylepšit vzhled fontů v NetBeans. Jděte do Start menu -> Settings | Control Panel. Pak vyberte Display a stlačte tlačítko Effects.... Pak změňte Use the following method to smooth edges of screen fonts: z Standard na Clear Type jak ukazuje následující obrázek.
antialiasing
To je ode mne všechno ohledně antialiasingu.

Středa VII 26, 2006

NetBeans Full Screen mode

English flag Main trunk builds of NetBeans (known as upcoming release 6.0) contain smart feature called Full Screen. It is useful in case you don't want to see toolbars (which waists place) and you want to stretch NetBeans to as large area as possible. By pressing Alt + Shift + Enter (or through main menu View | Full Screen) you spare area that is not useful while coding in NetBeans. This feature behaves differently depending on operating system. On Mac OS X only toolbars are omited, on Linux also main menu vanishes and on Windows even system toolbar disappears. Following screenshot shows how it looks on Win XP.
fullscreen
NetBeans on Windows XP in normal vs fullscreen mode (by switching to fullscreen mode the area out of red highlighted area is omited)


Czech flag Buildy main trunku NetBeans (označované též jako upcoming release 6.0) obsahují efektní funkci nazvanou Full Screen. Je užitečná v případě, že nechcete vidět toolbary (které zabírají zbytečný prostor) a chcete-li tento prostor využít k roztažení NetBeans na co největší plochu. Zmačknutím zkratky Alt + Shift + Enter (nebo přes main menu View | Full Screen) ušetříte místo, které se při kódování v NetBeans docela hodí. Funkce Full Screen se chová odlišně v závislosti na operačním systému. Na Mac OS X se vynechají pouze toolbary, na Linuxu zmizí také main menu a na Windows se vynechá dokonce systémový toolbar. Následující screenshot ukazuje jak to vypadá na Win XP.
fullscreen
NetBeans na Windows XP v normal vs fullscreen módu (přepnutím do fullscreen módu se vynechá plocha mimo zvýrazněný červený rámeček)


Úterý VII 25, 2006

Mouse wheel scrolls editor tabs

English flag I didn't know it until now that scrolling of editor tabs is invoked when user turns the mouse wheel. Of course the mouse cursor must be in the area of tabs. Switching among documents is easy even in case there are many of them opened and not all tabs are visible together.
Previously I used to switch among documents by mouse list widget as it is shown in the following figure.
Widget list

There is another way how to switch among documents in NetBeans IDE. It is possible to see the list of documents in alphabetical order when you press Shift+F4. Then seletct desired document name and editor will switch to it after pressing of Switch to Document button.
Switch dialog

There is one special case when the best way of navigation is through mouse scroll wheel. An example is situation when user wants to switch to document opened as first one but the currently selected document is the last one. It is useful to use mouse scrolling regardless you know the name of the document that is going to be opened.

Czech flag Až nyní jsem se dozvěděl, že editor tabs mohou být scrollovány pomocí kolečka myši. Kurzor myši přitom musí být na tabech editoru. Přepínání mezi taby je jednoduché dokonce v případě, kdy je otevřeno větší množství dokumentů a ne všechny taby jsou vidět najednou.
Dříve jsem pro přepínání mezi dokumenty používal seznam dokumentů jak je vidět na následujícím obrázku.
Widget list

Existuje ještě jedna cesta jak přepínat mezi dokumenty v NetBeans IDE. Seznam dokumentů seřazených abecedně je možné vidět po stlačení Shift+F4. Pak stačí vybrat nějaké jméno dokumentu a editor se na něj přepne po stisknutí tlačítka Switch to Document.
Switch dialog

Existuje jeden speciální případ kdy je nejlepší navigovat pomocí kolečka myši. Příkladem je situace. kdy uživatel chce přepnout na dokument, který byl otevřený jako první v pořadí, ale momentálně vybraný je dokument otevřený jako poslední. Tehdy je užitečné použít scrolling a ani k tomu nepotřebujeme znát jméno otvíraného dokumentu.

Pondělí VII 24, 2006

My blog is on planetnetbeans.org

English flag The website http://www.planetnetbeans.org gathers blogs related to NetBeans. There is one fresh news on this web site. My blog is live there. And what is pretty funny is that I am at the first position of the bloggers list. Of course I am not the best one. It is just because blogs are listed in alphabetical order there and .JARa's Bilingual Weblog starts with dot. And the dot is before all alphanumeric characters. This was not intention of dot at the begin of my blog name. The dot is there because I wanted to belong to world of Java where .JAR files are well known - they are Java archive files (geeks, sorry for explanation smile).

Czech flag Web http://www.planetnetbeans.org shromažďuje blogy vztahující se k NetBeans. K tomuto webu se váže jedna čerstvá novinka. Je na něm nově i můj blog. A co je docela vtipné, jsem na první pozici seznamu blogerů. Samozřejmě nejsem nejlepší bloger. Jsem první proto, že blogy jsou seřazeny abecedně a .JARa's Bilingual Weblog začíná tečkou. A tečka, jak je známo, je v abecedě před všemi alfanumerickými znaky. To ovšem nebyl cíl tečky v názvu mého blogu. Tečka je tam jen proto, že jsem chtěl patřit do světa Java technologie, kde jsou soubory .JAR dobře známé - jsou to Java archív soubory (všem znalcům se omlouvám za tohle vysvětlování smile).

Pátek VII 21, 2006

NetBeans 5.5 Beta 2 is live

English flag The NetBeans users can enjoy Beta2 build of release 5.5. It contains many bug fixes and provides support of the Java Enterprise Edition 5 platform, and most notably the Java Persistence, EJB 3 and JAX-WS 2.0 specifications. Here you can download the Beta2 build. There is sometimes Beta instead of Beta2 on these pages so substitute it yourself as Beta2.
More info about NetBeans 5.5 Beta 2 release can be found by clicking on the following button. NetBeans IDE 5.5 Beta 2 Released

Czech flag Uživatelé NetBeans se mohou těšit z buildu Beta2 releasu 5.5. Je v něm opravená spousta chyb a poskytuje podporu pro Java Enterprise Edition 5 platform, Java Persistence, EJB 3 a JAX-WS 2.0 specifikace. Beta 2 build si můžete stáhnout zde. Na těchto stránkách se občas vyskytuje slovo Beta namísto Beta 2, což je dobré si substituovat a domyslet si tam onu dvojku.
Více informací o NetBeans 5.5 Beta 2 release je možné najít po kliknutí na následující button. NetBeans IDE 5.5 Beta 2 Released

About

jara

Search

Archives
« červenec 2016
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Today