Pátek IV 04, 2008

.JARa is a father/.JARa je otcem

English flag I became a father of a cute girl Barborka Uhrikova this Tuesday 1st of April in 23:08. It was really very impressive moment in my live and now I am a proud father. My daughter is lovely and I hope they will allow us to have her at home tomorrow. I am looking forward to the moment when we will be at home as a complete family.

Czech flag V úterý 1.4.2008 ve 23:08 jsem se stal otcem rozkošné dcerky Barborky Uhříkové. Byl to neopakovatelný zážitek mého života a jsem hrdý na to, že jsem otcem. Barborka je roztomilá a já doufám, že nám už zítra dovolí vzít si ji domů. Moc se na to těším až budeme doma jako kompletní rodina.

Sobota III 22, 2008

New story with Mercurial on Mac OS X/Znovu řeším Mercurial na Mac OS X

English flag
One of my previous blog entry informed about the problem with running Mercurial on Mac OS X. It appeared again and I have a suspicion that it is connected to the update of Mac OS X (yesterday I have upgraded to 10.5.2). Again I cannot simlpy write hg clone http://www.netbeans.org/main in console so that I was angry when seeing it again. Fortunately it is easy to fix again (unset LC_TYPE works for me) although I don't understand why is this property for (I believe I don't need it). I am attaching screenshot as the the proof that it works now.
Czech flag
Na jednom z předchozích příspěvku jsem psal o problému s Mercurialem na Mac OS X. Bohužel se objevil znovu a mám pocit, že to souvisí s upgrade na Mac OS X 10.5.2, keteý jsem provedl včera. Opět nejde spusti anit hg clone http://hg.netbeans.org/main v konzoli. Trochu jsem znejistěl když jsem to znovu uviděl. Naštěstí je to ale opět snadné vyřešit (stačí nastavit unset LC_TYPE ) ikdyž vlastně nevím k čemu sto slouží (a věřím, že to ani nebdu nikdy potřebovat). Nahoře je přiložen jako důkaz, že už mi to funguje.

Pondělí V 28, 2007

Usability improvement/Vylepšení usability

English flag There are several ways how people access pages of weblogs. Beyond the RSS feeds people can meet weblogs by google or other search engine. This can cause small troubles to people that found my blog entries from NetBeans and NetBeansCZ categories. These categories contain entries that are single-language with the link to the second language entry. Unfortunately such link had the description in the same language as the entry. So that the English speaking person must have red the description in czech. That's my big fault and I have already fixed it in my blog templates. So the links in new entries will simply look like the following:
Languages fix

If you have some other troubles with the usability in my blog, please don't hesitate and speak up (write me an e-mail or just add it as a blog comment) and I will try to fix it.

Czech flag Existuje několik cest, jak lidé navštěvují blogy. Vedle RSS feedů to mohou být například vyhledávače jako je google. To může způsobit potíže těm, kdo si najde příspěvek mého blogu zařazený do kategorií NetBeans and NetBeansCZ. Tyto kategorie totiž obsahují příspěvky, které jsou jednojazyčné a mají v sobě vždy link na příspěvek v opačném jazyce. Bohužel takové linky obsahovaly vždy jen popis v jazyce stejném jako je příspěvek. Takže anglicky mluvící si mohli přečíst popisek v češtině. To je moje velká chyba, kterou jsem už opravil ve svých template souborech. Linkly v nových příspěvcích proto budou vypadat následovně:
Languages fix

Pokud víte o nějaké další usability chybě, tak prosím neváhejte a dejte mi o ní vědět (napište mi e-mail nebo jednoduše přidejte komentář do blogu) a já se pokusím to vyřešit.

Pátek II 09, 2007

.JARa blog's birthday

English flag I have a holiday and I am probably skiing in the Jesniky mountains (Czech Republic) in the time of releasing this entry. This is the way how I celebrate the 1st anniversary of my blog.
I would like to briefly summarize what important happened during those 365 days:
  • First of all the NetBeans team released great release NetBeans 5.5 and other stuff like NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition.
  • My blog was visited almost 12K times since Jun 2006! Thanks for that, it gives me power to make my blog alive.
  • I was working hard and improved my English. I also attended Time Management and Fit for Presenting trainings to improve my skills in these areas.
  • I achieved my personal happiness - I got married and visited Spain.

Well those were great 365 days in general and I hope another great are coming soon.

Czech flag V době publikace tohoto příspěvku mám dovolenou a pravděpodobně lyžuji v Jeseníkách. Tímto způsobem slavím první výročí vzniku mého blogu.
Chtěl bych velmi stručně shrnout co jaké důležité události se přihodily v těchto 365-ti dnech:
  • NetBeans tým uvolnil verzi NetBeans 5.5 a taky další důležité produkty jako je NetBeans IDE 5.0 BlueJ Edition.
  • Počet návštěv mého blogu se od června 2006 vyšplhal skoro na 12-tisíc! Díky za takto vysokou návštěvnost, dodává mi to energii držet tento blog naživu.
  • Pracoval jsem tvrdě na zlepšení své angličtiny. Taky jsem navštívil kurzy Time Managementu a Fit for Presenting pro zlepšení svých dovedností v těchto oblastech.
  • Dosáhl jsem osobního štěstí - oženil jsem se a taky jsem se podíval do Španělska.

Obecně to bylo skvělých 365 dnů a já doufám, že jsou další skvělé dny přede mnou.

Úterý VIII 01, 2006

Separate out NetBeansCZ category

English flag I am going to create new blog category named NetBeansCZ. There will be entries only in Czech in this category. On the other hand I will add entries only in English to the current NetBeans category (of course in each english entry there will be link to the corresponding czech entry and vice versa). The reason of this change is to provide entries to http://www.planetnetbeans.org/cs which is planned to be established (it doesn't exist yet). This change will not impact other categories, they will stay there as bilingual entries as before.

Czech flag Chystám se vytvořit novou kategorii ve svém blogu s názvem NetBeansCZ. Budou do ní přidávány příspěvky pouze v Češtině. Naopak do NetBeans kategorie budu dávat už jen anglicky psané příspěvky (samozřejmě v každém anglickém příspěvku bude link na odpovídající český záznam a naopak). Důvod této změny je v poskytnutí příspěvků do http://www.planetnetbeans.org/cs, který se chystá vzniknout (zatím ještě neexistuje). Tato změna nebude mít dopad na ostaní kategorie, v nich budou nadále dvojjazyčné příspěvky jako doposud.

Sobota VI 17, 2006

Greetings to Africa

English flag A couple of weeks ago I noticed there is no any hit of my blog that comes from Africa. Now I see there are even two or three red points on the map of Africa.

Africa map
Click here to see the Complete Map


Africa was the only continent that didn't visit my blog. I am happy it has changed. Thanks to all such people that give me an energy to continue with bloggingsmile.

Czech flag Před několika týdny jsem zaznamenal, že ještě nikdo nenavštívil můj blog z Afriky. Nyní je ovšem vidět, že na mapě Afriky jsou dva nebo dokonce tři červené puntíky.

Africa map
Pro zobrazení kompletní mapy klikněte zde


Afrika byla dlouhou dobu jediným kontinentem, který můj blog nenavštívil. Jsem rád, že se to změnilo. Díky všem lidem, kteří mi dodávají energii pro pokračování v blogovánísmile.

Pondělí VI 05, 2006

StarOffice/OpenOffice makrovirus 'Stardust'

English flag Have you already heard about the first StarOffice/OpenOffice makrovirus with the name 'Stardust'? If not then read the following article:http://news.com.com/2100-7349_3-6078475.html?part=rss&tag=6078475&subj=news.

Czech flag Už jste slyšeli o prvním makroviru napadajícím StarOffice/OpenOffice documenty s názvem 'Stardust'? Pokud ne tak doporučuji následující články:
http://news.com.com/2100-7349_3-6078475.html?part=rss&tag=6078475&subj=news (anglicky)
http://technet.idnes.cz/prvni-makrovirus-pro-openoffice-doh-/bezpecnost.asp?c=A060601_110914_bezpecnost_nyv (česky)


Středa III 29, 2006

Linux Expo 2006

English flag I have visited the Linux Expo in previous years and this is why I got an e-mail today, that the next one is going to be in days 10 - 12 April 2006 in Hotel Olympik - Prague. There will be varied program so I am going to visit this exposition this year again.
You should see the presentation about OpenSolaris - scheduled on Monday 10 April at 15:30 - 16:15 (speakers Ladislav Pecen and Lukáš Rovenský).
I am pretty curious about results of survey Czech Open Source 2006 (the first year of survey managed by server Root.cz) where I participated with my votes. Results will be discussed right there at Linux Expo 2006.
Czech flag V předchozích letech jsem navštívil Linux Expo. Proto mi dnes přišel e-mail, že se 10.-12.4.2006 v Praze - hotelu Olympik koná další ročník. Program je velice pestrý, určitě se tam chystám i letos.
Hned v pondělí 10.4. v 15:30 - 16:15 bude mít Ladislav Pecen a Lukáš Rovenský přednášku o OpenSolaris. Rozhodně byste si ji neměli nechat ujít.
Jsem docela zvědavý na výsledky prvního ročníku ankety Czech Open Source 2006 pořádné serverem Root.cz), do které jsem přispěl svým hlasováním. Výsledky by měly být diskutovány právě na Linux Expo 2006.

Úterý III 21, 2006

MC, FDD, CD, DVD, SD

Czech flag Během dosavadní práce s počítači jsem se setkal už s mnoha typy médií na přenášení dat. Doma jsem objevil nějaké diskety, ze kterých by dnes šlo už jen velmi těžce získat data. Osmipalcová disketa je opravdu rarita. Pokud by měl někdo ještě funkční čtečku na tyto diskety, možná by data stará přibližně 17 let stejně nedovedl přečíst. Kdo ví, jestli se za tu dlouhou dobu na disketě vůbec ještě něco nachází.
Nafotil jsem si svoji sbírku nosičů dat - ani jsem nevěděl, co všechno doma mám.
media evolution
Na fotce jsou následující média: MC, FDD 8", FDD 5.25", FDD 3.5", CD 12cm, CD 8cm, SD karta.
English flag During my work with computers I have met many media types for data carying. I found some diskettes at home but it is probably very hard to obtain some data from them today. I have one really rare piece - 8" diskette. If somebody still have working drive for such diskettes it would not be possible to read 17 years old data. who knows whether there are any data after such a long period.
A made a snapshot of my collection of media - I was surprised what I have at home.
media evolution
There are following media types in the picture: MC, FDD 8", FDD 5.25", FDD 3.5", CD 12cm, CD 8cm, SD card.

Pátek III 17, 2006

256B Tetris

Czech flag Na stránkách www.256b.com jsou velice hezké aplikace, které ocení zřejmě pouze programátoři. Po kompilaci nesmí totiž jejich velikost přesáhnout 256 bajtů. Skutečně jsem se nespletl. Kdo chce ať se přesvědčí sám. Mi se nejvíce líbí tetris a skutečně smekám před dovedností autora. Já jsem v assembleru nic nepsal už aspoň 7 let, takže bych si netroufnul vejít se ani do dvojnásobku. Zkuste se pokochat pohledem na kód, stojí to za to.
English flag On www.256b.com there are very nice applications but only developers can see their beauty. Compiled code must have less than 256 Bytes. Yes I am sure I didn't get confused. Whoever can make certain of it. As for me the best one is tetris and I really appreciate the author's skills. I haven't been writing in assembler at least for 7 years so 512B wouldn't be enough for me. Try to look at the beauty of code, it is really amazing.

Středa III 15, 2006

NetBeans 5.0 T-shirt

Czech flag Od včerejšího dne mám další NetBeans tričko. Je pěkné, ovšem tmavé, takže na léto asi moc dobré nebude. V Praze je ale pořád ještě sníh a jaro ne a ne přijít. Můžu si v něm zatím bez obav chodit, horko mi určitě nebudesmile.
Pokud se vám tričko líbí, můžete si ho objednat.
T-shirt
English flag Yesterday I got my next NetBeans T-shirt. It is cool but dark colored so it will not be so cool to wear it in summer. Prague is still full of snow and spring is not comming so I can wear it now with no fear of the heatsmile.
If you like this T-shirt you can buy it here.
T-shirt

Neděle II 19, 2006

Hokejová hegemonie Slováků / Hockey hegemony of Slovakia

Czech flag Slováci zvítězili na ZOH v Turíně v ledním hokeji nad týmem USA výsledkem 2:1. Jako první tým si tak Slovensko zajistilo postup do čtvrtfinále. Slováci se tak nezalekli ani jednoho dosavadního soupeře a všechny dokázali porazit. Je to úžasné, že tak malá země dovede porazit velmoc jakou je USA. Tipnul bych si, že mnozí američtí hokejoví fanoušci by ani nedovedli Slovensko najít na mapě světa.
Česká hokejová reprezentace si zatím mnoho chvály nezaslouží. Snad se ale v příštích zápasech polepší a ukáže světu, že i Česká republika je malou zemí jen co se velikosti týče. Ve včerejším zápase byl ošklivým způsobem zraněn náš přední hráč Jaromír Jágr. Doufejme, že nastoupí co nejdříve na led a bude nás reprezentovat stejně dobře jako při loňském MS se zlomeným malíčkem. Jaromíre brzké uzdravení přeje Jaromír.
English flag In Torino Winter Olympic Games team USA falls to Slovakia in ice hockey, 2:1. Slovakia is the first team that will surely play in quarterfinals. Slovaks has beaten all actual rivals. It is fabulous so small nation can beat such a large country as USA is. I bet many american ice hockey fans are not able to find Slovakia on worldmap.
Czech hockey team don't deserve many compliments now. Hopefully our team will be more successful in next matches and they will show to world that the Czech Republic is the small country just in its area. Jaromir Jagr - our front player was hurt yesterday. Let's hope he will play as soon as possible and will represent us as well as in last year's World Championship when he has broken little finger.

Čtvrtek II 09, 2006

Tak jsem tady / Here I am

Czech flag Konečně jsem si vytvořil blog. Chtěl bych v něm především oslovit ty, kteří stejně jako já umí lépe česky než anglicky. Dostupná bude i verze anglická. Budou se zde objevovat převážně příspěvky týkající se NetBeans. To proto, že jsem členem pražského NetBeans týmu a NetBeans IDE je zároveň moje záliba. Určitě se chystám napsat zde něco o NetBeans modulech Autoupdate, Projects a taky o A11Y (Accessibility).
English flag I have finally created my blog. I would like to write it mainly for people speaking as me better in Czech than English. But English version will be available too. I will write here articles related especially to NetBeans in this blog. This is because I am a member of the Prague NetBeans team and the NetBeans product is my hobby in fact. I am going to write here something about NetBeans modules Autoupdate, Projects and A11Y (Accessibility).
About

jara

Search

Archives
« červenec 2016
PoÚtStČtSoNe
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
Today