Pátek II 17, 2006

K čemu je a11y v NetBeans / What is a11y in NetBeans for

Czech flag Vývojáři Java aplikací často opomíjí ve svých programech velice důležitou vlastnost programů, kterou je Accessibility (zkratka A11Y je pak složena z prvního a posledního znaku, mezi kterými je jedenáctka - přesně tolik zbylých písmen je v tomto slově obsaženo). Při vývoji aplikací je A11Y často zanedbávána, málokdo si totiž uvědomuje její význam - představuje nástroj, díky kterému mají nevidomí možnost orientovat se v programech. Vláda Spojených států podpořila A11Y v zákonech pomocí section 508. Vyžaduje od státní správy a státních agentur (zahrnuje například i školství) zpřístupnění jejich elktronických a informačních technologií lidem s postižením. Řada zemí včetně Evropské Unie nalezla inspiraci v tomto zákoně.
Uživatelé NetBeans mohou pro komponenty umístěné ve svých formulářích velice jednoduše nastavit Accessible Name a Accessible Description . NetBeans Form Designer dokonce přednastaví Accessible Name podle jména komponenty.
A11Y screenshot
A11Y údaje jsou pak využívány takzvanými čtečkami obrazovek (screenreaders), které jsou součástí balíků pro pomoc nevidomým = Assistive Technologies (AT). Důležitým zdrojem pro práci s A11Y v jazyce Java je javax.accessibility API.
Následující video-ukázka ukazuje spuštění jednoduché Java aplikace na Mac OS X, kde je AT technologie rovnou zaintegrována do systému. Její hlasový výstup pomůže pochopit, k čemu vlastně A11Y slouží (doporučuji zavřít oči při sledování této krátké ukázky - samozřejmě je nutné mít zapnutý zvuk).
English flag Developers of Java applications are very often omitting very important feature in their programs - Accessibility (abbreviation A11Y comes from first and last letter and eleven is placed between them - it is the number of the rest letters in this word). The reason why developers omit A11Y is that they don't understand its importance - it represents the instrument helping blind people to orientate themselves in applications. The government of USA supports A11Y by laws with section 508. It requires from state administration and all public sector services (including for example educational system) accessibility of electronic and information technologies to people with disabilities. Many countries together with The European Union found inspiration in this law.
NetBeans users can easily set Accessible Name and Accessible Description for components in their forms. NetBeans Form Designer sets the default Accessible Name according to the name of the component.
A11Y screenshot
A11Y data are used by screenreaders - they are parts of packages for helping to blinds = Assistive Technologies (AT). The important source for working with A11Y in Java programming language is javax.accessibility API.
Following movie-demo shows running of simple Java application on Mac OS X where AT is integrated in the system. The voice output may help with understanding what is A11Y for (I recommend to close your eyes while "watching" this short demo - of course it is required to have sound on).
About

jara

Search

Archives
« srpen 2016
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
Today