X

Prezentace projektu Metro na CZJUGu

Příští pondělí, 26.1.2009, proběhne v rámci setkání Českého JUGu přednáška Marka Potočiara o projektu Metro.

Z abstraktu přednášky vyplývá, že součástí budou i dema. Marek je psal přímo pro tuto příležitost, a myslím, že se mu velice povedla. Kromě demonstrací zaměřených přímo na SOAP ukáže mimo jiné, jak na aplikačním serveru GlassFish kombinovat SOAP a REST. Pro REST službu použije samozřejmě projekt Jersey. Jestli vás tato oblast zajímá, přijďte v pondělí v 18h na Karlovo náměstí 2, do budovy E katedry počítaču, místnosti K9.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.