X

Povídání o RESTu a projektu Jersey pro CZJUG

Minulý čtvrtek jsme s Roumenem, Dagim a Filemonem nahráli povídání o RESTu,
"staronovém" architektonickém stylu pro psaní webových služeb. Kromě RESTu jako takového
byla řeč i o specifikaci JSR-311, která definuje RESTové API pro Javu a také o implementaci
tohoto API v podobě projektu Jersey.

Nahrávka je k dispozici na stránkách CZJUG na adrese
http://www.java.cz/detail.do?articleId=7968

Povídání bylo velice neformální, nahrávali jsme přes internet po desáté večer. Doufám,
že se mi někdy začátkem příštího roku ještě povede prezentovat REST a
projekt Jersey přímo na setkání CZJUG,
a ukázat na konkrétních příkladech jak to funguje.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.