X

Přednáška o JAX-RS a Jersey na WebExpo konferenci

WebExpo je údajně největší česká konference zaměřená na web. Za chvíli tam mám prezentovat JAX-RS a potažmo Jersey a už se moc těším. Je to vlastně poprvé, kdy budu prezentovat mimo Java komunitu, a moc mě zajímá, jak na to budou lidi reagovat. Taky jsem zvědavý na přednášky ostatních.

Věším slajdy na http://blogs.sun.com/japod/resource/Jersey-WebExpo-Praha.pdf a vrhám se do víru konference...

WebExpo 2009

Join the discussion

Comments ( 2 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.