X

Oracle Java Developer Conference 2011 v Brně

Včerejší Java konference v Brně byla podle mě hodně povedená. Na akci přijelo nakonec víc lidí,
než kolik naznačovala předběžná registrace, takže kapacita místností byla naplněná,
někdy dokonce až mírně přeplněná. Atmosféra konference byla příjemná,
bylo vidět že přijeli hlavně vývojáři. Dobrým znamením bylo, že valná většina
účastníků vydržela na konferenci až do úplného konce. Myslím, že to znamená,
že byli s obsahem spokojeni.

S Markem Potočiarem jsme mluvili o JAX-RS (Java API for RESTful Web Services).
Marek prezentoval obecný úvod do REST architektury
a popis JAX-RS 1.1 API, já jsem pak ukazoval živá dema, aby bylo jasné jak věci fungují. Prezentaci jsme zakončili
krátkým přehledem toho co se chystá v JAX-RS 2.0.

Měli jsme štěstí, že jsme konferenci uzavírali,
protože po naší prezentaci se rozproudila poměrně živá debata, kterou jsme si s Markem opravdu užili.
Takže bych chtěl ještě jednou poděkovat všem účastníkům za skvělou atmosféru a otázky.

Slíbil jsem ještě vystavit slajdy a projekt s demem, takže tady jsou:

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.