X

Historicky první setkání Java teamu na Slovensku

Včera jsem měl velkou čest zúčastnit se historicky vůbec prvního setkání tzv. Java Teamu na Slovensku.

Javateam je něco, co v Čechách známe pod pojmem Java User Group. (všimněte si, jak velmi neanglicky/neamericky oba typy označení působí). Vystoupil jsem s prezentací projektu GlassFish -- Java EE 5 aplikačního serveru, přičemž polovinu "slajdů" jsem "převzal" od Martina Grebače a druhou polovinu od Alexis Moussine-Pouchkine(a). "Pánové: ďakujem, merci bien, спасибо!" Výslednou kompilaci slajdů můžete vidět zde.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.