X

Cloud Trends and Technology Innovations

  • September 1, 2016

PaaS gør dig mere innovativ – helt automatisk!

Guest Author

Det bedste ved PaaS (Platform as a Service) er ikke, at du kan sænke dine it-udgifter markant, men at du får adgang til en mere effektiv udviklingsproces og kan forenkle arbejdsprocesserne i hele organisationen:

Det mest spændende ved PaaS – det vil sige en it-platform i cloud (den netbaserede sky) – er det faktum, at den tvinger innovation frem i hele organisationen.

Ledelsen kan ikke længere forlade sig på silotænkning. Den er nødt til at tage hensyn til alle berørte interessenter på tværs af organisationen. En fleksibel, skalerbar og sikker platformløsning er altafgørende for, at du kan opretholde det tempo, som markedet kræver, og holde trit med konkurrenterne.

I bund og grund handler det om, hvilke kloge hoveder du sætter sammen i dine teams. De skal fungere som gnidningsfri enheder uden endeløse diskussioner og ubeslutsomhed. PaaS gør det muligt at fokusere på udviklingen af applikationer, uden at man skal bruge tid og ressourcer på drift af software.

Det kræver ofte store ressourcer at anskaffe, installere og konfigurere hardware, databaser og applikationsservere. Ved at fjerne datacenteropgaverne sænker man også tærsklen for udviklerne. Nogle gange sidder programmørerne vidt forskellige steder, og under alle omstændigheder vil applikationsudviklingen kunne gennemføres hurtigere og med fuld fokus på kodning.

Integration med eksisterende it-systemer er dog altid en udfordring, og det er vigtigt at få afdækket fordele og ulemper. Når der udvikles nye applikationer, skal eksisterende data kunne indlæses i PaaS i realtid.

Der kan opstå den besynderlige situation, at it-afdelingen og innovatørerne pludselig bliver populære blandt regnskabsmedarbejderne.

  • Der kommer luft i budgettet til fokus på it-udvikling i stedet for driftsomkostninger
  • Minimale udgifter til software, licenser, strøm, køling etc.
  • Abonnement giver en fast månedlig pris
  • Man får et stabilt datacenter, som inkluderer ekstern kundeservice

Lyder det ikke fantastisk?

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.