X

Cloud Trends and Technology Innovations

  • September 7, 2016

PaaS forenkler it-samspillet

Guest Author

Cloud-baserede tjenester har masser at byde på – det gælder bare om at overvinde frygten. Hvordan kan man være sikker på, at alle data kommer med ud i skyen, og hvad med integrationen med de forretningskritiske systemer, som du allerede bruger?

Når alle de applikationer, som en virksomhed anvender, er sømløst integreret og en del af en og samme platform i cloud, maksimeres effektiviteten. Det bliver enklere at bevare overblikket, der opstår færre fejl, og tilliden til it-systemerne bliver større.

Samspillet mellem forskellige it-systemer kan imidlertid være en udfordring. Af og til er man nødt til manuelt at hente rapporter ud af ét system for derefter at læse dem ind i et andet. Det er besværligt, og meget kan gå galt undervejs.

Mulighederne for at leje software i form af tjenester via internettet, også kaldet Software-as-a-Service (SaaS), giver mulighed for et langt bedre arbejdsflow. Skyen har flere lag: Porteføljen fuldendes med Platform-as-a-Service (PaaS) og Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Du kan i princippet tage alle dine applikationer og data ud af datacentret og flytte dem ind i skyen. De behøver ikke at være tilknyttet én udbyder og leverandør – det kan foregå på tværs af alle applikationer, såvel tredjepartsapplikationer som skræddersyede applikationer.

En af de vigtigste indvendinger mod de forskellige platforme er, at man bliver låst til et system uden at have mulighed for flytning eller integration. PaaS gør det helt uproblematisk at flytte software, databaser og applikationsservere, som virksomheden allerede benytter, over i cloud. Det er vigtigt at have en fornuftig portabilitet – ikke bare fra testmiljøer til produktion, men også mellem forskellige prototyper og proof-of-concept-miljøer.

Det er muligt at udvikle og distribuere næsten alle typer programmer, herunder også virksomhedsapplikationer, enklere "container"-apps, webapplikationer, mobilapplikationer etc. Et godt PaaS-udbud indeholder samtidige softwareopdateringer til alle relevante kunder fra én enkelt database.

Tærsklen for udvikling af nye applikationer er desuden så lav, at tempoet for udviklerne bliver langt højere end på tidligere udviklingsopgaver. Det går hurtigt at sætte applikationerne i produktion og skalere dem i forhold til forskellige kravspecifikationer. Det optimale er at give medarbejderne adgang til værktøjer, der opdateres løbende, så deres arbejde samordnes, uanset hvor de befinder sig.

Alt kan flyttes frem og tilbage mellem dit datacenter og cloud – det kræver i princippet kun et enkelt knaptryk. Opdelingen i tre lag i cloud, som altså inkluderer SaaS, giver dig adgang til omkostningseffektive løsninger, hvor du kun betaler for det faktiske antal brugere. Det hele er som en "one stop shop", hvor man tilbyder en komplet, integreret og standardbaseret suite af services i hvert lag i cloud.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.