X

Cloud Trends and Technology Innovations

  • September 2, 2016

Hvad er PaaS?

Guest Author

Platform som en tjeneste, også kaldet Platform as a Service (PaaS), er en cloud-service (altså en tjeneste i internet-”skyen”), hvor brugerne (som regel udviklere) skaber nye applikationer ved hjælp af værktøjer og biblioteker, som gøres tilgængelige af en leverandør af cloud-services. Leverandøren tilbyder netværk, servere, lagring og andre tjenester, som gør kunderne/brugerne i stand til at fokusere på innovations- og udviklingsprocessen.

Cloud-tjenester, også kaldet “Cloud Computing”, anvender internettet som distributionskanal. I cloud leveres alt fra databehandling og datalagring til software på servere, som er tilgængelige via eksterne serverparker.

Dermed kan virksomheder købe sig til lige præcis den kapacitet og funktionalitet, som de har brug for, når de har brug for den. Den leverede datakraft er skalerbar og tilpasses kundernes behov.

Cloud-services deles som regel op i tre tjenestemodeller:

  1. Software som tjeneste (Software as a Service – SaaS). Kunderne/brugerne anvender leverandørens applikationer i en cloud-infrastruktur på internettet. Brugerne har som udgangspunkt ingen kontrol over applikationer, netværk, servere, operativsystemer eller lagringsmuligheder.
  2. Platform som tjeneste (Platform as a Service – PaaS). Brugerne udvikler applikationer i leverandørens cloud-infrastruktur ved hjælp af programmeringssprog og værktøj, der understøttes af leverandøren. Brugerne har kontrol over egne applikationer, men ingen kontrol over netværk, servere, operativsystem eller lagring.
  3. Infrastruktur som tjeneste (Infrastructure as a Service – IaaS) Leveres som en datainfrastruktur i form af en tjeneste via et netværk. Brugerne har kontrol over applikationer, servere, operativsystemer og lagring.

Cloud giver en høj grad af fleksibilitet og adgang til data, uanset hvor man befinder sig. Produktiviteten øges, i og med at flere brugere kan arbejde samtidig. Omkostningerne er forudsigelige, mens tredjepartslagring af data reducerer sårbarheden i forbindelse med tyveri, brand etc.

Man er dog nødt til at tage visse forholdsregler: Forskellige lande kan have forskellige regler for videregivelse af data til tredjepart. Derudover skal man være klar over, at der findes forskellige leverancemodeller, fx “Public Cloud”, hvor cloud-tjenesterne gøres tilgængelige for alle kunder, “Private Cloud”, hvor cloud-tjenesterne kun er tilgængelige for enkeltvirksomheder, og “Hybrid Cloud”, som er en kombination af de to første.

Be the first to comment

Comments ( 0 )
Please enter your name.Please provide a valid email address.Please enter a comment.CAPTCHA challenge response provided was incorrect. Please try again.