MySQL Notları 10 - mysql ile örnekler

MySQL ile çalışmanın en iyi yollarından bir mysql istemcisini kullanmak. 

Burada mysql istemcisi ile çalışmak için çeşitli örnekler veriliyor.

Dolayısıyla,

Şimdi aşağıdakileri deneyebilirsiniz!


mysql istemcisini başlatın:

> mysql

world veri tabanına geçin:

mysql> use world;

mysql komutu içinden:

    mysql> \\?

    mysql> \\s

    mysql> show variables like 'bulk%';

    mysql> select @@sql_mode \\G

    mysql> create database world;

    mysql> use world;

    mysql> source <world.sql;

    mysql> select version(), database();

    mysql> show engines;

    mysql> show engines \\G

    mysql> show databases;

    mysql> show tables;

    mysql> desc country;

    mysql> CREATE TABLE test (

    -> t1 TIMESTAMP,

    -> t2 TIMESTAMP,

    -> data CHAR(30)

    -> );

    mysql> show table status \\G

    mysql> show table status like 'city%'\\G

    mysql> \\c

    mysql> CREATE TABLE t (i INT NOT NULL PRIMARY KEY);

    mysql> CREATE TABLE student

    -> id int unsigned not null auto_increment,

    -> name char (80),

    -> name2 char(40),

    -> PRIMARY KEY (id)

    -> );

    mysql> show create database world;

    mysql> show create table t;

    mysql> alter table t engine=innodb;

    mysql> show create table t;

    mysql> show table status like 't%'\\G

    mysql> select count(\*) from city;

    mysql> select \* from city limit 10;

    mysql> select country.name, count(city.name) from city,country where city.countrycode=country.code group by country.code \\G

    mysql> explain select country.name, count(city.name) from city,country where city.countrycode=country.code group by country.code \\G

 windows komut istemcisi (cmd) içinden:

    > mysqladmin status variables

    > mysqladmin -u root -p shutdown

Not: Dosya adlarının büyük/küçük harf duyarlı olduğu (unix tabanlı) işletim sistemlerinde tablo adları aynen yazılmalıdır. Windows'ta duyarlı değildir.

Not2: ">" ile başlayan satırlar, Windows komut istemcisi içinden (cmd); "mysql>" ile başlayan satırlar ise mysql istemcisi içinden ilgili satırın çağrıldığını ifade eder. 

Comments:

Çok yararlı bir dizi oluyor. Teşekkürler. Devamını da dört gözle bekliyoruz :)

Posted by yasin on Eylül 03, 2009 at 11:55 PM EEST #

Post a Comment:
Comments are closed for this entry.
About

Turgut Aydin

Search

Archives
« Haziran 2016
PztSalÇarPerCumCmtPaz
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
       
Today